Spring over navigation

Tillæg til Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Sidst opdateret: December 2021

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft (“Eksempler”). Eksempler licenseres til Dem som del af Deres aftale, der regulerer brugen af Azure.

I henhold til vilkårene i Deres Azure-abonnement LEVERES EKSEMPLER “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIGE” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser som nærmere forklaret i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, , Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, produktvilkårene, Tillæg til databeskyttelse for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Følgende vilkår i dette Tillæg til databeskyttelse gælder ikke for Eksempler: Behandling af Personlige data; Persondataforordning, Datasikkerhed og Samarbejdspartner i henhold til HIPAA. Kunder må ikke bruge Eksempler til at behandle Personlige data eller andre data, der underlagt øgede juridiske eller lovmæssige krav.

Visse navngivne Eksempler er underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Disse Eksempler er tilgængelige for Dem i henhold til disse yderligere vilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure. Vi kan ændre eller afbryde Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på "Generel Tilgængelighed".

Bing URL-eksempel-API (privat eksempel) brug og vis krav

Du må kun bruge dataene fra Bing URL-eksempel-API for at vise forhåndsvisningsstumper og miniaturebilleder hyperlinket til deres oprindelige websteder, i slutbruger-initierede URL-deling på sociale medier, chatbot eller lignende tilbud eller (ii) som et signal om sandsynligheden for at indhold i URL’en er voksent materiale. Du skal svare på alle anmodninger om at deaktivere eksempler, som du modtager fra websteder eller ejere af indhold.

Gør ikke:

 • Send alle personlige oplysninger (som defineret i Direktivet (EU) 2016/679 fra det Europæiske Parlament og Rådet den 27. april 2016 om beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige oplysninger og fri bevægelighed af disse oplysninger ("GDPR")) til Bing URL-eksempel-API.
 • Kopier, gem eller cache alle data fra svar.
 • Bruge oplysninger modtaget fra Bing URL-eksempel-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.
 • Ændring af indholdet af resultater (anden end at omformatere dem på en måde som ikke overtræder nogen andre krav), medmindre det er krævet ved lov eller aftalt med Microsoft.
 • Udelad tilskrivning og URL’er associeret med resultatets indhold.
 • Vis andet indhold indenfor enhver del af et svar på en måde, som vil få en bruger til at tro, at det andet indhold er del af svaret.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Bing URL-eksempel-API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Bing URL-eksempel-API-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-dataafsnittet vil bestå efter ophør eller udløb af eventuel aftale relateret til din brug af Bing URL Preview API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR og sendt til Microsoft, og som overtræder denne anvendelse og krav til visning samt behandlet i forbindelse med Bing URL-eksempel-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Krav til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API (privat eksempel) brug og visning

Gør ikke:

 • Kopier, gem eller cache alle data som du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API.
 • Bruge oplysninger du modtager fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API som del af enhver maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Brug ikke disse oplysninger til at uddanne, evaluere eller forbedre nye eller nuværende servicer, som du eller tredjeparter kan tilbyde.

Gør:

 • Inkluder klart et funktionelt hyperlink med Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger ved hvert punkt i brugeroplevelsen (UX), som giver brugeren muligheden for at indsætte en søgeanmodning. Mærk hyperlinket Microsoft Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger.
 • Vis Microsoft-branding på fremtrædende sted i overensstemmelse med Microsoft Trademark & Brand Guidelines, tæt på hvert punkt i UX, der giver en bruger mulighed for at angive en søgeforespørgsel. Sådan branding skal klart angive til brugeren, at Microsoft kontrollerer internet-søgeoplevelsen.
 • Sørg for at vis indhold omfatter passende metoder, der sikrer din brug af data modtaget fra Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API, og som ikke overtræder nogen gældende love eller tredjeparts-rettigheder.

Brug af Bing Service-data

Microsoft kan behandle data, der leveres til Microsoft, via brugen af Brugerdefineret Visuelsøgning API'et ("Bing Service-data") udelukkende for at: levere Brugerdefineret Visuelsøgning-tjenesten til dig og (ii) for at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft kan – men udelukkende til disse behandlingsformål – indsamle, opbevare, anvende, reproducere og oprette afledte værker af Bing Service-data, og du tildeler Microsoft en begrænset, ikke-eksklusiv uigenkaldelig global licens til dette. Du skal sikre og opretholde alle de rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan behandle Bing Service-data som beskrevet i dette afsnit, uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for dig eller nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for indholdet af alle Bing Service-data. Denne brug af Bing Service-datasektionen vil bestå efter terminering eller udløb af enhver aftale relateret til din brug af Brugerdefineret Visuelsøgning API.

