Microsoft heeft een speciaal team dat is toegespitst op het begeleiden van culturele veranderingen om engineering excellence te stimuleren

Volg de experimentele reis van het 1ES-team (One Engineering System) om ervoor te zorgen dat de teams binnen Microsoft nog sterker gaan presteren.

De uitdaging: Inzicht in het stimuleren van betere prestaties

Het Microsoft 1ES-team (One Engineering System) is gevormd in 2014, met een mandaat van de leiding om elke engineer binnen het bedrijf te voorzien van de beste tools die beschikbaar zijn. In de jaren daarna boekte het team aanzienlijke successen met betrekking tot de invoering van een standaardtoolkit voor de verschillende engineeringteams. Het aantal broncodebeheerproblemen nam af, terwijl de opbouwtijd en betrouwbaarheid verbeterden. Maar ondanks deze successen, vond het 1ES-team dat er mogelijkheden waren om de efficiëntie verder te verbeteren. Het werd duidelijk dat ze voor het beoogde resultaat niet alleen naar de tooling moesten kijken maar ook naar de mensen en processen. Het mandaat van het team evolueerde in een nieuw type uitdaging: Hoe breng je een cultuuromslag teweeg in een groot bedrijf als Microsoft?

"If you want things to change, you're much better off starting with 'What motivates our internal customers? Why would they want to sign on to this? And how can we best meet them where they're starting from?'"

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

Verandering benaderen als een experimentele reis

Het 1ES-team luisterde om te beginnen naar wat interne klanten motiveert om vervolgens op basis van deze doelen hun inspanningen te vormen. Vervolgens leerden ze dat ze in plaats van te beginnen met de grootste teams om de veranderingen zo snel mogelijk door te voeren, meer succes boekten door zich te richten op bereidwillige, middelgrote teams. De verbeteringen van deze teams hebben een viraal effect op de andere teams en zorgen voor een stabiele, duurzame progressie binnen het bedrijf. Tot slot leidt de ontwikkeling van een cultuur van experimenteren en continu leren tot de psychologische veiligheid die mensen nodig hebben om nieuwe dingen te leren, zich uit te spreken en bijdragen te leveren die leiden tot betere processen en prestaties.

1ES heeft het proces gedocumenteerd in de gids Five steps to culture change: Empowering your teams to adapt and change how they work zodat het kan worden gedeeld met andere teams.

"It's not about size … It's about focusing on quick wins and substantial impact over rolling out substantial change to as many as possible, all at once. Today, we value continuous learning and steady progress over rushing to scale."

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

Een gedifferentieerde benadering die voortbouwt op het succes

1ES gebruikt meerdere engagementmodellen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de verschillende teams en om te leren wat werkt. Een van de initiatieven is om engineers maximaal negen maanden op te nemen in het team om een culturele verandering van binnenuit te realiseren. Bij andere benaderingen ligt de nadruk gedurende één of twee weken op snelle successen door aanbevolen procedures op te stellen of door een kader voor verbetering vast te stellen en door coaching, mentoring en andere services te laten zien hoe 'goed' eruitziet. Een ander initiatief is om interne projecten meer te laten functioneren als opensource-projecten, waarbij het potentieel aan engineeringtalent binnen Microsoft wordt aangeboord.

Op dit moment focust het 1ES-team zich nog steeds op de standaardisering van tooling, inclusief Azure Boards voor het volgen van werkitems en Azure Pipelines voor het automatiseren van builds en implementaties, alsook de invoering van andere moderne tooling. In combinatie met de focus op cultuurveranderingen hebben de inspanningen van het team tot aanzienlijke successen geleid. De teams waarmee ze hebben gewerkt, werken niet alleen beter samen maar ook sneller. Het belangrijkste is misschien nog wel dat de werknemerstevredenheid toeneemt. In het geval van één prominent team maar liefst met 93 procent. Het 1ES-team zal in de toekomst nadrukkelijk proefondervindelijk blijven werken en voortborduren op successen die leiden tot een coöperatieve en duurzame engineeringcultuur.

Volg de experimentele reis van het team en de lessen die ze onderweg hebben geleerd.

Het volledige verhaal lezen