Azure Digital Twins

Modeller og samhandle med den virkelige verden

Kompiler kontekstbevisste IoT-løsninger

Azure Digital Twins er en plattform som gir organisasjoner fundamentet de trenger for å opprette neste generasjon av IoT-løsninger. I løpet av IoT-ferden vår har vi lært at mange digitale transformasjonshistorier kan forenkles ved å ha et kontekst om den fysiske verdenen før enhetene tilkobles. Med Azure Digital Twins kan organisasjoner gjøre nettopp dette. Utvikle repeterbare, skalerbare erfaringer som korrelerer data fra digitale kilder og den fysiske verdenen. Denne videoen beskriver hvordan Azure Digital Twins muliggjør en omfattende digital modell av forholdene og samhandlingene mellom personer, steder og enheter som kan benyttes i hvilket som helst fysiske miljø.

Utvikle digitale tvillingløsninger som bedre oppfyller menneskers behov

Repliker virtuelt den fysiske verden ved å modellere forhold mellom personer, steder og enheter i en romlig intelligens-graf. Opprett unike relevante erfaringer ved å samle data på tvers av de digitale og fysiske verdener. Oppdag muligheter for å forbedre forbrukeropplevelser, opprett nye effektiviteter og forbedre områdene hvor mennesker bor, jobber og spiller.

Få fart på og forenkle opprettelsen av digitale tvillingløsninger

Azure Digital Twins tilbyr forhåndsdefinerte dataskjema som er justert etter en løsnings domenespesifikke behov og som kan akselerere og forenkle opprettelsen av den. Spar utviklingskostnader og distribuer løsningen din raskt. Gjør området ditt smartere – enten det er et sykehus, en idrettstadion, en fabrikk eller strømnettet som kobler dem sammen.

Automatiser handlinger i et fysisk område

Kjør dataspørringer i konteksten til et område istedenfor fra separate sensorer. Definer og kjør funksjoner som genererer varslinger eller hendelser til spesifikke endepunkter innen et område, basert på telemetrimeldinger fra et utvalg av enheter og sensorer. Disse kraftige egenskapene forbedrer effektiviteten og forholdene til de som bruker områdene.

Moderniser og skaler bedriften din med trygghet

Utvikle digitale tvillingløsninger som skaleres og replikeres på tvers av flere leiere. Innebygd støtte for multiinstanser og nestede instanser hjelper med å sikre dataene til kunden din. Funksjoner for tilgangs- og identitetskontroll, som for eksempel rollebasert tilgangskontroll og Azure Active Directory, forsterker videre vår forpliktelse til sikkerhet, databeskyttelse og forskriftssamsvar.

Se de fantastiske tingene som organisasjoner utvikler med Azure Digital Twins

Azure Digital Twins brukes i dag av kunder og partnere fra blant et bredt utvalg av bransjer. Her her du noen få eksempler på hvordan partnere har benyttet seg av potensialet til Azure Digital Twins for å levere enkle og intuitive grensesnitt for deres digitale tvillingprogrammer.

Brukseksempler

Finn en partner med en ferdig løsning som omhandler brukseksemplene under.

Energiadministrasjon

Utvikle løsninger som generer innsikt og optimaliserer energiressurser.

 • Energiadministrasjon i bygninger
 • Optimalisering av ladningsnettverk for elbiler (begrenset forhåndsversjon)
 • Optimalisering av trafoer og distribuerte energiressurser (begrenset forhåndsversjon)

Bygningsadministrasjon

Utvikle løsninger for å administrere bygningsoperasjoner mer effektivt.

 • Ressursadministrasjon
 • Løs fasilitetsforespørsler
 • Fasilitetsregjøring
 • Fasilitetsadministrasjon
 • Prediktivt vedlikehold
 • Bygningssikkerhet

Områdebelegg og bruk

Genere innsikt for å optimalisere bruken av områder og redusere kostnader gjennom anleggsanalyser.

 • Områdeanalyser
 • Områdeoptimalisering
 • Områdebruk

Design og bygning

Øk effektiviteten til bygge- og designprosessen ved å modellere fysiske miljøer.

 • Smartere områdekonstruksjon
 • Digital tvillingarkitektur
 • Visualisering og modellering av design

Beboeropplevelse

Forbedre tilfredsheten og moralen til ansatte og beboere med løsninger for romlig intelligens som øker produktiviteten og velværen i et område.

 • Områdebestilling
 • Sikkerhet
 • Orienteringsmuligheter
 • Muligheten til å finne personer
 • Registrere fasilitetsforespørsler
 • Concierge-tjenester
 • Komfort og klimakontroll

Tilknyttede løsninger

Azure IoT-oversikt

Opplev enkeltheten ved SaaS for IoT, uten behov for skyekspertise

Opprett fullstendig tilpassbare løsninger med maler for vanlige IoT-scenarioer

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter

Få mer informasjon

Finn en partner for å hjelpe deg