Ugrás a tartalomra

A Microsoft Azure Active Directory Alkalmazásgaléria feltételei és kikötései

Legutóbb frissítve: 2021. május

Köszönjük, hogy szeretné megjeleníteni az alkalmazását ("Alkalmazás") a Microsoft Azure Active Directory Alkalmazásgalériában (a Galériában). A Galéria itt szereplő feltételei (Feltételek) szabályozzák az Ön és a Microsoft Corporation (Microsoft, mi vagy minket) közötti kapcsolatot a Galéria és az Alkalmazás Galériába történő felvételének viszonylatában.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELTÉTELEKET! HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE KÜLDJE BE AZ ALKALMAZÁSÁT A GALÉRIÁBAN VALÓ MEGJELENÍTÉS CÉLJÁBÓL. HA BEKÜLD EGY ALKALMAZÁST A GALÉRIÁBA, AZZAL MAGÁRA VAGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT ENTITÁSRA (ÖN VAGY AZ ÖNÉ) VONATKOZÓAN KÖTELEZŐNEK ISMERI EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A Microsoft bármikor frissítheti ezeket a Feltételeket. Ha nem távolítja el az Alkalmazást a Galériából, azzal magára nézve kötelezőnek ismeri el a Galéria adott pillanatban hatályos feltételeit.

 1. A Galéria leírása. A Galéria egy alkalmazásplatform, amely hivatkozásokat tartalmaz olyan harmadik felek által fejlesztett, felhőalapú, többtenantos üzleti SaaS-alkalmazásokhoz, amelyek támogatják az egyszeri bejelentkezést, a mobileszköz-kezelést és/vagy a felhasználók átadását az Azure Active Directory kapcsán.
 2. Alkalmazásbeküldési folyamat. Ha szeretné megfontolásra beküldi az Alkalmazását, kövesse az Alkalmazások beküldésére vonatkozó útmutatásunkat, amely a következő címen érhető el: https://aka.ms/AzureADAppRequest (ezt a hivatkozást és/vagy útmutatást saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk).
 3. Az Alkalmazás beléptetése. A Galériában megjelenített Alkalmazásoknak tartalmazniuk kell egy integrációs módot, és a naprakész előírásoknak és utasításoknak megfelelően integrációt kell biztosítaniuk az Azure Active Directoryval, ideértve többek között a következő címen elérhető előírásokat:  https://aka.ms/AzureADAppRequest  (ezt a hivatkozást és/vagy útmutatást saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk). A Microsoft fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön a felkínált Alkalmazások elfogadásáról és elutasításáról, valamint hogy eldöntse, hogyan jeleníti meg, népszerűsíti és emeli ki az egyes Alkalmazásokat a Galériában. Az előzőektől függetlenül az, hogy a Microsoft jóváhagyja és közzéteszi az Alkalmazást, valamint az Alkalmazáshoz tartozó leírásokat vagy adatokat, nem jelenti azt, hogy ajánljuk az Ön Alkalmazását, és a Microsoft ezzel nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás megfelel a Microsoft előírásainak, valamint a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek, sem arról, hogy az Alkalmazás alkalmas bármilyen konkrét célra való használatra.
 4. További piacterek. Előfordulhat, hogy engedélyezzük, hogy Ön az Azure Marketplace-en felül más alkalmazás-áruházakban vagy -piactereken (További piacterek) is megjelenítse vagy közzétegye az Alkalmazást. Ebben az esetben a Microsoft kizárólag azokat a funkciókat biztosítja Önnek, amelyekkel közzéteheti az Alkalmazást ezeken a További piactereken. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy megszervezze az Alkalmazás belefoglalását a További piactereken, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alkalmazás megfeleljen a További piacterek követelményeinek, valamint hogy betartsa a További piacterek konkrét feltételeit és kikötéseit.
