Supplerende Brugervilkår for Microsoft Azure Eksempler

Senest opdateret: Februar 2017

Azure kan indeholde funktioner med eksempelversioner, betaversioner eller andre foreløbige versioner, tjenester, software eller regioner, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne (“Eksempler”). Eksempler er tilgængelige for Dem, betinget af at De accepterer disse brugervilkår, som er tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Azure.

EKSEMPLER LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG ER UDELUKKET FRA SERVICENIVEAUAFTALERNE OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Eksempler kan være underlagt lempeligere forpligtelser eller andre sikkerheds-, overensstemmelses- og fortrolighedsforpligtelser, som nærmere forklaret i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online Services, Microsoft Azure Center for sikkerhed og rettigheder, Vilkår for Onlinetjenester og eventuelle yderligere meddelelser, der leveres med Eksemplet. Visse navngivne Eksempler kan også være underlagt yderligere vilkår, som er beskrevet herunder (hvis det er aktuelt). Vi kan ændre eller ophøre med Eksempler til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Eksempel på “Generel Tilgængelighed”.

Microsoft Genomics

Broad-EULA. Servicen Microsoft Genomics inkluderer adgang til GATK (Genetic Analysis Toolkit) fra Broad Institute, Inc. (“Broad”). Brugen af GATK og eventuel relateret dokumentation som en del af Microsoft Genomics er også underlagt Broads GATK-slutbrugerlicensaftale (“Broad-EULA”).

Deling af oplysninger. De accepterer, at Microsoft kan give Broad besked om Deres status som bruger af GATK i Microsoft Genomics, og at Broad og Microsoft kan udveksle visse statistiske og tekniske oplysninger vedrørende Deres brug af GATK (i henhold til afsnit 7.2 i Broad-EULA'en).

Medicinsk anvendelse. Microsoft Genomics er ikke en medicinsk anordning, og alle output, der genereres ved anvendelse af produktet, er ikke tiltænkt som værende kendsgerninger. De må ikke anvendes som erstatning for lægefaglig vurdering, rådgivning, diagnosticering eller behandling af eventuelle sygdomme eller helbredsproblemer. De accepterer, at De er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning og lovmæssige krav, hvis De anvender Microsoft Genomics som en del af et klinisk tilbud eller produkt.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit til Windows 10

Kun Enterprise-kunder med Windows 10 Enterprise E3/E5 pr. bruger eller Windows VDA pr. bruger (brugerabonnementlicens eller tillægsbrugerabonnementlicens) (“Kvalificerende Licenser”) er berettigede til at bruge Microsoft Azure Hybrid Use Benefit til Windows 10 (“Azure HUB til Windows 10”). Under denne eksempelversion, kan brugere, som er blevet tildelt en Kvalificerende Licens af en kunde, udrulle og bruge Windows 10-billeder, hvis de er i Azure virtual machine gallery (billeder, der betegnes som Azure HUB til Windows 10-billeder) på Microsoft Azure. Hver sådan bruger må anvende op til fire forekomster af Windows 10-softwaren, der er underlagt (i) vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet i de gældende Produktvilkår for Microsoft Volumenlicens og disse vilkår for eksempelversioner og (ii) kravet om, at hver bruger administreres gennem Azure Active Directory. Igangværende brug af Windows 10-software under Azure HUB til Windows 10 er tilladt under de samme vilkår, indtil slutningen af den fjerde hele kalendermåned efter erklæringen om den næste Current Branch for Business efter Windows 10 Anniversary Update (1607). I tilfælde af en eventuel konflikt mellem vilkårene for Produktposten med Windows-desktopoperativsystemet og disse vilkår for eksempelversioner er vilkårene for eksempelversioner gældende.

Visual Studio Mobile Center

Right to Use. We grant you the right to access and use the preview service for the development and testing of your application(s), as described in this agreement. For any virtual machines provided by the service, you agree that only one user may access a virtual machine at a time. We reserve all other rights.

Authorized Developer. You appoint Microsoft as your authorized developer with respect to Apple software included in the preview service, and acknowledge that Microsoft has a demonstrable need to use such software as part of the preview service to help you develop and test your application(s). Microsoft is responsible for complying with the terms for any such software included in the preview service and will keep confidential any confidential information of Apple used as part of the preview service and any code or other materials you provide as part of your application(s). Microsoft will only use your Apple ID and/or provisioning profile (if you provide them to us) to provide the preview service to help you develop and test your application(s) and will not share them with any third party. If your Apple ID and/or provisioning profiles are suspended, revoked, and/or terminated, you agree to immediately notify Microsoft.

Package Managers. The preview service may include downloads of package managers, like NuGet, that give you the option to download other Microsoft and third party software packages to use with your application. Those packages are under their own licenses, and not this agreement. Microsoft does not distribute, license or provide any warranties for any of the third-party packages.

Third Party Repository Service Access. If you grant Microsoft access to your third party repository service account, you agree that Microsoft can scan your account, including the contents of your public and private repositories to provide reporting and other functionality to you as part of the preview service. You also agree that Microsoft may use information or insights from your account to improve the preview service.

Access to Data. You may not be able to access data used in the preview service upon termination of your subscription or when it stops running.