Tillæg til Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Sidst opdateret: September 2020

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft (“Eksempler”). Eksempler licenseres til Dem som del af Deres aftale, der regulerer brugen af Azure.

I henhold til vilkårene i Deres Azure-abonnement LEVERES EKSEMPLER “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIGE” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Følgende vilkår i dette Tillæg til databeskyttelse gælder ikke for Eksempler: Behandling af Personlige data; Persondataforordning, Datasikkerhed og Samarbejdspartner i henhold til HIPAA. Kunder må ikke bruge Eksempler til at behandle Personlige data eller andre data, der underlagt øgede juridiske eller lovmæssige krav.

Visse navngivne Eksempler er underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Disse Eksempler er tilgængelige for Dem i henhold til disse yderligere vilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure. Vi kan ændre eller afbryde Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på "Generel Tilgængelighed".

Bing URL-eksempel-API (privat eksempel) brug og vis krav

Du må kun bruge dataene fra Bing URL-eksempel-API for at vise forhåndsvisningsstumper og miniaturebilleder hyperlinket til deres oprindelige websteder, i slutbruger-initierede URL-deling på sociale medier, chatbot eller lignende tilbud eller (ii) som et signal om sandsynligheden for at indhold i URL’en er voksent materiale. Du skal svare på alle anmodninger om at deaktivere eksempler, som du modtager fra websteder eller ejere af indhold.

Gør ikke:

 • Send alle personlige oplysninger (som defineret i Direktivet (EU) 2016/679 fra det Europæiske Parlament og Rådet den 27. april 2016 om beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige oplysninger og fri bevægelighed af disse oplysninger ("GDPR")) til Bing URL-eksempel-API.
 • Kopier, gem eller cache alle data fra svar.
 • Bruge oplysninger modtaget fra Bing URL-eksempel-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.
 • Ændring af indholdet af resultater (anden end at omformatere dem på en måde som ikke overtræder nogen andre krav), medmindre det er krævet ved lov eller aftalt med Microsoft.
 • Udelad tilskrivning og URL’er associeret med resultatets indhold.
 • Vis andet indhold indenfor enhver del af et svar på en måde, som vil få en bruger til at tro, at det andet indhold er del af svaret.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Bing URL-eksempel-API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Bing URL-eksempel-API-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-dataafsnittet vil bestå efter ophør eller udløb af eventuel aftale relateret til din brug af Bing URL Preview API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR og sendt til Microsoft, og som overtræder denne anvendelse og krav til visning samt behandlet i forbindelse med Bing URL-eksempel-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Krav til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API (privat eksempel) brug og visning

Gør ikke:

 • Kopier, gem eller cache alle data som du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API.
 • Bruge oplysninger du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.

Gør:

 • Inkluder klart et funktionelt hyperlink med Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger ved hvert punkt i brugeroplevelsen (UX), som giver brugeren muligheden for at indsætte en søgeanmodning. Mærk hyperlinket Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger.
 • Vis Microsoft-branding på fremtrædende sted i overensstemmelse med Microsoft Trademark & Brand Guidelines, tæt på hvert punkt i UX, der giver en bruger mulighed for at angive en søgeforespørgsel. Sådan branding skal klart angive til brugeren, at Microsoft kontrollerer internet-søgeoplevelsen.
 • Sørg for at vis indhold omfatter passende metoder, der sikrer din brug af data modtaget fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API, og som ikke overtræder nogen gældende love eller tredjeparts-rettigheder.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Brugerdefineret Visuelsøgning API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Brugerdefineret Visuelsøgning-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-datasektionen vil bestå efter terminering eller udløb af enhver aftale relateret til din brug af Brugerdefineret Visuelsøgning API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR med hensyn til alle personlige data der er underlagt den Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR), og som er behandlet i forbindelse med opkald til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Cognitive Services – eksempel på funktion til Brugerdefineret neural stemme

