Batch priser

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala.

Du belastes ikke for selve Batch, bare for den underliggende databehandlingen og andre ressurser som brukes til å kjøre de satsvise jobbene. Til databehandling kan Batch bruke Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner. Standardsatsene for databehandling gjelder og vises under I tillegg gir Batch mulighet til å bruke virtuelle maskiner med lav prioritet. Reserved Virtual Machine Instances er tilgjengelige når du bruker Azure Batch Service i brukerabonnement programutvalgmodus.

Virtuelle maskiner med lav prioritet i Batch

Virtuelle maskiner med lav prioritet er tilgjengelig til en mye lavere pris enn normale virtuelle maskiner. Med disse kan du få store kostnadsreduksjoner ved kjøring av enkelte arbeidsbelastninger eller utføre mer arbeid i en større skala til samme pris. Virtuelle maskiner med lav prioritet har imidlertid andre egenskaper, og passer bare for visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Fordi virtuelle maskiner med lav prioritet tildeles fra overskuddskapasitet, vil tilgangen på disse variere. Noen ganger er ingen virtuelle maskiner tilgjengelig for tildeling, og noen ganger kan tildelte virtuelle maskiner tilegnes (overtas) av tildelinger med høyere prioritet. Derfor vil ikke serviceavtalen (SLA) for tilgjengelighet for normale virtuelle maskiner, gjelde for virtuelle maskiner med lav prioritet.

Hvis programmer kan tåle avbrudd, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet gi mye lavere databehandlingskostnader. Noen egnede arbeidsbelastninger er satsvis behandling og HPC-jobber der jobben er delt opp i mange asynkrone oppgaver. Hvis virtuelle maskiner tilegnes, kan oppgaver bli avbrutt og måtte starte på nytt. Tiden det tar før jobben fullføres, kan også øke hvis kapasiteten svekkes. Virtuelle maskiner med lav prioritet er i utgangspunktet bare tilgjengelige via Azure Batch som leverer jobbplanlegging og ressurshåndtering for arbeidsbelastninger som behandles satsvis. Azure Batch-utvalg kan inneholde virtuelle maskiner med både normal og lav prioritet. Hvis virtuelle maskiner med lav prioritet tilegnes, vil alle avbrutte oppgaver plasseres i kø på nytt, og utvalget vil automatisk prøve å erstatte den tapte kapasiteten.

Virtuelle maskiner faktureres per sekund nedrundet til siste minutt.

Generelt formål

For nettsteder, små og middels store databaser samt andre vanlige programmer.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
A0 1 1 GB 20 GB $- I/T
A1 1 2 GB 225 GB $- $-
A2 2 4 GB 490 GB $- $-
A3 4 7 GB 1 000 GB $- $-
A4 8 14 GB 2 040 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Den nyeste generasjonen i A-serien, Av2 Standard, har lignende CPU-ytelse og raskere disk. Av2 Standard er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre og nettsteder og nettapper med liten trafikk, og fungerer i tillegg for mikrotjenester, tidlige produkeksperimenter og små databaser.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
A1v2 1 2 GB 10 GB $- $-
A2v2 2 4 GB 20 GB $- $-
A4v2 4 8 GB 40 GB $- $-
A8v2 8 16 GB 80 GB $- $-
A2mv2 2 16 GB 20 GB $- $-
A4mv2 4 32 GB 40 GB $- $-
A8mv2 8 64 GB 80 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Minneintensivt

For store databaser, SharePoint-serverfarmer og programmer med høy gjennomstrømming.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
A5 2 14 GB 490 GB $- $-
A6 4 28 GB 1 000 GB $- $-
A7 8 56 GB 2 040 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Nettverksoptimalisert – raskt nettverk med InfiniBand-støtte

Tilgjengelig i utvalgte datasentre. A8- og A9-virtuelle maskiner kommer med Intel® Xeon® E5-prosessorer og 32 Gbit/s InfiniBand-nettverk med RDMA-teknologi (direkte minnetilgang via fjerntilkobling). Ideell for MPI-programmer (Message Passing Interface), klynger med høy ytelse, modellering og simulering, videokoding og andre beregnings- eller nettverksintensive scenarioer.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
A8 8 56 GB 1 817 GB $- $-
A9 16 112 GB 1 817 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av økonomisk risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for instanser i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
H8 8 56 GB 1 000 GB $- $-
H16 16 112 GB 2 000 GB $- $-
H8m 8 112 GB 1 000 GB $- $-
H16m 16 224 GB 2 000 GB $- $-
H16mr 16 224 GB 2 000 GB $- $-
H16r 16 112 GB 2 000 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Intensiv databehandling