 5. A Microsoftnak biztosított licenc. Előfordulhat, hogy a Microsoftnak a Galéria felhasználóátadási funkcióinak biztosításához használnia kell az Ön nyilvánosan elérhető API-jait vagy az Alkalmazáshoz tartozó tesztfiókjait. Ebben az esetben Ön globális, nem kizárólagos, teljesen kifizetettnek tekintendő és jogdíjmentes licencet ad a Microsoftnak és kapcsolt vállalkozásainak, amelynek értelmében ezek a felek: (i) elérhetik, használhatják és tesztelhetik az Ön nyilvánosan elérhető API-jait és Alkalmazását, kizárólag abból a célból, hogy kialakítsák, teszteljék, támogassák, fenntartsák és terjesszék a felhasználóátadási funkciót, (ii) használhatják, reprodukálhatják és terjeszthetik az Alkalmazás és az API dokumentációját, és (iii) továbblicencelhetik a fentiekben említett jogokat a Microsoft beszállítóinak, ügynökeinek és a Microsoft nevében eljáró más feleknek, minden esetben kizárólag a Microsoft által a jelen Feltételek értelmében végzett tevékenységek kapcsán. Ha ellentmondás merül fel a jelen Feltételek és az Alkalmazást vagy a nyilvánosan elérhető API-kat szabályozó feltételek és kikötések között, akkor az API-k és a tesztfiókok jelen Feltételekben engedélyezett módon való használata kapcsán a jelen Feltételek élveznek elsőbbséget.
 6. Az Ön jelzései és emblémái. Ha megjelenítjük az Alkalmazást a Galériában, akkor Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet biztosít nekünk, amelynek alapján felhasználhatjuk azokat a védjegyeket és emblémákat (az Ön "Jelzései"), amelyeket Ön az Alkalmazás a Galériában és a További piactereken történő értékesítése, népszerűsítése és terjesztése kapcsán a rendelkezésünkre bocsát. Ön kijelenti, hogy Ön a Jelzések tulajdonosa vagy jogosult licencbe adója, és hogy a Jelzések sem a jelenben, sem a jövőben nem fognak harmadik felekhez tartozó szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot vagy más tulajdonosi jogot sérteni. A Jelzésekhez kapcsolódó minden cégérték Önt vagy a licencbe adót illeti. A Jelzéseket a Microsoft szükség szerint, azok általános megjelenésének módosítása nélkül átalakíthatja és átméretezheti. Ön felveheti velünk a kapcsolatot, és kérheti, hogy változtassuk meg a Jelzések felhasználásának módját a Galériában, és mi észszerűen elvárható időn belül elvégezzük ezeket a korrekciókat. Ön felelős a Jelzésekhez kapcsolódó információk pontosságáért, illetve azért, hogy azok ne sértsék harmadik felek szellemi tulajdonhoz, például védjegyekhez és ikonokhoz kapcsolódó jogait.
 7. A Galéria API-jai. A Microsoft nem köteles, de az Ön rendelkezésre bocsáthat bizonyos API-kat vagy más felhasználóátadási összekötőket a Galéria használata során (a Galéria API-k). Ha másként nem jelezzük, a Galéria API-kra a Microsoft API-feltételei vonatkoznak, amelyek a következő címen érhetők el: https://docs.microsoft.com/legal/microsoft-apis/terms-of-use. A Galéria API-k elérésével vagy használatával Ön kijelenti, hogy elfogadja a Microsoft API-feltételeit. A kétségek elkerülése végett a Galéria API-k a Microsoft API-feltételei szerinti „Microsoft API-nak” számítanak.
 8. Szellemi tulajdonjogok. A kétségek elkerülése végett a Galériával, a Microsoft API-kkal és a Microsoft összes kapcsolódó szellemi tulajdonjog a Microsoft tulajdona, jogosultsága és érdekeltsége marad. Az Alkalmazással, az Ön API-jaival kapcsolatos jogok, valamint az ezekhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjoghoz fűződő jogosultságok és érdekeltségek az Ön tulajdonában maradnak. A jelen Feltételek nem utalnak arra, hogy a felek közös szellemi tulajdonjogokat kívánnak kialakítani.