Overholdelse af GDPR

Du forstår, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige under GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR med hensyn til alle personlige data der er underlagt den Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR), og som er behandlet i forbindelse med opkald til Bing Brugerdefineret Visuel Søgning-API. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Personalizer-mikrotjeneste

Personalizer-mikrotjenesten, der startes i en beholder, sender kundeoplysninger til Personalizer-tjenesteeksemplet, der er konfigureret af kunden i Azure til at træne Personalizer-modellerne, der bruges i både Personalizer-mikrotjenesten og Personalizer. Ved at bruge softwaren accepterer kunden at overføre de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. I alle andre henseender er Personalizer-mikrotjenesten licenseret på samme grundlag som Cognitive Services i beholdere.

Azure Active Directory-previewprogrammer

Azure Active Directory giver opdateringer og nye funktioner i form af previewprogrammer. Microsoft udruller previews i faser for at give Microsoft og kunder mulighed for at evaluere og forstå den nye funktion, før den bliver del af standardtjenesten i Azure AD. Faserne er som følger:

 1. Privat preview – I denne fast inviterer vi nogle få kunder til at deltage i en tidlig adgang til nye koncepter og funktioner. Denne fase omfatter ikke formel support.
 2. Offentligt preview – I denne fase giver vi alle kunder, der har den rigtige Azure AD-licens, mulighed for at evaluere den nye funktion. Microsoft Customer Support Services yder supporttjenester i denne fase, men normale serviceniveauaftaler gælder ikke. Når det gælder nye funktioner, der vises i Azure AD Portal, kan kunderne forvente at se bannere med oplysninger i brugergrænsefladen, der gør opmærksom på den nye oplevelse, der er tilgængelig under previewet. Ved at klikke på banneret med oplysningerne kan kunderne derefter tilvælge previewoplevelsen.
 3. Generelt tilgængelig (GA) – Når det offentlige preview er fuldført, er funktionen åben, så alle licenserede brugere kan anvende det, og det understøttes via alle Microsofts supportkanaler. Vær opmærksom, når en ny funktion påvirker eksisterende funktionalitet. Den kan ændre den måde, du eller dine brugere anvender funktionen på.

Alle Azure Active Directory-previewprogrammer har forskellige tilvalgskrav og afhængigheder.

Azure Maps (preview)

Tilladt og forbudt brug af Azure Maps-indhold

Navigationsbegrænsninger

Kunden må ikke bruge Azure Maps til at aktivere turbaseret navigationsfunktionalitet i nogen programmer.

Databasebegrænsninger

Kunden må ikke bruge Azure Maps eller nogen del deraf til at oprette en konkurrerende database eller tjeneste eller en afledt database, der kun eller delvist indeholder Kundens data og/eller data, som er leveret eller oprettet af en tredjemand.

Kunden må ikke bruge de data, som er leveret af Azure Maps, i kombination med andre tredjemandsdatabaser, med den undtagelse, at Kunden må tilføje lag med en datatype, som ikke allerede er inkluderet med Tjenesten (f.eks. indhold, som du har ejendomsretten til), eller som Microsoft i øvrigt giver i licens.

API-resultater

Kunden må ikke cachelagre eller opbevare data, som er leveret af Azure Maps API'en, herunder, men ikke begrænset til, geokoder og reverse-geokoder, kortdatafelter og ruteoplysninger ("Resultaterne") med det formål at skalere sådanne Resultater for at betjene flere brugere eller for at omgå funktionalitet i Azure Maps.

Det er tilladt at cachelagre og lagre Resultater, når formålet med en sådan cachelagring er at reducere ventetider for Kundens program. Resultater må ikke lagres i længere tid end: (i) den gyldighedsperiode, som er angivet i returnerede headere, eller (ii) 6 måneder, alt efter hvilken der er kortest. Til trods for det førnævnte kan Kunden fortsat bevare adgang til geokoder, så længe Kunden har en aktiv Azure-konto.

