Trace Id is missing
Ugrás a tartalomra

A Microsoft Entra Alkalmazásgaléria feltételei és kikötései

Legutóbb frissítve: 2023. szeptember

Köszönjük, hogy szeretné megjeleníteni az alkalmazását ("Alkalmazás") a Microsoft Entra Alkalmazásgalériában (a "Galériában").A Galéria itt szereplő feltételei ("Feltételek") szabályozzák az Ön és a Microsoft Corporation ("Microsoft", "mi" vagy "minket") közötti kapcsolatot a Galéria és az Alkalmazásnak a Galériába történő felvételének viszonylatában.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELTÉTELEKET! HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE KÜLDJE BE AZ ALKALMAZÁSÁT A GALÉRIÁBAN VALÓ MEGJELENÍTÉS CÉLJÁBÓL. HA BEKÜLD EGY ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBA, AZZAL MAGÁRA VAGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT ENTITÁSRA ("ÖN" VAGY AZ "ÖNÉ") VONATKOZÓAN KÖTELEZŐNEK ISMERI EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A Microsoft bármikor módosíthatja ezeket a Feltételeket. Ha a jövőben módosítjuk a feltételeket, akkor előzetes tájékoztatást nyújthatunk Önnek a módosításokról, például Önnek küldött e-mailben, a Szolgáltatásokban megjelenő értesítéssel, illetve a jelen Feltételek fölött látható dátum módosításával. Ha nem távolítja el az Alkalmazást a Galériából, azzal magára nézve kötelezőnek ismeri el a Galéria adott pillanatban hatályos feltételeit.

 1. A Galéria leírása. A Galéria nevű alkalmazásplatform olyan, harmadik felek által fejlesztett SaaS-alkalmazásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a felhőben vagy helyi rendszeren üzemeltetve érhetők el az ügyfeleknek, és támogatják az egyszeri bejelentkezést, a mobileszköz-kezelést és/vagy a felhasználók Microsoft Entra ID segítségével való kiépítését.
 2. Alkalmazásbeküldési folyamat. Ha be szeretné küldeni az Alkalmazását elbírálásra, akkor be kell tartania az Alkalmazás beküldésére vonatkozó irányelveinket (ezt a hivatkozást és/vagy útmutatót esetenként saját hatáskörünkben módosíthatjuk).
 3. Az Alkalmazás beléptetése. A Galériában megjelenített Alkalmazásoknak tartalmazniuk kell egy integrációs módot, és a mindenkori előírásoknak és utasításoknak megfelelően integrációt kell biztosítaniuk a Microsoft Entra ID-vel, egyebek közt ezeknek az előírásoknak megfelelően (ezt a hivatkozást és/vagy útmutatást esetenként saját hatáskörünkben módosíthatjuk). A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön a felkínált Alkalmazások elfogadásáról és elutasításáról, valamint hogy eldöntse, hogyan jeleníti meg, népszerűsíti és emeli ki az egyes Alkalmazásokat a Galériában. Az előzőektől függetlenül az, hogy a Microsoft jóváhagyja és közzéteszi az Alkalmazást, valamint az Alkalmazáshoz tartozó leírásokat vagy adatokat, nem jelenti azt, hogy ajánljuk az Ön Alkalmazását, és a Microsoft ezzel nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás megfelel a Microsoft előírásainak, valamint a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek, sem arról, hogy az Alkalmazás alkalmas bármilyen konkrét célra való használatra.
 4. További piacterek. Előfordulhat, hogy engedélyezzük, hogy Ön az Azure Marketplace-en felül más alkalmazás-áruházakban vagy -piactereken ("További piacterek") is megjelenítse vagy közzétegye az Alkalmazást. Ebben az esetben a Microsoft kizárólag azokat a funkciókat biztosítja Önnek, amelyekkel közzéteheti az Alkalmazást ezeken a További piactereken. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy megszervezze az Alkalmazás felvételét a További piacterekre, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alkalmazás megfeleljen a További piacterek követelményeinek, valamint hogy betartsa a További piacterek konkrét feltételeit és kikötéseit.
