Supplerende Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Senest opdateret: November 2017

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne (“Eksempler”). Eksempler er tilgængelige for Dem, betinget af at De accepterer disse brugervilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure.

EKSEMPLER LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Previews er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online Services, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Visse navngivne Eksempler kan også være underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Vi kan ændre eller afbryde Previews til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på “Generel Tilgængelighed”.

Microsoft Genomics

Broad EULA. Microsoft Genomics-tjenesten omfatter adgang til Genetic Analysis Toolkit (GATK) fra Broad Institute, Inc. ("Broad"). Brug af GATK og enhver relateret dokumentation som led i Microsoft Genomics er også underlagt Broad's GATK slutbruger licensaftale ("Broad EULA").

Informationsdeling. De accepterer, at Microsoft kan give Broad besked om Deres status som bruger af GATK i Microsoft Genomics, og at Broad og Microsoft kan udveksle visse statistiske og tekniske oplysninger vedrørende Deres brug af GATK (i henhold til afsnit 7.2 i Broad-EULA'en).

Medicinsk brug. Microsoft Genomics er ikke en medicinsk anordning, og alle output, der genereres ved anvendelse af produktet, er ikke tiltænkt som værende kendsgerninger. De må ikke anvendes som erstatning for lægefaglig vurdering, rådgivning, diagnosticering eller behandling af eventuelle sygdomme eller helbredsproblemer. De accepterer, at De er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning og lovmæssige krav, hvis De anvender Microsoft Genomics som en del af et klinisk tilbud eller produkt.

Microsoft Azure Hybrid Benefit til Windows 10

Kun Enterprise-kunder med Windows 10 Enterprise E3/E5 pr. bruger eller Windows VDA pr. bruger (brugerabonnementlicens eller tillægsbrugerabonnementlicens) (”Kvalificerende Licenser”) er berettigede til at bruge Microsoft Azure Hybrid Benefit til Windows 10 (”Azure HUB til Windows 10”). Under denne eksempelversion, kan brugere, som er blevet tildelt en Kvalificerende Licens af en kunde, udrulle og bruge Windows 10-billeder, hvis de er i Azure virtual machine gallery (billeder, der betegnes som Azure HUB til Windows 10-billeder) på Microsoft Azure. Hver sådan bruger må anvende op til fire forekomster af Windows 10-softwaren, der er underlagt (i) vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet i de gældende Produktvilkår for Microsoft Volumenlicens og disse vilkår for eksempelversioner og (ii) kravet om, at hver bruger administreres gennem Azure Active Directory. Igangværende brug af Windows 10-software under Azure HUB til Windows 10 er tilladt under de samme vilkår, indtil slutningen af den fjerde hele kalendermåned efter erklæringen om den næste Current Branch for Business efter Windows 10 Anniversary Update (1607). I tilfælde af en eventuel konflikt mellem vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet og disse vilkår for eksempelversioner er vilkårene for eksempelversioner gældende.

Visual Studio-mobilcenter

Ret til brug. Vi tildeler Dem rettighederne til at få adgang til og bruge eksempeltjenesten til udvikling og test af Deres applikation(er), som beskrevet i denne aftale. For alle virtuelle maskiner, der stilles til rådighed af tjenesten, accepterer De, at der kun må være én bruger, der har adgang til en virtuel maskine ad gangen. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

Autoriseret Udvikler De udpeger Microsoft som Deres autoriserede udvikler i forhold til Apple-software, der er inkluderet i eksempeltjenesten, og anerkender, at Microsoft har et konstaterbart behov for at anvende denne software som en del af eksempeltjenesten for at hjælpe Dem med at udvikle og teste Deres applikation(er). Microsoft er ansvarlig for at overholde vilkårene for sådan eventuel software, der er inkluderet i eksempeltjenesten, og beskytter fortrolige Apple-oplysninger, der bruges som del af eksempeltjenesten og koder eller andet materiale, som De angiver som del af Deres applikation(er). Microsoft bruger kun Deres Apple-id og/eller klargøringsprofil (hvis De giver dem til os) til at angive eksempeltjenesten for at hjælpe Dem med at udvikle og teste Deres applikation(er) og deler dem ikke med tredjemand. Hvis Deres Apple-id og/eller klargøringsprofil indstilles, tilbagekaldes og/eller ophører, accepterer De at meddele det til Microsoft omgående.

