Azure Reserved Virtual Machine Instances

Reservér virtuelle maskiner på forhånd, og spar op til 80 %

Mere cloud, færre omkostninger

Reducer omkostninger markant – op til 72 %1 sammenlignet med priser for betaling efter forbrug – med løbetid på et eller tre år på virtuelle Windows- og Linux-maskiner (VM'er). Når du kombinerer de omkostningsbesparelser, du får med Azure RI'er, med den ekstra værdi af AHB, kan du spare op til 80 %2.

Sænk dine samlede omkostninger ved at kombinere reserverede Azure-instanser med betaling efter forbrug for at administrere omkostningerne på tværs af forudsigelige og variable arbejdsbelastninger. I mange tilfælde kan du reducere dine omkostninger yderligere vha. fleksibilitet i instansstørrelse for RI'er.

Du kan nu også forbedre budgetlægning og prognoseudarbejdning vha. en enkelt forudbetaling, hvilket gør det let at beregne dine investeringer. Eller du kan reducere dine forudbetalinger med muligheden for månedlig betaling uden yderligere omkostninger.

Se Ofte stillede spørgsmål

1Besparelsen på 72 % er baseret på én M32ts Azure VM til SUSE Linux Enterprise + support døgnet rundt alle ugens dage i området Det vestlige USA 2 i 36 måneder med en pris, der er betalt efter forbrug, på ~$2085.61 pr. måned; reduceret pris for en reserveret instans i 3 år på ~$592.27 pr. måned. Azure-priser pr. 6. januar 2021. Priserne kan ændres. De faktiske besparelser varierer muligvis på basis af placering, instanstype eller forbrug.

2Besparelsen på 80 % er baseret på de kombinerede omkostninger ved Azure Hybrid Benefit til Windows Server og en reserveret Azure-instans i 3 år. Estimatet inkluderer ikke omkostningerne til Software Assurance. Eksempel på sammenligning af årlige omkostninger for en D8s v4 af Windows Server VM'er i området Det vestlige USA 2, som løber i 36 måneder til en pris, der er betalt efter forbrug, på $106.53 pr. måned; reduceret pris for en reserveret instans i 3 år med Azure Hybrid Benefit på ~$548.96 pr. måned. Azure-priser pr. 6. januar 2021. Priserne kan ændres. De faktiske besparelser varierer muligvis på basis af placering, instanstype eller forbrug.

Enkelhed og fleksibilitet på én gang

Vælg og køb Azure Reserved VM Instances via tre nemme trin – angiv dit Azure-område, typen af virtuel maskine og løbetid (et år eller tre år) – og det er det.

Selvom Azure Reserved VM Instances forudsætter, at du forpligter dig til beregningskapaciteten på forhånd, giver de dig også fleksibilitet, hvis din virksomheds behov ændres. Skift eller annuller nemt reserverede instanser når som helst.

 • Skift reserverede instanser på tværs af områder og serier, i takt med at dine arbejdsbelastninger eller programbehov ændrer sig.
 • Annuller en reserveret instans når som helst, og returner de tilbageværende måneder til Microsoft – op til den årlige grænse – mod et gebyr for tidlig afslutning.

Azure Reserved VM Instances kan tildeles ved registrering eller på abonnementsniveau, så du kan administrere forbruget af reserverede instanser på organisations- eller afdelingsniveau.. Der er også let at ændre tildelinger efter købet.

Optimer din reservation med fleksibilitet i størrelsen af instansen

Dine virksomheds- og programkrav udvikler sig hele tiden, så det kan være begrænsende at lægge sig fast på en specifik VM-størrelse på forhånd for at drage fordel af de rabatter, der tilbydes i forbindelse med Azure Reserved Instances.

Gør administrationen af reserverede instanser nemmere ved at vælge at optimere fleksibiliteten af størrelsen af instansen. Med fleksibilitet i størrelsen af instansen kan Azure automatisk anvende dine reserverede instanser på andre VM-størrelser inden for den samme gruppe eller det samme område. Du kommer til at bruge mindre tid på at administrere dine reservationer, og du kan også reducere omkostningerne. Lad Azure øge dit samlede forbrug af reserverede instanser, mens du fokuserer på innovative projekter, som kan hjælpe med at skabe vækst i virksomheden.

Denne fordel gælder både for Windows og Linux VM'er.

Få mere at vide om fleksibilitet i instansstørrelsen

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 • Køb Azure Reserved VM Instances til en periode på ét år eller tre år direkte på Azure Portal, og betal med en enkelt forskudsbetaling eller pr. måned. Muligheden for månedlig betaling er tilgængelig uden ekstra omkostninger. Hvis du er på et marked, hvor der ikke betales med USD, kan det månedlige beløb variere afhængigt af månedens valutakurs for din lokale valuta.

 • Azure Reserved VM Instances til abonnementer, der er betalt efter forbrug, er ikke tilgængelig i Argentina, Brasilien, Hongkong, Indien, Indonesien, Liechtenstein, Malaysia, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika og Tyrkiet.
 • Gå til VM-sektionen på Azure-administrationsportalen, klik på en VM,og se VM-størrelsesoplysningerne. Angiv denne størrelse i købet af den reserverede instans. Rabatten på den reserverede instans anvendes automatisk på VM'er, der matcher attributterne og mængden af den pågældende Azure Reserved VM Instance.

  Hvis du er en kunde med en Enterprise Agreement (EA) eller web direct, kan du også downloade din brugsfil og finde VM-størrelsesoplysningerne ved at se værdien af tjenestetypen under sektionen "Yderligere oplysninger" i denne fil.

 • Ja. I købsforløbet af den reserverede instans kommer Microsoft med anbefalinger baseret på din brug i de sidste 30 dage og oplyser om dine besparelsesmuligheder.

 • I brugsfilen kan du finde detaljer vedrørende rabatten på din reserverede instans. Detaljerne for Azure Reserved VM Instance vil stå under sektionen "Yderligere oplysninger" i brugsfilen for de VM'er, der drager fordel af den reserverede instans. Du kan også få de samme oplysninger fra brugs-API'erne.

  Se flere oplysninger for EA-kunder.

  Se flere oplysninger for web direct-kunder.

  Hvis du vil se alle køb, skal du gå til reservationsbladet på Azure-portalen.

 • EA-kunder (Enterprise Agreement) kan bruge Azure-forudbetaling til at købe Azure Reserved VM Instances. I scenarier, hvor EA-kunder har brugt hele deres Azure-forudbetaling, kan de stadig købe Azure Reserved VM Instances. Disse køb faktureres som en enkelt forskudsbetaling på den næste faktura for overforbrug.

  På købstidspunktet vil kunder, der køber via Azure.com, blive opkrævet den fulde forudbetaling for de pågældende Azure-reserverede instanser på det registrerede kreditkort.

 • Du kan tildele fordele ved Azure Reserved VM Instances ved tilmelding eller på abonnementsniveau og let skifte tildelinger efter køb, hvis der er behov for det. Tildelingen giver dig mulighed for at beslutte, om den reserverede instans skal anvendes på Azure-kontoen/-tilmeldingen eller på abonnementsniveau. Det giver dig fleksibilitet i forhold til besparelser. Hvis du f.eks. vil købe reserverede instanser for at spare penge for din organisation, kan du tildele alle Azure Reserved VM Instances på kontoniveau. Omvendt hvis en bestemt forretningsenhed, f.eks. økonomi, vil købe en Azure Reserved VM Instance udelukkende til enhedens brug, kan den tildeles et abonnement, hvor det kun er den pågældende gruppe, der kan nyde godt af besparelserne.

 • Perioden for Azure Reserved VM Instances starter umiddelbart efter købet. Du kan i øjeblikket ikke købe Azure Reserved VM Instances med en startdato i fremtiden. Prisfordelen ved Reserved VM Instances anvendes øjeblikkeligt på alle eksisterende, kørende VM'er, der matcher placeringen af datacentret og VM-instansen, afhængigt af hvordan du tildeler dine Reserved VM Instances til enten et bestemt abonnement eller på tilmeldings-/kontoniveau.

 • Azure Reserved VM Instances har én enkelt pris for hver VM-størrelse i et område. Der er ingen krav til valg af operativsystem, når du køber en Reserved VM Instance. Hvis Windows Server er udrullet på VM'en, kan du enten bruge Azure Hybrid Benefit eller betale Windows Server-licensprisen. Gå til siden med Azure-priser for at få mere at vide.

 • Der er to muligheder for at føje Windows Server til en Azure-reserveret instans af VM. Den første mulighed er at bruge Azure Hybrid Benefit til Windows Server. Hvis du har Windows Server med Software Assurance i det lokale miljø, kan du tildele disse licenser til Azure-RI'en. Der vil ikke været noget gebyr i Azure til Windows Server. Du er ansvarlig for fortsat betaling af Windows Server-licensen License plus Software Assurance (kaldet L/SA), Software Assurance (SA) eller abonnementet for det lokale miljø, så længe Azure Hybrid Benefit anvendes. Den anden mulighed er at tilføje Windows Server vha. Windows Server-måleren på timebasis. Hvis du ikke udnytter Azure Hybrid Benefit, opkræves Windows Server-licensprisen, når VM'en er aktiv, på baggrund af det antal kerner, VM'en anvender.

 • Vælg menuen "Reservationer" i venstre side af Azure-portalen for at få vist alle Azure Reserved VM Instances, der er knyttet til din konto. Alle detaljer for de købte Azure Reserved VM Instances vises til højre.

 • En udskiftning giver dig mulighed for at modtage en forholdsmæssig refusion baseret på den ubrugte mængde, som gælder helt for i forhold til købsprisen på en ny Azure Reserved VM Instance. Hvis du annullerer, ophører din Azure Reserved VM Instance, og du modtager en forholdsmæssig refusion baseret på den tilbageværende periode af Azure Reserved VM Instance minus 12 % i gebyr for tidligt ophør.

 • Der er ingen grænse for antallet af udskiftninger, du kan foretage. Derudover er der ikke noget gebyr for udskiftningen. Hovedbegrænsningen er følgende: Den nye Azure Reserved VM Instances, du har købt, skal være lig med eller have større værdi end den forholdsmæssige kredit fra de oprindelige Azure Reserved VM Instances. Derudover kan Azure Reserved VM Instances kun udskiftes inden for den samme Azure-tjeneste, dvs. en VM for en VM.

 • You can cancel an Azure Reserved VM Instance at any time (up to $50000 per year). Cancelling allows you to return the remaining months of an Azure Reserved VM Instance back to Microsoft. Currently, we are not charging an early termination fee, but in the future there will be a 12 percent early termination fee for cancellations.
 • Gennemse lageret af Azure Reserved VM Instances på administrationsportalen. Klik på en instans, så vises de to knapper "refunder" og "udskift" på kommandolinjen. Når du har valgt en af dem, åbnes en supportanmodning, der er udfyldt på forhånd med alle detaljerne for den pågældende Azure Reserved VM Instance. Når anmodningen er sendt, behandles den, og der sendes en mail til dig med en bekræftelse på anmodningen.

  • Azure Reserved VM Instances kan anvendes til VM Scale Sets.
  • Azure Reserved VM Instances kan anvendes til tilstanden Azure Batch-brugerabonnement.
  • Azure Reserved VM Instances er ikke tilgængelig til A-serien, Av2-serien og G-serien.
  • Azure Reserved VM Instances kan ikke anvendes på kampagne-VM'er.
 • Du modtager en mail 30 dage før udløb og igen på udløbsdatoen. Når den reserverede instans udløber, fortsætter kørslen af udrullede VM'er, og de faktureres i henhold til den på daværende tidspunkt aktuelle betalt efter forbrug-pris.

 • Selvom Azure Reserved VM Instances tilbyder prioriteret kapacitet, garanterer de ikke, at kapaciteten er tilgængelig for dine VM'er. Den prioriterede kapacitet vil være for en VM SKU i området, men den prioriterer ikke kapacitet for et specifikt tilgængelighedssæt eller VM Scale Set. Hvis du har brug for at udrulle i et andet område eller ændre størrelsen på eller serien for din reserverede instans af den virtuelle maskine, tilbyder Azure Reserved VM Instances brancheførende fleksibilitet med mulighed for at ændre dit køb til en anden udbudt Azure Reserved VM Instance.

 • Fleksibilitet i instansstørrelse er en funktion, der er knyttet til Azure Reserved VM Instances. Fleksibilitet i instansstørrelse anvender automatisk besparelserne for Reserved Instance på den VM, du bruger i samme område og samme Azure RI-"VM-gruppe". Fleksibilitet i instansstørrelse kan anvende dine RI-køb for de VM'er, der ikke bruges i øjeblikket. Hvis du f.eks. har købt en D8s_v3 RI i området Det østlige USA, vil fleksibiliteten i instansstørrelse søge at anvende fordelen for RI'en med 8 kerner på alle andre Ds_v3 VM'er, der kører i samme område, dvs. Det østlige USA. Det kan være en kombination af fire VM'er med 2 kerner (D2s_v3) eller to VM'er med 4 kerner (D4s_v3) eller halvdelen af omkostningerne for en enkelt VM med 16 kerner (D16s_v3). Rabatten på en reserveret instans af en virtuel maskine anvendes efter først-til-mølle-princippet. Hvis brugen af D2s_v3 sendes til faktureringssystemet inden D8s_v3, bliver RI-fordelen derfor anvendt på D2s_v3.

  Hvis du har brug for at ændre størrelsen på en VM eller ændre valget af en VM, der allerede er en del af en forudbetalt RI, kan Azure dermed automatisk anvende din RI-fordel på tværs af dine eksisterende VM'er i samme "VM-gruppe" og område. Og du behøver ikke først at returnere RI'en til Microsoft eller nulstille RI-perioden. Se i dokumentationen for at få et detaljeret overblik.

 • En Azure RI-"VM-gruppe" er ganske enkelt en liste over VM'er, som fleksibilitet i instansstørrelse kan anvendes for. En VM-gruppe er ikke justeret med den eksisterende Azure VM-serie. Se dokumentationen for at få vist en liste over RI-VM-grupper samt yderligere detaljer.

Reservér virtuelle maskiner på forhånd, og spar op til 80 %