Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Azure-beli Kubernetes

Nagyvállalati igényekre szabott kialakítás.

A vállalati Kubernetes-szakértelem kiépítése

Tanulhat az Azure-beli Kubernetes több ezer ügyfelének beszámolóiból. Tekintse meg a videót, és megtudhatja, mások hogyan csinálták.

Több ezer

nagyvállalat tapasztalata az ajánlott eljárásokhoz

3 500

biztonsági szakértő foglalkozik az Ön adatainak biztonságával és védelmével

365

napos helyszíni támogatás tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatóktól

Beépített ajánlott eljárások

Proaktív és gyakorlatban alkalmazható javaslatokat kaphat az erőforrások biztonságossá tételéhez, a fürtök állapotának fenntartásához és a működési hatékonyság növeléséhez.

Nagyvállalati támogatás

Kubernetes-tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatóktól kaphat támogatást, és önkiszolgáló módon még gyorsabban végezhet diagnosztizálást és hibaelhárítást.

Többrétegű biztonság

Megerősített biztonságot és elkülönítési rétegeket alakíthat ki a számítási erőforrásokra, az adatokra és a hálózatra kiterjedően.

Egységes felügyelet

Az Azure Arckal következetes konfigurációt és irányítást alkalmazhat felhőkben, a helyszínen és a peremhálózaton.

Beépített ajánlott eljárások

A Kubernetes-környezetek valós idejű, személyre szabott javaslatokkal történő optimalizálása a nagyvállalati ügyfelek ezreinek tapasztalatai alapján. Automatikusan elemezheti az Azure Kubernetes Service- (AKS-) fürtök konfigurációját és a felhasználás telemetriáit, proaktív módon azonosíthatja a lehetséges problémákat, és útmutatást kaphat az Azure Advisortól. Az Advisor segítségével javíthatja a teljesítményt, a rendelkezésre állást és a Kubernetes-fürt biztonságát még a problémák jelentkezése előtt.

Akár új, akár tapasztalt Kubernetes-felhasználó, iparági ajánlott eljárásokat és útmutatást kap, például előre definiált szabályzatokat vagy jelölőket a váratlanul elavult Kubernetes API-khoz. Megismerkedhet a költségoptimalizálási stratégiákkal, beleértve az automatikusan skálázható kihasználatlan csomópontkészleteket, a Kubernetes-erőforráskvóták felügyeletét az Azure Policyval, és az adatrétegek optimalizálását.

Példa a beépített ajánlott eljárásokra

Többrétegű biztonság

A konzisztens konfigurációval, az identitással, a titkos kódokkal és a szabályzatkezeléssel megerősített biztonságot és elkülönítési rétegeket hozhat létre az operációs rendszer, a számítási erőforrások, az adatok és a hálózatkezelés szintjén.

Az Open Policy Agentre épülő Azure Policy használatával következetesen érvényesítheti a megfelelőségi szabályokat a fürtökön és a folyamatos integrációs és folyamatos üzembe helyezési (CI/CD-) folyamatokon. Az Azure Active Directoryvel részletes identitás- és hozzáférés-vezérlést használhat, az Azure Security Center integrációjával pedig páratlan biztonságkezelést, intelligens fenyegetésészlelést, és döntéstámogató javaslatokat kaphat a megfelelőséghez.

Nagyvállalati támogatás

A Microsoft és partnereinek megoldástervezőivel együttműködve magabiztosan dolgozhat. Segítséget kaphat a Kubernetes tervezéséhez és megvalósításához a próbaverziós kialakítástól kezdve a skálázásig. Ügyfélként bármikor telefonos támogatást is kaphat.

Korábban feltárhatja a Kubernetes-fürtökkel kapcsolatos gyakori problémák kiváltó okát egy intelligens, öndiagnosztikai eszközzel, melyet az Azure Portalon érhet el. Ugyanazokat a technológiákat érheti el, amelyeket a Microsoft ügyfélszolgálati csoportjai is használnak a gyakori problémák, például a nem elégséges erőforrások, az alhálózati kapacitás hiánya és a csomópont-engedélyezési hibák elemzéséhez, észleléséhez és megoldásához.

Egy nyitott terű iroda, az asztaluknál dolgozó emberekkel
Diagram a többfelhős, a helyszíni és a peremhálózati környezetek közötti egységes felügyeletről

Egységes felügyelet több környezetre kiterjedően

Az Azure Arc használatával Kubernetes-fürtöket és kiszolgálókat szervezhet és irányíthat felhőkben, adatközpontokban és a peremhálózatokon. Az Azure Policyvel minden szervezeti szabványt kényszeríthet, és nagy méretekben felmérheti a megfelelőséget. Az Azure Monitorral a teljesítmény és az állapot központosított, valós idejű nézetét kaphatja meg.