Tilgjengelig i utvalgte datasentre. Virtuelle A10- og A11-maskiner har Intel® Xeon® E5-prosessorer. For klynger med høy ytelse, modellering og simulering, videokoding og andre beregnings- eller nettverksintensive scenarioer. De likner konfigurasjon av A8- og A9-forekomster uten InfiniBand-nettverket og RDMA-teknologien.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
A10 8 56 GB 1 817 GB $- $-
A11 16 112 GB 1 817 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Optimalisert databehandling – 60 % raskere enn A-serien, mer minne og lokal SSD

Virtuelle maskiner i D-serien har halvlederstasjoner (SSD-er) og raskere prosessorer enn A-serien og er også tilgjengelige for nett- eller arbeiderroller i Azure Cloud Services. Denne serien er ideell for programmer som krever raskere CPU, bedre ytelse på den lokale disken eller mer minne.

Generelt formål

For nettsteder, små og middels store databaser samt andre vanlige programmer.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
D1 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 8 28 GB 400 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Minneintensivt

For store databaser, SharePoint-serverfarmer og programmer med høy gjennomstrømming.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
D11 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 16 112 GB 800 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Optimalisert databehandling: 35 % raskere enn D-serien, siste generasjons CPU

Forekomster i Dv2-serien er neste generasjon av forekomster i D-serien som kan brukes som virtuelle maskiner eller skytjenester. Forekomster i Dv2-serien vil ha kraftigere CPU, i gjennomsnitt 35 % raskere enn forekomster i D-serien, og de vil ha samme minne- og diskkonfigurasjon som D-serien. Forekomster i Dv2-serien er basert på den siste generasjon av Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kjøre i opptil 3,2 GHz. Dv2-serien og D-serien er ideelle for programmer som krever raskere CPU, bedre ytelse på den lokale disken eller mer minne. Disse seriene er en kraftig kombinasjon for mange programmer på virksomhetsnivå.

Generelt formål

For nettsteder, små og middels store databaser samt andre vanlige programmer.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
D1 v2 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $- $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Minneintensivt

For store databaser, SharePoint-serverfarmer og programmer med høy gjennomstrømming.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
D11 v2 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $- $-
D15 v2 20 140 GB 1 000 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Minneoptimalisert – Høyt minne til kjerne-forhold

Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Forekomst Kjerner RAM Disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
G1 2 28 GB 384 GB $- $-
G2 4 56 GB 768 GB $- $-
G3 8 112 GB 1 536 GB $- $-
G4 16 224 GB 3 072 GB $- $-
G5 32 448 GB 6 144 GB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Optimalt lager

Høy diskgjennomstrømming og IU. Ideell for Big Data-, SQL- og NoSQL-databaser

Lsv2-series

Lsv2-serien har høy gjennomstrømming, lav latens, direkte tilordnet lokal NVMe-lagring som kjører på AMD EPYCTM 7551-prosessoren med en total kjerneforsterkning på 2,55 GHz og maksimal forsterkning på 3,0 GHz. VM fra Lsv2-serien kommer i størrelser fra 8 til 80 prosessorenheter for virtuell maskin i en simultan flertrådet konfigurasjon. Det er 8 GiB minne per vCPU, og en 1,92TB NVMe halvlederstasjon M.2 enhet per 8 vCPUer, med opptil 19,2TB (10x1.92TB) tilgjengelig på L80s v2.

Forekomst Kjerner RAM Disk NVMe-disk Pris Lav prioritet, betal for forbruk
L8s v2 8 64 GB 80 GB 1 x 1,9 TB $- $-
L16s v2 16 128 GB 160 GB 2 x 1,9 TB $- $-
L32s v2 32 256 GB 320 GB 4 x 1,9 TB $- $-
L64s v2 64 512 GB 640 GB 8 x 1,9 TB $- $-
L80s v2 80 640 GB 800 GB 10 x 1,9 TB $- $-
Prisene inkluderer ikke avgifter. Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn en plan.
  • Serviceavtale – Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tilfellene behandler forespørsler om å utføre operasjoner mot Batch-kontoer.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Batch

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis