Tillæg til Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Sidst opdateret: Marts 2021

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft (“Eksempler”). Eksempler licenseres til Dem som del af Deres aftale, der regulerer brugen af Azure.

I henhold til vilkårene i Deres Azure-abonnement LEVERES EKSEMPLER “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIGE” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Følgende vilkår i dette Tillæg til databeskyttelse gælder ikke for Eksempler: Behandling af Personlige data; Persondataforordning, Datasikkerhed og Samarbejdspartner i henhold til HIPAA. Kunder må ikke bruge Eksempler til at behandle Personlige data eller andre data, der underlagt øgede juridiske eller lovmæssige krav.

Visse navngivne Eksempler er underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Disse Eksempler er tilgængelige for Dem i henhold til disse yderligere vilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure. Vi kan ændre eller afbryde Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på "Generel Tilgængelighed".

Bing URL-eksempel-API (privat eksempel) brug og vis krav

Du må kun bruge dataene fra Bing URL-eksempel-API for at vise forhåndsvisningsstumper og miniaturebilleder hyperlinket til deres oprindelige websteder, i slutbruger-initierede URL-deling på sociale medier, chatbot eller lignende tilbud eller (ii) som et signal om sandsynligheden for at indhold i URL’en er voksent materiale. Du skal svare på alle anmodninger om at deaktivere eksempler, som du modtager fra websteder eller ejere af indhold.

Gør ikke:

 • Send alle personlige oplysninger (som defineret i Direktivet (EU) 2016/679 fra det Europæiske Parlament og Rådet den 27. april 2016 om beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige oplysninger og fri bevægelighed af disse oplysninger ("GDPR")) til Bing URL-eksempel-API.
 • Kopier, gem eller cache alle data fra svar.
 • Bruge oplysninger modtaget fra Bing URL-eksempel-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.
 • Ændring af indholdet af resultater (anden end at omformatere dem på en måde som ikke overtræder nogen andre krav), medmindre det er krævet ved lov eller aftalt med Microsoft.
 • Udelad tilskrivning og URL’er associeret med resultatets indhold.
 • Vis andet indhold indenfor enhver del af et svar på en måde, som vil få en bruger til at tro, at det andet indhold er del af svaret.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Bing URL-eksempel-API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Bing URL-eksempel-API-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-dataafsnittet vil bestå efter ophør eller udløb af eventuel aftale relateret til din brug af Bing URL Preview API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR og sendt til Microsoft, og som overtræder denne anvendelse og krav til visning samt behandlet i forbindelse med Bing URL-eksempel-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Krav til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API (privat eksempel) brug og visning

Gør ikke:

 • Kopier, gem eller cache alle data som du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API.
 • Bruge oplysninger du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.

Gør:

 • Inkluder klart et funktionelt hyperlink med Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger ved hvert punkt i brugeroplevelsen (UX), som giver brugeren muligheden for at indsætte en søgeanmodning. Mærk hyperlinket Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger.
 • Vis Microsoft-branding på fremtrædende sted i overensstemmelse med Microsoft Trademark & Brand Guidelines, tæt på hvert punkt i UX, der giver en bruger mulighed for at angive en søgeforespørgsel. Sådan branding skal klart angive til brugeren, at Microsoft kontrollerer internet-søgeoplevelsen.
 • Sørg for at vis indhold omfatter passende metoder, der sikrer din brug af data modtaget fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API, og som ikke overtræder nogen gældende love eller tredjeparts-rettigheder.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Brugerdefineret Visuelsøgning API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Brugerdefineret Visuelsøgning-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-datasektionen vil bestå efter terminering eller udløb af enhver aftale relateret til din brug af Brugerdefineret Visuelsøgning API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR med hensyn til alle personlige data der er underlagt den Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR), og som er behandlet i forbindelse med opkald til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Personalizer-mikrotjeneste

Personalizer-mikrotjenesten, der startes i en beholder, sender kundeoplysninger til Personalizer-tjenesteeksemplet, der er konfigureret af kunden i Azure til at træne Personalizer-modellerne, der bruges i både Personalizer-mikrotjenesten og Personalizer. Ved at bruge softwaren accepterer kunden at overføre de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. I alle andre henseender er Personalizer-mikrotjenesten licenseret på samme grundlag som Cognitive Services i beholdere.

