Supplerende Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Senest opdateret: Juli 2017

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne (“Eksempler”). Eksempler er tilgængelige for Dem, betinget af at De accepterer disse brugervilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure.

EKSEMPLER LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online Services, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Visse navngivne Eksempler kan også være underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Vi kan ændre eller ophøre med Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på “Generel Tilgængelighed”.

Microsoft Genomics

Broad-EULA. Servicen Microsoft Genomics inkluderer adgang til GATK (Genetic Analysis Toolkit) fra Broad Institute, Inc. (“Broad”). Brugen af GATK og eventuel relateret dokumentation som en del af Microsoft Genomics er også underlagt Broads GATK-slutbrugerlicensaftale (“Broad-EULA”).

Deling af oplysninger. De accepterer, at Microsoft kan give Broad besked om Deres status som bruger af GATK i Microsoft Genomics, og at Broad og Microsoft kan udveksle visse statistiske og tekniske oplysninger vedrørende Deres brug af GATK (i henhold til afsnit 7.2 i Broad-EULA'en).

Medicinsk anvendelse. Microsoft Genomics er ikke en medicinsk anordning, og alle output, der genereres ved anvendelse af produktet, er ikke tiltænkt som værende kendsgerninger. De må ikke anvendes som erstatning for lægefaglig vurdering, rådgivning, diagnosticering eller behandling af eventuelle sygdomme eller helbredsproblemer. De accepterer, at De er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning og lovmæssige krav, hvis De anvender Microsoft Genomics som en del af et klinisk tilbud eller produkt.

Microsoft Azure Hybrid Benefit til Windows 10

Kun Enterprise-kunder med Windows 10 Enterprise E3/E5 pr. bruger eller Windows VDA pr. bruger (brugerabonnementlicens eller tillægsbrugerabonnementlicens) (“Kvalificerende Licenser”) er berettigede til at bruge Microsoft Azure Hybrid Benefit til Windows 10. Under denne eksempelversion, kan brugere, som er blevet tildelt en Kvalificerende Licens af en kunde, udrulle og bruge Windows 10-billeder, hvis de er i Azure virtual machine gallery (billeder, der betegnes som Azure Hybrid Benefit til Windows 10-billeder) på Microsoft Azure. Hver sådan bruger må anvende op til fire forekomster af Windows 10-softwaren, der er underlagt (i) vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet i de gældende Produktvilkår for Microsoft Volumenlicens og disse vilkår for eksempelversioner og (ii) kravet om, at hver bruger administreres gennem Azure Active Directory. Igangværende brug af Windows 10-software under Azure Hybrid Benefit til Windows 10 er tilladt under de samme vilkår, indtil slutningen af den fjerde hele kalendermåned efter erklæringen om den næste Current Branch for Business efter Windows 10 Anniversary Update (1607). I tilfælde af en eventuel konflikt mellem vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet og disse vilkår for eksempelversioner er vilkårene for eksempelversioner gældende.

Visual Studio-mobilcenter

Ret til Brug. Vi tildeler Dem rettighederne til at få adgang til og bruge eksempeltjenesten til udvikling og test af Deres applikation(er), som beskrevet i denne aftale. For alle virtuelle maskiner, der stilles til rådighed af tjenesten, accepterer De, at der kun må være én bruger, der har adgang til en virtuel maskine ad gangen. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

Autoriseret Udvikler. De udpeger Microsoft som Deres autoriserede udvikler i forhold til Apple-software, der er inkluderet i eksempeltjenesten, og anerkender, at Microsoft har et konstaterbart behov for at anvende denne software som en del af eksempeltjenesten for at hjælpe Dem med at udvikle og teste Deres applikation(er). Microsoft er ansvarlig for at overholde vilkårene for sådan eventuel software, der er inkluderet i eksempeltjenesten, og beskytter fortrolige Apple-oplysninger, der bruges som del af eksempeltjenesten og koder eller andet materiale, som De angiver som del af Deres applikation(er). Microsoft bruger kun Deres Apple-id og/eller klargøringsprofil (hvis De giver dem til os) til at angive eksempeltjenesten for at hjælpe Dem med at udvikle og teste Deres applikation(er) og deler dem ikke med tredjemand. Hvis Deres Apple-id og/eller klargøringsprofil indstilles, tilbagekaldes og/eller ophører, accepterer De at meddele det til Microsoft omgående.

Pakkestyringsprogrammer. Eksempeltjenesten kan indeholde downloads af pakkestyringsprogrammer, som f.eks. NuGet, der giver Dem mulighed for at downloade andre softwarepakker fra Microsoft og tredjemand, som De kan anvende med Deres applikation. Disse pakker hører ind under deres egne licenser, og ikke denne aftale. Microsoft distribuerer ikke, licenserer ikke og giver ikke nogen garantier for tredjemandspakkerne.

Adgang til Tredjemandslagringstjeneste. Hvis De giver Microsoft adgang til Deres tredjemandslagringstjenestekonto, accepterer De, at Microsoft må scanne Deres konto, herunder indholdet af Deres offentlige og private lagre, for at levere rapportering og andre funktionaliteter til Dem som en del af eksempeltjenesten. De accepterer også, at Microsoft må bruge oplysninger eller indsigt fra Deres konto for at forbedre eksempeltjenesten.

Adgang til Data. De har muligvis ikke adgang til data, der bruges i eksempeltjenesten ved ophøret af Deres abonnementsaftale eller når den ophører med at fungere.