Hopp over navigasjon

Azure Availability Zones

Høy tilgjengelighet for driftskritiske programmer og data

Sikre robusthet og høy tilgjengelighet med tilgjengelighetssoner for Azure

Dra nytte av høy tilgjengelighet med tilgjengelighetssoner for Azure som en del av en omfattende strategi for forretningskontinuitet og nødgjenoppretting med innebygd sikkerhet og fleksibel arkitektur med høy ytelse.

Øk robusthet og tilgjengelighet for programmer, støttet av en SLA med 99,99 % oppetid for virtuelle maskiner.

Legg til rette for avansert skalerbarhet for programmer som støtter aktiv-aktiv-skalering over flere nettsteder.

Overhold regler og standarder for viktige programmer.

Forbedre mål for gjenopprettingstider og gjenopprettingspunkter.

Beskytt mot brudd i infrastrukturen

Eliminer kritiske systemdeler gjennom en utforming med områdebaserte nettverk som kobler sammen minst tre fysisk atskilte strategisk plasserte datasentre i hvert område, og som tar hensyn til mer enn 30 gjennomførbarhetskriterier og risikofaktorer. Oppretthold synkron replikering, motstå datasenterfeil og sikre minimal til ingen påvirkning for kundene med en ventetidsperimeter på mindre enn to millisekunder mellom tilgjengelighetssonene for Azure.

Sikre høy tilgjengelighet og forretningskontinuitet

Sikre høy tilgjengelighet og forretningskontinuitet

Oppnå høy tilgjengelighet og forretningskontinuitet i alle tilgjengelige Azure-områder uten at det går ut over datalagringen. Få tilgang til dataene selv om det primære datasenteret svikter, og dekk samtidig behovene for høy tilgjengelighet og sikkerhetskopiering. Bruk soneredundante tjenester til automatisk å oppnå robusthet.

Oppnå den skalerbarheten og høye tilgjengeligheten du trenger

Øk skaleringen, sikre rask gjenoppretting og oppretthold dataintegriteten for alle programmene. Gjenopprett problemfritt etter nettstedsfeil og gjør det samtidig enklere å opprettholde tilgjengeligheten ved å bruke soneredundante tjenester. Reduser kostnadene ved gjenoppretting med automatisert datareplikering, og muliggjør samtidig aktiv-aktiv-skalering med datareplikering med lav ventetid.

Oppnå den skalerbarheten og høye tilgjengeligheten du trenger

Støtt løsningsbehovene dine på en sikker måte

Få støtte over flere soner for utforming og konfigurering av tilgjengelighetssoner med innebygd sikkerhet. Velg blant et stort utvalg Azure-tjenester, deriblant soneredundant lagring, for å få helhetlig robusthet i tilfelle feil. Sikre dataoverføringer innenfor tilgjengelighetssoner og på tvers av Azure-områder.

Priser for tilgjengelighetssoner for Azure

Tilgjengelighetssoner for Azure er tilgjengelige med Azure-abonnementet ditt. Det kan imidlertid hende at du blir belastet når du flytter mellom områder.

Vanlige spørsmål

 • Tilgjengelighetssoner for Azure er fysisk og logisk atskilte datasentre med egne uavhengige strømkilder, nettverk og kjøling. De er tilkoblet via et nettverk med ekstremt lav ventetid, og de er viktige for å kunne levere programmer med høy tilgjengelighet. Tilgjengelighetssoner sikrer at hvis det skjer en hendelse som påvirker et datasenter, for eksempel hvis noen kutter strømmen eller det oppstår problemer med kjølingen, er dataene dine beskyttet. Les mer.
 • Tilgjengelighetssoner blir tilgjengelig i alle land der Azure drifter et område. Få mer informasjon om geografiske Azure-områder.
 • Vi sørger for at påvirkningen for kundene er minimal til null med en ventetidsperimeter på under to millisekunder mellom tilgjengelighetssoner.
 • Ja. Datatraversering innenfor eller mellom områder krypteres.
 • Som en del av utformingsprosessen bruker vi mer enn 30 gjennomførbarhetskriterier og risikobaserte kriterier for å evaluere plasseringen av hver tilgjengelighetssone. Denne prosessen identifiserer både betydelig individuell risiko samt felles og delt risiko mellom tilgjengelighetssoner.
 • Azure-tjenester som støtter tilgjengelighetssoner, kan deles inn i tre kategorier: sonebaserte, soneredundante og ikke-områdebaserte tjenester. Kundearbeidsbelastninger kan kategoriseres for å benytte disse arkitekturscenarioene slik at det oppnås nødvendig programytelse og -holdbarhet.

  • Sonebaserte tjenester: En ressurs kan rulles ut til en bestemt, selvvalgt tilgjengelighetssone for å oppfylle strengere krav til ventetid eller ytelse. Robusthet ivaretas ved at programmer og data replikeres til en eller flere soner i området. Ressurser kan festes til en bestemt sone. Virtuelle maskiner, administrerte disker eller standard IP-adresser kan for eksempel festes til en bestemt sone, noe som gir økt motstandsdyktighet ved at en eller flere forekomster av ressurser er spredt over flere soner.
  • Soneredundante tjenester: Med soneredundante tjenester utføres datareplikeringen automatisk for å beskytte ressurser mot kritiske systemdeler. Soneredundant lagring replikerer for eksempel dataene over tre soner, slik at en sonefeil ikke har innvirkning på den høye tilgjengeligheten til dataene.
  • Ikke-områdebaserte tjenester: Tjenester som ikke er avhengige av et bestemt Azure-område, og som dermed er motstandsdyktige mot soneomfattende driftsbrudd samt områdeomfattende driftsbrudd.

  Få mer informasjon om Azure-tjenester som støtter tilgjengelighetssoner.

 • Se den fullstendige listen over Azure-tjenester som støttes av tilgjengelighetssoner.
 • Du trenger ikke å håndtere kompleksiteten ved å utforme en app når den er basert på soneredundante tjenester. Du trenger bare å håndtere robusthet når programmet bruker både sonebasert og soneredundant arkitektur. Azure Well-Architected Framework er et sett med veiledende prinsipper som kan brukes til å forbedre kvaliteten til en arbeidsbelastning og til å lære mer om utforming av programmer.

Finn ut mer