Hopp over navigasjon

Azure Data Lake Storage

Massivt skalerbar datalagring

  • Ubegrenset lagring av analysedata
  • Optimalisert for Apache Spark og Hadoop analysemotorer
  • Høyytende filsystem med støtte for finkornede tilgangskontrollister
  • Enkelt lager for filsystem og objektdata
  • Fullt integrert med Azure Blob Storage
  • Sone- og geo-redundante lagringsalternativer

Azure Data Lake Storage Gen2 er en svært skalerbar og kostnadseffektiv datalagringsløsning for stordata-analyser. Det kombinerer kraften i et høyytende filsystem med massiv skalering og økonomieffektivitet til å hjelpe deg med å øke farten mot innsikt. Data Lake Storage Gen2 utvider mulighetene for Azure Blob Storage, og er optimalisert for analysearbeidsbelastninger. Lagre data én gang og få tilgang til dem via eksisterende Blob Storage- og HDFS-kompatible filsystemgrensesnitt uten programmeringsendringer eller datakopiering. Data Lake Storage Gen2 er den mest omfattende datalagringsløsningen som er tilgjengelig.

Hvorfor Data Lake Storage?

Produktiv

Test modeller raskere med et Hadoop-kompatibelt filsystem som støtter atomiske fil- og mappefunksjoner og er optimalisert for å utføre jobber med lynhastighet.

Pålitelig

Datalagringsfilsystemet vårt er bygget for å møte de strengeste kravene til datasikkerhet for bedrifter. Den har POSIX-kompatibel, finkornet støtte for tilgangskontroll, objektlagringssikkerhet med kryptering av inaktive data, Azure Active Directory-integrasjon og lagringskontobrannmurer.

Skalerbar

Utnytt den globale skaleringen, holdbarheten og ytelsen til Azure Blob Storage, inkludert støtte for massive lagringskontoer.

Kostnadseffektiv

Få Data Lake Storage-funksjonalitet fra samme prisnivåer som skyobjektlagring. Data Lake Storage Gen2 utnytter livssykluspolicy-administrering og objektnivålagringsfunksjonalitet bygget inn i Azure Blob Storage for å optimalisere datalagringskostnadene, uten datakopiering mellom tjenester.

Data Lake-lagringsegenskaper

Bygg avanserte analysearbeidsflyter raskt

Data Lake Storage Gen2 er naturlig integrert med andre Azure datatjenester, inkludert Azure Databricks og Azure Data Factory, for å bygge ende-til-ende stordata og avanserte analytiske løsninger.

Kjør jobber raskere og mer effektivt

Arbeidsbelastninger med stordataanalyser kan medføre betydelige transaksjonskostnader under jobbkjøring, for eksempel når filer og mapper blir opprettet, omdøpt eller slettet. Data Lake Storage Gen2 støtter atomiske filoperasjoner, noe som betydelig reduserer transaksjonskostnaden som kreves for jobbkjøring og tiden det tar å fullføre prosjekter med stordataanalyser.

Lanser analytiske tiltak globalt

Data Lake Storage Gen2 er kompatibel med områdekrav til datahåndtering. Når den er allment tilgjengelig, vil Data Lake Storage Gen2 være tilgjengelig i alle Azure-områdene.

Hva kan du gjøre med Data Lake Storage?

Moderne datalager

Avanserte analyser av store data

Sanntidsanalyser

Related products and services

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala, enkelt

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen