Functions

Utvikle apper raskere med serverløs arkitektur

Få fart på utviklingen med en hendelsebasert serverløs databehandlingsopplevelse. Skaler ved behov, og betal bare for ressursene du forbruker.

Take advantage of serverless compute with Functions

Easily build the apps you need using simple, serverless functions that scale to meet demand. Use the programming language of your choice, and don’t worry about servers or infrastructure.

Administrer appene dine i stedet for infrastrukturen

Fokuser på å utvikle fantastiske apper. Ikke bekymre deg om klargjøring og vedlikehold av servere, særlig når arbeidsbelastningen økes. Functions leverer en heladministrert databehandlingsplattform med høy pålitelighet og sikkerhet. Med skalering ved behov får du ressursene du behøver – når du behøver dem.

Utvikling på din måte

Opprett funksjoner i ditt foretrukne språk, for eksempel JavaScript, C# og F#, og med skriptalternativer som PHP, Bash, Batch og PowerShell. Skriv kode i et brukervennlig nettbasert grensesnitt eller last opp forhåndskompilert kode som er utviklet med ditt favoritt utviklingsverktøy. Ta fordel av kontinuerlig utvikling for å integrere med DevOps-datasamlebåndet og bruk overvåkningsverktøy for å feilsøke.

Bind inn i tjenester

Utvikle rike, serverløse scenarioer ved å kapitalisere på et utvalg av Azure- og eksterne tjenester. Få enkel interaksjon med Azure Cosmos DB, Storage og andre, og eksterne tjenester som blant annet Twilio og SendGrid – ved å legge til inn/ut-bindinger til Functions. Reduser kostnader med mindre kode å vedlikeholde.

Kunder benytter serverløs kode med Azure Functions

Hva du kan gjøre med Azure Functions

Tidsurbasert behandling

Azure Functions støtter en hendelse basert på et tidsur som bruker Cron-jobbsyntaks. Du kan for eksempel kjøre kode som kjøres hvert kvarter og rydder opp en databasetabell basert på tilpasset forretningslogikk.

Tidsurbasert behandling med Azure Functions

Behandling av Azure-tjenestehendelse

Azure Functions har støtte for utløsing av hendelser basert på en aktivitet i en Azure-tjeneste. Du kan for eksempel kjøre serverløs kode som leser nylig oppdagede testloggfiler i en Azure Blob Storage-beholder, og transformere dette til en rad i en Azure SQL Database-tabell.

C# Azure-funksjon for å svare på Azure Insights-hendelser

Hendelsesbehandling med Azure Functions

SaaS-hendelsesbehandling

Azure Functions har støtte for utløsere basert på aktivitet i en SaaS-tjeneste. Du kan for eksempel lagre en fil i OneDrive som utløser en funksjon som bruker Microsoft Graph-API-en til å endre regnearket og opprette ytterligere diagrammer og beregnede data.

SaaS-hendelsesbehandling og serverløse kodefunksjoner

Serverløse nettapparkitekturer

Azure Functions kan drifte en app som består av én side. Appen kaller opp funksjoner med webhook-nettadressen, lagrer brukerdata og avgjør hvilke data som skal vises. Alternativt gjør du enkle tilpasninger ved for eksempel å endre annonsemålretting ved å kalle en funksjon og sende brukerprofilinformasjon til den.

Serverløs arkitektur i Azure Functions

Serverløse mobilserverdeler

En mobilserverdel kan være et sett HTTP-API-er som kalles opp fra en mobilklient med webhook-nettadressen. En mobilapp kan for eksempel ta et bilde og deretter kalle opp en Azure-funksjon for å få et tilgangstoken for opplasting til Blob Storage. En annen Azure-funksjon utløses av blobopplastingen og endrer størrelsen på bildet slik at det blir mobilvennlig.

Node.js Azure-funksjon for å opprette SAS-tokener C# Azure-funksjon for å opprette SAS-tokener

Serverløse mobilserverdeler

Behandling av strøm i sanntid

Tingenes Internett-enheter (IoT) sender for eksempel meldinger til Azure Stream Analytics, som deretter kaller opp en Azure-funksjon for å transformere meldingen. Denne funksjonen behandler dataene og oppretter en ny oppføring i en Azure SQL-database.

Strømmingsbehandling i sanntid

Bot-meldinger i sanntid

Bruk Azure Functions til å tilpasse virkemåten til en bot med en webhook. Opprett for eksempel en Azure-funksjon som behandler en melding med Cortana Analytics og kaller opp denne funksjonen med Microsoft Bot Framework.

Bot-meldinger i sanntid i Azure Functions

Analyst report

Economics of Serverless Cloud Computing

Read the report

Webinar

Go serverless

Watch the webinar

Video

Build apps faster with Azure serverless

Watch now

Video

Get started with Azure Functions

Watch now

Related products and services

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Event Grid

Få pålitelig hendelseleveranse i veldig stor skala

Kjøring av kode er i ferd med å bli veldig mye enklere

Get 1 000 000 Function requests each month for free with your account