 5. A Microsoftnak biztosított licenc. Előfordulhat, hogy a Microsoftnak a Galéria felhasználóátadási funkcióinak biztosításához használnia kell az Ön nyilvánosan elérhető API-jait vagy az Alkalmazáshoz tartozó tesztfiókjait. Ebben az esetben Ön globális, nem kizárólagos, teljesen kifizetettnek tekintendő és jogdíjmentes licencet ad a Microsoftnak és kapcsolt vállalkozásainak, amelynek értelmében ezek a felek: (i) elérhetik, használhatják és tesztelhetik az Ön nyilvánosan elérhető API-jait és Alkalmazását, kizárólag abból a célból, hogy kialakítsák, teszteljék, támogassák, fenntartsák és terjesszék a felhasználóátadási funkciót, (ii) használhatják, reprodukálhatják és terjeszthetik az Alkalmazás és az API dokumentációját, és (iii) továbblicencelhetik a fentiekben említett jogokat a Microsoft beszállítóinak, ügynökeinek és a Microsoft nevében eljáró más feleknek, minden esetben kizárólag a Microsoft által a jelen Feltételek értelmében végzett tevékenységek kapcsán. Ha ellentmondás merül fel a jelen Feltételek és az Alkalmazást vagy a nyilvánosan elérhető API-kat szabályozó feltételek és kikötések között, akkor az API-k és a tesztfiókok jelen Feltételekben engedélyezett módon való használata kapcsán a jelen Feltételek élveznek elsőbbséget.
 6. Az Ön jelzései és emblémái. Ha megjelenítjük az Alkalmazást a Galériában, akkor Ön olyan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet biztosít nekünk, amelynek alapján felhasználhatjuk azokat a védjegyeket és emblémákat (az Ön "Jelzései") a Microsoft Entra szolgáltatásnak, valamint az Ön Alkalmazásának a Galériában és a További piactereken történő értékesítésére, népszerűsítésére és terjesztésére, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsát. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön a Jelzések tulajdonosa vagy jogosult licencbe adója, és hogy a Jelzések sem a jelenben, sem a jövőben nem fognak harmadik felekhez tartozó szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot vagy más tulajdonosi jogot sérteni. A Jelzésekhez kapcsolódó minden cégérték Önt vagy a licencbe adót illeti. A Jelzéseket a Microsoft szükség szerint, azok általános megjelenésének módosítása nélkül átalakíthatja és átméretezheti. Ön felveheti velünk a kapcsolatot, és kérheti, hogy változtassuk meg a Jelzések felhasználásának módját a Galériában, és mi észszerűen elvárható időn belül intézkedünk az ilyen használat ügyében. Ön felelős a Jelzések, illetve az Alkalmazáshoz kapcsolódó egyéb megjelenített információk pontosságáért, illetve azért, hogy ne sértsék harmadik felek szellemi tulajdonhoz, például védjegyekhez és ikonokhoz kapcsolódó jogait.
 7. A Galéria API-jai. A Microsoft rendelkezésre bocsáthat Önnek – de nem köteles erre – bizonyos API-kat vagy más, felhasználóátadási összekötőket a Galériának az Ön általi használatával összefüggésben ("Galléria API-k"). Ha másként nem jelezzük, a Galéria API-kra a Microsoft API-feltételei vonatkoznak, amelyek a Microsoft API használati feltételeiben olvashatók. A Galéria API-khoz való hozzáféréssel, illetve használatukkal Ön kijelenti, hogy elfogadja a Microsoft API-feltételeit. A kétségek elkerülése végett a Galéria API-k a Microsoft API-feltételei szerinti "Microsoft API-nak" számítanak.
 8. Szellemi tulajdonjogok. A kétségek elkerülése végett a Galériával, a Microsoft API-kkal és a Microsoft összes kapcsolódó szellemi tulajdonjog a Microsoft tulajdona, jogosultsága és érdekeltsége marad. Az Alkalmazással, az Ön API-jaival kapcsolatos jogok, valamint az ezekhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjoghoz fűződő jogosultságok és érdekeltségek az Ön tulajdonában maradnak. A jelen Feltételek nem utalnak arra, hogy a felek közös szellemi tulajdonjogokat kívánnak kialakítani.
 9. Adatvédelem. Ön kijelenti és szavatolja, hogy be fogja tartani azokat a hatályos Adatvédelmi törvényeket, amelyek az Alkalmazásra, a Galéria használatára és a Galéria vagy a Galéria API-k segítségével elért vagy beszerzett Személyes adatokra vonatkoznak. "Adatvédelmi törvénynek" tekintendő minden olyan jogszabály, szabály, rendelkezés, határozat és előírás, amely Önre vagy a Microsoftra vonatkozik, az adatok biztonságával, védelmével és/vagy a magánélet védelmével foglalkozik, és az ezekhez fűződő összes végrehajtási szabály, származékos vagy kapcsolódó törvény, szabály, rendelet, határozat vagy útmutatás, valamint az ezekhez elfogadott módosítások, bővítések, illetve az ezeket hatályon kívül helyező, lecserélő vagy újra hatályba helyező rendelkezések. A Galéria API-kon keresztül beszerzett vagy a Galéria használata során más módon kapott vagy gyűjtött Személyes adatok kapcsán Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön (és az Alkalmazás): (a) kizárólag az adott Érintett által engedélyezett vagy kért módon fogja kezelni a Személyes adatokat, és nem őriz meg, nem használ fel és nem továbbít Személyes adatokat más célokból, (b) a Személyes adatok kezelésének megkezdése előtt minden szükséges hozzájárulást kikér, és ha megváltozik az adatkezelés módja, kiegészíti a hozzájárulásokat, (c) írásos tájékoztatót biztosít az Érintetteknek, amelyben ismerteti az Ön által róluk gyűjtött és felhasznált Személyes adatokkal kapcsolatban alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat, és ebben a nyilatkozatban nem ad meg a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatánál gyengébb védelmi intézkedéseket, (d) nem adja át és nem adja el a Személyes adatokat harmadik feleknek, kivéve a szerződéses alfeldolgozókat, akik az Ön megbízásából járnak el, és (e) nem gyűjt és nem továbbít Személyes adatokat félrevezető, törvénytelen, nem engedélyezett és tisztességtelen módon. Ha Ön helyi környezetben tárolja a Személyes adatokat, akkor kijelenti és szavatolja, hogy naprakészen fogja tartani a Személyes adatokat, és szükség esetén az Adatvédelmi törvények előírásainak megfelelően helyesbíti a Személyes adatokat, korlátozza a feldolgozásukat vagy törli őket, és ennek keretében megfelelő megőrzési és törlési szabályzatokat vezet be, például törli a Személyes adatokat, ha egy végfelhasználó elhagyja az Alkalmazást, eltávolítja az Alkalmazást, megszünteti az Önnél regisztrált fiókját, vagy elhagyja a fiókját. A jelen Szerződés kontextusában Ön és a Microsoft független adatkezelőknek tekintendők. A jelen Szerződés rendelkezései nem értelmezendők úgy, hogy közös adatkezelői vagy feldolgozói-alfeldolgozói kapcsolatot alakítanak ki Ön és a Microsoft között. Ön kijelenti, hogy megértette a fenti korlátozásokat, és be fogja tartani őket.
 10. Biztonság. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Alkalmazás megfelel azoknak a minimális biztonsági követelményeknek és ajánlott eljárásoknak (vagy meghaladja ezeket), amelyeket a Microsoft Entra ID ajánlott biztonsági eljárásokat ismertető útmutatása fektet le. Az útmutató Az identitáskezelő infrastruktúra biztonságossá tétele öt lépésben című cikkben olvasható.
 11. A Microsoft ellenőrzési joga. A Microsoft fenntartja magának a jogot arra, hogy évente vagy végfelhasználói panaszra megfelelőségi ellenőrzést végezzen, és megvizsgálja, hogy Ön betartja-e és/vagy teljesíti-e a jelen Szerződés és a hatályos jogszabályok szerinti adatvédelmi és biztonsági kötelezettségeit. A megfelelőségi ellenőrzésben való részvétel helyett Ön megfelelőségi igazolást is benyújthat, kivéve, ha végfelhasználói panasz érkezik Ön ellen.
 12. Kármentesítés. Ön kártalanítja, megvédi és mentesíti a Microsoftot, a Microsoft Partnereit, illetve alkalmazottait, igazgatóit és képviselőit bármely olyan veszteség, követelés, kártérítés, felelősség, ítélet, költség és kiadás (az indokolható jogi képviseleti díjakat is beleértve) esetén, amennyiben azok a következőkből erednek: (a) a Galériához Ön által való hozzáférés, illetve a Galéria használata; (b) az Ön Alkalmazása; (c) a jelen dokumentumban foglalt kötelességek megszegése; vagy (d) más fél jogainak (a szellemi tulajdonjogokat és a magánélet védelméhez fűződő jogokat is beleértve) megsértése, eltulajdonítása vagy bitorlása.
