Navigáció kihagyása

Azure Orbital Ground Station

Gyors adatbetöltés az űrből a felhőbe egy műholdas földi állomásszolgáltatással

Műholdak csatlakoztatása az Azure-hoz

Az Azure Orbital Ground Station alacsony késésű kapcsolatot biztosít a műholdak és az Azure között. A műholdas kommunikáció lefedettségét a földi állomások globális partnerközösségi hálózataival, felhőbeli modemekkel, valamint telemetriai, nyomkövetési és vezérlési funkciókkal bővítheti.

Gyorsabb működés

A Microsoft és partnerei antennáinak globális hálózatából választhat, és ezek körét a műholdas flotta növelésekor igény szerint bővítheti.

Egyszerűbb műholdkezelés

Az Azure-platformon keresztül felhőalapú szolgáltatások, munkaállomások és virtuális modemek széles körű ökoszisztémáját érheti el.

Hálózatvédelem

Rugalmas, fokozott biztonságú földi állomásokon keresztül küldhet és fogadhat adatokat a műholdakról.

Igény szerinti csatlakozás

A globális hálózat bármely antennáját használva csak azért kell fizetnie, amit felhasznál.

Gyorsabb adatfeldolgozás közvetlen felhőkapcsolattal

Az adatokat lehívhatja a műholdról, és gyorsan betöltheti közvetlenül az Azure-ba, majd egyszerűen felhasználhatja őket olyan Azure-szolgáltatásokkal, mint az Azure Storage, az Azure AI és az Azure Data Analytics.

Műholdak csatlakoztatása kiterjedt partnerhálózaton keresztül

A Microsoft földi állomásainak használata mellett felhasználhatja a kiterjedt partnerhálózatunk által kínált lehetőségeket is, melyek között olyan iparágvezetők is vannak, mint a KSAT, és ezekkel ütemezheti a műholdas kapcsolatokat.

Adatok zökkenőmentes feldolgozása gyorsított szoftveres modemekkel

A jeleket integrált, nagy sebességű szoftveres modemekkel dolgozhatja fel, vagy felhasználhatja az Azure Marketplace-en elérhető partnerajánlatokat a jelek és a képek feldolgozására és a kalibrálásra.

Beépített átfogó biztonság és megfelelőség

  • A Microsoft több mint USD 1 milliárdot költ évente a kiberbiztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekre.

  • Több mint 3,500 biztonsági szakértőnk dolgozik azon, hogy megfelelő szintű adatbiztonságot és adatvédelmet nyújthassunk Önnek.

  • Az Azure minden más felhőszolgáltatónál több tanúsítvánnyal rendelkezik. Tekintse meg átfogó listánkat.

Műholdakkal való kommunikáció percalapú díjakkal

Az Azure Orbital Ground Station ingyenesen teszi lehetővé a műholdas adatok backhaul-továbbítását bármely helyről bármely régióba. A műholdakkal való kapcsolatokat használatalapú fizetéses alapon ütemezheti.

Ismerkedés az ingyenes Azure-fiókokkal

Kezdje az ingyenes próbaverzióval. 30 napon belül $200 kreditet használhat fel. Amíg van kreditje, számos népszerű szolgáltatásunk ingyenes mennyiségét, valamint több mint 40 egyéb, mindig ingyenes szolgáltatást is használhat.

Miután elfogytak a kreditek, váltson át használatalapú fizetésre, hogy folytathassa a fejlesztést ugyanezekkel az ingyenes szolgáltatásokkal. Csak akkor kell fizetnie, ha az ingyenes havi összegnél többet használ.

12 hónap elteltével továbbra is több mint 40 mindig ingyenes szolgáltatást kap, és továbbra is csak az ingyenes havi összegen túli használatért kell fizetnie.