 1. Godkendte brugseksempler. Kunden vil kun bruge funktionen Brugerdefineret neural stemmefunktion til det eller de brugseksempler, der er blevet identificeret i din ansøgning, og/eller godkendt i din tilmelding eller aftale.
 2. Yderligere erklæring og garantier. Kunden erklærer, garanterer og certificerer, at (i) denne har udtrykkelig skriftlig tilladelse fra en eller flere stemmetalenter ("Stemmetalent) til at bruge deres stemmelighed til at oprette en Brugerdefineret neural stemmeskrifttype ("Syntetisk stemme") til det brugseksempel, der er beskrevet i din ansøgning og/eller godkendt i din tilmelding eller aftale, og at (ii) Kundens aftale(r) indeholder bestemmelser om varigheden af brugen af den Syntetiske stemme og eventuelle andre indholdsbestemmelser, og at (iii) Kunden har delt Microsofts vejledning i videregivelse for stemmetalenter (https://aka.ms/disclosure-voice-talent) direkte med Stemmetalentet eller via Stemmetalentets autoriserede repræsentant, der beskriver, hvordan funktionen til Brugerdefineret neural stemme virker.
 3. Regelsæt. Ud over overholdelse af Politik vedrørende acceptabel brug i vilkårene for Microsoft-onlinetjenester (tilgængelige på https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products) er adfærdskodekset (tilgængeligt på https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct) minimumkravene for, at alle TTS-implementeringer ("Text to Speech") skal overholde reglerne i god tro. Uden at begrænse Microsofts andre retsmidler i henhold til Vilkårene for onlinetjenester, kan en overtrædelse af adfærdskodekset medføre suspenderingen af onlinetjenesten. Microsoft suspenderer kun Onlinetjenesten, i det omfang det med rimelighed er nødvendigt. Medmindre Microsoft mener, at umiddelbar suspendering er påkrævet, giver Microsoft et rimeligt varsel før suspendering af Onlinetjenesten.
 4. Kundens overholdelse af vilkårene for Brugerdefineret neural stemme. Kunden får den eksklusive ret til at bruge de syntetiske stemmer, der er oprettet af Kunden, og som gøres tilgængelige via brugen af Kognitive tjenester. Uanset førnævnte kan Microsoft kun bevare og bruge hver enkelt syntetisk stemme, der er oprettet af Kunden, med henblik på at undersøge og svare på eventuelle påståede overtrædelser af Godkendte brugseksempler, Politik vedrørende acceptabel brug eller Adfærdskodeks, og Kunden giver Microsoft en begrænset ikke-eksklusiv, uigenkaldelig verdensomspændende licens til at gøre dette. Kunden skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan bevare og bruge hver enkelt Syntetisk stemme som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjemands rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for Kunden eller tredjemand. Dette afsnit vil forblive i kraft efter udløbet af Kundens aftale:
 5. Berettigelse. Adgang til funktionen Brugerdefineret neural stemme er underlagt Microsofts eget skøn baseret på vores kriterier for berettigelses- og undersøgelsesproces. Microsoft forbeholder sig retten til at kontrollere berettigelsen igen til enhver tid og suspendere adgangen til funktionen Brugerdefineret neural stemme i henhold til disse vilkår. Hvis du vil ansøge om og bruge funktionen Brugerdefineret neural stemme, skal du angive aktuelle, fyldestgørende og nøjagtige oplysninger i registreringsformularen og eventuelle nye verificeringsanmodninger fra Microsoft.
 6. Professionelle Tjenester. Begrænsede professionelle services kan være nødvendige for at hjælpe dig med at konfigurere en syntetisk stemme. Dette kan omfatte Microsoft-medarbejdere eller underbehandlere, der gennemgår dine data. Bemærk, at vilkårene for Professional Services i vilkårene for Microsofts onlinetjeneste gælder for disse tjenester.

Personalizer-mikrotjeneste

Personalizer-mikrotjenesten, der startes i en beholder, sender kundeoplysninger til Personalizer-tjenesteeksemplet, der er konfigureret af kunden i Azure til at træne Personalizer-modellerne, der bruges i både Personalizer-mikrotjenesten og Personalizer. Ved at bruge softwaren accepterer kunden at overføre de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. I alle andre henseender er Personalizer-mikrotjenesten licenseret på samme grundlag som Cognitive Services i beholdere.