Nagy méretekben kezelheti az alkalmazásokat DevOps-alapú technikákkal, így kimagasló konzisztenciát érhet el az Azure Kubernetes Service-ben (AKS) és más, Azure Arc-kompatibilis Kubernetes-fürtökön különböző környezetekben.

A megfelelő támogatás a Kubernetes bevezetésének bármely szakaszában

 • Kövesse a Kubernetes-bevezetési ellenőrzőlistát

  Tekintse meg, mire kell figyelnie a Kubernetes bevezetésénél (próbaverziótól kezdve a nagy méretekig) a biztonság, az üzemeltetés, az alkalmazás életciklusának kezelése és az architektúra szempontjából. A sablonok, a kódminták, a szakértői oktatóanyagok és a valós bevált gyakorlatokról szóló cikkek használatával választ kaphat kérdéseire.

 • Tudnivalók az AKS éles környezetben használható alapkonfigurációjáról

  Javaslatokat kaphat a fürt hálózatkezeléséhez, biztonságához, identitáskezeléséhez, felügyeletéhez és figyeléséhez a szervezet üzleti követelményei alapján.

 • Szakértői útmutatást kaphat

  Az AKS Office Hours programhoz csatlakozva a Microsoft Kubernetes-mérnökeitől és az Azure Kubernetes-szakértőitől értesülhet a Kubernetes újdonságairól.

Ezek a szervezetek sikert értek el az Azure-beli Kubernetes használatával

Az Azure-beli Kubernetes futtatása

Azure-beli Kubernetest futtató fejlesztőeszközöket, platformokat, adatokat és integrációs alkalmazásokat bemutató diagram
 • Azure Kubernetes Service (AKS): Magas rendelkezésre állású, biztonságos és teljes mértékben felügyelt Kubernetes-szolgáltatás
 • Azure Red Hat OpenShift: Teljes mértékben felügyelt OpenShift-szolgáltatás, a Red Hattel közösen működtetve
 • Azure Container Instances: Szolgáltatás tárolók Azure-beli futtatásához kiszolgálók kezelése nélkül

Nagyvállalati funkciók és szolgáltatások az Azure-beli Kuberneteshez

Azure Policy

Olyan szabályokat valósíthat meg és érvényesíthet, amelyek több fürtre és CI/CD-folyamatra is kiterjednek. A megfelelőség értekében nyomon követheti, érvényesítheti és újrakonfigurálhatja a csomópontokat, a podokat és a tárolólemezképeket.

Azure Security Center

Páratlan biztonságkezelést, intelligens fenyegetésészlelést, és döntéstámogató javaslatokat kaphat a megfelelőséghez.

Azure Advisor

Intelligens javaslatokkal növelheti az alkalmazások teljesítményét, működési minőségét, rendelkezésre állását és biztonságát.

Azure Arc

Kubernetes-alkalmazásokat helyezhet üzembe és kezelhet DevOps-technikákkal minden környezetben. Meggyőződhet arról, hogy az alkalmazások konzisztens módon vannak üzembe helyezve és konfigurálva a verziókövetésben.

Azure Cosmos DB

Egy teljes mértékben felügyelt adatbázis-szolgáltatást valósíthat meg kulcsrakész globális disztribúcióval és átlátható, több főkiszolgálós replikációval. 10 ezredmásodpercen belüli késés az írási és olvasási műveleteknél, mely csak a legjobb 1%-ra jellemző, világszerte rugalmas méretezésű teljesítmény és tárterület, 99,999%-os rendelkezésre állás és öt jól meghatározott konzisztenciaszint – mindez az iparág legjobb szolgáltatásiszint-szerződései alapján.

Azure Machine Learning

Ezzel a nagyvállalati szintű gépi tanulási szolgáltatással gyorsabban hozhat létre és helyezhet üzembe modelleket. A felelősségteljes AI-ra tervezett, biztonságos és megbízható platformmal végezhet innovációt, és segítheti a csoportmunkát az iparágvezető MLOps – a gépi tanulás DevOps-folyamatai – segítségével.

...

Azure Active Directory

Az integrált bejelentkezési élmény révén részletesen szabályozhatja a hozzáférést a fürtön és a podon.