 13. Az Ön ügyfeleivel való kapcsolat. Az Ön felelőssége, hogy megoldja az Alkalmazás licencelését és rendelkezésre bocsátását azoknak a potenciális ügyfeleknek, akik a Galériából eljutnak az Ön webhelyére (ezek az Ön "Ügyfelei"). Az Ön és az Ügyfél között létrejövő licencből és az Ügyfélnek Ön által biztosított jogokból nem keletkeznek kötelezettségek a Microsoft számára. Ön tudomásul veszi, hogy nem a Microsoft biztosítja és értékesíti az Alkalmazást az Ön Ügyfeleinek. Emellett azt is tudomásul veszi, hogy a Microsoft nem biztosít támogatást az Ön Ügyfeleinek.
 14. Megszűnés. A Microsoft fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból vagy akár indokolás nélkül eltávolítsa az Ön Alkalmazását a Galériából. A Microsoft ezenfelül fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból vagy akár indokolás nélkül módosítsa, frissítse vagy megszüntesse a Galériát. Ha el szeretné távolítani az Alkalmazását a Galériából, kövesse az itt ismertetett eljárást.
 15. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. SEM A MICROSOFT, SEM A PARTNEREI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, DISZTRIBÚTORAI VAGY GYÁRTÓI NEM NYÚJTANAK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT, ÍGY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT SEM A GALÉRIÁNAK ÉS A GALÉRIA API-KNAK AZ ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN. A GALÉRIÁT "ADOTT ÁLLAPOTBAN" ÉS A "RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS FÜGGVÉNYÉBEN" TESSZÜK ELÉRHETŐVÉ. ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA JELENÍTI MEG AZ ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBAN, VALAMINT HASZNÁLJA A GALÉRIA KAPCSOLÓDÓ FUNKCIÓIT. A MICROSOFT KIZÁR BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZAKSZERŰ KIVITELEZÉSRE ÉS A JOGBITORLÁSRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT A GALÉRIÁRA ÉS A GALÉRIA API-KRA VONATKOZÓAN.
 16. A felelősség korlátozása. TEKINTET NÉLKÜL A KERESET FORMÁJÁRA, ARRA, HOGY ÖNNEK VAN-E JOGALAPJA, ARRA, HOGY A SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZON KÍVÜLRŐL ERED-E AZ INDOK, A GALÉRIÁBÓL, A GALÉRIA API-KBÓL, MÁS FUNKCIÓKBÓL, ILLETVE AZ ÖN APPJÁNAK A GALÉRIÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSÉBŐL (A JELEN FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉT IS BELEÉRTVE) FAKADÓ KÁROK TEKINTETÉBEN ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A MICROSOFTTAL ÉS BÁRMELY PARTNERÉVEL, VISZONTELADÓJÁVAL, DISZTRIBÚTORÁVAL, BESZÁLLÍTÓJÁVAL (ÉS AZOK ALKALMAZOTTAIVAL, RÉSZVÉNYESEIVEL ÉS IGAZGATÓIVAL), VALAMINT GYÁRTÓIVAL SZEMBEN EGYÜTTESEN LEGFELJEBB 5,00 USD ÖSSZEGŰ KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉSBEN MERÜL KI. SEMMILYEN EGYÉB KÁRT ÉS VESZTESÉGET NEM TÉRÍTTETHET MEG, BELEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, AZ ESETI ÉS A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, KIVÉVE AZ ETTŐL ELTÉRŐ ÍRÁSOS RENDELKEZÉSEKBEN FOGLALTAKAT.
 17. Egyéb rendelkezések. A jelen Feltételekre Washington állam törvényei vonatkoznak, és a Feltételek kapcsán felmerült jogvitákat King County, Washington szövetségi bíróságai előtt kell rendezni. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Feltételek nem kizárólagosak, és hogy mindkét Fél szabadon folytathat hasonló vagy akár konkurens tevékenységeket harmadik felekkel. A jelen Feltételekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket tilos a Microsoft előzetes írásos hozzájárulása nélkül másokra ruházni. Az előző rendelkezésekkel összhangban a jelen Feltételek kötelező érvényűnek és hatályosnak tekintendők a Felekre, illetve engedélyezett jogutódjaikra és engedményeseikre nézve. Külön erre vonatkozó rendelkezés hiányában a jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem ruház át vagy biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Felek által átadott vagy átvett szoftverekre vagy más anyagokra vonatkozóan.