Data Lake

En ubegrenset Data Lake gir kraft til intelligent handling

Azure Data Lake inkluderer alle funksjoner som trengs for å gjøre det enkelt for utviklere, dataforskere og analytikere å lagre data i alle størrelser, former og hastigheter og utføre alle typer behandling og analyse på tvers av plattformer og språk. Det gjør det mindre komplisert å inkludere og lagre alle dataene dine, samtidig som du kommer raskere i gang med satsvis analyse, strømming og interaktiv analyse. Azure Data Lake virker med eksisterende IT-investeringer for identitet, administrasjon og sikkerhet for forenklet databehandling og -styring. Det kan også integreres sømløst med driftslagre og datalagre, slik at du kan utvide de nåværende databruksområdene. Vi har dratt nytte av vår erfaring med å arbeide med bedriftskunder og kjøre noe av den mest omfattende behandlingen og analysen i verden for Microsoft-virksomheter, som for eksempel Office 365, Xbox Live, Azure, Windows, Bing og Skype. Azure Data Lake løser mange av utfordringene angående produktivitet og skalerbarhet som hindrer deg i å utnytte dataaktivaene fullt ut, med en tjeneste som er klar til å dekke de nåværende og fremtidige forretningsbehovene.

Se en kort video for en oversikt

Data Lake Analytics – en ubegrenset analysetjeneste for å gi kraft til intelligent handling

Den første skybaserte analysetjenesten hvor du enkelt kan utvikle og kjøre massivt parallelle datatransformasjoner og bearbeidingsprogrammer i U-SQL, R, Python og .Net over petabyte med data. Uten noen infrastruktur å administrere, kan du behandle dataene dine på etterspørsel, skalere umiddelbart og betale kun per jobb. Les mer

HDInsight – Apache Spark- og Hadoop®-skytjenester for bedrifter

HDInsight er det eneste fulladministrerte Hadoop-skytilbudet som gir optimale åpen kilde-analyseklynger for Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka og R Server som støttes av en 99,9 % serviceavtale. Hver av disse stordatateknologiene og ISV-programmene distribueres enkelt som administrerte klynger med sikkerhet og overvåking i foretaksklassen. Les mer

Data Lake Store – en ubegrenset datasjø som gir kraft til stordataanalyse

Den første skybaserte datasjøen for bedrifter som er sikker, massivt skalerbar og bygd etter den åpne HDFS-standarden. Når det ikke er grenser for størrelsen på dataene og muligheten til å kjøre massivt parallelle analyser, kan du nå frigjøre verdier fra alle ustrukturerte, halvstrukturerte og strukturerte data. Les mer

Utvikle, feilsøk og optimiser stordataprogrammene dine på en enkel måte

Det kan være vanskelig å finne de rette verktøyene til å utforme og finjustere store dataspørringer. Data Lake gjør dette enkelt via dyp integrering med Visual Studio, Eclipse og IntelliJ., slik at du kan bruke kjente verktøy til å kjøre, feilsøke og finjustere koden. Visualiseringer av U-SQL-, Apache Spark-, Apache Hive- og Apache Storm-jobber gjør at du kan se hvordan koden kjører skalert, samt identifisere ytelsesflaskehalser og kostnadsoptimaliseringer, slik at det blir enklere å finjustere spørringene. Kjøringsmiljøet analyserer aktivt programmene som kjøres og tilbyr anbefalinger for å forbedre ytelsen og redusere kostnadene. Datateknikere, DBA-er og dataarkitekter kan bruke eksisterende kompetanse, for eksempel om SQL, Apache Hadoop, Apache Spark, R, Python, Java og .NET, til å bli produktive fra første dag.

