Ana içeriğe atla

Buluta geçiş sürecinde BT işlemleri ekibi, altyapı izleme modelini yeniden tasarlıyor

Merkezi olmayan bir izleme yaklaşımı benimsemenin hem BT hem de iş uygulaması ekiplerinin rollerine daha fazla değer katmalarını nasıl sağladığını görün.

Yazının tamamını okuyun

Karşılaşılan zorluklar: Bulut işletme modelini benimseme

Microsoft Temel Hizmetler ve Mühendislik (CSEO) ekibinin bir parçası olan Yönetilebilirlik Platformları ekibi, altyapıyı merkezi bir izleme ve uyarı oluşturma ortamında yönetirken kullanılan model oldukça netti. Ekip, iş uygulaması ekipleri tarafından kullanılan kendi içinde bir hizmet sunuyordu. Microsoft buluta geçiş yaptığında model de işe yaramaz hale geldi.

Şirket, dahili sistemlerini ve uygulamalarını Azure'a geçirdikçe iş uygulaması ekipleri kendi sanal makinelerini (VM) oluşturdu ve bu makineler üzerinde tam denetim sahibi olmak istedi. Ancak bu makinelerin izleme ve yönetim sorumluluğu hâlâ Yönetilebilirlik Platformları ekiplerine aitti. Sorumlulukları dağıtma girişimleri sorunu çözmek için yeterli olmadı. Yönetilebilirlik Platformları ekibi, buluta geçiş sonrasında geliştirme ekiplerine yetki verme görevini yerine getirmenin en iyi yolunun günlük izleme işlerini bırakıp yeni ve merkezi olmayan bir izleme modeli geliştirmek olduğunu fark etti.

"The move to Azure redefined the relationship between business app teams and us … It literally broke how we worked, including our accountability model, and we had to redesign our support services to accommodate the new self-service cloud model."

Dana Baxter, Sorumlu Hizmet Mühendisi, Yönetilebilirlik Platformları

Denetim kültürünü değiştirme

Başlangıçta Yönetilebilirlik Platformları ekibi, iş uygulaması ekiplerinin kullanması için kendi Azure abonelikleri havuzunu oluşturmayı denedi. Kısa süre içinde öğeleri kendi başlarına yönetmek isteyen ekipler için hala performans sorunları olduğu anlaşıldı. Azure İzleyici‘de otomasyon ve self servis özelliklerin kullanılabilir duruma gelmesiyle, Yönetilebilirlik Platformları ekibi kendi merkezi modelini değiştirme ve izleme sorumluluğunu iş uygulaması ekiplerine devretme fırsatını fark etti. Aynı zamanda ekip, gösterilecek direncin üstesinden gelmek için zorlu bir kültürel değişiklik yapması gerektiğini biliyordu.

Ama ilk önce yeni DevOps modelinin operasyonlar bölümünün düzgün olduğundan emin olmalıydı. Sayıları 100’ü bulan eski uyarıların karışıklığını temizleyip bu sayıyı 15’e indirdi ve ardından iş uygulaması ekiplerinin kendi altyapılarını izlemesine yardımcı olmak için GitHub’da bir araç seti oluşturdu. Araç seti, Yönetilebilirlik Platformları’nın yıllardır denetimleri altında olan bir şeyin denetiminden vazgeçmenin kendilerine getirdiği rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olan koruyucular oluşturdu. Son hamleleri, kuruluş genelinde önemli, çok yönlü bir iletişim ve eğitim çalışmasını içeriyordu.

"Our KPIs used to be all about alerts, trouble tickets, time to resolution, and so on. Today they're around things like inventory, security patching, compliance, and other components of enterprise manageability."

Dana Baxter, Sorumlu Hizmet Mühendisi, Yönetilebilirlik Platformları

Merkezi olmayan izleme süreci iki ekibi de güçlendiriyor

Kurumsal izleme ve raporlamada merkezi olmayan, self servis bir yaklaşıma geçmek kolay değildi, ama harcanan çabaya değdi. Şimdi Azure İzleyici ve Power BI tarafından etkinleştirilen raporlama ve pano araçları sayesinde iş uygulaması ekipleri, ortamlarının her bölümünü kolayca izleyebiliyor. Uygulamalarını oluşturma ve yönetme yöntemleriyle uyumlu olacak şekilde kendi panolarını ve uyarılarını hızla uyarlayabildiklerinden, ihtiyaçlarını en iyi karşılayan izleme ortamını yapılandırıyorlar. Günümüzde Yönetilebilirlik Platformları ekibinin üyeleri, geliştirme ekiplerinin kullanacağı gündelik bir izleme hizmeti sağlamak yerine geliştirmeyle ortak çalışan değerli danışmanlara dönüştü. En önemlisi de, güvenlik yaması uygulama, envanter ve uyumluluk gibi işletmeye daha fazla değer katan, daha stratejik ve ileriye dönük projelere odaklanma özgürlüğüne sahipler.

Ekibin bulut çalışma modeline geçme yolculuğuna yakından bakın.

Yazının tamamını okuyun