Azure Active Directory-previewprogrammer

Azure Active Directory giver opdateringer og nye funktioner i form af previewprogrammer. Microsoft udruller previews i faser for at give Microsoft og kunder mulighed for at evaluere og forstå den nye funktion, før den bliver del af standardtjenesten i Azure AD. Faserne er som følger:

 1. Privat preview – I denne fast inviterer vi nogle få kunder til at deltage i en tidlig adgang til nye koncepter og funktioner. Denne fase omfatter ikke formel support.
 2. Offentligt preview – I denne fase giver vi alle kunder, der har den rigtige Azure AD-licens, mulighed for at evaluere den nye funktion. Microsoft Customer Support Services yder supporttjenester i denne fase, men normale serviceniveauaftaler gælder ikke. Når det gælder nye funktioner, der vises i Azure AD Portal, kan kunderne forvente at se bannere med oplysninger i brugergrænsefladen, der gør opmærksom på den nye oplevelse, der er tilgængelig under previewet. Ved at klikke på banneret med oplysningerne kan kunderne derefter tilvælge previewoplevelsen.
 3. Generelt tilgængelig (GA) – Når det offentlige preview er fuldført, er funktionen åben, så alle licenserede brugere kan anvende det, og det understøttes via alle Microsofts supportkanaler. Vær opmærksom, når en ny funktion påvirker eksisterende funktionalitet. Den kan ændre den måde, du eller dine brugere anvender funktionen på.

Alle Azure Active Directory-previewprogrammer har forskellige tilvalgskrav og afhængigheder.

Azure Maps

Tilladt og forbudt brug af Azure Maps-indhold

Definitioner:

"Azure Maps Elevation API" betyder de API'er, der er identificeret på https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/maps/elevation.

"Elevationsresultater" betyder alle oplysninger fra Azure Maps Elevation API eller elevationsfelter fra Azure Maps Render API.

"Afledt arbejde" betyder ethvert afledt produkt eller afledte oplysninger, der er udviklet enten fra Elevationsresultater, der ikke må indeholde nogen højdeoplysninger fra Elevationsresultaterne og er uigenkaldeligt og helt frigjort fra kildedataene fra Azure Maps Elevation API eller fra Billedindhold og er uigenkaldeligt og helt frigjort fra kildens billeddata. Uanset det forudgående, og medmindre der er givet en udtrykkelige undtagelse, vil en Digital elevationsmodel eller Digital terrænmodel (uanset form), der er afledt af GA-billeder og Gengivelsesbilleder, ikke blive anset for at være et Afledt arbejde.

"VAP" (value-added product) betyder alle merværdiprodukter, der er udviklet af en Kunde, der indeholder enten Billeddata eller elevationskort fra Microsoft-indhold, og medfører en markant ændring af Microsoft-indhold via tekniske tilpasninger og/eller tilføjelse af andre data. Uanset det forudgående, og medmindre der er givet en udtrykkelige undtagelse, skal en hvilken som helst Elevationsmodel eller Digital terrænmodel, der er afledt af Microsoft-indhold, altid anses som VAP.

Navigationsbegrænsninger

Kunden må ikke bruge Azure Maps til at aktivere turbaseret navigationsfunktionalitet i nogen programmer.

Databasebegrænsninger

Kunden må ikke bruge Azure Maps eller nogen del deraf til at oprette en konkurrerende database eller tjeneste eller en afledt database, der kun eller delvist indeholder Kundens data og/eller data, som er leveret eller oprettet af en tredjemand.

Kunden må ikke bruge de data, som er leveret af Azure Maps, i kombination med andre tredjemandsdatabaser, med den undtagelse, at Kunden må tilføje lag med en datatype, som ikke allerede er inkluderet med Tjenesten (f.eks. indhold, som du har ejendomsretten til), eller som Microsoft i øvrigt giver i licens.

API-resultater

Kunden må ikke cachelagre eller opbevare data, som er leveret af Azure Maps API'en, herunder, men ikke begrænset til, geokoder og reverse-geokoder, kortdatafelter og ruteoplysninger ("Resultaterne") med det formål at skalere sådanne Resultater for at betjene flere brugere eller for at omgå funktionalitet i Azure Maps.

