Spring over navigation

Azure-reserverede instanser af VM'er (RI'er)

Reservér virtuelle maskiner på forhånd, og spar op til 82 %

Mere cloud, færre omkostninger

Reducer omkostninger markant – op til 72 procent sammenlignet med priser for betaling efter forbrug – med løbetid på et eller tre år på virtuelle Windows- og Linux-maskiner (VM'er). Når du kombinerer de omkostningsbesparelser, du får med Azure RI'er, med den ekstra værdi af Azure Hybrid Benefit, kan du spare op til 82 %*.

Sænk dine samlede omkostninger ved at kombinere Azure RI'er med betaling efter forbrug for at administrere omkostningerne på tværs af forudsigelige og variable arbejdsbelastninger.

Du kan nu også forbedre budgetlægning og prognoseudarbejdning vha. en enkelt forudbetaling, hvilket gør det let at beregne dine investeringer.

Enkelhed og fleksibilitet på én gang

Vælg og køb RI'er via tre nemme trin – angiv dit Azure-område, typen af virtuel maskine og løbetid (et år eller tre år) – det er det.

Selvom RI'er forudsætter, at du forpligter dig til beregningskapaciteten på forhånd, giver de dig også fleksibilitet, hvis din virksomheds behov ændres. Skift eller annuller RI'er når som helst.

 • Skift RI'er på tværs af områder og serier i takt med, at din arbejdsbelastning eller dine programbehov ændrer sig.
 • Annuller dine RI'er, hvis du ikke længere har brug for den kapacitet, du har købt. Annuller når som helst i reservationsperioden for at få en tilpasset refusion.

RI'er kan tildeles ved tilmelding eller på abonnementsniveau, så du kan adminsitrere RI-forbruget på organisations- eller afdelingsniveau. Der er også let at ændre tildelinger efter købet.

Få mere at vide

Konfigurer din virtuelle maskine på få sekunder.

Aktivér din Azure Hybrid Benefit.

Beregn din månedlige faktura med prisberegneren.

Vælg Azure til dine Windows Server-apps.

Ofte stillede spørgsmål

 • RI'er, der er købt under vilkårene 1 eller 3 år med en enkelt forudbetaling.

 • EA-kunder (Enterprise Agreement) kan bruge Azure Monetary Commitment til at købe Azure-reserverede instanser af VM'er. I situationer, hvor EA-kunder har brugt hele deres økonomiske binding, kan de stadig købe RI'er. Disse køb faktureres på den næste faktura for overforbrug.

  På købstidspunktet vil kunder, der køber via Azure.com, blive opkrævet den fulde forudbetaling for de pågældende Azure-reserverede instanser på det registrerede kreditkort.

 • RI'en gælder med det samme for alle kørende VM'er, der matcher vilkårene for RI'en på 1 eller 3 år, afhængigt af om du anvender RI'en for et bestemt abonnement eller for tilmeldingsniveauet. I begge tilfælde starter RI-perioden umiddelbart efter købet.

 • Tildel RI-fordele ved tilmelding eller på abonnementsniveau, og skift let tildelinger efter køb, hvis der er behov for det. Tildelingen giver dig mulighed for at beslutte, om den reservationen skal gælde for Azure-kontoen/-tilmeldingen eller på abonnementsniveau. Det giver dig fleksibilitet i forhold til besparelser. Hvis du f.eks. vil købe reservationer for at spare organisationen penge, kan du tildele alle reservationerne på kontoniveau. Hvis en bestemt forretningsenhed, f.eks. økonomi, vil købe reservationen udelukkende til enhedens brug, kan den tildeles et abonnement, hvor det kun er den pågældende gruppe, der kan nyde godt af besparelserne.

 • Azure RI'er har én enkelt pris for hver VM-størrelse i et område. Der er ingen krav om, at der skal vælges virtuelle Windows- eller Linux-maskiner til RI-købet. Hvis en virtuel Windows Server-maskine er valgt, er der mulighed for at anvende Azure Hybrid Benefit eller betale Windows Server-prisen. Gå til siden med Azure-priser for at få mere at vide.