Visual Studio Codespaces – Supplerende Vilkår for anvendelse af eksempel

 1. Udvidelser. Visual Studio Codespaces kan give dig mulighed for at bruge softwarepakker fra Microsoft og tredjemand via vores udvidelsesmarkedsplads eller pakkestyringsprogrammer. Disse pakker hører ind under deres egne licenser. Microsoft distribuerer ikke, licenserer ikke og giver ikke nogen garantier for nogen tredjemandspakker. Ved at tilgå eller bruge vores udvidelsesmarkedsplads accepterer du vilkårene for udvidelsesmarkedspladsen, som du finder på https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Data.
  • (a) Dataindsamling. Visse funktioner i Visual Studio Codespaces (såsom den browserbaserede Visual Studio Code-funktion) kan indsamle oplysninger om dig og din brug af tjenesten og sende dem til Microsoft. Microsoft kan bruge disse oplysninger til at levere tjenester og forbedre Visual Studio Codespaces. Du kan fravælge mange af disse scenarier, men ikke alle, sådan som det er beskrevet i dokumentationen, som du finder på https://docs.microsoft.com/da-dk/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Du kan få mere at vide om indsamling og brug af data i dokumentationen og i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Din brug af Visual Studio Codespaces fungerer som samtykke til disse praksisser.
  • (b) Behandling af Personoplysninger. I det omfang Microsoft er databehandler eller underbehandler af personlige oplysninger i forbindelse med Visual Studio Codespaces, lader Microsoft forpligtelserne i Vilkår i EU's Generelle Forordning om Databeskyttelse for Onlinetjenester gælde for alle kunder fra og med den 25. maj 2018 på https://docs.microsoft.com/da-dk/legal/gdpr/.
 3. Acceptabel Brug. Uden at begrænse Politikken vedrørende acceptabel brug i de Vilkår for Onlinetjenester, der henvises til herover, må du ikke, i det omfang gældende lov tillader det:
  • foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere nogen funktioner af tjenesten eller på anden vis forsøge at udlede kildekoden for sådanne funktioner, bortset fra og kun i det omfang det kræves af tredjemandslicensvilkår, der gælder for brugen af visse komponenter med åben kildekode, som indgår i sådanne funktioner.
  • fjerne, minimere, blokere eller redigere nogen meddelelser fra Microsoft eller dennes leverandører i sådanne funktioner;
  • bruge sådanne funktioner på nogen måde, der er i strid med loven eller
  • dele, udgive, udleje eller lease sådanne funktioner eller levere dem som et produkt (uanset om dette måtte være separat eller integreret i et andet produkt), som andre kan bruge.

Azure Active Directory-previewprogrammer

Azure Active Directory giver opdateringer og nye funktioner i form af previewprogrammer. Microsoft udruller previews i faser for at give Microsoft og kunder mulighed for at evaluere og forstå den nye funktion, før den bliver del af standardtjenesten i Azure AD. Faserne er som følger:

 1. Privat preview – I denne fast inviterer vi nogle få kunder til at deltage i en tidlig adgang til nye koncepter og funktioner. Denne fase omfatter ikke formel support.
 2. Offentligt preview – I denne fase giver vi alle kunder, der har den rigtige Azure AD-licens, mulighed for at evaluere den nye funktion. Microsoft Customer Support Services yder supporttjenester i denne fase, men normale serviceniveauaftaler gælder ikke. Når det gælder nye funktioner, der vises i Azure AD Portal, kan kunderne forvente at se bannere med oplysninger i brugergrænsefladen, der gør opmærksom på den nye oplevelse, der er tilgængelig under previewet. Ved at klikke på banneret med oplysningerne kan kunderne derefter tilvælge previewoplevelsen.
 3. Generelt tilgængelig (GA) – Når det offentlige preview er fuldført, er funktionen åben, så alle licenserede brugere kan anvende det, og det understøttes via alle Microsofts supportkanaler. Vær opmærksom, når en ny funktion påvirker eksisterende funktionalitet. Den kan ændre den måde, du eller dine brugere anvender funktionen på.

Alle Azure Active Directory-previewprogrammer har forskellige tilvalgskrav og afhængigheder.

Funktion til eksempelvisning i Azure Maps

Azure Maps-mobilitet- og vejrtjenester deler kundeangivne adresse-/placeringsforespørgsler ("Forespørgsler") med tredjeparterne TomTom, Moovit og AccuWeather med henblik på henholdsvis kortbilledgengivelse og mobilitets- og vejrfunktion. Forespørgsler knyttes ikke til nogen kunde eller slutbruger, når de deles med disse tredjeparter, og de kan ikke bruges til at identificere enkeltpersoner. Microsoft er i øjeblikket i gang med at føje TomTom, Moovit og AccuWeather til listen over underleverandører af onlinetjenester. Se i dokumentationen for at få flere oplysninger.