Kunden kan muligvis ikke vise nogen Resultater, med geokoder og/eller Azure Maps-vejrtjenester som undtagelse, hvilket er beskrevet i disse Vilkår, i tredjemandsindhold eller geografiske kortdatabaser.

Søgning-API

Microsoft kan sende anmodninger, der sendt til Azure Maps, til Bing Maps-API i forbindelse med behandling. Alle data, der sendes til Bing Maps-API'et, er underlagt vilkårene for Bing Maps, der fremgår af afsnittet Meddelelser. Du forstår, at du og Microsoft er uafhængige dataansvarlige i henhold til GDPR med hensyn til alle personlige data, der er underlagt GDPR, og som er sendt til Microsoft, og som er behandlet i forbindelse med Bing Maps-API'et. Du er selv ansvarlig for din overholdelse af GDPR.

Kortdata

Brugen af indhold, der viser TomTom-ophavsretsmeddelelsen, skal ske i overensstemmelse med de begrænsninger, der fremgår af TomTom-licensen til tredjemandsprodukter og slutbrugerlicensaftalen (EULA) (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps anvender Bing Imagery, som er underlagt Bing Maps-meddelelsen i afsnittet Meddelelser.

Kunden sikrer, at alle dets slutbrugere anvender tjenesterne, der fremgår af dette afsnit, i henhold til gyldigt og aktuelt abonnement.

Brugerregionsparameter

Brugerregionsparameteren i Azure Maps skal anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder lovgivning om kortlægning, i det land, hvor kort, billeder og andre data og andre former for indhold fra tredjemand, som Kunden har tilladelse til at få adgang til via Azure Maps, er gjort tilgængelige.

Ingen garanti for nøjagtighed

Microsoft og Microsofts leverandører garanterer ikke på nogen måde, at de kort, billeder, data eller nogen form for indhold, som leveres af Azure Maps, er nøjagtige eller fuldstændige.

Ophavsret

Kunden må ikke fjerne, tilsløre, skjule eller ændre noget logo og/eller nogen ophavsretsmeddelelse, der er placeret på eller automatisk genereret af Azure Maps.

Limited Access Cognitive Services and Applied AI Services (Previews)

Access to certain Services are subject to Microsoft's sole discretion based on eligibility and use criteria ("limited access services"), which Microsoft may change at any time in its sole discretion. Customer agrees that it will only use the Services for the approved uses specified in its registration form and/or approved in its Enrollment or agreement. Microsoft may require Customer to re-verify compliance with the approved uses at any time and suspend access to these limited access services. Customer shall respond to requests for re-verification from Microsoft within ten business days of receiving a request (requests may be provided via self- certification Azure tools). If Microsoft needs additional information to assure compliance with these terms, Customer will reasonably cooperate with Microsoft to provide such information within 30 business days of request. To apply for access and use of limited access services, Customer must provide current, complete, and accurate information in the registration form and any re-verification requests from Microsoft.

Cognitive Services and Applied AI Services in Connected or Disconnected Containers (Previews)

Because Customers control the deployment environment for containers, Customers are not prohibited from using preview versions of Services in containers to process Personal Data or other data subject to heightened legal or regulatory requirements. All other preview (and other applicable) terms apply to Customer's use of preview versions of Services in containers. Customer remains responsible for determining whether any preview version of a Service in a container is appropriate for processing data that is subject to any specific law or regulation and for ensuring the use of such preview in a manner consistent with Customer's legal and regulatory obligations.

Containers are subject to the Use of Software with the Online Service clause in the Universal License Terms for Online Services. Microsoft may offer required and/or optional updates or supplements to the services in containers. If an update is required, Customer will update the container in accordance with the Microsoft notice requirements; failure to perform these updates may affect the container's functionality and/or the container may stop operating. Customer may use the updates or supplements to the services in containers, pre-release code, additional functionality and optional add-on services in the containers, subject to specific terms (if any) that accompany them. Upon general availability ("GA") of a container, Customer must discontinue its use of preview containers and is required to update to the relevant GA version(s) no later than the end of the annual container reactivation time period.

