Supplerende Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Senest opdateret: Februar 2017

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne (“Eksempler”). Eksempler er tilgængelige for Dem, betinget af at De accepterer disse brugervilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure.

EKSEMPLER LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online Services, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Visse navngivne Eksempler kan også være underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Vi kan ændre eller ophøre med Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på “Generel Tilgængelighed”.

Azure Media Services – H.265/HEVC-kodning

Kunden skal indhente sin(e) egen/egne patentlicens(er) fra eventuelle tredjemands H.265/HEVC-patentpuljer eller -rettighedsindehavere, inden Azure Media Services bruges til kodning eller afkodning af H.265/HEVC-medier.

Microsoft Genomics

Broad-EULA. Servicen Microsoft Genomics inkluderer adgang til GATK (Genetic Analysis Toolkit) fra Broad Institute, Inc. (“Broad”). Brugen af GATK og eventuel relateret dokumentation som en del af Microsoft Genomics er også underlagt Broads GATK-slutbrugerlicensaftale (“Broad-EULA”).

Deling af oplysninger. De accepterer, at Microsoft kan give Broad besked om Deres status som bruger af GATK i Microsoft Genomics, og at Broad og Microsoft kan udveksle visse statistiske og tekniske oplysninger vedrørende Deres brug af GATK (i henhold til afsnit 7.2 i Broad-EULA'en).

Medicinsk anvendelse. Microsoft Genomics er ikke en medicinsk anordning, og alle output, der genereres ved anvendelse af produktet, er ikke tiltænkt som værende kendsgerninger. De må ikke anvendes som erstatning for lægefaglig vurdering, rådgivning, diagnosticering eller behandling af eventuelle sygdomme eller helbredsproblemer. De accepterer, at De er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning og lovmæssige krav, hvis De anvender Microsoft Genomics som en del af et klinisk tilbud eller produkt.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit til Windows 10

Kun Enterprise-kunder med Windows 10 Enterprise E3/E5 pr. bruger eller Windows VDA pr. bruger (brugerabonnementlicens eller tillægsbrugerabonnementlicens) (“Kvalificerende Licenser”) er berettigede til at bruge Microsoft Azure Hybrid Use Benefit til Windows 10 (“Azure HUB til Windows 10”). Under denne eksempelversion, kan brugere, som er blevet tildelt en Kvalificerende Licens af en kunde, udrulle og bruge Windows 10-billeder, hvis de er i Azure virtual machine gallery (billeder, der betegnes som Azure HUB til Windows 10-billeder) på Microsoft Azure. Hver sådan bruger må anvende op til fire forekomster af Windows 10-softwaren, der er underlagt (i) vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet i de gældende Produktvilkår for Microsoft Volumenlicens og disse vilkår for eksempelversioner og (ii) kravet om, at hver bruger administreres gennem Azure Active Directory. Igangværende brug af Windows 10-software under Azure HUB til Windows 10 er tilladt under de samme vilkår, indtil slutningen af den fjerde hele kalendermåned efter erklæringen om den næste Current Branch for Business efter Windows 10 Anniversary Update (1607). I tilfælde af en eventuel konflikt mellem vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet og disse vilkår for eksempelversioner er vilkårene for eksempelversioner gældende.