Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Spring over navigation

Supplerende Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Senest opdateret: Oktober 2016

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne (“Eksempler”). Eksempler er tilgængelige for Dem, betinget af at De accepterer disse brugervilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure.

EKSEMPLER LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online Services, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Visse navngivne Eksempler kan også være underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Vi kan ændre eller ophøre med Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på “Generel Tilgængelighed”.

Azure Data Lake (Store & Analytics)

For bedre at kunne give vores eksempel-deltagere den bedst mulige oplevelse og for bedre at kunne bede om kritisk feedback, som vi kan bruge til at forbedre tjenesten, begrænser vi antallet af deltagere i eksempelversionen af Azure Data Lake. Selvom vi generelt bruger først til mølle-princippet, når vi skal udvælge deltagere, forbeholder vi os retten til at udvælge deltagere ud fra relevante kriterier. Eksempler på kriterier, vi kan bruge, omfatter ønsket placering af datacenter til Azure Data Lake-konti, forventede størrelser på datasæt og jobparallelitet samt historisk forbrug af Azure-tjenester. Desuden forbeholder vi os retten til at fjerne deltagere fra eksemplet, som kun bruger deres Azure Data Lake-konti uregelmæssigt, eller som på anden måde har indikeret, eksplicit eller implicit, at de ikke længere er interesseret i at deltage aktivt i eksemplet. Ved at ansøge om deltagelse i eksemplet giver De tilladelse til, at Microsoft må kontakte Dem omkring Deres berettigelse til eksemplet, Deres brug af eksemplets tjenester (herunder modtage Deres feedback på eksemplets tjenester) og Deres planer om fortsat at deltage i eksemplet.

Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services er specialiserede tjenester til maskinbaseret læring og viden. De må bruge Bing Speech API, Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service (LUIS), Speaker Recognition API og Web Language Model i overensstemmelse med vilkårene for brug, beskyttelse af personlige oplysninger, data, sikkerhed og andre vilkår i afsnittene B, C og D i Microsoft Cognitive Services Preview Terms, som De finder på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207&clcid=0x406, og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som De finder på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839&clcid=0x406. Som beskrevet nærmere i disse dele af Vilkårene for Microsoft Cognitive Services Preview, giver du os tilladelse til at anvende Kundedata til at forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eksempelvis vil vi med tiden muligvis forbedre vores underliggende algoritmer og modeller på baggrund af det indhold, du eller dine slutbrugere leverer til tjenesten. Disse tjenester giver dig ingen mulighed for at få adgang til eller udtrække Kundedata, og Microsoft er ikke forpligtet til at slette de Kundedata, der modtages af disse tjenester. Du må ikke anvende disse tjenester i forbindelse med kundeapplikationer, der anvendes af eller er målrettet børn under 14 år. Du kan finde flere oplysninger om disse og andre variationer i del B, C og D i Vilkårene for Microsoft Cognitive Services Preview, som du finder et link til ovenfor.

Azure Media Services – H.265/HEVC-kodning

Kunden skal indhente sin(e) egen/egne patentlicens(er) fra eventuelle tredjemands H.265/HEVC-patentpuljer eller -rettighedsindehavere, inden Azure Media Services bruges til kodning eller afkodning af H.265/HEVC-medier.

Microsoft Genomics

Broad EULA. The Microsoft Genomics service includes access to the Genetic Analysis Toolkit (GATK) from the Broad Institute, Inc. ("Broad"). Use of GATK and any related documentation as part of Microsoft Genomics is also subject to the Broad’s GATK End User License Agreement ("Broad EULA").

Information Sharing. You agree that Microsoft may report to Broad your status as a user of GATK in Microsoft Genomics and that Broad and Microsoft may exchange certain statistical and technical information regarding your usage of the GATK (as set forth in Section 7.2 of the Broad EULA).

Medical Use. Microsoft Genomics is not a medical device and outputs generated from its use are not intended to be statements of fact, and are not to be used as a substitute for medical judgment, advice, diagnosis or treatment of any health condition or problem. You acknowledge that you are responsible for complying with all applicable laws and regulatory requirements if you use Microsoft Genomics as a component in any clinical offering or product.