Cognitive Services, Spatial Analysis Container

 1. Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard og MPEG-2 Part Video Standard.
  • Softwaren kan indeholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, og MPEG-2 visuel komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:
  • DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG 2-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.
  • Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren i Containeren til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, herunder via tredjemandsadgang til Kundeløsninger eller (ii) oprettelse af indhold med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjemand.
 2. NVIDIA-komponenter.
  • Spatial analyse i containere kan omfatte NVIDIA Corporations CUDA Toolkit, Tesla-drivere, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponenterne"). Kunden accepterer, at dennes brug af NVIDIA-komponenter reguleres af følgende Slutbrugerlicensaftaler for NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Cognitive Services and Applied AI Services, Disconnected Containers (a limited access service preview)

Except as modified herein, the Cognitive Services and Applied AI Services product terms apply to Disconnected Containers.

Tjenestefunktioner i Disconnected Containers er beregnet til brug sammen et Azure-faktureringsslutpunkt uden en onlineforbindelse. Disconnected Container har arbejdsbelastninger med begrænset kapacitet og måles i enheder. Kunder må kun installere og bruge det antal enheder af Disconnected Container, der kræves for at imødekomme kundens forpligtede tjenestebrug på en månedlig basis og er licenseret i forhold til dennes abonnement. Kunden er ansvarlig for at licensere det tilstrækkelige antal Disconnected Container-enheder for at imødekomme kundens faktiske tjenestebrug. Disconnected Container-enheder er tidsfølsomme, og kunden skal aktivere og genaktivere dem, der er i brug i en 12-måneders periode, for at holde Disconnected Container i drift. Kunden vil ikke kunne få adgang til data- eller tjenesteoutput, hvis denne ikke genaktiverer Disconnected Container.

Kunder kan kun installere og bruge de licenserede Disconnected Container-enheder (1) på kundens hardwareenheder, der er dedikeret kundens eksklusive brug, og (2) i kundens Microsoft Azure-tjenestekonti. Enhver dedikeret hardware, der administreres eller styres af en anden enhed end Kunden eller en af dennes Associerede Virksomheder, er underlagt afsnittet Outsourcing af Softwareadministration i Universelle Licensvilkår for al Software.

Azure Quantum-tjeneste (Preview)

Du må ikke give adgang til Preview-versionen af Azure Quantum eller bruge Preview-versionen af Azure Quantum på vegne af nogen tredjemand eller part uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft.

Via Preview-versionen af Azure Quantum kan du muligvis udføre nogle arbejdsbelastninger på eller med en tredjeparts ("Udbyder") software eller hardware (der kan være placeret på Udbyderens adresse) ("Udbyderløsning"). Udbyderløsninger leveres af Udbyderen (ikke Microsoft) i henhold til Udbyderens egne tjenestevilkår og politikker for politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og andre yderligere vilkår og betingelser, der gælder for en specifik Udbyderløsning, vil en sådan Udbyders yderligere vilkår og betingelser være gældende. For hver Udbyderløsning, du vælger, giver du Microsoft tilladelse til at overføre din arbejdsbelastning til den valgte Udbyderløsning og til at modtage og returnere sådanne resultater til din Abonnementsaftale. Ansvaret for eventuelle gebyrer, som Udbydere opkræver, for at du kan bruge deres Udbyderløsninger, påhviler dig.

Azure-kommunikationstjenester (Preview)

Azure-kommunikationstjenester

Azure Communication Services er et produkt til udviklere og et input til kundeapplikationer. Kunder er eneansvarlige og erstatningspligtige for den juridiske overholdelse af deres programmer og produkter, der inkorporerer Azure Communication Services-funktioner og -tjenester.

Azure Communication Services giver opdateringer og nye funktioner i form af eksempelprogrammer. Microsoft udruller eksempler i faser for at give Microsoft og kunder mulighed for at evaluere og forstå den nye funktion, før den bliver del af standardtjenesten i Azure Communication Services. Faserne er som følger:

 1. Privat eksempel – I denne fast inviterer vi nogle få kunder til at deltage i en tidlig adgang til nye koncepter og funktioner. Denne fase omfatter ikke formel support.
 2. Offentligt eksempel – I denne fase giver vi alle kunder, der har den rigtige Azure Communication Services-licens, mulighed for at evaluere den nye funktion. Microsoft yder supporttjenester i denne fase, men normale serviceniveauaftaler gælder ikke. Funktioner i offentligt eksempel identificeres via informationsbannere i dokumentationen på docs.microsoft.com eller via etiketterne "beta" eller "foreløbig version" i API'er og SDK'er (software development kits).
 3. Generelt tilgængelig (GA) – Når det offentlige eksempel er fuldført, er funktionen åben, så alle licenserede brugere kan anvende det, og det understøttes via alle Microsofts supportkanaler. Vær opmærksom, når en ny funktion påvirker eksisterende funktionalitet. Den kan ændre den måde, du eller dine brugere anvender funktionen på.