Det er tilladt at cachelagre og lagre Resultater, når formålet med en sådan cachelagring er at reducere ventetider for Kundens program. Resultater må ikke lagres i længere tid end: (i) den gyldighedsperiode, som er angivet i returnerede headere, eller (ii) 6 måneder, alt efter hvilken der er kortest.

Kunden må ikke fremvise nogen Resultater på noget tredjemandsindhold eller nogen geografisk kortdatabase.

Kortdata

Brugen af indhold, der viser TomTom-ophavsretsmeddelelsen, skal ske i overensstemmelse med de begrænsninger, der fremgår af TomTom-licensen til tredjemandsprodukter og slutbrugerlicensaftalen (EULA) (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps anvender Bing Imagery, som er underlagt Bing Maps-meddelelsen i Bilag 1.

Kunden sikrer, at alle dets slutbrugere anvender tjenesterne, der fremgår af dette afsnit, i henhold til gyldigt og aktuelt abonnement.

Licens til Elevationsresultater

Tilladte anvendelser

I henhold til nedenstående vilkår og betingelser tildeler Microsoft Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, verdensomspændende, genkaldelig licens til at:

 • (a) bruge Elevationsresultaterne til intern brug i virksomheden eller til personlig brug, hvor der ikke er hensigt om videresalg, distribution, underlicensering eller erhvervsmæssig brug
 • (b) oprette Afledte arbejder ud fra Elevationsresultaterne og til frit at bruge og distribuere sådant Afledt arbejde
 • (c) cachelagre og opbevare Elevationsresultaterne, når formålet med cachelagringen er at reducere ventetiden for Kundens applikation, hvor Azure Maps Elevation API'er finder anvendelse, under forudsætning af at den midlertidige cache tømmes efter hver session (der logges af appen)
 • (d) bruge VAP-lag via Microsofts Azure Maps-tjenester til visualisering af indhold fra tredjemand. Kunden har tilladelse til at hente VAP-lagene og gengive dem inden for Microsofts Azure Maps-miljøet.

Forbudte anvendelser

Med undtagelse i det omfang gældende lov forbyder eller tilsidesætter disse begrænsninger, må Kunden ikke:

 • (a) tillade nogen slutbruger at cachelagre eller opbevare Elevationsresultater med henblik på at skalere sådanne Elevationsresultater til at servicere flere brugere eller til at omgå nogen funktionalitet i Azure Maps;
 • (b) tillade slutbrugere at adskille dekompilere eller foretage reverse engineering af de Elevationsresultater, der er gjort tilgængelige af Azure Maps Elevation API'er
 • (c) bruge Elevationsresultaterne i forbindelse med konkurrencemæssig analyse af andre data, f.eks. i relation til benchmarking med henblik på erhvervsmæssige formål
 • (d) bruge VAP-lag eller visninger af nogen Elevationsresultater for at udføre kvantificeret analyse eller afledning af VAP eller Elevationsresultatet
 • (e) gøre noget, der ikke udtrykkeligt er tilladt i afsnittet Tilladte anvendelser herover.

Brugerregionsparameter

Brugerregionsparameteren i Azure Maps skal anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder lovgivning om kortlægning, i det land, hvor kort, billeder og andre data og andre former for indhold fra tredjemand, som Kunden har tilladelse til at få adgang til via Azure Maps, er gjort tilgængelige.

Ingen garanti for nøjagtighed

Microsoft og Microsofts leverandører garanterer ikke på nogen måde, at de kort, billeder, data eller nogen form for indhold, som leveres af Azure Maps, er nøjagtige eller fuldstændige.

Ophavsret

Kunden må ikke fjerne, tilsløre, skjule eller ændre noget logo og/eller nogen ophavsretsmeddelelse, der er placeret på eller automatisk genereret af Azure Maps.