Azure Private Link

Gondoskodhat róla, hogy az összes Kubernetes-kezelési művelet teljesen elkülönített legyen azzal, ha a Kubernetes API-kiszolgálóval privát végpontként kommunikál a saját virtuális hálózatában.

Azure Container Registry

Csak érvényesített képeket helyezhet üzembe a privát tárolóregisztrációs adatbázisában, amely beépített Helm-diagram-támogatást tartalmaz. Automatikus georeplikációt végezhet a felhasználókhoz közeli adatközpontokkal.

GitHub Actions

Közvetlenül a GitHub-kódtárában hozhat létre teljes körű CI/CD-képességeket az AKS-fürtökhöz.

Azure Monitor

Átláthatóvá teheti a környezetben végezett műveleteket vezérlősík-alapú telemetriával, naplóaggregációval és tárolóállapottal, amely az Azure Portalon érhető el, és automatikusan konfigurált a Kubernetes-fürtökhöz. Az Azure Monitor integrálható a Prometheusszal a fürtök és az alkalmazások figyeléséhez, a vizuális megjelenítéshez pedig Grafana-irányítópultokat használ.

Az AKS virtuális csomópontjai

További kapacitást építhet ki rugalmasan anélkül, hogy ehhez az infrastruktúrát kellene kezelnie. Eseményvezérelt automatikus skálázást és triggereket alkalmazhat a  Kubernetes eseményvezérelt automatikus skálázás (KEDA) használatával.

Azure-beli rendelkezésre állási zónák

A rendelkezésre állási zónák redundanciáival magasabb rendelkezésre állást érhet el és megvédheti az alkalmazásokat az adatközpont hibáitól.

Azure API Management

Hibrid, többfelhős felügyeleti platformot valósíthat meg az API-khoz minden környezetben.

Azure Cognitive Services

Intelligens alkalmazásokat fejleszthet az átfogó AI-szolgáltatásokkal és a kognitív API-kkal.

A csapatok felkészítése a Kubernetes nagy méretekben történő bevezetésére

Tervezők

Legyen szó akár API-alapú alkalmazások, valós idejű javaslatok, kereskedelmi platformok vagy földrajzilag elosztott alkalmazások kiépítéséről, a strukturált, rugalmas és nagy rendelkezésre állású alkalmazások kialakításához kövesse az ügyfelek bevonásával kapcsolatos bevált eljárások alapján felépített megközelítést.

Az infrastruktúra és az üzemeltetés kezelői

Amikor az alkalmazásai az éles környezetbe kerülnek, gyakran több olyan tárolóra is kiterjednek, amelyek több kiszolgálófürtön vannak üzembe helyezve, ez azonban a működés bonyolultságának növekedésével jár, és időt is igényel, amit más esetben az ügyfelek hatékony kiszolgálására is fordíthatna. Egy teljes mértékben felügyelt Kubernetes-szolgáltatással, amilyen a Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), automatizálhatja a számítási erőforrások kiépítését, frissítését, figyelését és skálázását.

Fejlesztők számára

Fejlesztők számára tervezett, felügyelt Kubernetes-platformot integrálhat egyszerűen a kedvenc integrált fejlesztőkörnyezetével és a CI/CD-folyamatokkal, és figyelő eszközöket használhat a munkafolyamatok automatizálására. A beépített CI/CD-vel és a tárolók állapotának monitorozásával és az automatizálás használatával percek alatt felgyorsíthatja a folyamatot a kódtól a Kubernetes-fürtig.

Biztonsági rendszergazda

Megbízható felhőt használhat olyan beépített biztonsági vezérlőkkel, melyek kiterjednek az identitásokra, az adatokra, a hálózatkezelésre és az alkalmazásokra is. Központosított, konzisztens módon alkalmazhatja a fürtökre a biztonsági eljárásokat. Az Azure Policy használatával rendkívül egyszerűvé teheti a környezetek megfelelőségének kialakítását és fenntartását. A fürttel integrálhatja a szervezet meglévő identitásszolgáltatóját, például a Azure Active Directoryt. Az Azure Security Center lehetővé teszi a tárolók sebezhetőségének vizsgálatát, a biztonsági javaslatokat, a környezet megerősítését és a futtatókörnyezet védelmét.

Gyakori nagyvállalati használati esetek az Azure-beli Kuberneteshez

Rugalmas igénykezelési megoldásarchitektúra

A csúcsterhelések igény szerinti kezelése

Az ügyfeleinek gyors és megbízható szolgáltatást nyújthat a szezonális és más, nagy adatforgalmú időszakok alatt is.