Visse private og offentlige eksempler af Azure Communication Services kan leveres i henhold til en separat licens, f.eks. en open source-licens. I tilfælde af en konflikt mellem denne disse vilkår og en eventuel separat licens vil den separate licens have forrang, for så vidt angår Azure Communication Services-eksemplet, der er underlagt en sådan separat licens. Hver part forbeholder sig alle rettigheder (og ingen modtager nogen rettigheder), der ikke udtrykkeligt er givet i de forudgående licenser.

Ingen adgang til Beredskabstjenester

Azure-kommunikationstjenester i privat preview eller offentligt preview understøtter ikke nødopkaldstjenester eller sms-adgang til beredskabstjenester. Du vil undlade at muliggøre eller gøre forsøg på at bruge udgående tale- eller sms-funktioner i Azure-kommunikationstjenester til at kontakte officielle nødberedskabstelefonnumre, der finansieres af det offentlige (såsom 911 eller 112), der bruges til at udsende professionelt nødhjælpspersonale i forbindelse med beredskabstjenester ("Beredskabstjenester").

Du skal give brugerne besked på en fremtrædende og tydelig måde om, at Beredskabstjenester ikke er tilgængelige via Azure-kommunikationstjenester i privat preview eller offentligt preview og skal ske på anden måde, så længe produktet stadig er i preview.

HVERKEN MICROSOFT ELLER DENNES REPRÆSENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN JURIDISK ELLER LIGNENDE TEORI I FORHOLD TIL NOGET KRAV (HERUNDER KRAV FRA TREDJEMAND), SKADER ELLER TAB (OG DU SKAL SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG HOLD MICROSOFT SKADESFRI MOD ETHVERT SÅDANT KRAV), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE AZURE-KOMMUNIKATIONSTJENESTER TIL AT KONTAKTE BEREDSKABSTJENESTER I PRIVAT PREVIEW ELLER OFFENTLIGT PREVIEW.

Pricing

Notwithstanding the terms in your volume licensing agreement, fixed pricing does not apply to Azure Communication Services ("ACS"). ACS pricing is market-based and depends on third-party suppliers of telco services. The available pricing at the time of each purchase is subject to change at any time. You can refer to the Azure portal for pricing adjustments.

Number Assignment and Portability

Phone numbers that are assigned to you during any preview program will be returned to Microsoft at the end of the preview program unless otherwise agreed by Microsoft. During private preview and public preview, telephone numbers are not eligible for porting.

Microsoft Teams-interoperabilitet

Interoperabilitet mellem Azure Communication Services og Microsoft Teams gør, at dine programmer og brugere kan deltage i opkald, møder og chat i Teams. Du er ansvarlig for at sikre, at brugerne af dit program får besked, når optagelse eller transskription er aktiveret under et opkald eller møde i Teams. Microsoft giver dig via Azure Communication Services-API'et besked om, at en optagelse eller transskription er gået i gang, og du skal kommunikere dette forhold i realtid til dine brugere i programmets brugergrænseflade.

Feedback

Microsoft kan sende anmodninger til dig med henblik på at få feedback, der gør det muligt at finde ud af, hvordan tjenesten fungerer og bør forbedres. Du giver dit samtykke til at modtage anmodninger i forbindelse med undersøgelser og feedback. I henhold til EU's lov om beskyttelse af personlige oplysninger fungerer Microsoft som en dataansvarlig, når dit feedback bliver indsamlet og behandlet. Da feedback fra kunder er vigtigt for at opnå en vellykket udvikling af preview-tjenester, er denne behandling påkrævet, for så vidt angår opfyldelsen af denne kontrakt.

