Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Buluta geçiş sürecinde BT işlemleri ekibi, altyapı izleme modelini yeniden tasarlıyor

Merkezi olmayan bir izleme yaklaşımı benimsemenin hem BT hem de iş uygulaması ekiplerinin rollerine daha fazla değer katmalarını nasıl sağladığını görün.

Karşılaşılan zorluklar: Bulut işletme modelini benimseme

Microsoft Temel Hizmetler ve Mühendislik (CSEO) ekibinin bir parçası olan Yönetilebilirlik Platformları ekibi, altyapıyı merkezi bir izleme ve uyarı oluşturma ortamında yönetirken kullanılan model oldukça netti. Ekip, iş uygulaması ekipleri tarafından kullanılan kendi içinde bir hizmet sunuyordu. Microsoft buluta geçiş yaptığında model de işe yaramaz hale geldi.

Şirket, dahili sistemlerini ve uygulamalarını Azure'a geçirdikçe iş uygulaması ekipleri kendi sanal makinelerini (VM) oluşturdu ve bu makineler üzerinde tam denetim sahibi olmak istedi. Ancak bu makinelerin izleme ve yönetim sorumluluğu hâlâ Yönetilebilirlik Platformları ekiplerine aitti. Sorumlulukları dağıtma girişimleri sorunu çözmek için yeterli olmadı. Yönetilebilirlik Platformları ekibi, buluta geçiş sonrasında geliştirme ekiplerine yetki verme görevini yerine getirmenin en iyi yolunun günlük izleme işlerini bırakıp yeni ve merkezi olmayan bir izleme modeli geliştirmek olduğunu fark etti.

Sohbet eden iki kişi

Karşılaşılan zorluklar: Bulut işletme modelini benimseme

"Azure'a geçiş, iş uygulaması ekipleriyle aramızdaki ilişkiyi yeniden tanımladı... Hesap verilebilirlik modelimiz dahil olmak üzere çalışma şeklimizi tamamen yerinden oynattı. Biz de destek hizmetlerimizi yeni self servis bulut modeline uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlamak zorunda kaldık."

Dana Baxter, Sorumlu Hizmet Mühendisi, Yönetilebilirlik Platformları

Denetim kültürünü değiştirme

Yönetilebilirlik Platformları ekibi ilk olarak iş uygulaması ekiplerinin kullanması için kendi Azure abonelikleri havuzunu oluşturmaya çalıştı. Kaynakları kendileri yönetmek isteyen ekipler için hâlâ bir performans sorunu olduğunu hızlı bir şekilde keşfettiler. Yönetilebilirlik Platformları ekibi,Azure İzleyiciile sunulan otomasyon ve self servis özellikleri sayesinde merkezi modeli değiştirebileceğini ve izleme sorumluluğunu iş uygulaması ekiplerine devredebileceğini keşfetti. Ayrıca direnci kırmak için zorlu bir kültürel değişim gerçekleştirmek zorunda olacaklarını da biliyorlardı.

Ancak önce yeni DevOps modelinin işlemler bölümünün düzgün çalıştığından emin olmaları gerekiyordu. Yaklaşık 100 eski uyarıyı temizleyerek 15'e düşürüp iş uygulaması ekiplerinin kendi altyapılarını izlemelerine yardımcı olmak için GitHub'da bir araç seti oluşturdular. Araç setine dahil edilen bütünlük koruma işlevleri, Yönetilebilirlik Platformları ekibinin yıllardır üstlendiği denetleme sorumluluğunu devrederken hissettiği rahatsızlığın giderilmesine yardımcı oldu. Son aşamada kurum genelinde büyük ve çok aşamalı bir iletişim ve eğitim sürecini tamamlamaları gerekiyordu.

Karşılaşılan zorluklar: Bulut işletme modelini benimseme

"Eskiden KPI'larımız uyarılar, sorun biletleri, çözüm süresi vb. hakkındaydı. Günümüzde ise envanter, güvenlik yaması uygulama, uyumluluk ve kurumsal yönetilebilirlikle ilgili diğer konuları kapsıyor."

Dana Baxter, Sorumlu Hizmet Mühendisi, Yönetilebilirlik Platformları

Merkezi olmayan izleme süreci iki ekibi de güçlendiriyor

Kurumsal izleme ve raporlama alanında merkezi olmayan bir self servis yaklaşıma geçiş yapmak kolay değildi ancak gösterilen çabaya değdi. Artık iş uygulaması ekipleri Azure İzleyici ve Power BI ile sunulan raporlama ve pano araçları sayesinde ortamlarının tüm bölümlerini kolayca izleyebiliyor. Ekipler, uygulamalarını derleme ve yönetme biçimlerine göre kendi panolarını ve uyarılarını hızlıca tasarlama özelliği sayesinde ihtiyaçlarına uygun ortamı yapılandırabiliyor. Yönetilebilirlik Platformları ekibinin üyeleri, artık geliştirme ekiplerine günlük olarak izleme hizmeti sunmak yerine onlarla iş ortaklığı yapan değerli birer danışman haline geldi. Hepsinden de önemlisi artık işletmeye daha fazla değer katan güvenlik düzeltme eki uygulama, envanter ve uyumluluk gibi daha stratejik ve ileriye yönelik hizmetlere odaklanabiliyorlar.

Ekibin bulut çalışma modeline geçme yolculuğuna yakından bakın.
Yazının tamamını okuyun