 • Az adatforgalmi és az értékesítési csúcsterheléseket azonnali, rugalmas skálázással kezelheti anélkül, hogy ehhez az infrastruktúrát is kezelnie kellene.
 • Gyors és robusztus felhasználói élményt hozhat létre a világ bármely pontján elérhető, kis késleltetésű adateléréssel.
 • Magas rendelkezésre állást érhet el több adatközpont használatával.
A biztonságos DevOps referenciaarchitektúrája

Biztonságos DevOps használata az AKS-hez

A csapatmunka rugalmasságát egyszerűsített DevOps-folyamatokkal növelheti a biztonság kockáztatása nélkül.

 • A felügyelt Kubernetesszel és a beépített CI/CD-vel gyorsabban szállíthatja a kódot.
 • A visszajelzési ciklust valós idejű figyeléssel gyorsíthatja fel.
 • Folyamatos biztonságot és részletes nyomon követést valósíthat meg.

 

Az API-t előnyben részesítő SaaS-alapú üzleti modell megoldásarchitektúrája

API-központú SaaS-alapú üzleti modellt fejleszthet ki

Alkalmazkodással, fejlődéssel és az innováció felgyorsításával a lehetőségekből stratégiai előnyöket kovácsolhat.

 • Percek alatt létrehozhat API-átjárókat és fejlesztői portálokat, az API-kat pedig egyszerűen közzéteheti belső vagy külső használatra.
 • Bármilyen adatsémát kezelhet, és gyorsan alkalmazkodhat a változásokhoz.
 • Bárhonnan csatlakozhat a háttérszolgáltatásokhoz, és egy helyen kezelheti, optimalizálhatja és teheti biztonságossá az összes API-t.
Azonnali IoT-adatstreamelés megoldásarchitektúrája

IoT-adatfolyam azonnal

Nagy mennyiségű IoT-adat betöltése és elemzése, valamint valós idejű ajánlások és betekintő adatok előállítása.

 • Valós időben tölthet be adatokat, és olyan feldolgozási folyamatot hozhat létre, amely másodperceken belül képes az észlelésre és az értesítésekre.
 • A biztonságos API-átjáróval bárhonnan csatlakoztathatók a háttérben futó szolgáltatások.
 • Rugalmasan építhet ki számítási kapacitást anélkül, hogy ehhez az infrastruktúrát kellene kezelnie.
Valós idejű javaslat API Azure-beli megoldásarchitektúrán

Valós idejű, személyre szabott javaslatok

Segítheti az ügyfeleket abban, hogy felfedezzék az általuk kedvelt megoldásokat.

 • Nagy mennyiségű adatot elemezhet ezredmásodpercek alatt.
 • Alacsony késéssel gondoskodhat az alkalmazások kiváló teljesítményéről világszerte.
 • Gyorsan juthat betekintő adatokhoz a finomhangolható adatkonzisztencia-modellekkel.
Gépi tanulási műveletek referenciaarchitektúrája

Gépi tanulási műveletek

Az innovációt hatékony gépi tanulási életciklus-kezeléssel gyorsíthatja fel.

 • Reprodukálható munkafolyamatokat hozhat létre a nyomon követhetőség és a konzisztens modellszállítás érdekében.
 • A modelleket bárhol betaníthatja és üzembe helyezheti egy felügyelt Kubernetes szolgáltatással, melyet hatékony GPU-számítási kapacitás támogat.
 • Automatizálást végezhet az Azure DevOps és a GitHub integrációjával, és CI/CD-hez végezhet fejlesztést.

Mi a Kubernetes?

Az alapok elsajátítása. A nyílt forráskódú vezénylésével gyorsabban fejleszthet, szállíthat és méretezhet tárolóalapú alkalmazásokat.

Kubernetes – képzés és betanítás

Olyan képzési tervvel teheti egyszerűbbé a Kubernetes bevezetését, amely videókat, cikkeket, könyveket, gyakorlati workshopokat és technikai webináriumokat is tartalmaz.

Kubernetes-workshop kipróbálása

Elvégezheti egy többtárolós alkalmazás Kubernetes-ben való üzembe helyezésének lépéseit az Azure Kubernetes Service (AKS) szolgáltatáson belül.

Gyakorlati tapasztalat a Kubernetes használatában

Megtudhatja, hogyan lehet létrehozni és telepíteni tárolóalapú alkalmazásokat az Azure-ban. Letöltheti a Kubernetes témájú e-könyvek gyűjteményét.