Gyakori kérdések az Azure Orbital Ground Stationről

  • Az Azure Orbital Ground Station az Azure-adatközpontokban vagy azok közelében helyezi el a Microsoft földi állomásait. Az Azure-ba történő adatbetöltéshez a partnerek által kínált földi állomásokat is használhatja. Ha szeretne földi állomást kínáló partner lenni, vegye fel velünk a kapcsolatot.
  • Az Azure Orbital Ground Station használatával kapcsolatokat ütemezhet nem geostacionárius Föld körüli pályán keringő műholdakkal (NGSO-kkal), melyek közé tartoznak az alacsony Föld körüli pályán (LEO) és a közepes Föld körüli pályán (MEO) keringő műholdak is.
  • Az Azure Orbital Ground Station használatával a műholdak adatait a felhőbeli környezetbe importálhatja, ahol az adatokat biztonságosan továbbíthatja a virtuális hálózatba. Itt bármilyen Azure-szolgáltatást használhat, például az Azure AI-t, az Azure Machine Learninget, az Azure DevOpst és az Azure Storage-ot.
  • Az Azure Orbital Ground Station 99,9%-os SLA-t biztosít. Tekintse meg az SLA részleteit.

Ha készen áll, állítsa be ingyenes Azure-fiókját

Az Azure Orbital Ground Station kiegészítő feltételei és jogi nyilatkozatai

A Microsoft Azure használatát szabályozó szerződése, valamint az Azure Orbital Ground Station termékfeltételei között szereplő szolgáltatásspecifikus feltételek mellett a következő további feltételek és jogi nyilatkozatok („Az Azure Orbital Ground Station kiegészítő feltételei”) is vonatkoznak az Azure Orbital Ground Station használatára. Ha ütközés áll fenn az Azure Orbital Ground Station kiegészítő feltételei és a Microsoft Azure használatára vonatkozó szerződésében szereplő egyéb feltételek között, akkor az Azure Orbital Ground Station jelen kiegészítő feltételei érvényesek és vonatkoznak az Azure Orbital Ground Station használatára.

1. Jogi nyilatkozat a műholdas földi állomáshoz való hozzáférésről. A Microsoft minden olyan szükséges kérelmet benyújt, amelyet a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission) vagy más joghatóság megkövetel ahhoz, hogy az Ön jogosult műholdja hozzáférjen a mi licencelt műholdas földi állomásunkhoz, minden esetben az Ön által benyújtott kérelemben/kérelmekben leírtak szerint. A Microsoft jogszabályi díjat számít fel az ilyen kérelmekhez kapcsolódó programköltségek fedezése céljából. Ezek a díjak jelenleg átalánydíjat jelentenek minden joghatóságban. Joghatóságonként változó azonban, hogy a Microsoft milyen költségeket hárít át, és ez később változhat. Ennek megfelelően a Microsoft időről időre módosíthatja a díjakat és a díjstruktúrát. A Microsoft által az ilyen kérelmek előkészítésével és beküldésével megbízott jogászok kizárólag a Microsoft-ügynökök nevében és megbízásából intézkedik, és nem nyújtanak Önnek jogi tanácsokat, és nem képviselik Önt semmilyen jogi minőségben. A szolgáltatással és a kapcsolódó kérelmekkel kapcsolatos esetleges jogi kérdéseivel forduljon a saját jogi tanácsadójához. A Microsoft nem garantálja a kérelmek sikeres kimenetelét, és azt sem, hogy a hatóság egy adott határidőn belül fog döntést hozni.

2. A Különleges Ideiglenes Felhatalmazás használatának korlátozása. A szolgáltatásokhoz az Egyesült Államok földi állomásain keresztül történő gyorsabb hozzáférés érdekében a Microsoft Különleges ideiglenes engedélyt („STA”) kérhet a Szövetségi Kommunikációs Bizottságtól. Ha megkapta az STA-t, a Microsoft arra törekszik, hogy az STA-t idővel a Microsoft műholdas földiállomás-licencének hagyományos módosítására konvertálja. Vegye figyelembe, hogy az STA használatával végzett műveletek nem élveznek ugyanolyan szintű jogszabályi védelmet a káros interferenciák ellen, mint a hagyományos engedély esetén. A Microsoft saját belátása szerint fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás kiépítése érdekében hasonló szabályozási lehetőségeket valósítson meg más joghatóságokban, ahol lehetséges. A Microsoft nem garantálja a hagyományos engedélyek sikeres beszerzését, az ideiglenes engedélyek beszerzését, illetve az ideiglenes engedélyek hagyományos engedélyekké való konvertálását. A Microsoft nem vállal felelősséget a káros interferenciával vagy egyéb jelvédelemmel kapcsolatos védelem hatóköréért vagy annak kényszerítéséért.