Azure Stack HCI

Brugervilkår og Brugerbetingelser

En Kunde må kun bruge Azure Stack HCI-softwaren (i) på servere, der er dedikeret til Kundens interne brug og (ii) som et operativsystem for at hoste, administrere og servicere virtuelle maskiner med gyldige licenser, der kører programmer, der har gyldige licenser. Enhver dedikeret server, der administreres eller styres af en anden enhed end Kunden eller en af dennes Associerede Virksomheder, er underlagt afsnittet Outsourcing af Softwareadministration i Produktvilkår. En Kunde må bruge Azure Stack HCI-softwaren, når blot den er (i) registreret i forhold til Kundens gyldige Azure-abonnement for at kunne aktivere yderligere Azure Stack HCI-funktionalitet og for at kunne at måle og fakturere Kunden, og så længe (ii) den er forbundet til Kundens Azure-abonnement over internettet mindst efter hver tredive (30) på hinanden følgende kalenderdage.

Licensbegrænsninger

Kunde må ikke (i) omgå nogen obligatorisk registrering eller tilmeldingsproces til Azure Stack HCI eller (ii) køre nogen programmer, operativsystemroller og/eller andre workloads direkte på Azure Stack HCI-softwaren med undtagelse i forbindelse med (A) værktøjer og operativsystemroller og (B) virtualiserede maskiner, der kører Azure Stack HCI, både (A) og (B) er efter behov for at muliggøre, at Azure Stack HCI kan hoste, administrere og servicere virtuelle maskiner med gyldige licenser, der kører programmer med gyldige licenser.

Ingen værtsundtagelse

Værtsundtagelsen i OST gælder ikke for Azure Stack HCI.

Kundesupport

Enhver kundesupport til Azure Stack HCI, der måtte være tilgængelig fra Microsoft, kræver, at Azure Stack HCI kører serverhardware, som er valideret af Microsoft på forhånd i henhold til Azure Stack HCI-hardwarevalideringsprogrammet eller ethvert efterfølgende program.

Cognitive Services i beholdere (previews)

Da Kunder styrer udviklingsmiljøet for beholdere, er Kunder ikke forhindret i at bruge preview-versioner af Cognitive Services i beholdere for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige karv. Alle andre preview-vilkår (og alle andre gældende vilkår) gælder for Kundens brug af preview-versioner af Cognitive Services i beholdere. Kunden forbliver ansvarlig for at bestemme, om en preview-version af en Cognitive Service i en beholder er passende til behandling af data, som er underlagt en specifik lov eller forordning og for at sikre, at brugen af en sådan preview-version sker på en måde, der er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Begrænset adgang til Cognitive Services (Preview)

Adgang til visse typer af Cognitive Services er underlagt Microsofts eget skøn på basis af berettigelse og anvendelseskriterier ("tjenester med begrænset adgang"), som Microsoft når som helst kan ændre efter eget skøn. Kunden accepterer, at denne kun vil bruge Cognitive Services til de godkendte anvendelsesformål, der er defineret i din tilmeldingsformular og/eller godkendt i din tilmelding eller aftale. Microsoft forbeholder sig retten til igen og til enhver tid at kontrollere berettigelsen for og suspendere adgangen til disse tjenester med begrænset adgang. Hvis du vil ansøge om og bruge Cognitive Services, skal du angive aktuelle, fyldestgørende og nøjagtige oplysninger i tilmeldingsformularen og eventuelle nye bekræftelsesanmodninger fra Microsoft.

Cognitive Services, Spatial Analysis Container

 1. Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard og MPEG-2 Part Video Standard.
  • Softwaren kan indeholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, og MPEG-2 visuel komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:
  • DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG 2-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.
  • Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren i Containeren til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, herunder via tredjemandsadgang til Kundeløsninger eller (ii) oprettelse af indhold med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjemand.
 2. NVIDIA-komponenter.
  • Spatial analyse i containere kan omfatte NVIDIA Corporations CUDA Toolkit, Tesla-drivere, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponenterne"). Kunden accepterer, at dennes brug af NVIDIA-komponenter reguleres af følgende Slutbrugerlicensaftaler for NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Azure Quantum-tjeneste (Preview)

Du må ikke give adgang til Preview-versionen af Azure Quantum eller bruge Preview-versionen af Azure Quantum på vegne af nogen tredjemand eller part uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft.