 9. Adatvédelem és biztonság. Ön kijelenti és szavatolja, hogy be fogja tartani a hatályos Adatvédelmi törvényeket, amelyek az Alkalmazásra, a Galéria használatára és a Galéria vagy a Galéria API-k segítségével elért vagy beszerzett Személyes adatokra vonatkoznak. "Adatvédelmi törvénynek" tekintendő minden olyan jogszabály, szabály, rendelkezés, határozat és előírás, amely Önre vagy a Microsoftra vonatkozik, az adatok biztonságával, védelmével és/vagy a magánélet védelmével foglalkozik, és az ezekhez fűződő összes végrehajtási szabály, származékos vagy kapcsolódó törvény, szabály, rendelet, határozat vagy útmutatás, valamint az ezekhez elfogadott módosítások, bővítések, illetve az ezeket hatályon kívül helyező, lecserélő vagy újra hatályba helyező rendelkezések. A Galéria API-kon keresztül beszerzett vagy a Galéria használata során más módon kapott vagy gyűjtött Személyes adatok kapcsán Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön (és az Alkalmazás): (a) kizárólag az adott Érintett által engedélyezett vagy kért módon fogja kezelni a Személyes adatokat, és nem őriz meg, nem használ fel és nem továbbít Személyes adatokat más célokból, (b) a Személyes adatok kezelésének megkezdése előtt minden szükséges hozzájárulást kikér, és ha megváltozik az adatkezelés módja, kiegészíti a hozzájárulásokat, (c) írásos tájékoztatót biztosít az Érintetteknek, amelyben ismerteti az Ön által róluk gyűjtött és felhasznált Személyes adatokkal kapcsolatban alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat, és ebben a nyilatkozatban nem ad meg a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatánál gyengébb védelmi intézkedéseket, (d) nem adja át és nem adja el a Személyes adatokat harmadik feleknek, kivéve a szerződéses alfeldolgozókat, akik az Ön megbízásából járnak el, és (e) nem gyűjt és nem továbbít Személyes adatokat félrevezető, törvénytelen, nem engedélyezett és tisztességtelen módon. Ha Ön helyi környezetben tárolja a Személyes adatokat, akkor kijelenti és szavatolja, hogy naprakészen fogja tartani a Személyes adatokat, és szükség esetén az Adatvédelmi törvények előírásainak megfelelően helyesbíti a Személyes adatokat, korlátozza a feldolgozásukat vagy törli őket, és ennek keretében megfelelő megőrzési és törlési szabályzatokat vezet be, például törli a Személyes adatokat, ha egy végfelhasználó elhagyja az Alkalmazást, eltávolítja az Alkalmazást, megszünteti az Önnél regisztrált fiókját, vagy elhagyja a fiókját. A jelen Szerződés kontextusában Ön és a Microsoft független adatkezelőknek tekintendők. A jelen Szerződés rendelkezései nem értelmezendők úgy, hogy közös adatkezelői vagy feldolgozói-alfeldolgozói kapcsolatot alakítanak ki Ön és a Microsoft között. Ön kijelenti, hogy megértette a fenti korlátozásokat, és be fogja tartani őket.
 10. Biztonság. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Alkalmazás megfelel a minimális biztonsági követelményeknek és ajánlott eljárásoknak (vagy meghaladja ezeket), amelyeket az Azure AD ajánlott biztonsági eljárásokat ismertető útmutatása fektet le. Az útmutató elérhető a következő címen: https://docs.microsoft.com/azure/security/azure-ad-secure-steps.
 11. A Microsoft ellenőrzési joga. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy évente vagy végfelhasználói panaszra megfelelőségi ellenőrzést végezzen, és megvizsgálja, hogy Ön betartja-e és/vagy teljesíti-e a jelen Szerződés és a hatályos jogszabályok szerinti adatvédelmi kötelezettségeit. A megfelelőségi ellenőrzésben való részvétel helyett Ön megfelelőségi igazolást is benyújthat, kivéve, ha végfelhasználói panasz érkezik Ön ellen.