Azure Stack HCI

Brugervilkår og Brugerbetingelser

En Kunde må kun bruge Azure Stack HCI-softwaren (i) på servere, der er dedikeret til Kundens interne brug og (ii) som et operativsystem for at hoste, administrere og servicere virtuelle maskiner med gyldige licenser, der kører programmer, der har gyldige licenser. Enhver dedikeret server, der administreres eller styres af en anden enhed end Kunden eller en af dennes Associerede Virksomheder, er underlagt afsnittet Outsourcing af Softwareadministration i Produktvilkår. En Kunde må bruge Azure Stack HCI-softwaren, når blot den er (i) registreret i forhold til Kundens gyldige Azure-abonnement for at kunne aktivere yderligere Azure Stack HCI-funktionalitet og for at kunne at måle og fakturere Kunden, og så længe (ii) den er forbundet til Kundens Azure-abonnement over internettet mindst efter hver tredive (30) på hinanden følgende kalenderdage.

Licensbegrænsninger

Kunde må ikke (i) omgå nogen obligatorisk registrering eller tilmeldingsproces til Azure Stack HCI eller (ii) køre nogen programmer, operativsystemroller og/eller andre workloads direkte på Azure Stack HCI-softwaren med undtagelse i forbindelse med (A) værktøjer og operativsystemroller og (B) virtualiserede maskiner, der kører Azure Stack HCI, både (A) og (B) er efter behov for at muliggøre, at Azure Stack HCI kan hoste, administrere og servicere virtuelle maskiner med gyldige licenser, der kører programmer med gyldige licenser.

Ingen værtsundtagelse

Værtsundtagelsen i OST gælder ikke for Azure Stack HCI.

Kundesupport

Enhver kundesupport til Azure Stack HCI, der måtte være tilgængelig fra Microsoft, kræver, at Azure Stack HCI kører serverhardware, som er valideret af Microsoft på forhånd i henhold til Azure Stack HCI-hardwarevalideringsprogrammet eller ethvert efterfølgende program.

Cognitive Services i beholdere (previews)

Da Kunder styrer udviklingsmiljøet for beholdere, er Kunder ikke forhindret i at bruge preview-versioner af Cognitive Services i beholdere for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige karv. Alle andre preview-vilkår (og alle andre gældende vilkår) gælder for Kundens brug af preview-versioner af Cognitive Services i beholdere. Kunden forbliver ansvarlig for at bestemme, om en preview-version af en Cognitive Service i en beholder er passende til behandling af data, som er underlagt en specifik lov eller forordning og for at sikre, at brugen af en sådan preview-version sker på en måde, der er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Begrænset adgang til Cognitive Services (Preview)

Adgang til visse typer af Cognitive Services er underlagt Microsofts eget skøn på basis af berettigelse og anvendelseskriterier ("tjenester med begrænset adgang"), som Microsoft når som helst kan ændre efter eget skøn. Kunden accepterer, at denne kun vil bruge Cognitive Services til de godkendte anvendelsesformål, der er defineret i din tilmeldingsformular og/eller godkendt i din tilmelding eller aftale. Microsoft forbeholder sig retten til igen og til enhver tid at kontrollere berettigelsen for og suspendere adgangen til disse tjenester med begrænset adgang. Hvis du vil ansøge om og bruge Cognitive Services, skal du angive aktuelle, fyldestgørende og nøjagtige oplysninger i tilmeldingsformularen og eventuelle nye bekræftelsesanmodninger fra Microsoft.

Cognitive Services, Spatial Analysis Container

 1. Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard og MPEG-2 Part Video Standard.
  • Softwaren kan indeholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, og MPEG-2 visuel komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:
  • DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG 2-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.
  • Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren i Containeren til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, herunder via tredjemandsadgang til Kundeløsninger eller (ii) oprettelse af indhold med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjemand.
 2. NVIDIA-komponenter.
  • Spatial analyse i containere kan omfatte NVIDIA Corporations CUDA Toolkit, Tesla-drivere, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponenterne"). Kunden accepterer, at dennes brug af NVIDIA-komponenter reguleres af følgende Slutbrugerlicensaftaler for NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Azure IoT Connector for FHIR® (Preview)

Da Kunder styrer implementeringen for Azure IoT Connector for FHIR, er Kunder ikke forhindret i at bruge preview-versionen af Azure IoT Connector for FHIR for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige karv. Alle andre preview-vilkår (og alle andre gældende vilkår) gælder for Kundens brug af preview-versionen af Azure IoT Connector for FHIR. Kunden forbliver ansvarlig for at bestemme, om preview-versionen af Azure IoT Connector for FHIR er passende til behandling af data, som er underlagt en specifik lov eller forordning og for at sikre, at brugen af en sådan preview-version sker på en måde, der er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

FHIR® er et registreret varemærke tilhørende HL7 og bruges efter tilladelse fra HL7.