3. Azure Orbital Ground Station Eligibility/Application. Azure Orbital Ground Station is available only to qualified customers. Qualifications vary from jurisdiction to jurisdiction and may include (for example) documentation of space-station licensing, where applicable; documentation of market access or landing rights, where applicable; remote sensing authorization, where applicable; and/or documentation the eligible satellite has completed ITU coordination, notification, and recording in the ITU master registry. Azure Orbital Ground Station does not include assistance from Microsoft in attaining national market access or landing rights, except with respect to the provision of information regarding our satellite earth station. Depending on the jurisdiction, additional information may be required from you to enable Microsoft to complete any necessary application required to enable your satellite to downlink to Microsoft's licensed satellite earth station. You agree to cooperate with a Microsoft representative in collecting necessary information and in responding in a complete and timely manner to any follow-up information request from regulatory agencies or other stakeholders. By subscribing to Azure Orbital Ground Station, you represent to Microsoft that you meet the qualifications required in your jurisdiction.

4. A Microsoft vagy a Partner helyének kiválasztása. A Microsoft Azure Orbital Ground Station a Microsoft vagy programpartnerei tulajdonában lévő földi állomások hálózatát használja. A Microsoft az Ön által kért földrajzi lefedettségtől és gyakoriságtól függően tanácsot nyújthat arra vonatkozóan, hogy mely állomást (vagy a Microsoft és a partnerek tulajdonában lévő állomások kombinációját) használja a szolgáltatások kiépítéséhez.

5. Megfelelőségi kötelezettségek. A Microsoft Azure használatára vonatkozó szerződés más részeiben található, az egyéb jogi vagy jogszabályi megfelelési kötelezettségeinek korlátozása nélkül teljes mértékben Ön felelős a következőkért:

a. Minden olyan korlátozás, megkötés vagy feltétel betartása, amely a jogszabályi felhatalmazásra vonatkozhat minden olyan országban, ahol Ön az Azure Orbital Ground Stationt használja.

b. A szolgáltatás használatához szükséges összes licenc vagy engedély beszerzése és megújítása minden releváns joghatóságban, beleértve az alapul szolgáló távközlési engedélyt, az értesítést és a regisztrációt is; a földi megfigyelés alapjául szolgáló engedélyek; piaci hozzáférési engedélyek megszerzése és hasonlók.

6. A Szolgáltatás felfüggesztése/megszüntetése. A Microsoft Azure használatára vonatkozó szerződésében szereplő, a felfüggesztésre vagy megszüntetésre vonatkozó jogok korlátozása nélkül, a Microsoft fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze az Ön hozzáférését az Azure Orbital Ground Station szolgáltatáshoz, ha a Microsoft saját belátása szerint okkal feltételezi, hogy Ön megsértette az Azure Orbital Ground Station jelen kiegészítő feltételeit és/vagy a szolgáltatás használatához szükséges licenceket vagy engedélyeket, vagy ha nem biztosította vagy nem újította meg a szükséges engedélyeket. Ha az Ön hozzáférése az Azure Orbital Ground Station szolgáltatáshoz megszűnik, az Azure Orbital Ground Station szolgáltatáshoz való minden joga és hozzáférése megszűnik, kivéve, ha az Azure Orbital Ground Station jelen kiegészítő feltételei másként rendelkeznek, és a fizetendő díjak azonnal esedékesek az utolsó számlán szereplő adatok szerint.

7. Az Egyesült Államok szövetségi kormányzatára vonatkozó egyedi feltételek. Ha az Azure Orbital Ground Station jelen kiegészítő feltételeinek bármely rendelkezése vagy az itt hivatkozott bármely rendelkezés (a) lehetővé teszi a szolgáltatások és/vagy díjak automatikus megújítását; (b) az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogától eltérő bármely más törvény hatályát követeli meg; vagy (c) más módon megsérti az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó szövetségi törvényét, akkor az ilyen rendelkezés(ek) nem alkalmazható(k). Ha az Azure Orbital Ground Station jelen kiegészítő feltételeinek bármely rendelkezése vagy az itt hivatkozott bármely rendelkezés kártalanítási rendelkezést tartalmaz, az ilyen kikötés nem kötelezi az Egyesült Államokat a Microsoft vagy bármely más fél kártalanítására.