Via Preview-versionen af Azure Quantum kan du muligvis udføre nogle arbejdsbelastninger på eller med en tredjeparts ("Udbyder") software eller hardware (der kan være placeret på Udbyderens adresse) ("Udbyderløsning"). Udbyderløsninger leveres af Udbyderen (ikke Microsoft) i henhold til Udbyderens egne tjenestevilkår og politikker for politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og andre yderligere vilkår og betingelser, der gælder for en specifik Udbyderløsning, vil en sådan Udbyders yderligere vilkår og betingelser være gældende. For hver Udbyderløsning, du vælger, giver du Microsoft tilladelse til at overføre din arbejdsbelastning til den valgte Udbyderløsning og til at modtage og returnere sådanne resultater til din Abonnementsaftale. Ansvaret for eventuelle gebyrer, som Udbydere opkræver, for at du kan bruge deres Udbyderløsninger, påhviler dig.

Azure-kommunikationstjenester (Preview)

Microsoft Teams-interoperabilitet

Interoperabilitet mellem Azure Communication Services og Microsoft Teams gør, at dine programmer og brugere kan deltage i opkald, møder og chat i Teams. Du er ansvarlig for at sikre, at brugerne af dit program får besked, når optagelse eller transskription er aktiveret under et opkald eller møde i Teams. Microsoft giver dig via Azure Communication Services-API'et besked om, at en optagelse eller transskription er gået i gang, og du skal kommunikere dette forhold i realtid til dine brugere i programmets brugergrænseflade.

PSTN-tjenester

Din brug af PSTN-opkald og sms-tjenester, der er tilgængelige via Azure-kommunikationstjenester, er underlagt følgende vilkår, betingelser og begrænsninger. I tilfælde af en konflikt mellem disse supplerende vilkår og andre gældende vilkår vil disse vilkår have forrang.

 1. Tjenesteudbyder – PSTN-opkald og sms-tjenester leveres i USA og Canada af Skype Communications US Corporation, et Microsoft-datterselskab.
 2. Ingen nødopkald – Azure-kommunikationstjenester er ikke forpligtet til at give adgang til beredskabstjenester i henhold til nogen gældende bestemmelser eller love. Disse tjenester understøtter ikke nødopkald til politimyndigheder, lægehjælp eller andet nødtjenestepersonale eller telefoniske kontaktpunkter i forhold til offentlig sikkerhed.
 3. Mulighed for flytning – Azure-kommunikationstjenester understøtter ikke flytning af telefonnumre til eller fra din konto.
 4. Kun amerikanske kunder – Telefonnumre, PSTN-opkald og sms-tjenester kun er tilgængelige for kunder, der er bosiddende i USA. Kunder andre steder kan først købe eller bruge disse udgående tjenester på et senere tidspunkt.
 5. CCIA-vejledningen – Enhver brug af dine sms-tjenester, uanset om det er af dig eller dine slutbrugere, skal være i overensstemmelse med målene i CTIA – meddelelsesprincipper og de bedste fremgangsmåder (dateret fra og med juli 2019, med ændringer) og de gældende retningslinjer, der er udstedt af modtagende teleselskaber, der udbyder trådløse forbindelser, og/eller andre tjenesteudbydere, sådan som dette meddeles dig af Microsoft.
 6. Numre med Premium-sats – Opkalds- og sms-meddelelser til numre med premium-sats understøttes ikke eller er ikke tilladte.
 7. Numre – Du ejer ikke de telefonnumre, der udstedes til din konto af Microsoft i dette preview. Hvis et eller flere af de telefonnumre, du har erhvervet, ikke er blevet aktiveret, eller der ikke er sker brug af telefonnummeret/-numrene i en længere tidsperiode, der som minimum udgør 90 dage, forbeholder Microsoft sig ret til efter eget skøn og efter at have dig givet varsel om dette, at frigøre det eller de ubrugte numre.
 8. Skatter – PSTN-opkald og sms-tjenester leveres inklusive skatte og afgifter.
 9. Platformstjeneste – Azure-kommunikationstjenester giver en platformstjeneste til afgivelse og modtagelse af PSTN-opkald og sms'er. Du accepterer, at alle handlinger, der er nødvendige for at afgive opkald og sende sms'er, udføres af dig, og du er fuldt ud ansvarlig for indholdet, modtagerne, mængden og timingen af dine og dine slutbrugeres meddelelser. Microsoft starter ikke nogen opkald eller sms-meddelelser på vegne af sine kunder. Microsoft udøver ingen kontrol over, hvorvidt, hvornår og til hvem der sendes opkald eller sms-beskeder eller indholdet af sådanne meddelelser.
 10. Svindelbeskyttelse – Ved at købe disse tjenester tilvælger du Microsofts beskyttelse mod svindel for indgående og udgående opkald fra kilder eller telefonnumre, hvor Microsoft har grundlag for at formode, at disse er af svindelagtig karakter, og du anerkender risikoen for, at denne beskyttelse kan medføre utilsigtet blokering af nogle ønskede opkald.
 11. Overholdelse af regler for telemarketing – Du og dine slutbrugere skal overholde alle gældende regler, bestemmelser og love, der regulerer fremgangsmåder i forhold til telemarketing og opkald, herunder loven om beskyttelse af forbruger vedrørende telefoni fra 1991 (TCPA – Telephone Consumer Protection Act of 1991) og den amerikanske stats handelskommissions regler for marketingsalg. Du er indforstået med og accepterer, at du er eneansvarlig for at overholde disse love og regler og alle andre gældende love og bestemmelser.
 12. Samtykke – Du erklærer og garanterer, at modtagerne af dine udgående opkald og sms'er har afgivet et forudgående samtykke eller har tilvalgt at modtage sådanne meddelelser, hvis noget sådant kræves i henhold til gældende lov. For så vidt angår udgående marktingopkald eller sms'er, garanterer du, at du har indhentet forudgående skriftligt samtykke fra den modtagende part, hvis et sådant kræves i henhold til gældende lov. Du accepterer yderligere, at du ved videresalg af tjenesterne udtrykkeligt kræver det samme af dine kunder.
 13. Databeskyttelse Du forstår og accepterer, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige i henhold til Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR, og som behandles i forbindelse med PSTN-meddelelser, der leveres via Azure-kommunikationstjenester. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Forsvar mod krav