 12. Kármentesítés. Ön kármentesíti, megvédi és vétlennek nyilvánítja, valamint kifizet minden követelést, kártérítést, kötelezettséget, megítélt összeget és kiadást (észszerű mértékben az ügyvédi díjakat is ideértve), amely harmadik felek által a Microsofttal, a Microsoft kapcsolt vállalataival vagy ezek bármely alkalmazottjával, igazgatójával vagy képviselőjével szembeni követelések miatt merülnek fel, és amelyek abból erednek, hogy Ön megszegte a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit.
 13. Az Ön ügyfeleivel való kapcsolat. Az Ön felelőssége, hogy megoldja az Alkalmazás licencelését és rendelkezésre bocsátását azoknak a potenciális ügyfeleknek a számára, akik a Galériából eljutnak az Ön webhelyére (ezek az Ön "Ügyfelei"). Az Ön és az Ügyfél között létrejövő licenc és az Ügyfélnek Ön által biztosított jogok nem keletkeztetnek kötelezettségeket a Microsoft számára. Ön tudomásul veszi, hogy nem a Microsoft biztosítja és értékesíti az Alkalmazást az Ön Ügyfeleinek. Emellett azt is tudomásul veszi, hogy a Microsoft nem biztosít támogatást az Ön Ügyfeleinek.
 14. Megszűnés. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból vagy akár indokolás nélkül eltávolítsa az Ön Alkalmazását a Galériából. A Microsoft ezenfelül fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból vagy akár indokolás nélkül módosítsa, frissítse vagy megszüntesse a Galériát. Ha szeretné eltávolítani az Alkalmazását a Galériából, kövesse a következő eljárást: https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-howto-app-gallery-listing#update-or-remove-an-existing-listing.
 15. Jogi nyilatkozat. A Galériát „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és a „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS FÜGGVÉNYÉBEN” tesszük elérhetővé. Ön saját kockázatára jeleníti meg az Alkalmazást a Galériában és használja a Galéria kapcsolódó funkcióit. A MICROSOFT KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓKAT IS. A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY A GALÉRIA, A GALÉRIA API-K ÉS MÁS FUNKCIÓK HASZNÁLATA, VAGY AZ ALKALMAZÁS GALÉRIÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE MIATT MERÜLT FEL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, KIVÉVE, HA ÍRÁSBAN MÁST NEM HATÁROZUNK MEG. BIZONYOS ÁLLAMI JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOK VAGY BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT. HA ÖNRE ILYEN JOGSZABÁLYOK VONATKOZNAK, AKKOR LEHETSÉGES, HOGY A FENTI NYILATKOZAT VAGY KORLÁTOZÁSOK BIZONYOS RÉSZEI NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE NÉZVE. Az itt szereplő nyilatkozatok és korlátozások kizárólag a Galéria és a Galéria API-k használatára, valamint az Alkalmazás Galériában való megjelenítésére vonatkoznak. A jelen Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha Ön Azure-ügyfélként használja az Azure szolgáltatásait.
 16. Egyéb rendelkezések. A jelen Feltételekre Washington állam törvényei vonatkoznak, és a Feltételek kapcsán felmerült jogvitákat King County, Washington szövetségi bíróságai előtt kell rendezni. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Feltételek nem kizárólagosak, és hogy mindkét Fél szabadon folytathat hasonló vagy akár konkurens tevékenységeket harmadik felekkel. A jelen Feltételekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket tilos a Microsoft előzetes írásos hozzájárulása nélkül másokra ruházni. Az előző rendelkezésekkel összhangban a jelen Feltételek kötelező érvényűnek és hatályosnak tekintendők a Felekre, illetve engedélyezett jogutódjaikra és engedményeseikre nézve. Külön erre vonatkozó rendelkezés hiányában a jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem ruház át vagy biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Felek által átadott vagy átvett szoftverekre vagy más anyagokra vonatkozóan.