 • Der er to muligheder for at føje Windows Server til en Azure-reserveret instans af VM. Den første mulighed er at anvende din Azure Hybrid Benefit. Hvis du har Windows Server med Software Assurance i det lokale miljø, kan du tildele disse licenser til Azure-RI'en. Der vil ikke været noget gebyr i Azure til Windows Server. Du er ansvarlig for fortsat betaling af Windows Server-licensen License plus Software Assurance (kaldet L/SA), Software Assurance (SA) eller abonnementet for det lokale miljø, så længe Azure Hybrid Benefit anvendes. Den anden mulighed er at tilføje Windows Server vha. Windows Server-måleren på timebasis. Hvis du ikke udnytter Azure Hybrid Benefit, opkræves brug af Windows Server, når VM'en er aktiv, på baggrund af det antal kerner, VM'en anvender.

 • Vælg menuen Reservationer øverst til venstre på Azure Portal for at få vist alle RI'er, der er knyttet til denne konto. Alle RI'er vises til højre.

 • En udskiftning giver dig mulighed for at modtage en forholdsmæssig refusion baseret på det ubrugte antal i forhold til nyerhvervelsesprisen. En annullering ophæver din kontrakt, og du modtager en forholdsmæssig refusion baseret på det ubrugte antal minus et gebyr på 12 % for tidligt ophør.

 • Annuller en reservation når som helst (op til $50000 pr. år). En annullering giver dig mulighed for at returnere de tilbageværende måneder for en RI til Microsoft mod et gebyr for tidligt ophør på 12 %. Det resterende forholdsmæssige beløb, minus gebyret, refunderes til dit oprindelige køb.

 • Gennemse lageret af RI'er på administrationsportalen. Klik på en instans, så vises de to knapper "refunder" og "udskift" på kommandolinjen. Når du har valgt, åbnes der en supportanmodning, og alle oplysninger om RI'en udfyldes på forhånd. Når anmodningen er sendt, behandles den, og der genereres en mail med en bekræftelse af anmodningen.

 • Azure-reserverede instanser er tilgængelige for alle VM-serier, med undtagelse af A-serien, A_v2-serien og G-serien. Azure-reserverede instanser i Azure Government, Tyskland og Kina. EA-kunder kan købe reservationer i alle de lande, der er tilgængelige i Azure i dag. For de kunder, der har tilmeldt sig via azure.com (betal efter forbrug-kunder), er tilbuddet om Azure-reserverede instanser ikke tilgængeligt i Indien, Brasilien, Taiwan, Rusland, Korea, Argentina, Hongkong, Indonesien, Liechtenstein, Malaysia, Mexico, Saudi Arabien, Sydafrika og Tyrkiet. På baggrund af den fleksibilitet vi tilbyder i forbindelse med udskiftning af dine RI'er til et andet område eller en anden VM-serie, kan vi ikke garantere tilgængelig kapacitet i et bestemt område eller i en bestemt VM-serie. Desuden er RI'er ikke tilgængelige for klassiske VM'er.

 • Kunderne får mails 30 dage før reservationen og ved udløb. Når reservationen udløber, fortsætter kørslen af udrullede VM'er, og de faktureres efter prisen for betalt efter forbrug-ordningen.

 • Nej, reservationer om at starte på et senere tidspunkt er ikke mulige i øjeblikket.

 • Suppressed Core og PROMO VM-størrelser ikke kvalificeret til RI-fordelen på nuværende tidspunkt.

 • Ja, RI'er understøttes for VM'er med VM-skaleringssæt.

 • Azure Batch har to tilstande: brugerabonnement og batchtjeneste. RI'er er kun tilgængelige i brugerabonnementstilstand. RI'er gælder for de VM'er, der er udrullet af batchtjenesten.

 • Selvom Azure-RI'er tilbyder prioriteret kapacitet, garanterer de ikke, at kapaciteten er tilgængelig for din VM. Den prioriterede kapacitet vil være for en VM SKU i området, men den prioriterer ikke kapacitet for et specifikt tilgængelighedssæt eller VM-skaleringssæt. Hvis du har brug for at udrulle i et andet område eller ændre størrelsen på eller serien for din RI, tilbyder Azure RI'er brancheførende fleksibilitet med mulighed for at ændre dit køb til en anden udbudt RI.

* Besparelser baseret på D4_v2 med 3 års RI i området Det vestlige USA 2 og Software Assurance-omkostninger (niveau A) til Windows Server Standard Edition (fire licenser til 2 kerner). De faktiske besparelser kan variere afhængigt af område, instanstype, forbrug eller kundespecifikke omkostninger til Windows Server-licenser. Priser er gældende fra november 2017.