Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Azure for Students (Azure diákoknak)

Az Azure for Students programmal az induláshoz 100 USD értékű Azure-kreditet kap, amelyet az első 12 hónap során használhat fel, valamint az alábbiakban ismertetett egyes szolgáltatások ingyenesen érhetők el (ezek változhatnak), és a regisztráláshoz nem szükséges megadni bakkártya-adatokat. Ittregisztrálhat.

Az Azure diákoknak szóló szolgáltatása csak az alábbi feltételeknek megfelelő diákok számára elérhető. Nyilatkoznia kell, hogy 18 évnél idősebb, és valamely akkreditált, diplomát adó, két- vagy négyéves felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. Felsőoktatási státuszát intézményi e-mail-címmel kell igazolnia. Az ajánlat nem használható tömeges nyílt online kurzusokon (MOOC) vagy bármilyen más profitorientált szervezet által nyújtott szakmai képzésen.

Az ajánlat jogosult ügyfelenként a Kezdőcsomag az Azure diákoknak szóló szolgáltatásához egy előfizetésére korlátozódik, nem átruházható, és nem kombinálható más ajánlatokkal, kivéve a Microsoft engedélyével. Az Azure diákoknak szóló szolgáltatása korlátozott mennyiségben érhető el, és az ajánlat csak a készlet erejéig tart. A Microsoft saját belátása szerint megszüntetheti az ajánlatot. További korlátozások lehetnek érvényben.

Frissítések és költségkeretek

Az Azure diákoknak szóló ajánlata révén a jogosult ügyfelek 100 USD értékű kreditet kapnak, amelyek 12 hónapon belül használhatók fel a legtöbb Azure-termékhez. A fel nem használt kreditek nem vihetők át további hónapokra és más Azure-előfizetéseknek sem adhatók át.

Ha felhasználta a rendelkezésére álló kreditet, az Azure-előfizetése le lesz tiltva. Ekkor használatalapú fizetéses előfizetésre válthat; ehhez vegye fel a kapcsolatot az Azure támogatási szolgálatával. Így folytathatja az Azure használatát.

Szoftverletöltési előnyök

Előfizetése hozzáférést nyújt bizonyos szoftverletöltési előnyökhöz, amelyeket kifejezetten az oktatás és a nem kereskedelmi célú kutatás, vagy az ilyen célokra létrehozott alkalmazások tervezése, fejlesztése, tesztelése és bemutatása támogatására szántunk. A szoftverletöltési előnyök személyre szólnak, és azokat nem ruházhatja át, adhatja el, oszthatja meg, adhatja allicencbe, társíthatja vagy kölcsönözheti. A szoftverletöltési előnyökhöz való hozzáférésre és azok felhasználására jelen szerződés feltételei és az adott előnyre vonatkozó külön feltételek érvényesek. A szoftverletöltési előnyök eléréshez aktív Azure for Students-előfizetéssel kell rendelkeznie.

Szoftver

A szoftverletöltési előnyként nyújtott bármely szoftver; felhőszolgáltatás vagy fejlesztőeszköz telepítésére és használatára a szoftverrel, szolgáltatásokkal vagy eszközökkel járó külön licencfeltételek, például kattintással elfogadott licencfeltételek érvényesek, kivéve ezeknek a feltételeknek a jelen szerződésben megadott módosításait. Ezeket a szoftverletöltési előnyöket csak akkor használhatja virtuális környezetben, ha ezt a termék végfelhasználói licence megengedi. Természetesen nem használhatja fel a szoftvert, a felhőszolgáltatásokat vagy fejlesztőeszközöket bármilyen kártékony, vagy levélszemetet terjesztő szoftver készítésére.

Egyes szoftverek aktiválást igényelhetnek. Ilyen esetben az Azure for Students-előfizetésével társított földrajzi régióban kell aktiválnia a szoftvert.

Egyes szoftverek telepítéséhez vagy eléréséhez kulcsra lehet szükség. Az Önhöz tartozó kulcsok felhasználásáért Ön a felelős. A kulcsokat nem ruházhatja át, adhatja el, oszthatja meg, adhatja allicencbe, társíthatja vagy kölcsönözheti. A kulcsokkal végzett tevékenységet figyeljük. A Microsoft fenntartja a jogot az Azure for Students-előfizetés, illetve a szoftverhez való hozzáférés értesítés és Önnel szembeni kötelezettség nélküli felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben a kulcsokkal vagy az aktiválással kapcsolatos gyanús tevékenységet észlelünk. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint ítélje meg, hogy egy tevékenység gyanúsnak minősül-e. A Microsoft az Azure for Students-előfizetés lejártakor inaktiválhatja, vagy más módon korlátozhatja a kulcsokat. Az inaktivált kulcsok nem lesznek alkalmasak szoftver aktiválására. Nem valósítja meg és nem segíti elő hamis, lopott, licenc nélküli vagy érvénytelen Microsoft-termékek vagy -szolgáltatások engedély nélküli előállítását, másolását, szállítását, eladását, áthelyezését vagy használatát, vagy a Microsoft szellemi tulajdonjogainak másféle megsértését. Időben jelent a Microsoftnak bármely feltételezhető hamisítást, lopást, vagy a szellemi tulajdonjog más megsértését, és ésszerű keretek között együttműködik a Microsofttal és annak társvállalataival az ilyen tevékenységek kivizsgálásában. A szoftverletöltési előnyöket nem használhatja arra, hogy másoknak nyújtson szolgáltatásokat (például: üzemeltetés, webes ügynökség, integráció, kiszervezett fejlesztés stb.).

