Navigatie overslaan

Microsoft heeft een speciaal team dat is toegespitst op het begeleiden van culturele veranderingen om engineering excellence te stimuleren

Volg de experimentele reis van het 1ES-team (One Engineering System) om ervoor te zorgen dat de teams binnen Microsoft nog sterker gaan presteren.

Het volledige verhaal lezen

De uitdaging: Inzicht in het stimuleren van betere prestaties

Het Microsoft 1ES-team (One Engineering System) is gevormd in 2014, met een mandaat van de leiding om elke engineer binnen het bedrijf te voorzien van de beste tools die beschikbaar zijn. In de jaren daarna boekte het team aanzienlijke successen met betrekking tot de invoering van een standaardtoolkit voor de verschillende engineeringteams. Het aantal broncodebeheerproblemen nam af, terwijl de opbouwtijd en betrouwbaarheid verbeterden. Maar ondanks deze successen, vond het 1ES-team dat er mogelijkheden waren om de efficiëntie verder te verbeteren. Het werd duidelijk dat ze voor het beoogde resultaat niet alleen naar de tooling moesten kijken maar ook naar de mensen en processen. Het mandaat van het team evolueerde in een nieuw type uitdaging: Hoe breng je een cultuuromslag teweeg in een groot bedrijf als Microsoft?

"If you want things to change, you're much better off starting with 'What motivates our internal customers? Why would they want to sign on to this? And how can we best meet them where they're starting from?'"

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

Verandering benaderen als een experimentele reis

Het 1ES-team begon met het leren luisteren naar wat hun interne klanten beweegt en vervolgens hun inspanningen rond deze doelstellingen vorm te geven. Vervolgens hebben ze ontdekt dat ze, in plaats van te beginnen met de grootste teams om zo snel mogelijk te schalen bij veranderingen, succesvoller zijn als ze zich richten op snelle resultaten met gemotiveerde, middelgrote teams. Het zien van de voortgang van die teams leidt bij andere teams tot een virale werking en zorgt voor stabiele, duurzame voortgang binnen het bedrijf. Ten slotte zorgt het implementeren van een cultuur van experimenteren en voortdurende training voor de psychologische veiligheid die mensen nodig hebben om nieuwe dingen uit te proberen, zich uit te spreken en bij te dragen aan betere processen en prestaties.

1ES heeft het proces gedocumenteerd om te delen met andere teams in de gids Vijf stappen naar cultuurwijziging: uw teams in staat stellen zich aan te passen en hun werkwijze te veranderen.

"It's not about size … It's about focusing on quick wins and substantial impact over rolling out substantial change to as many as possible, all at once. Today, we value continuous learning and steady progress over rushing to scale."

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

Een gedifferentieerde benadering die voortbouwt op het succes

Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende teams en te ontdekken wat werkt, gebruikt 1ES meerdere betrokkenheidsmodellen. Met één initiatief worden technici in het team maximaal negen maanden ingesloten om culturele veranderingen van binnenuit te stimuleren. In andere benaderingen richten projecten van één of twee weken zich op het behalen van snelle resultaten door aanbevolen procedures te maken of door een framework voor verbetering te bewerkstelligen dat laat zien hoe 'goed' eruit ziet via coaching, mentoring en andere services. Via een ander initiatief wordt getracht interne projecten meer te laten functioneren als open source door het potentieel van technisch talent in heel Microsoft te benutten.

1ES blijft zich vandaag de dag richten op het standaardiseren van hulpprogramma's, waaronder Azure Boards voor het bijhouden van werkitems en Azure-pijplijnen voor het indelen van versies en implementatie, evenals andere ingebruiknames van moderne hulpprogramma's. Samen met de focus op het bevorderen van cultuurwijzigingen, zijn de inspanningen van het team aanzienlijk succesvol. Teams waarmee ze hebben gewerkt, werken beter samen en leveren sneller. Misschien wel het belangrijkste is dat werknemers meer tevreden zijn, tot wel 93 procent in het geval van één prominent team. Naarmate het 1ES-team stappen zet, blijven ze de nadruk leggen op rigoureus experimenteren en voortbouwen op elk succes richting een cultuur van meer samenwerking en duurzame engineering.

Volg de experimentele reis van het team en de lessen die ze onderweg hebben geleerd.

Het volledige verhaal lezen
Kunnen we u helpen?