Data Lake Store

En ubegrenset Data Lake gir kraft til intelligent handling

Lås opp maksimal verdi fra alle dine ustrukturerte, halvstrukturerte og strukturerte data ved hjelp av den første skybaserte datasjøen bygd for bedrifter, uten begrensninger på størrelsen på data. Azure Data Lake Store er sikret, massivt skalerbar, og bygd etter den åpne HDFS-standarden, slik at du kan kjøre massive parallelle analyser.

Filer i petabyte-størrelsen og billioner av objekter

Analyser alle dataene dine på ett sted uten kunstige begrensninger med Azure Data Lake Store. Data Lake Store kan lagre billioner av filer. Én enkel fil kan være større enn én petabyte i størrelse – 200 ganger større enn andre skylagringsalternativer. Dette gjør Data Lake Store ideell for lagring av alle typer data, inkludert massive datasett som høyoppløselig video, genomiske og seismiske datasett, medisinske data og data fra et bredt spekter av bransjer.

Skalerbar gjennomstrømming for massivt parallelle analyser

Uten at du omstrukturerer appen din eller partisjonerer data på høyere skala, kan Data Lake Store skalere gjennomstrømming for å støtte alle størrelser av analytisk arbeidsbelastning. Du får massiv gjennomstrømming for kjøring av analytiske jobber med tusenvis av samtidige utføringsprogrammer som effektivt leser og skriver hundrevis av terabyte med data.

Alltid kryptert, rollebasert sikkerhet og revisjon

Data Lake Store beskytter dataressursene dine og utvider den lokale sikkerheten og styringskontrollene til skyen. Dataene blir alltid kryptert, ved hjelp av SSL mens i bevegelse og ved hjelp av tjeneste- eller brukeradministrerte HSM-støttede nøkler i Azure Key Vault når i ro. Single Sign-On (SSO), Multi-Factor Authentication samt problemfri administrasjon av millioner av identiteter er bygd inn via Azure Active Directory. Autoriser brukere og grupper med følsomme POSIX-baserte ACL-er for alle data i din store, og tillat rollebaserte tilgangskontroller. Oppfyller sikkerhetskrav og forskriftssamsvar ved å revidere hver tilgang eller konfigurasjonsendring på systemet.

HDFS for skyen

Microsoft Azure Data Lake Store støtter alle programmer som bruker den åpne standarden Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Ved å støtte HDFS, kan du enkelt overføre eksisterende Hadoop- og Spark-data til skyen uten å gjenskape HDFS-katalogstrukturen.


Apache Hadoop® og tilhørende åpen kilde-navn er varemerker for Apache Software Foundation.

Kundestøtte i foretaksklassen

Med Data Lake Store får du en 99,9 % SLA i bedriftsklassen og kundestøtte døgnet rundt for din stordataløsning.

Related products and services

Data Lake-analyse

Distribuert analysetjeneste som gjør store data enklere å håndtere

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Prøv Data Lake Store