A szoftver külső gyártótól származó kódot tartalmazhat. A szoftverből hivatkozott, külső gyártótól származó bármilyen szkriptet vagy kódot nem a Microsoft licenceli Önnek, hanem az a külső gyártó, amely a kód tulajdonosa. A külső gyártótól származó kóddal kapcsolatos közlemények (ha vannak) csak a tájékozódást szolgálják. Az Azure for Students-előfizetésben Ön számára elérhetővé tett szoftver licencelve van, nem eladva, és a Microsoft fenntart magának minden, a Microsoft által kifejezetten át nem ruházott jogot, legyen az akár utalás, akár nyilatkozat, akár más tényező alapján a felhasználóénak vélt jog.

Kizárások

Az Azure-kreditek nem használhatók Azure-támogatási csomagok, az Azure DevOps, a Visual Studio-előfizetések, a Visual Studio App Center-szolgáltatások, az Express Route, harmadik felek termékei, az Azure Marketplace-en árult termékek, valamint az Azure-tól egyéb módon függetlenül licencelt más termékek (például a Microsoft Entra ID Premium) megvásárlására.

Az Azure for Students tiltott felhasználása

Az Azure for Students használatának feltétele, hogy azt ne használja törvényellenes, vagy a jelen használati feltételek és közlemények által tiltott célra. Semmiféle olyan módon nem használhatja az Azure for Studentst, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályoz az Azure for Students használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet semmilyen Azure for Students- vagy más fiók, számítógéprendszer, vagy bármely Microsoft-kiszolgálóhoz kapcsolt hálózat jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni (vagy megkísérelni megszerezni) bármilyen olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve az Azure for Studentsben.

Nem valósítja meg, segíti elő vagy támogatja résztvevőként a program előnyeivel összefüggésben (beleértve, de nem kizárólagosan a Microsoft Azure-t is) esetleg kínált Microsoft-szoftverek, -szolgáltatások vagy -ajánlatok bármilyen felhasználását digitálisvaluta-bányászatra, szolgáltatásmegtagadási támadásokra, levélszemét küldésére, jogellenes tevékenységre, vagy bármilyen olyan célra, amely a Microsoft vagy mások számára kárt okozhat, és erős belső szabályozást vezet be a fentiek megakadályozására. A Microsoft időnként megkeresheti Önt a program előnyeinek felhasználásával kapcsolatban, amelyről Ön ilyen kérésre elfogadható dokumentációt mutat be a felhasználásról. Amennyiben a Microsoft valamilyen okból úgy ítéli, hogy a program előnyei tiltott célokra vannak felhasználva, a Microsoft saját belátása szerint felfüggesztheti vagy megszüntetheti a program előnyeihez való hozzáférését.

Kommunikációs szolgáltatások – tiltott felhasználási módok

Az Azure for Students és a hozzá kapcsolódó webhely(ek) részei lehetnek e-mail-szolgáltatások, hirdetőtábla-szolgáltatások, csevegőterületek, fórumok, közösségek, személyes weboldalak, naptárak, fényképalbumok, fájltárolók, és/vagy más üzenetküldő vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyeknek a másokkal való kommunikáció a rendeltetése ("Kommunikációs szolgáltatások"). Vállalja, hogy csak helyénvaló és – amennyiben van értelme ennek a megkötésnek – az adott Kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. A Kommunikációs szolgáltatások használatakor többek között vállalja például a következőket:

Nem használja a Kommunikációs szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel vagy bármiféle más ismétlődő vagy kéretlen üzenetekkel kapcsolatban (sem kereskedelmi, sem egyéb céllal).

Nem rágalmaz, gyaláz, zaklat, üldöz, fenyeget másokat, illetve nem sérti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).

Nem tesz közzé, nem hoz nyilvánosságra, nem tölt fel, nem küld tovább és nem terjeszt nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.

Nem tölt fel és más úton sem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket, szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, többek között például a szerzői jogi vagy a kereskedelmi márkavédelmi (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett a fentiek végrehajtásához.

Nem használja fel a Kommunikációs szolgáltatásokon keresztül elérhető bármiféle anyagot vagy információt, köztük a képeket és a fényképeket semmilyen olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb tulajdonjogát sérti.

