Azure Functions

Behandle hendelser med en serverløs kodearkitektur

En hendelsesbasert serverløs databehandlingsopplevelse som aksellerer utviklingen din. Skaler basert på behov, og betal bare for ressursene du forbruker.

Prøv den gratis

Logg på kontoen din

Opprett gratiskontoen din

Azure Functions er en serverløs og hendelsesdrevet opplevelse

Serverløs

Du trenger ikke tenke på infrastruktur eller klargjøringsservere, spesielt når prisen på funksjonskall skaleres opp.

Få fart på utviklingen

Skriv koden din i Functions-redigeringsprogrammet, og klikk kjør for å teste den umiddelbart.

Bind inn i tjenester

Klikk og legg til bindinger på Azure-tjenestene og eksterne tjenester (blant annet Box, DropBox, Microsoft OneDrive og SendGrid) for å legge inn eller hente ut data fra funksjoner.

Opprett Azure Functions i en rekke ulike språk

Utvikling på din måte

Opprett funksjoner på flere språk, blant annet JavaScript, C# og F#, og skriptalternativer som Python, PHP, Bash, Batch og PowerShell - og gjør alt dette på et brukervennlig, webbasert grensesnitt. Eller last opp og løs ut forhåndskompilert kode bygget med favoritt-utviklingsverktøyet ditt.

Integrerte utviklingsoperasjoner

Rask iterasjon på Azure Functions med kontinuerlig distribusjon ved bruk av Visual Studio Team Services, GitHub eller BitBucket. Bruk det innebygde loggmiljøet til å overvåke og feilsøke.

Integrer DevOPs og en serverløs arkitektur
Betal kun for det du bruker i Azure Functions

Betal bare for det du bruker

Betal bare for den tiden koden kjører. Du belastes basert på antall ressurser Azure Functions trenger, og bare så lang tid det tar for koden din å kjøres.

Bygget for bedrifter

Bruk Azure Functions når det oppstår hendelser i interne API-er eller bedriftsystemer, og lever resultater direkte til de lokale database- eller bedriftsløsningene.

Serverløs arkitektur

Vanlige scenarioer for Azure Functions

Tidsurbasert behandling

Azure Functions støtter en hendelse basert på et tidsur som bruker Cron-jobbsyntaks. Du kan for eksempel kjøre kode som kjøres hvert kvarter og rydder opp en databasetabell basert på tilpasset forretningslogikk.

Tidsurbasert behandling med Azure Functions

Behandling av Azure-tjenestehendelse

Azure Functions har støtte for utløsing av hendelser basert på en aktivitet i en Azure-tjeneste. Du kan for eksempel kjøre serverløs kode som leser nylig oppdagede testloggfiler i en Azure Blob Storage-beholder, og transformere dette til en rad i en Azure SQL Database-tabell.

C# Azure-funksjon for å svare på Azure Insights-hendelser

Hendelsesbehandling med Azure Functions

SaaS-hendelsesbehandling

Azure Functions har støtte for utløsere basert på aktivitet i en SaaS-tjeneste. Du kan for eksempel lagre en fil i OneDrive som utløser en funksjon som bruker Microsoft Graph-API-en til å endre regnearket og opprette ytterligere diagrammer og beregnede data.

SaaS-hendelsesbehandling og serverløse kodefunksjoner

Serverløse nettapparkitekturer

Azure Functions kan drifte en app som består av én side. Appen kaller opp funksjoner med webhook-nettadressen, lagrer brukerdata og avgjør hvilke data som skal vises. Alternativt gjør du enkle tilpasninger ved for eksempel å endre annonsemålretting ved å kalle en funksjon og sende brukerprofilinformasjon til den.

Serverløs arkitektur i Azure Functions

Serverløse mobilserverdeler

En mobilserverdel kan være et sett HTTP-API-er som kalles opp fra en mobilklient med webhook-nettadressen. En mobilapp kan for eksempel ta et bilde og deretter kalle opp en Azure-funksjon for å få et tilgangstoken for opplasting til Blob Storage. En annen Azure-funksjon utløses av blobopplastingen og endrer størrelsen på bildet slik at det blir mobilvennlig.

Node.js Azure-funksjon for å opprette SAS-tokener C# Azure-funksjon for å opprette SAS-tokener

Serverløse mobilserverdeler

Behandling av strøm i sanntid

Tingenes Internett-enheter (IoT) sender for eksempel meldinger til Azure Stream Analytics, som deretter kaller opp en Azure-funksjon for å transformere meldingen. Denne funksjonen behandler dataene og oppretter en ny oppføring i en Azure SQL-database.

Strømmingsbehandling i sanntid

Bot-meldinger i sanntid

Bruk Azure Functions til å tilpasse virkemåten til en bot med en webhook. Opprett for eksempel en Azure-funksjon som behandler en melding med Cortana Analytics og kaller opp denne funksjonen med Microsoft Bot Framework.

Bot-meldinger i sanntid i Azure Functions

Related products and services

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Bot Service

Intelligent, serverløs bot-tjeneste som skalerer ved behov

Automatisering

Forenklet skybehandling med prosessautomatisering

Kjøring av kode er i ferd med å bli veldig mye enklere