Hopp over navigasjon

Ansvarlig maskinlæring

Azure Machine Learning-funksjoner som gir dataforskere og -utviklere mulighet til å være nyskapende på en ansvarlig måte.

Forstå, beskytt og kontroller dataene, modellene og prosessene dine for å utvikle pålitelige løsninger.

Avansert teknologi som gir mulighet for utvikling, utrulling og bruk av ansvarlig maskinlæring. Iverksett prinsipper for ansvarlig kunstig intelligens og bygg tillit gjennom hele maskinlæringsprosessen.

Forstå

Få innsyn i modellene dine, forklar modellatferden og påvis og reduser forekomsten av urettferdighet, alt sammen med bruksklare visualiseringer.

Beskytt

Bruk teknikker for differensiert personvern for å beskytte sensitive data og forhindre lekkasje. Krypter data og bygg modeller i et sikkert miljø for å opprettholde konfidensialiteten.

Kontroll

Bruk innebygde funksjoner for avstamming og revisjonslogger og muliggjør en ansvarlig prosess ved å dokumentere modellmetadata for å overholde forskriftsmessige krav.

Forstå modellene dine og bygg med rettferdighet i tankene

Bruk modellforklaringsevne til å forstå modellatferden og avdekke de funksjonene som har størst innvirkning på prediksjoner. Få tilgang til innebygde forklaringer for både glassboks- og svartboksmodeller under modellopplæring og følgeslutning. Bruk interaktive visualiseringer til å sammenligne modeller og utføre «hva om»-analyser for å forbedre modellnøyaktigheten. Test rettferdigheten i modellene dine ved hjelp av avanserte algoritmer. Reduser forekomsten av urettferdighet i hele maskinlæringsprosessen, sammenlign reduserte modeller og gjør avveininger mellom rettferdighet og nøyaktighet etter behov.

Oppretthold personvernet og datakonfidensialiteten

Bygg modeller som bevarer personvernet ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen differensielt personvern, som setter inn nøyaktige nivåer av statistisk støy i data for å begrense offentliggjøring av sensitiv informasjon. Identifiser datalekkasjer og begrens gjentatte spørringer på en intelligent måte for å håndtere eksponeringsrisiko.

Bruk teknikker for kryptering og konfidensiell maskinlæring (kommer snart) spesielt utformet for maskinlæring for sikker bygging av modeller ved hjelp av konfidensielle data.

Kontroller og styr hvert eneste trinn i maskinlæringsprosessen

Få tilgang til innebygde funksjoner, slik at du kan spore avstamming automatisk og opprette en revisjonslogg for hele maskinlæringsprosessen. Få fullstendig innsyn i maskinlæringsprosessen ved å spore blant annet datasett, modeller, eksperimenter og kode. Bruk tilpassede koder for å implementere modelldataark, dokumentere viktige modellmetadata, øke ansvarligheten og sikre en ansvarlig prosess.

Se ansvarlig maskinlæring i aksjon

Få bedre innsyn i modeller for å forklare atferden deres

Få bedre innsyn i modeller for å forklare atferden deres

Få bedre innsyn i modeller for å forklare atferden deres

Ta kritiske beslutninger med modeller som ikke har skjult bias

Ta kritiske beslutninger med modeller som ikke har skjult bias

Ta kritiske beslutninger med modeller som ikke har skjult bias

Bruk teknikker for differensiert personvern for å beskytte sett med sensitive data

Bruk teknikker for differensiert personvern for å beskytte sett med sensitive data

Bruk teknikker for differensiert personvern for å beskytte sett med sensitive data

Utvikle maskinlæringskompetansen din med Azure

Få mer informasjon om maskinlæring i Azure og delta i praktiske opplæringer med denne 30-dagers opplæringsreisen. Når opplæringsreisen er fullført, er du klar til å ta sertifiseringen Azure Data Scientist Associate.

Kunder som bruker ansvarlig maskinlæring

"Azure Machine Learning and its Fairlean capabilities offer advanced fairness and explainability that have helped us deploy trustworthy AI solutions for our customers, while enabling stakeholder confidence and regulatory compliance."

Alex Mohelsky, Partner and Data Analytics Leader hos EY Canada
Ernst & Young

"Azure Machine Learning helps us build AI responsibly and build trust with our customers. Using the interpretability capabilities in the fraud detection efforts for our loyalty program, we are able to understand models better, identify genuine cases of fraud, and reduce the possibility of erroneous results."

Daniel Engberg, leder for dataanalyse og kunstig intelligens hos Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din