Hopp over navigasjon

Blob Storage

Massivt skalerbar objektlagring for ustrukturerte data

Med exabyte med kapasitet og omfattende skalerbarhet kan Blob Storage enkelt og kostnadseffektivt lagre fra hundrevis til milliarder av objekter på lavfrekvent nivå, høyfrekvent nivå eller arkiveringsnivå, avhengig av hvor ofte datatilgang er nødvendig. Lagre alle typer ustrukturerte data – bilder, videoer, lyd, dokumenter med mer – enkelt og kostnadseffektivt.

Skaler opp eller ned, høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering

En annen dag, en annen server, en annen reol? Ikke nå lengre. Blob Storage kan behandle alle ustrukturerte data og skaleres opp eller ned etter hvert som behovene dine endres. Du behøver ikke lenger administrere det. Du betaler bare for det du bruker, slik at du sparer penger sammenlignet med lokale lagringsalternativer. Velg mellom høyfrekvent nivå, lavfrekvent nivå eller arkiveringsnivå, avhengig av hvor ofte du trenger tilgang til dataene. Legg data du sjelden trenger tilgang til på lavfrekvent nivå eller lagringsnivå, og legg data du ofte trenger tilgang til på et høyfrekvent nivå.

Reduser kostnadene samtidig med at du øker skaleringen og sikkerheten

Hvorfor bør du velge Azure Blob Storage?

Det er forskjell på objektlagring i skyen. Azure tilbyr:

Vesentlig konsekvens

Når et objekt endres, blir det kontrollert overalt for overlegen dataintegritet, slik at du alltid har tilgang til den nyeste versjonen.

Objektforanderlighet

Gir fleksibilitet til å utføre redigering på stedet, noe som kan forbedre programytelse og redusere båndbreddeforbruket.

Flere Blob-typer

Blokker, søk og tilføy blobber gir deg maksimal fleksibilitet for å optimere lagringen du trenger.

Enkel i bruk for geografisk redundans

Konfigurer geo-replikasjonsalternativer automatisk i én meny, slik at du enkelt kan få global og lokal tilgang samt forretningskontinuitet.

Én infrastruktur, tilgang over hele verden

Gjør de ustrukturerte dataene dine tilgjengelige for kunder, uansett hvor de er, med REST-basert objektlagring. Med dekning for områder over hele verden, er det ideelt for å strømme og lagre media, enten det er direktesendinger som sommer-OL i Rio 2016 eller langtidsoppbevaring av petabytes med filmer og TV-programmer. Søk etter skjult innsikt også i den massive objektlagringen, og Big Data-analyse og gi tilgang til de rette menneskene til rett tid, uansett hvor de måtte befinne seg.

Alle data, skyskalert

Lagre alle typer ustrukturerte data – bilder, videoer, lyd, dokumenter med mer – med en anerkjent teknologi i exabyte-skala. Blob behandler milliarder av lagrede objekter med millioner av gjennomsnittlige forespørsler per sekund for kunder over hele verden.

"By having everything on the cloud in Azure, we can take a very data-intensive solution that is complex for customers to manage and turn it into an offering that they only need an Internet connection with a browser to access."

Hans van Eijk, Global Product Strategy Director, CycloMedia

Finn en partner

Kom i gang med Blob Storage