Azure Quantum-tjeneste (Preview)

Du må ikke give adgang til Preview-versionen af Azure Quantum eller bruge Preview-versionen af Azure Quantum på vegne af nogen tredjemand eller part uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft.

Via Preview-versionen af Azure Quantum kan du muligvis udføre nogle arbejdsbelastninger på eller med en tredjeparts ("Udbyder") software eller hardware (der kan være placeret på Udbyderens adresse) ("Udbyderløsning"). Udbyderløsninger leveres af Udbyderen (ikke Microsoft) i henhold til Udbyderens egne tjenestevilkår og politikker for politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og andre yderligere vilkår og betingelser, der gælder for en specifik Udbyderløsning, vil en sådan Udbyders yderligere vilkår og betingelser være gældende. For hver Udbyderløsning, du vælger, giver du Microsoft tilladelse til at overføre din arbejdsbelastning til den valgte Udbyderløsning og til at modtage og returnere sådanne resultater til din Abonnementsaftale. Ansvaret for eventuelle gebyrer, som Udbydere opkræver, for at du kan bruge deres Udbyderløsninger, påhviler dig.

Alle oplysninger om priser, ydeevne eller tekniske specifikationer, der videregives til dig som del af Preview-versionen, er fortrolige, og du må ikke videregive sådanne oplysninger om priser, ydeevne og tekniske specifikationer, medmindre det sker i forbindelse med din kommunikation med Microsoft eller den pågældende Udbyder.

Preview for Azure-kommunikationstjenester

PSTN-tjenester

Din brug af PSTN-opkald og sms-tjenester, der er tilgængelige via Azure-kommunikationstjenester, er underlagt følgende vilkår, betingelser og begrænsninger. I tilfælde af en konflikt mellem disse supplerende vilkår og andre gældende vilkår vil disse vilkår have forrang.

