Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Juridische informatie Microsoft Azure

Laatst bijgewerkt: april 2023

Serviceovereenkomst

Je gebruik van de Azure-diensten is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst op grond waarvan je de diensten hebt verkregen.

  • Voor klanten die een abonnement online aanschaffen of verlengen bij Microsoft (met inbegrip van gratis evaluatieversies), is het gebruik onderworpen aan de Microsoft Klantovereenkomst ("MCA") of de Microsoft Online Subscription Overeenkomst ("MOSA"). Uw gebruik is onderworpen aan de MOSA indien de MCA niet beschikbaar is in uw land of regio. Zie de MCA-pagina voor meer informatie over beschikbaarheid.
  • Voor klanten die kopen op grond van een ander commercieel licentieprogramma van Microsoft, zoals een Enterprise Overeenkomst, is het gebruik onderworpen aan de volume licensing-overeenkomst op grond waarvan de diensten zijn aangeschaft, waarin de Voorwaarden voor Online Diensten en de BBP zijn opgenomen. Je kunt een exemplaar van je volumelicentieovereenkomst verkrijgen door contact op te nemen met je Microsoft-accountvertegenwoordiger of Commerciële licentieverlening.
  • Indien u niet in het bezit bent van een Azure-abonnement, zijn de Microsoft-gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de beperkte Azure-services die zonder abonnement kunnen worden gebruikt.

Indien je onzeker bent en andere vragen hebt, kan je contact opnemen met Microsoft Azure-ondersteuning.

Productvoorwaarden

In de productvoorwaarden vind je informatie over de beschikbaarheid, gebruiksvoorwaarden en privacy-/beveiligingscommitments voor Microsoft-producten en -services, waaronder Azure.

Informatie over de aanbieding

Prijzen en andere voorwaarden met betrekking tot de Azure-aanbieding die je kiest worden in detail beschreven in de aanbiedingsdetails voor je abonnement.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring van Microsoft wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Microsoft verwerkt, hoe Microsoft deze verwerkt en voor welke doeleinden. Uw toepasselijke Servicesovereenkomst of de Aanvullende voorwaarden voor previews kunnen minder strenge of andere privacyvoorzieningen bevatten voor bepaalde previewdiensten.

Gegevensbescherming

In deze Bijlage Bescherming van persoonsgegevens voor producten en diensten van Microsoft (de “BBP”) worden de respectieve verplichtingen van jou en van Microsoft beschreven met betrekking tot de verwerking en beveiliging van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens in verband met Azure. In het gedeelte Privacy- en beveiligingsvoorwaarden op de website Productvoorwaarden worden uitzonderingen op de BBP beschreven, evenals aanvullende commitments voor Core Online Diensten en Diensten voor EU-gegevensgrenzen. Het Microsoft Vertrouwenscentrum biedt meer informatie over beveiliging, privacy en naleving voor klanten van Azure en andere Microsoft Online Diensten. Het Service Trust Portal (STP) is een aanvulling op het Vertrouwenscentrum dat toegang biedt tot auditrapporten, AVG-documentatie, nalevingsgidsen en gerelateerde documenten die meer gedetailleerde informatie aanbieden over hoe Microsoft uw gegevens helpt beschermen.

Serviceovereenkomsten

In de Dienstovereenkomst worden de verplichtingen beschreven met betrekking tot uptime en connectiviteit voor Azure.

Aanvullende voorwaarden voor previews

De Aanvullende Voorwaarden voor previews bevatten aanvullende juridische bepalingen die van toepassing zijn op je gebruik van Azure-functionaliteit dat zich bevindt in de bèta-fase, previewfase of anderszins nog niet voor algemene beschikbaarheid is vrijgegeven. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden en uitsluitingen die van toepassing zijn op 'Previews', zoals uiteengezet in je serviceovereenkomst, productvoorwaarden en GWV.

Voorwaarden Microsoft Azure Marketplace

Voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de Microsoft Azure Marketplace worden uiteengezet in de Voorwaarden voor de Microsoft Azure Marketplace.

Voorwaarden Microsoft Azure Overheid

Voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de Microsoft Azure cloud voor de overheid worden uiteengezet in de Microsoft Online Subscription Overeenkomst - Cloud voor de Amerikaanse overheid.

Microsoft Azure beheerd door 21Vianet

Microsoft Azure in China is een afzonderlijke service die wordt verkocht en beheerd door 21Vianet. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.azure.cn/support/legal/.

Gebruiksvoorwaarden voor de website

De Microsoft-gebruiksvoorwaarden gelden voor uw gebruik van de Azure-website. Deze zijn ook van toepassing op de beperkte Azure-services die u zonder abonnement kunt gebruiken.

Deze pagina wordt u aangeboden voor uw gemak als overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanschaf en het gebruik van Azure. Aanvullende services, software en inhoud kunnen zijn onderworpen aan aanvullende of andere voorwaarden die hierboven niet worden genoemd.