Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Mit jelent a felhőbe való áttelepítés?

Megismerheti a különböző áttelepítési típusokat – többek között a felhőből felhőbe való áttelepítést és az adatközpont-áttelepítést – és a felhőbe való áttelepítéssel foglalkozói témakörök széles választékához elérhető tanulási forrásokat.

A felhőbe való áttelepítés definíciója

A felhőbe való áttelepítés az a folyamat, amikor alkalmazásokat és adatokat helyezünk át egy helyről – általában egy cég privát „helyszíni” kiszolgálóiról – egy  nyilvános felhőt biztosító felhőszolgáltató kiszolgálóira, de gyakori a különböző felhők közötti áthelyezés is. A felhőbe való áttelepítés legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy csökkenthetők vele az informatikai költségek, és javítható a teljesítmény, de vannak a biztonsággal, a kényelemmel és más szempontokkal kapcsolatos előnyei is.

A továbbiakban még többet megtudhat az áttelepítés főbb típusairól, a leggyakoribb előnyökről és kihívásokról, illetve arról, hogyan lehet alkalmazásokat és adatokat a felhőbe áthelyezni, és a felügyelt szolgáltatási modellek három fő típusát is megismerheti: az IaaS-t, az SaaS-t és a PaaS-t.

A felhőbe való áttelepítés típusai

A legtöbb áttelepítés esetében két fontos technikai szempontot kell szem előtt tartani:
 

1. az áttelepíteni kívánt erőforrás (vagy „számítási feladat”) típusát, valamint
 

2. azt a helyet, ahová az áttelepítés történik.
 

Ez a szakasz a leggyakoribb áttelepítési forgatókönyveket ismerteti, és áttekintést nyújt a különböző áttelepítési folyamatokról, az ajánlott eljárásokról és az üzleti szempontokról.

Adatközpont-áttelepítés

Adatközpont-áttelepítésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor az adatokat egy helyszíni kiszolgálóról és (a gyakran a szervezet irodáiban egy kiszolgálóteremben tárolt) nagyszámítógépekről egy felhőszolgáltató olyan kiszolgálóira helyezzük át, amelyek általában nagy méretű, rendkívül biztonságos és professzionálisan karbantartott épületekben találhatók.

Az adatközpont erőforrásait a leggyakrabban nagy kapacitású hálózatokon keresztül helyezik át a felhőbe, de ha nem áll rendelkezésre hatékony hálózat, az erőforrásokat úgy is áttelepítheti, ha először nagy kapacitású lemezekre és „data boxokra” másolja őket, és ezeket fizikailag szállítja el a felhőszolgáltatóhoz, ahol feltöltik az adatokat a saját kiszolgálóikra.

Hibrid felhős áttelepítés

Számos szervezet dönt úgy, hogy az erőforrások egy részét a helyszíni adatközpontban hagyja, egy másik részét pedig áthelyezi a felhőbe, „hibrid felhőt” hozva létre ezzel. A hibrid felhő előnye többek között a meglévő helyszíni adatközpont-berendezések értékének maximalizálása, valamint az, hogy lehetővé válik a szervezetek számára bizonyos iparágakban, hogy eleget tegyenek a kormányzati megfelelőségi követelményeknek.

A hibrid felhők a felhőből felhőbe való felhőalapú biztonsági mentéshez is hasznosak, amelynek során a helyszíni adatokról készítünk biztonsági másolatot egy nyilvános felhőben vészhelyreállítási megoldásként arra az esetre, ha a helyszíni adatközpont működésképtelenné válna például tűz, árvíz vagy valamilyen bűncselekmény miatt. (Ebben az esetben a „felhőből felhőbe” kifejezés a helyszíni adatközpontokra hivatkozik, amelyeket esetenként „privát felhőnek” is hívnak.)