Nem tölt fel vírusokat, trójai falovakat, férgeket, időbombákat, zsarolóprogramokat, cancelbotokat, sérült fájlokat, általában rosszindulatú szoftvert tartalmazó fájlokat, és semmiféle ezekhez hasonló olyan szoftvert vagy programot, amely kárt okozhat más számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában.

Nem hirdet és nem kínál eladásra vagy megvételre üzleti céllal árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.

Nem tölt le a Kommunikációs szolgáltatásban egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen reprodukálni, megjeleníteni, előadni és/vagy terjeszteni.

Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, például a jogi vagy egyéb tájékoztatóit, illetve az annak eredetére vagy forrására utaló más megjelöléseket vagy címkéket.

Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában és élvezetében.

Nem sérti meg az adott Kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és egyéb útmutatásokat.

Semmilyen módon nem gyűjt másokra vonatkozó információkat, az e-mail címeket is beleértve.

Nem sért meg semmilyen vonatkozó törvényt és jogszabályt.

Nem tünteti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából.

Nem használja fel, nem tölti le, és másféleképpen sem másolja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsátja más magán- vagy jogi személy részére az Azure for Students felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve bármiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok valamely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs szolgáltatásokat. A Microsoft mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokban közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve saját belátása szerint bármiféle anyag eltávolítására.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját kizárólagos hatáskörében bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely a Microsoft megítélése szerint szükséges bármely vonatkozó törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy hatósági kérés követelményeinek kielégítéséhez, illetve arra, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét.

Mindig körültekintően járjon el, ha az Ön személyes azonosítására alkalmas és bizalmas információt tesz közzé valamely Kommunikációs szolgáltatásban.

A Microsoft nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá semelyik Kommunikációs szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, és Microsoft külön kiemeli, hogy semmiféle felelősséget sem vállal a Kommunikációs szolgáltatással kapcsolatban. Az ügyfélszolgálati munkatársaink, közösségi és ügyfélmenedzsereink, illetve rendezvényeink házigazdái nem a Microsoft meghatalmazott szóvivői, a nézeteik nem szükségképpen tükrözik a Microsoft nézeteit.

A Kommunikációs szolgáltatásokba feltöltött anyagokra a felhasználást, reprodukálást vagy terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az efféle korlátozások betartásáért.

Kommunikációs szabályzat

Rendszeresen e-mailes értesítéseket küldhetünk az ajánlott eljárásokkal, képzésekkel, tippekkel és trükkökkel, valamint az Azure-hoz, illetve a Microsoft más oktatási programjaihoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódó értékes ajánlatokkal kapcsolatban. Ha a továbbiakban nem szeretne ilyen értesítéseket kapni, kattintson az e-mailekben található lemondási hivatkozásra. Olvassa el a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát.

Fizetési lehetőségek

Az Azure diákoknak szóló ajánlathoz nem szükséges hitelkártya. Ha használatalapú fizetéses előfizetésre szeretne váltani, vegye fel a kapcsolatot az Azure támogatási szolgálatával.

Lemondási irányelvek

A szolgáltatásokat bármikor lemondhatja.

Az ajánlat elérhetősége

Ez az ajánlat elérhető abban a több mint 140 országban, ahol az Azure megvásárolható. Ez nem foglalja magában a US Government szuverén felhő termékeit és az Azure Germany-régiókat.

Korlátok, kvóták és megkötések

A gyakori Microsoft Azure korlátok, kvóták és megkötések listáját a korlátokat, kvótákat és megkötéseket tartalmazó dokumentumban találja. Ha magasabb kvótákra van szüksége, bármikor kérhet segítséget ügyfélszolgálatunktól, hogy korlátait megfelelően módosíthassuk. A kvóták vagy a korlátok emeléséhez használatalapú előfizetésre kell frissítenie ingyenes Azure-fiókját.

Szolgáltatói szerződések

Az Azure minden szolgáltatására átfogó szolgáltatásiszint-szerződések (SLA) vonatkoznak. Az egyes Azure-szolgáltatások SLA-inakmegtekintése. Az előzetes verzióban elérhető vagy díjmentesen kínált szolgáltatásokhoz nem biztosítunk szolgáltatói szerződéseket.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A „Korlátozások, kvóták és megkötések” című részben ismertetett kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Azure diákoknak szóló szolgáltatása azon előfizetései esetében, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrást – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó értesítést küldünk. A következők egyikét legalább 90 naponként elvégezve kerülheti el az inaktívvá válást:

  1. Jelentkezzen be az Azure portalra.
  2. Erőforrásai eléréséhez használja az Azure API-kat.

A Microsoft fenntartja a jogot az ajánlat vagy bármely ingyenes szolgáltatás módosítására vagy megszüntetésére, az Ön értesítésével vagy anélkül.