 1. Tjenesteudbyder – PSTN-opkald og sms-tjenester leveres i USA og Canada af Skype Communications US Corporation, et Microsoft-datterselskab.
 2. Ingen nødopkald – Azure-kommunikationstjenester er ikke forpligtet til at give adgang til beredskabstjenester i henhold til nogen gældende bestemmelser eller love. Disse tjenester understøtter ikke nødopkald til politimyndigheder, lægehjælp eller andet nødtjenestepersonale eller telefoniske kontaktpunkter i forhold til offentlig sikkerhed. De anerkender og accepterer, at: (i) Det er dit ansvar at købe traditionelle telefontjenester, der tilbyder adgang til nødtjenester, og (ii) disse tjenester er ikke en erstatning for din primære telefontjeneste.
 3. Mulighed for flytning – Azure-kommunikationstjenester understøtter ikke flytning af telefonnumre til eller fra din konto.
 4. Kun amerikanske kunder – Telefonnumre, PSTN-opkald og sms-tjenester kun er tilgængelige for kunder, der er bosiddende i USA. Kunder andre steder kan først købe eller bruge disse udgående tjenester på et senere tidspunkt.
 5. CCIA-vejledningen – Enhver brug af dine sms-tjenester, uanset om det er af dig eller dine slutbrugere, skal være i overensstemmelse med målene i CTIA – meddelelsesprincipper og de bedste fremgangsmåder (dateret fra og med juli 2019, med ændringer) og de gældende retningslinjer, der er udstedt af modtagende teleselskaber, der udbyder trådløse forbindelser, og/eller andre tjenesteudbydere, sådan som dette meddeles dig af Microsoft.
 6. Numre med Premium-sats – Opkalds- og sms-meddelelser til numre med premium-sats understøttes ikke eller er ikke tilladte.
 7. Numre – Du ejer ikke de telefonnumre, der udstedes til din konto af Microsoft i dette preview. Hvis et eller flere af de telefonnumre, du har erhvervet, ikke har været aktiveret, eller der ikke nogen brug af telefonnummeret/-numrene i en længere periode, der som minimum udgør 90 dage, forbeholder Microsoft sig ret til efter eget skøn at give dig et varsel, hvor det eller de ubrugte numre frigøres.
 8. Skatter – PSTN-opkald og sms-tjenester leveres inklusive skatte og afgifter.
 9. Platformstjeneste – Azure-kommunikationstjenester giver en platformstjeneste til afgivelse og modtagelse af PSTN-opkald og sms'er. Du accepterer, at alle handlinger, der er nødvendige for at afgive opkald og sende sms'er, udføres af dig, og du er fuldt ud ansvarlig for indholdet, modtagerne, mængden og timingen af dine og dine slutbrugeres meddelelser. Microsoft starter ikke nogen opkald eller sms-meddelelser på vegne af sine kunder. Microsoft udøver ingen kontrol over, hvorvidt, hvornår og til hvem der sendes opkald eller sms-beskeder eller indholdet af sådanne meddelelser.
 10. Svindelbeskyttelse – Ved at købe disse tjenester foretager du et tilvalg af Microsofts svindelbeskyttelse, der omfatter filtrering af ind- og udgående opkald fra kilder eller telefonnumre, som Microsoft har grund til at tro er af en bedragerisk karakter og anerkender risikoen for, at denne beskyttelse utilsigtet kan blokere nogle ønskede opkald.
 11. Overholdelse af regler for telefonsalg – Du og dine slutbrugere skal overholde alle gældende regler, bestemmelser og love, der regulerer fremgangsmåder ved telefonsalg og automatisk opkald, herunder den føderale lov om forbrugerbeskyttelse i forhold til brug af telefon fra 1991 og den amerikanske stats handelskommissions regler for telefonsalg.
 12. Databeskyttelse Du forstår og accepterer, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige i henhold til Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR, og som behandles i forbindelse med PSTN-meddelelser, der leveres via Azure-kommunikationstjenester. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI

Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server

Brugervilkår og Brugerbetingelser

Kunden må kun bruge AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI (AKS på HCI) og Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server (AKS på WS) (samlet kaldet AKS) (i) på Azure Stack HCI (for så vidt angår AKS på HCI) eller Windows Server (med hensyn til AKS på WS), der kører servere, der er dedikeret til Kundens interne brug, og må kun (ii) hoste, administrere og servicere containere med gyldige licenser, der kører applikationer med gyldige licenser.

Kunden må bruge AKS, så længe denne registreret i forhold til Kundens gyldige Azure-abonnementer, for at muliggøre yderligere AKS-funktionalitet og for at måle og fakturere Kunden.

Inkluderede Microsoft-programmer. AKS kan inkludere andre Microsoft-applikationer. Disse licensvilkår gælder for disse inkluderede applikationer, hvis det er relevant, medmindre der følger andre licensvilkår med de andre Microsoft-applikationer.

Tredjemandssoftware. AKS kan indeholde komponenter fra tredjemand med separate juridiske meddelelser eller som reguleres af andre aftaler, som det er beskrevet i filen Meddelelser fra tredjemand, der medfølger AKS, eller i selve AKS.

Licensbegrænsninger

Kunde må ikke omgå nogen obligatorisk registrerings- eller tilmeldingsproces til AKS.

Ingen værtsundtagelse

Værtsundtagelsen i OST gælder ikke for AKS.

Kundesupport

En eventuel understøttelse af AKS leveres, som “den er og forefindes“, “med alle fejl“ og uden nogen form for garanti.

Opdateringer

AKS kan automatisk downloade og installere opdateringer for dig. Du accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

Azure-API til FHIR

Resultater, når der bruges en eksport, hvor identifikationen er fjernet, varierer baseret på faktorer såsom datainputtet og de funktioner, som kunden har valgt. Microsoft er ikke i stand til at vurdere eksportoutput, hvor identifikationen er fjernet, eller fastslå, i hvor høj grad de kan benyttes i forhold til kundens anvendelsesformer og behov for overholdelse af regler og standarder. Der er ingen garanti for, at eksporten, hvor identifikationen er fjernet, overholder nogen juridiske, lovmæssige eller overholdelsesmæssige krav.