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Microsoft og dennes bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, ansatte, associerede virksomheder og agenter mod alle krav, fremsættelser af krav og juridiske søgsmål, der anbringes af en tredjepart (og alle resulterende kendelser, forlig og udgifter (inklusive rimelige advokathonorarer og omkostninger), der opstår som følge af en væsentlig misligholdelse af disse vilkår fra din eller dine underleverandører, agenter, medarbejdere eller kunders side. Dette omfatter, uden begrænsning, misligholdelse af forpligtelsen til at overholde de gældende love om telemarketing og TCP.

Feedback

Microsoft kan sende anmodninger til dig med henblik på at få feedback, der gør det muligt at finde ud af, hvordan tjenesten fungerer og bør forbedres. Du giver dit samtykke til at modtage anmodninger i forbindelse med undersøgelser og feedback. I henhold til EU's lov om beskyttelse af personlige oplysninger fungerer Microsoft som en dataansvarlig, når dit feedback bliver indsamlet og behandlet. Da feedback fra kunder er vigtigt for at opnå en vellykket udvikling af preview-tjenester, er denne behandling påkrævet, for så vidt angår opfyldelsen af denne kontrakt.

Optagelse af opkald

Mange lande og delstater har love og bestemmelser, der gælder vedrørende optagelse af PSTN-, stemme- og videoopkald, hvor der ofte kræves, at brugerne giver deres samtykke til, at deres kommunikation bliver optaget. Du er ansvarlig for at bruge funktionerne til optagelse af opkald i overensstemmelse med loven. Du skal indhente samtykke fra parterne i den optagne kommunikation på en måde, der overholder de love, der gælder for hver enkelt deltager.

AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI

Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server

Brugervilkår og Brugerbetingelser

Kunden må kun bruge AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI (AKS på HCI) og Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server (AKS på WS) (samlet kaldet AKS) (i) på Azure Stack HCI (for så vidt angår AKS på HCI) eller Windows Server (med hensyn til AKS på WS), der kører servere, der er dedikeret til Kundens interne brug, og må kun (ii) hoste, administrere og servicere containere med gyldige licenser, der kører applikationer med gyldige licenser.