Optagelse af opkald

Mange lande og delstater har love og bestemmelser, der gælder vedrørende optagelse af PSTN-, stemme- og videoopkald, hvor der ofte kræves, at brugerne giver deres samtykke til, at deres kommunikation bliver optaget. Du er ansvarlig for at bruge funktionerne til optagelse af opkald i overensstemmelse med loven. Du skal indhente samtykke fra parterne i den optagne kommunikation på en måde, der overholder de love, der gælder for hver enkelt deltager.

AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI

Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server

Brugervilkår og Brugerbetingelser

Kunden må kun bruge AKS (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack HCI (AKS på HCI) og Azure Kubernetes Service Runtime på Windows Server (AKS på WS) (samlet kaldet AKS) (i) på Azure Stack HCI (for så vidt angår AKS på HCI) eller Windows Server (med hensyn til AKS på WS), der kører servere, der er dedikeret til Kundens interne brug, og må kun (ii) hoste, administrere og servicere containere med gyldige licenser, der kører applikationer med gyldige licenser.

Kunden må bruge AKS, så længe denne registreret i forhold til Kundens gyldige Azure-abonnementer, for at muliggøre yderligere AKS-funktionalitet og for at måle og fakturere Kunden.

Inkluderede Microsoft-programmer. AKS kan inkludere andre Microsoft-applikationer. Disse licensvilkår gælder for disse inkluderede applikationer, hvis det er relevant, medmindre der følger andre licensvilkår med de andre Microsoft-applikationer.

Tredjemandssoftware. AKS kan indeholde komponenter fra tredjemand med separate juridiske meddelelser eller som reguleres af andre aftaler, som det er beskrevet i filen Meddelelser fra tredjemand, der medfølger AKS, eller i selve AKS.

Licensbegrænsninger

Kunde må ikke omgå nogen obligatorisk registrerings- eller tilmeldingsproces til AKS.

Ingen værtsundtagelse

Værtsundtagelsen i OST gælder ikke for AKS.

Kundesupport

En eventuel understøttelse af AKS leveres, som “den er og forefindes“, “med alle fejl“ og uden nogen form for garanti.

Opdateringer

AKS kan automatisk downloade og installere opdateringer for dig. Du accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

Azure API for FHIR® (Preview)

Azure API for FHIR Preview omfatter visse foreløbige API'er, herunder foreløbige versioner af værktøjer, software og tjenester, der er beregnet til at blive integreret i Azure API for FHIR. Da Kunder styrer implementeringen for Azure API for FHIR Preview, er Kunder ikke forhindret i at bruge sådant Azure API for FHIR Preview for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige krav. Alle andre Azure preview-vilkår (og alle andre gældende vilkår) gælder for Kundens brug af Azure API for FHIR Preview.

Kunden vil fortsat være ansvarlig for: (i) bestemme, om API for FHIR Preview er passende til behandling af data, som er underlagt en specifik lov eller forordning og (ii) for at sikre, at brugen af en sådan API for FHIR Preview sker på en måde, der er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Resultater, der er afledt af brugen af Azure API for FHIR Preview, herunder, men ikke begrænset til, pseudonymiseret eksport og FHIR Converter, vil variere, baseret på faktorer såsom angivne data og funktioner, der er valgt af Kunden. Microsoft er ikke i stand til at evaluere outputtene af Azure API for FHIR Preview med henblik på at bestemme, i hvor høj grad Kundens brugstilfælde og overholdelsesbehov er acceptable. Der er ingen garanti for, at output fra Azure API for FHIR Preview overholder nogen specifikke juridiske, lovmæssige eller overholdelsesmæssige krav.

Ansvarsfraskrivelse for medicinske enheder

Kunden anerkender, at Azure API for FHIR Preview (1) ikke er designet eller beregnet til eller gjort tilgængelige som en eller flere medicinske enheder, og (2) at de ikke er designet til at være eller tiltænkt som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering og må ikke bruges som erstatning eller i stedet for en professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering. Kunden er eneansvarlig for at fremvise og/eller indhente relevante samtykkeerklæringer, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekræftelser i forhold til implementering af Azure API for FHIR Preview, der foretages af Kundens slutbrugere.

FHIR® er et registreret varemærke tilhørende HL7 og bruges efter tilladelse fra HL7.