Pakkeforvaltere. Eksempeltjenesten kan indeholde downloads af pakkestyringsprogrammer, som f.eks. NuGet, der giver Dem mulighed for at downloade andre softwarepakker fra Microsoft og tredjemand, som De kan anvende med Deres applikation. Disse pakker hører ind under deres egne licenser, og ikke denne aftale. Microsoft distribuerer ikke, licenserer ikke og giver ikke nogen garantier for tredjemandspakkerne.

Adgang til Tredjemandslagringstjeneste. Hvis De giver Microsoft adgang til Deres tredjemandslagringstjenestekonto, accepterer De, at Microsoft må scanne Deres konto, herunder indholdet af Deres offentlige og private lagre, for at levere rapportering og andre funktionaliteter til Dem som en del af eksempeltjenesten. De accepterer også, at Microsoft må bruge oplysninger eller indsigt fra Deres konto for at forbedre eksempeltjenesten.

Adgang til data. De har muligvis ikke adgang til data, der bruges i eksempeltjenesten ved ophøret af Deres abonnementsaftale eller når den ophører med at fungere.

Lokationsbaserede Tjenester

Automotive restriktioner. Du må ikke bruge Tjenesten i forbindelse med brug i bilen, medmindre andet er tilladt af Microsoft i en separat aftale. Du må ikke bruge tjenesten til at aktivere sving-til-sving-navigeringsfunktionalitet i ethvert program.

Database restriktioner. Du må ikke bruge Tjenesten eller nogen del heraf til at oprette en konkurrerende database eller tjeneste ved at bruge, udvinde eller genudnyttelse af data indeholdt i Tjenesten eller en væsentlig del heraf eller bruge Tjenesten til oprettelse af en sekundær eller afledt database, der er udfyldt helt eller delvist med dine data og / eller data leveret eller oprettet af en tredjepart;

Du vil ikke kopiere eller bruge strukturen og arrangementet af databasen i Tjenesten til oprettelsen af det samme; og

Du bruger ikke indholdet, der leveres af Tjenesten, i kombination med andre tredjepartsdatabaser, undtagen at du muligvis lagrer på Serviceindholdet af en type, der ikke allerede er inkluderet i Tjenesten (som f.eks. dit eget indhold) eller hvad Microsoft ellers licenserer. Derudover vil du ikke bruge Tjenesten med det formål at oprette en dedikeret personlig navigationsenhed.

API Resultater. Du må ikke cache eller gemme oplysninger, der leveres af Service API'et, herunder men ikke begrænset til geokoder og omvendte geokoder, kortdatafliser og ruteoplysninger ("Resultaterne") med det formål at skalere sådanne resultater for at tjene flere brugere.

Det foregående forbyder dog ikke at cache sådanne resultater på en enheds- eller klientbrowser, hvor formålet med sådan caching er at reducere ventetiderne for den tjeneste, som du bruger på en sådan enhed eller klientbrowser. I tilfælde af caching af Resultater i en enheds- eller klientbrowser af dig som i ovenstående sætning, kan sådanne resultater ikke lagres i længere tid end: (i) end gyldighedsperioden angivet i returnerede overskrifter eller (ii) 30 dage, den korteste.

Du må ikke vise nogen resultater på tredjepartsindhold eller kortdata. Det foregående gælder ikke for geokoder/omvendte geokoder, der leveres af Tjenesten. Du kan vise sådanne geokoder/omvendte geokoder på tredjepartsindhold eller kortdata med undtagelse af produkter, data eller tjenester, der leveres af Open Street Maps eller enhver anden open source-dataudbyder.

Kort Data. Du må kun bruge Kort Data og andet tredjeparts indhold, der leveres af Tjenesten, i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet under https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ fra den effektive dato, og som muligvis opdateres fra tid til anden.

Du må ikke forsøge at få adgang til kildedataene for andet indhold, der leveres andet end via tjenesten.

Copyright. Du må ikke fjerne, skjule, maskere eller ændre noget logo og / eller meddelelse om ophavsret placeret på eller automatisk genereret af Tjenesten.