Kunden må bruge AKS, så længe denne registreret i forhold til Kundens gyldige Azure-abonnementer, for at muliggøre yderligere AKS-funktionalitet og for at måle og fakturere Kunden.

Inkluderede Microsoft-programmer. AKS kan inkludere andre Microsoft-applikationer. Disse licensvilkår gælder for disse inkluderede applikationer, hvis det er relevant, medmindre der følger andre licensvilkår med de andre Microsoft-applikationer.

Tredjemandssoftware. AKS kan indeholde komponenter fra tredjemand med separate juridiske meddelelser eller som reguleres af andre aftaler, som det er beskrevet i filen Meddelelser fra tredjemand, der medfølger AKS, eller i selve AKS.

Licensbegrænsninger

Kunde må ikke omgå nogen obligatorisk registrerings- eller tilmeldingsproces til AKS.

Ingen værtsundtagelse

Værtsundtagelsen i OST gælder ikke for AKS.

Kundesupport

En eventuel understøttelse af AKS leveres, som “den er og forefindes“, “med alle fejl“ og uden nogen form for garanti.

Opdateringer

AKS kan automatisk downloade og installere opdateringer for dig. Du accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

Azure API for FHIR® (previews)

Da Kunder styrer installationen af de Azure API for FHIR-previews, der er angivet herunder (samlet kaldet "Azure API for FHIR-previews,"), er det ikke forbudt for Kunderne at bruge sådanne Azure API for FHIR-previews til at behandle Persondata eller andre data med forbehold for juridiske eller lovmæssige krav. Alle andre vilkår (og andre gældende vilkår) for Azure-preview gælder for Kundens brug af Azure API for FHIR-previews.

 • – Azure IoT Connector for FHIR
 • – FHIR Converter
 • – Anonymiseret eksport

Kunden vil fortsat være ansvarlig for: (i) at bestemme, om Azure API for FHIR-previews er relevante i forhold til behandling af data, der er underlagt specifikke love eller bestemmelser, og (ii) for at sikre, at brugen af Azure API for FHIR-previews er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Resultater, der er afledt af brugen af Azure API for FHIR-previews, herunder, men ikke begrænset til, anonymiseret eksport, og FHIR Converter vil variere baseret på faktorer såsom indlæste data og funktioner, der er valgt af Kunden. Microsoft er ikke i stand til at evaluere outputtene af Azure API for FHIR-previews for bestemme, om Kundens brugseksempler og overholdelsesbehov er acceptable. Der udstedes ingen garanti for, at output fra Azure API for FHIR-previews overholder specifikke juridiske, lovmæssige eller overholdelsesmæssige krav.

FHIR® er et registreret varemærke tilhørende HL7 og bruges efter tilladelse fra HL7.

Azure Purview (preview)

Bevarelse og sletning af Purview-data i offentligt preview

Afsnittet Dataoverførsler og -placering i Tillæg til databeskyttelse for Microsofts Onlinetjenester gælder ikke for det offentlige Azure Purview-preview.

Afsnittet Bevarelse og sletning af data i Tillæg til databeskyttelse for Microsofts Onlinetjenester gælder ikke for det offentlige Azure Purview-preview. I stedet gælder følgende vilkår:

 • I hele den periode, hvor Kundens abonnement er aktivt, har Kunden mulighed for at få adgang til, udtrække og slette Kundedata, der er gemt i Azure Purview.
 • Umiddelbart efter udløbet eller ophøret af Kundens Azure Purview-abonnement kan Microsoft deaktivere Kundens konto og slette Kundedata og personlige data, der er lagret i Azure Purview, således at Kunden ikke vil kunne udtrække dataene. Efter Microsofts eget valgt kan Microsoft bevare Kundedataene og de personlige data efter udløb eller ophør af Kundens Azure Purview-abonnement i op til 180 dage efter et sådant udløb eller ophør, medmindre Microsoft har tilladelse til eller er pålagt af gældende lov, eller som autoriseret i henhold til DPA, at bevare sådanne data i længere tid.
 • Azure Purview understøtter muligvis ikke bevarelse eller udtrækning af software leveret af Kunden/Microsoft er ikke ansvarlig for sletningen af Kundedata eller personlige data i henhold til disse vilkår.