Funksjoner

Utvikle apper raskere med serverløs arkitektur

Få fart på utviklingen med en hendelsebasert serverløs databehandlingsopplevelse. Skaler ved behov, og betal bare for ressursene du forbruker.

Dra nytte av serverløs databehandling med Functions

Utvikle appene du trenger, ved hjelp av enkle, serverløse funksjoner som skaleres etter behov. Bruk ønsket dataspråk og slutt å bekymre deg om servere og infrastruktur.

Administrer appene dine i stedet for infrastrukturen

Fokuser på å utvikle fantastiske apper. Ikke bekymre deg om klargjøring og vedlikehold av servere, særlig når arbeidsbelastningen økes. Azure Functions leverer en heladministrert databehandlingsplattform med høy pålitelighet og sikkerhet. Med skalering ved behov får du ressursene du behøver – når du behøver dem.

Utvikling på din måte

Opprett funksjoner på ønsket språk, for eksempel JavaScript, C#, Java og skriptalternativer som Python, PHP, Bash, Batch eller PowerShell. Skriv kode i et brukervennlig nettbasert grensesnitt eller last opp forhåndskompilert kode som er utviklet med ditt favoritt utviklingsverktøy. Ta fordel av kontinuerlig utvikling for å integrere med DevOps-datasamlebåndet og bruk overvåkningsverktøy for å feilsøke.

Bind inn i tjenester

Utvikle rike, serverløse scenarioer ved å kapitalisere på et utvalg av Azure- og eksterne tjenester. Få enkel interaksjon med Azure Cosmos DB, Storage og andre, og eksterne tjenester som blant annet Twilio og SendGrid – ved å legge til inn/ut-bindinger til Functions. Reduser kostnader med mindre kode å vedlikeholde.

Kunder utvikler serverløse programmer med Functions

Hva du kan gjøre med Functions

Tidsurbasert behandling

Functions støtter en hendelse basert på et tidsur som bruker Cron-jobbsyntaks. Du kan for eksempel kjøre kode som kjøres hvert kvarter og rydder opp en databasetabell basert på tilpasset forretningslogikk.

Tidsurbasert behandling med Azure Functions

Behandling av Azure-tjenestehendelse

Functions har støtte for utløsing av hendelser basert på en aktivitet i en Azure-tjeneste. Du kan for eksempel kjøre serverløs kode som leser nylig oppdagede testloggfiler i en bloblagringsbeholder, og transformere dette til en rad i en SQL Database-tabell.

Hendelsesbehandling med Azure Functions

SaaS-hendelsesbehandling

Functions støtter utløsere basert på aktivitet i en SaaS-basert app. Du kan for eksempel lagre en fil i OneDrive som utløser en funksjon som bruker Microsoft Graph-API-en til å endre regnearket og opprette ytterligere diagrammer og beregnede data.

SaaS-hendelsesbehandling og serverløse kodefunksjoner

Serverløse nettapparkitekturer

Functions kan drifte en app som består av én side. Appen kaller opp funksjoner med webhook-nettadressen, lagrer brukerdata og avgjør hvilke data som skal vises. Alternativt gjør du enkle tilpasninger ved for eksempel å endre annonsemålretting ved å kalle en funksjon og sende brukerprofilinformasjon til den.

Serverløs arkitektur i Azure Functions

Serverløse mobilserverdeler

En mobilserverdel kan være et sett HTTP-API-er som kalles opp fra en mobilklient med webhook-nettadressen. En mobilapp kan for eksempel ta et bilde og deretter kalle opp en funksjon for å få et tilgangstoken for opplasting til Blob Storage. En annen funksjon utløses av blobopplastingen og endrer størrelsen på bildet slik at det blir mobilvennlig.

Serverløse mobilserverdeler

Behandling av strøm i sanntid

Tingenes Internett-enheter sender for eksempel meldinger til Stream Analytics, som deretter kaller opp en funksjon for å transformere meldingen. Denne funksjonen behandler dataene og oppretter en ny oppføring i en SQL-database.

Behandling av strøm i sanntid

Bot-meldinger i sanntid

Bruk Functions til å tilpasse virkemåten til en bot med en webhook. Opprett for eksempel en funksjon som behandler en melding med Cortana Analytics og kaller opp denne funksjonen med Microsoft Bot Framework.

Bot-meldinger i sanntid i Azure Functions

Analyserapport

Økonomien bak serverløs databehandling i skyen

Les rapporten

Nettseminar

Bli serverløs

Se nettseminaret

Video

Utvikle apper raskere med Azure uten server

Se nå

Video

Kom i gang med Azure Functions

Se nå

Related products and services

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Event Grid

Få pålitelig hendelseleveranse i veldig stor skala

Kjøring av kode er i ferd med å bli veldig mye enklere

Få 1 000 000 Functions-forespørsler gratis per måned med kontoen din