Azure Healthcare API-preview

Azure Healthcare API-preview omfatter visse pre-release Azure Healthcare-API'er, herunder relaterede pre-release-versioner af værktøjer, software og tjenester, der er beregnet til at blive inkorporeret i Azure Healthcare-API'er. Da Kunder styrer implementeringen for Azure Healthcare API-preview, er Kunder ikke forhindret i at bruge preview-versionen af Azure Healthcare API-preview for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige karv. Alle andre vilkår (og andre gældende vilkår) for Azure-preview gælder for Kundens brug af Azure Healthcare API-preview.

Kunden vil fortsat være ansvarlig for: (i) at bestemme, om Azure Healthcare API-preview er relevante i forhold til behandling af data, der er underlagt specifikke love eller bestemmelser, og (ii) for at sikre, at brugen af Azure Healthcare API-preview er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Resultater, der er afledt af brugen af Azure Healthcare API-preview, herunder, men ikke begrænset til, anonymiseret eksport, og FHIR® Converter vil variere baseret på faktorer såsom indlæste data og funktioner, der er valgt af Kunden. Microsoft er ikke i stand til at evaluere outputtene af Azure Healthcare API-preview for bestemme, om Kundens brugseksempler og overholdelsesbehov er acceptable. Der udstedes ingen garanti for, at output fra Azure Healthcare API-preview overholder specifikke juridiske, lovmæssige eller overholdelsesmæssige krav.

Ansvarsfraskrivelse for medicinske enheder

Kunden anerkender, at Azure Healthcare API-preview (1) ikke er designet eller beregnet til eller gjort tilgængeligt som en eller flere medicinske enheder, og (2) at det ikke er designet til at være eller tiltænkt som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering og må ikke bruges som erstatning eller i stedet for en professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering. Kunden er eneansvarlig for at fremvise og/eller indhente relevante samtykkeerklæringer, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekræftelser i forhold til implementering af Azure Healthcare API-preview, der foretages af Kundens slutbrugere.

FHIR® er et registreret varemærke tilhørende HL7 og bruges efter tilladelse fra HL7.

Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT, en ny funktion i Azure Defender for IoT, er i øjeblikket i PREVIEW. Når det gælder kunder, der også er aktive kunder med Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint), behandler og lagrer Enterprise IoT data fra dit Microsoft Defender for Endpoint-abonnement, og de to produkter vil problemfrit blive integreret for at introducere én enkelt og samlet visning af beholdning på tværs af portaler. Dette omfatter data, der er hentet fra Microsoft Defender for Endpoint, i relation til alle enheder, der understøttes af Microsoft Defender for Endpoint – administrerede enheder, enheder, der kunne administreres, netværksenheder og IoT-enheder (der registreres som del af funktionen til registrering af enheder). De forpligtelser i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger og datahåndtering, der gælder for Enterprise IoT og ikke for Microsoft Defender for Endpoint, vil gælde sådanne data. Få mere at vide under dokumentationen til Enterprise IoT. Ved at bruge Enterprise IoT giver du derudover dit samtykke til, at Microsoft-teknikere kan få adgang til og bruge dine data til at bygge, teste og optimere analysemodeller. Hvis du ikke ønsker at give mulighed for en sådan adgang, SKAL DU IKKE BRUGE PREVIEW-TEKNOLOGIEN

Brugervilkår til Synapse Analytics-databaseskabeloner (eksempelversion)

"Databaseskabeloner" betyder branchespecifikke datamodeller og -skemaer eller dele heraf, som Microsoft leverer til Kunden.

"Materialer" betyder Databaseskabeloner og relaterede materialer, værktøjer, funktioner og tjenester, som Microsoft har leveret til Kunden i henhold til disse vilkår for eksempelversioner.

Brugervilkår

Kunden må kun tilgå Databaseskabeloner og bruge alle Materialer, som er leveret af Microsoft til Kunden, til Kundens interne forretningsmæssige og kun til kørsel på Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft vil fastlægge de komponenter, funktionaliteter og/eller funktioner, der skal medtages i Materialerne, og kan når som helst og efter eget skøn ændre, suspendere eller adgangen til alle komponenter, funktionaliteter og/eller funktioner i Materialerne eller lade den ophøre.

Licensbegrænsninger

Kunden må ikke og (må ikke tillade at): (1) foretage reverse engineering eller lave alternative løsninger til nogen tekniske begrænsninger i Materialerne eller restriktioner eller begrænsninger i nogen dokumentation, der er knyttet til Materialerne, (2) bruge Materialerne på nogen måde, der udgør en overtrædelse af loven, eller til at oprette eller udsprede malware eller anden skadelig kode eller software, (3) dele, distribuere, overføre eller udlåne Materialerne til nogen tredjemand (medmindre det er til dennes underleverandører i overensstemmelse med disse vilkår for eksempelversioner) eller på anden vis levere nogen Materialer som en separat hostet løsning, som andre kan bruge, (4) fjerne, minimere, blokere eller ændre nogen meddelelser fra Microsoft eller dens leverandører i Materialerne eller (5) på anden vis bruge Materialerne til noget formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår for eksempelversioner.

Azure Compute Gallery – Community Galleries

Community Galleries Images. The “Community Galleries” feature is a new capability in Azure Compute Galleries (“ACG”) which enables an Azure subscription owner or delegate to make Community Galleries within their Azure subscription, and resources in those Community Galleries, accessible to any Azure customer as a new resource type. Azure customers can then access and deploy those resources which may include, but are not limited to, Azure Virtual Machine images containing, for example, an operating system and software or applications published to the Community Galleries (each an ”Image”) to create Azure Virtual Machines within their own Azure subscription.

Image Terms of Use. Your deployment and use of any Image published to a Community Gallery is governed by separate terms of use provided by the publisher of the Image which may be provided at the Community Gallery level (the “Image Terms of Use”). The publisher of the Image is solely responsible and liable for the Image including delivery and support. Except for Images Microsoft publishes, Microsoft is not a party to and is not bound by any separate terms applicable to any Image Terms of Use nor is Microsoft obligated to provide any support for Images.

Image Publishing Requirements. Each Image that you make available to Azure customers via a Community Gallery must meet the following requirements:

(a) General Requirements. The Image must comply with this Agreement and any other materials and documentation provided to you by Microsoft, which may be revised from time to time. You are responsible for providing technical support for each Image you publish.

(b) Third-Party Rights. Your Image and the Image name, trademarks, logos, icons, descriptions, titles, trade dress or other metadata you provide to Microsoft in connection with your Image (collectively “Image Assets”) must not infringe or misappropriate any intellectual property or personal right of any third party. If any portion of your Image’s code is used under license from a third party, you are solely responsible for compliance with those license terms and conditions. You are, at your sole cost and expense, responsible for securing, reporting, and maintaining all necessary rights, clearances and consents and paying all licensing fees, and for undertaking all related reporting obligations.

(c) Image Terms of Use and Privacy Statement. You are responsible for providing Image Terms of Use and privacy statement(s) for each Community Gallery you create and share. The Image Terms of Use and privacy statement you include when you create a Community Gallery shall be applicable to each Image you publish to a Community Gallery unless you specify different Image Terms of Use when you publish an Image to a Community Gallery.

(d) Local Law and Privacy Compliance. Your Image, including the Image Terms of Use and privacy statement, and your marketing of the Image must comply with the applicable laws of each territory or country in which you elect to make the Image and Image Assets available. This includes but is not limited to Data Protection Law relating to collection and use of Personal Data, and export control laws.

(e) Disclosures and notices for Images. If you are required to make any disclosures to users prior to download of the Image, you must provide those in the Image description field (unless they are provided elsewhere in a Community Galleries description page). The Community Galleries Image description pages may include your full contact information. You must disclose to Microsoft any controlled technology employed, used or supported by your Image that may impose any legal obligations or requirements on Microsoft. You must inform Microsoft of such legal obligations and requirements, and take any action if necessary for Microsoft to comply with its legal obligations. You may not use Community Galleries or any services or tools made available for the development of an Image for, or to permit others to carry out, any illegal activity or breach of contract.

Removal Policies. Microsoft may remove or suspend the availability of a Community Gallery or any Image published to a Community Gallery for any reason. Reasons may include but are not limited to: (i) your breach of the terms of the Agreement (including associated documentation); (ii) termination of the Preview or these Preview Terms, (ii) termination of the license grants associated with an Image; (iii) an assertion or claim that your Image infringes the intellectual property rights of a third party; (iv) complaint(s) about the content or quality of your Image; or (v) your actual or potential violation of any applicable federal or state advertising or pricing law, regulation, or regulatory guideline.