Felhőből felhőbe való áttelepítés

Most, hogy a felhőalapú számítás igen gyakori, számos szervezet több felhőt is használ (gyakran az összeolvadások és a beszerzések miatt), és időnként úgy döntenek, hogy felhőből felhőbe való áttelepítéssel áthelyezik az erőforrásokat a nyilvános felhők között. Az ilyen típusú áttelepítés akkor is hasznos, ha a szervezet különböző felhőplatformok termékeit, szolgáltatásait és díjszabását szeretné kihasználni.

Noha több felhőben kezelni az erőforrásokat bonyolultnak tűnhet, lehetőség van az összes erőforrást egyetlen helyről felügyelni egy központi felügyeleti eszköz használatával.

Az alkalmazások, az adatbázisok és a nagyszámítógépek áttelepítése

A leggyakrabban áttelepített számítási feladatok közé tartozik a Linux, az SAP, az SQL Server és a Windows Server. Nagyszámítógépek áttelepítése esetén a két leggyakoribb az IBM és a Unisys.

Ezeknél a számítási feladatoknál a felhőbe való áttelepítés tipikus előnyei közé tartoznak az alacsonyabb költségek, a gyorsabb és megbízhatóbb teljesítmény, a felhőalapú fejlesztői eszközökhöz és API-khoz való hozzáférés, a nagyobb biztonság, valamint a lehetőség arra, hogy a kapacitást növelni vagy csökkenteni lehessen anélkül, hogy új berendezéseket kellene vásárolni, telepíteni és karbantartani.

Noha ezek a számítási feladatok gyakran módosítás nélkül is áttelepíthetők (ezt „átemeléses” módszerként ismerjük), annak is vannak előnyei, ha frissítjük (vagy „újrabontjuk”) őket, hogy így optimalizáljuk a teljesítményüket és a felhőbeli megbízhatóságukat.

Az erőforrások szakaszában további információt talál arról, hogyan telepíthetők át a különböző számítási feladatok.

Felügyelt szolgáltatási modellek

Ha a felhőbe való áttelepítés témakörével ismerkedik, jó eséllyel fog találkozni olyan kifejezésekkel, mint az IaaS, a PaaS és az SaaS. Ezek a kifejezések a felügyelt szolgáltatások különféle típusait jelölik, és ezeket számos technológiai és felhőszolgáltató kínálja.

Different levels of managed services

Az IaaS („infrastructure as a service“, magyarul szolgáltatott infrastruktúra) lehetővé teszi, hogy gyorsan fel- és leskálázhasson a változó igényeknek megfelelően, így csak azért kell fizetnie, amit ténylegesen felhasznál. Az IaaS révén mentesülhet a saját fizikai kiszolgálók és egyéb adatközponti infrastruktúra megvásárlásának és felügyeletének költségei és összetett feladatai alól.

A PaaS („platform as a service“, magyarul szolgáltatásként nyújtott platform) magában foglalja az IaaS előnyeit is, de rajtuk kívül felügyelt fejlesztői eszközöket, adatbázisokat, üzleti elemzést és operációs rendszereket is tartalmaz. Ideális megoldás a fejlesztési költségek csökkentésére és a fejlesztési idő felgyorsítására.

Az SaaS (szolgáltatott szoftver) magában foglalja az IaaS és a PaaS előnyeit, de további kényelmi képességeket is kínál az alkalmazások üzemeltetése révén, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felhőalapú alkalmazásokat (például e-mail-kezelő és irodai alkalmazásokat) használjanak az interneten keresztül.

A felhőbe való áttelepítés fázisai

Különböző műszaki eljárások és ajánlott eljárások alkalmazhatók a különböző számítási feladatok áttelepítéséhez és a különböző felhőkonfigurációk létrehozásához, de a felhőbe való áttelepítés minden típusánál ugyanazt a hat alapvető fázist kell követni:

A stratégia definiálása

Az áttelepítés üzleti indoklásának és a várható eredményeknek a meghatározása.

Tervezés

A felhőáttelepítési tervnek a kívánt üzleti eredményekhez való hozzáigazítása.

Felkészülés

A helyszíni és a felhőbeli környezetek előkészítése az áttelepítésre.

Áttelepítés

A számítási feladatok áthelyezése a felhőkörnyezetbe.

