Trace Id is missing

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem na platformie Azure — plus dostęp do bezpłatnych usług

Utwórz konto na platformie Azure i kupuj usługi w chmurze po stawkach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 
  • Uzyskaj bezpłatnie miesięczne przydziały wybranych usług.
  • Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie po przekroczeniu bezpłatnych przydziałów.
  • Bez zobowiązań podejmowanych z góry. Możliwość anulowania w dowolnej chwili.

Jak działa cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla platformy Azure

Utwórz konto platformy Azure bez zobowiązania z góry.

Aktywuj usługi i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie po przekroczeniu bezpłatnych przydziałów.

Usługi możesz skalować — możesz też zakończyć korzystanie z nich w dowolnym momencie bez opłat za rezygnację.

Korzystanie z bezpłatnych produktów

Te produkty są bezpłatne do wysokości określonych przydziałów miesięcznie. Niektóre są zawsze bezpłatne dla wszystkich klientów platformy Azure, a niektóre są bezpłatne przez 12 miesięcy tylko dla nowych klientów.

12 miesięcy

12 miesięcy

Zawsze

12 miesięcy

Zawsze

Zawsze

Zawsze

Zawsze

Skorzystaj z czytelnych i konkurencyjnych cen

Zobacz, jak wypadają porównywalne usługi platformy Azure na tle platformy AWS.

Windows Virtual Machines

DO

71 procent oszczędności1

w porównaniu z usługą AWS EC2

SQL Managed Instance

DO

85 procent oszczędności2

w porównaniu z usługą Amazon RDS

Maszyny wirtualne programu SQL Server

DO

45 procent oszczędności3

w porównaniu z usługą AWS EC2

Dopasowanie cen do platformy AWS pod względem porównywalnych usług

Dopasowanie cen do platformy AWS pod względem porównywalnych usług
USŁUGA PLATFORMY AZURE DOPASOWANIE CEN CENA POCZĄTKOWA
Maszyny wirtualne z systemem Linux
AWS EC2*
Od 0,004 USD za godzinę
Funkcje
AWS Lambda*
Od 0,20 USD za milion wykonań
Magazyn blokowych obiektów blob (ZRS — GORĄCA)
Amazon S3 Standard*
Od 0,023 USD za GB miesięcznie
Magazyn blokowych obiektów blob (ZRS — CHŁODNA)
Amazon S3 Standard — rzadki dostęp*
Od 0,013 USD za GB miesięcznie
*Dopasowanie cen dostępne w przypadku cen dostępnych publicznie w dniu 21 listopada 2018 r. dla uprawnionych produktów najnowszej generacji tylko w porównywalnym regionie geograficznym. Przetworzenie korekty cen w odpowiedzi na spadek cen na platformie AWS może potrwać do 90 dni.

Sposoby oszczędzania z platformą Azure

Wszystko gotowe — skonfiguruj konto platformy Azure

1 Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Obliczenia oszczędności oparte na dwóch maszynach wirtualnych D2V3 platformy Azure w regionie Zachodnie stany USA 2, zredukowana stawka obliczeniowa równa stawce podstawowej systemu SUSE Linux Enterprise z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na dwóch maszynach wirtualnych m5.Large w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) przy użyciu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w systemie Windows Server dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.

2 Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Oszczędności oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2 i przeprowadzane przy użyciu stawki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.

3 Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych na 3 lata. Ceny z 15 czerwca 2018 r., mogą ulec zmianie. Oszczędności oparte na 8-rdzeniowej maszynie wirtualnej platformy Azure D13 v2 w regionie Wschodnie stany USA 2 w systemie CentOS/Ubuntu Linux z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server. Obliczenia usług AWS oparte na wersji r3.2xlarge w regionie Wschodnie stany USA (Wirginia Północna) z użyciem stawki za system Windows z funkcją przenośności licencji programu SQL Server. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.