Integreres sømløst med eksisterende IT-investeringer

En av de største utfordringene med store data er integreringen med eksisterende IT-investeringer. Data Lake er også en viktig del av Cortana Intelligence, noe som betyr at det virker med Azure SQL Data Warehouse, Power BI og Data Factory, og dermed utgjør en komplett og avansert analyseplattform for stordata i skyen, som kan hjelpe deg med alt fra klargjøring av data til interaktiv analyse i store datasett. Data Lake Analytics gir deg kraft til å handle på alle dine data med optimalisert datavirtualisering av relasjonskilder, som Azure SQL Server på virtuelle maskiner, Azure SQL Database og Azure SQL Data Warehouse. Spørringer blir automatisk optimalisert ved å flytte behandlingen nær kildedataene, uten databevegelse, og maksimerer dermed ytelsen og minimerer ventetiden. Siden Data Lake hører til under Azure, kan du koble deg til alle data som er generert av programmer eller importert av enheter i Tingenes Internett-scenarier.

Lagre og analyser filer i petabyte-størrelsen og billioner av objekter

Data Lake ble utviklet fra grunnen av, for skalering og ytelse i skyen. Med Azure Data Lake Store kan organisasjonen analysere alle sine data på ett sted uten kunstige begrensninger. Data Lake Store kan lagre billioner av filer, der en enkelt fil kan være større enn en petabyte i størrelse. Dette er 200 ganger større enn andre skylagringstjenester. Dette betyr at du slipper å skrive kode på nytt når du øker eller reduserer størrelsen på dataene som er lagret, eller databehandlingsmengden som er satt opp. Dermed kan du utelukkende fokusere på forretningslogikken – du slipper å fokusere på hvordan du skal behandle og lagre store datasett. Med Data Lake slipper du også å bekymre deg over alt det kompliserte som vanligvis medfølger når det er snakk om store data i skyen, slik at du kan føle deg trygg på at du får dekket de nåværende og fremtidige forretningsbehovene.

Rimelig og kostnadseffektivt

Data Lake er en kostnadseffektiv løsning for kjøring av arbeidsbelastninger med store data. Du kan velge mellom klynger ved behov eller en modell der du betaler per jobb når data behandles. Det er ikke nødvendig med maskinvare, lisenser eller tjenestespesifikke støtteavtaler, uansett hvilket alternativ du velger. Systemet skalerer seg opp eller ned etter driftsbehovene, noe som betyr at du aldri betaler for mer enn det du trenger. Du kan også skalere lagring og databehandling uavhengig av hverandre, noe som gir mer økonomisk fleksibilitet enn tradisjonelle løsninger for store data. Det gjør også at behovet for å leie inn spesialiserte operasjonsteam, noe som vanligvis er nødvendig for å kjøre en infrastruktur med store data, er minimalt. Data Lake gir minimale kostnader og maksimal avkastning på datainvesteringen. En nylig studie viste at HDInsight leverte 63 % lavere total eierkostnad enn å distribuere Hadoop lokalt over fem år.

Sikkerhet, revisjon og support i foretaksklassen

Data Lake administreres og støttes fullt ut av Microsoft og understøttes av en serviceavtale og kundestøtte i foretaksklassen. Med døgnåpen kundestøtte kan du kontakte oss for å ta hånd om alle utfordringer du møter, med hele løsningen for store data. Teamet vårt overvåker distribusjonen din, slik at du slipper å gjøre det, og vi kan garantere at den vil kjøre uavbrutt. Data Lake beskytter dataressursene dine og utvider den lokale sikkerheten og styringskontrollene til skyen på en enkel måte. Data blir alltid kryptert: ved hjelp av SSL i bevegelse, og i ro ved hjelp av tjeneste- eller brukeradministrerte HSM-støttede nøkler i Azure Key Vault. Funksjoner som enkel pålogging (SSO), Multi-factor Authentication og sømløs administrering av millioner av identiteter, er innebygd gjennom Azure Active Directory. Du kan autorisere brukere og grupper med følsomme POSIX-baserte ACL-er for alle data i Store, noe som tillater rollebaserte tilgangskontroller. Til slutt kan du oppfylle krav til sikkerhet og forskriftssamsvar ved å revidere hver tilgang eller konfigurasjonsendring på systemet.

Utvikle Data Lake-løsninger ved bruk av disse kraftige løsningene

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Data Lake-analyse

Distribuert analysetjeneste som gjør store data enklere å håndtere

Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Apache Hadoop® og tilhørende åpen kildekode-navn er varemerker for Apache Software Foundation.