Szabályozás

A felhőbeli környezethez és számítási feladatokhoz ajánlott biztonsági és költséghatékonysági szabályozási eljárások meghatározása és megvalósítása.

Kezelés

Bevált módszerek használata a felhőmegoldás folyamatos kezeléséhez.

A felhőbe való áttelepítés előnyei és kihívásai

A felhőbe való áttelepítés néhány fontosabb előnye:

Optimalizált költségek

Amellett, hogy optimalizálhatja a számítási feladatok költségeit, a berendezések, a karbantartás és az ingatlanok költségeit tekintve is jelentős megtakarítást érhet el.

Rugalmasság és skálázhatóság

Igény szerint mindig a megfelelő számítási erőforrásokat használhatja, amikor éppen szüksége van rájuk, és soha nem kell fizetnie a nem használt berendezésekért. Egyes felhőplatformok esetén a globális jelenlétnek köszönhetően a számítási feladatokat az ügyfelekhez közelebb futtathatja, így jobb teljesítményt érhet el.

Fokozott biztonság

A nyilvános felhők megkönnyítik az adatvédelmet és az alkalmazások biztonságát azáltal, hogy beépített biztonságot nyújtanak a platform szintjén, és számos speciális biztonsági eszközt is elérhetővé tesznek. Sok esetben a felhőszolgáltató automatikusan elvégzi a biztonsági javításokat.

Megfelelőség

A nagy mértékben szabályozott iparágak, például a pénzügy, az egészségügy és a közigazgatás esetében egyes felhőplatformok speciális ajánlatokat is kínálnak, hogy könnyebben kielégíthessék a megfelelőségi követelményeket.

Biztonsági mentés, helyreállítás és vészhelyreállítás

A legtöbb felhőszolgáltató beépített és egykattintásos biztonsági mentési helyreállítási képességeket kínál, például a biztonsági másolatok különböző földrajzi régiókban való tárolásának lehetőségét.

Egyszerűsített kezelés és monitorozás

Ha a felhőszolgáltató központi felügyeleti eszközt biztosít, egyszerűen és egyetlen felületen kezelheti és figyelheti az adatközpontokat és a felhőbeli erőforrásokat.

A felhőbe való áttelepítés néhány fontosabb kihívása:

Tervezés

Az egyes számítási feladatok egyszerűen áthelyezhetők, a nagy méretekben való áttelepítés megtervezéséhez, azonban alapos tervezési munkára lesz szükség a teljes szervezetre kiterjedően.

Költség

A felhőre való áttérés a beruházások rövid és hosszú távú megtérülését is lehetővé teszi, fontos azonban figyelembe venni az áttelepítés megtervezésének és megvalósításának költségeit is.

Biztonság és megfelelőség

A felhőszolgáltatók különféle biztonsági és megfelelőségi ajánlatokat kínálnak, de az már az ügyfelek felelőssége, hogy a megfelelő megoldásokat alkalmazzák a saját igényeiknek megfelelően.

Üzleti állásidő

Még nagyon nagy mennyiségű adatot is gyorsan áthelyezhet a felhőbe, de ehhez körültekintő tervezésre van szükség, hogy minimálisra csökkentse az áthelyezés alatt az állásidőt.

Szervezeti bevezetés és képzés

Az informatikai szakemberek és a fejlesztők azt fogják tapasztalni, hogy a jelenlegi képességeik többsége a felhőre is alkalmazható, de bizonyos mennyiségű készségfejlesztésre így is szükségük lesz.

Áttelepítési partnerek és szállítók kiválasztása

A partnerek felbecsülhetetlen értéket jelentenek azoknak a szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek az áttelepítés megtervezéséhez és megvalósításához szükséges belső szaktudással vagy kapacitással, de a megfelelő partner kiválasztásánál körültekintően kell eljárni.

Gyakori kérdések

  • Megtudhatja, hogy az Azure Backuppal hogyan valósítható meg költséghatékony, rendkívül biztonságos és könnyen kezelhető biztonsági mentés az összes helyszíni és felhőbeli erőforrása esetében.

  • A legtöbb szervezet esetében a válasz az áttelepítési projekt méretétől és összetettségtől, valamint a belső informatikai képességektől függ. Az Azure különféle erőforrásokat, eszközöket, képzést és útmutatást kínál mind a házon belüli, mind a partner által támogatott áttelepítéshez:

    • Ha nem tudja, hol kezdjen hozzá, azt javasoljuk, csatlakozzon az Azure ingyenes áttelepítési programjához, amelyben testre szabott javaslatokat kaphat, telefonos konzultáción vehet részt egy Azure-szakértővel, összeválogatott forrásokhoz juthat hozzá, és partnerjavaslatok is segíthetik a munkáját.
    • Ha önállóan szeretné elvégezni az áttelepítést (vagy annak egy-egy részét), ismerkedjen meg az Azure felhőáttelepítési forrásokat bemutató oldalával, ahol az áttelepítésről szóló videókat, webes előadásokat, forgatókönyv-alapú útmutatókat és tanulási forrásokat talál a leggyakoribb forgatókönyvekhez és számítási feladatokhoz.
  • A felhőbe való áttelepítés során az informatikai szakembereknek valószínűleg új készségeket kell elsajátítaniuk a sikeres áttelepítés érdekében. Ezek a készségek gyorsan és egyszerűen megszerezhetők a megfelelő képzési forrásokkal. Az Azure számos képzést, tanfolyamot, modult és minősítést kínál, amelyek olyan készségeket és magabiztosságot biztosítanak, amelyekkel a szervezete zökkenőmentesen implementálhatja a felhőtechnológiát. További információ.

  • Az Azure áttelepítési forrásai

Az Azure áttelepítési és korszerűsítési programja

Válogatott forrásokhoz és szakértői segítséghez juthat hozzá a felhő bevezetésének minden szakaszában.

Azure-események és -webináriumok

Új készségeket sajátíthat el, új technológiákat ismerhet meg, és a közösséggel is kapcsolatot tarthat – akár digitálisan, akár személyesen.

Azure Migrate

Felderítheti, értékelheti, megfelelően méretezheti és áttelepítheti az Azure-ba a helyszíni virtuális gépeit.

Alkalmazások áttelepítése

Gyorsan létrehozhatja és üzembe helyezheti nagy méretekben is az üzletileg kritikus webalkalmazásokat.

A Windows Server áttelepítése

A Windows Server-alapú számítási feladatokat a már ismert eszközökkel telepítheti át.

Az SQL Server áttelepítése

Az SQL Server-adatbázisokat kevés kódmódosítással vagy kódmódosítás nélkül helyezheti át az Azure-ba.

Linux-áttelepítés

A linuxos számítási feladatait a már bevált eszközökkel telepítheti át az Azure-ba.

Nagyszámítógépek áttelepítése

Áttelepítheti a felhőbe a nagyszámítógépes és középkategóriás alkalmazásokat.

Azure Backup

A felhőből felhőbe való egykattintásos biztonsági mentéssel egyszerűbbé teheti az adatvédelmet.

Azure Arc

Bármilyen infrastruktúrára kiterjesztheti az Azure-szolgáltatásokat és a felügyeletet.

Azure Data Box

Az Azure-ba való adatátvitelhez és peremhálózati számításhoz használható berendezéseket és megoldásokat használhat.

Microsoft Cost Management

Magabiztosan kezelheti a felhő költségét.

Azure SQL

Mindig naprakész SQL-t futtathat a felhőben az alkalmazások áttelepítésének rugalmas lehetőségeivel.

Azure Hybrid Benefit

A számítási feladatait költséghatékonyan telepítheti át a Windows Serverhez és az SQL Serverhez legjobban használható felhőbe.

Az Azure áttelepítési programján keresztül összeválogatott forrásokat és szakértői segítséget kaphat az áttelepítési folyamat minden szakaszában

Az Azure felhőplatformjába való áttelepítés esetén a kezdéshez 12 hónapig ingyenesen használható szolgáltatásokat kap