Gå til hovedindhold

Azure Direkte Betalingsændring

For at være gyldig skal Kunden have accepteret denne Ændring, som fastsat på Azure-portalen.

Denne Azure Direkte Betalingsændring ("Ændring") indgås mellem kundeenheden ("Kunden") og Microsoft-enheden ("Microsoft"), som er part i en Open Program License-aftale ("Aftalen"), ifølge hvilken Kunden har købt Microsoft Azure-tjenester. Parterne er enige om, at Ændringerne supplerer Aftalen og kun gælder Abonnementet (som defineret nedenfor) købt herunder.

 1. Definerede ord.

  Ord med stort forbogstav, der bruges, men ikke er defineret, i nærværende Ændring, har de meninger, der fremgår af Aftalen. I nærværende Ændring gælder følgende definitioner:

  "Microsoft Azure-tjenester" betyder at en eller flere af Microsoft Azure-tjenester og funktioner licenseret af Microsoft og angivet på vores tjenestesider, undtagen Microsoft Azure Marketplace (som sælges separat).

  "Portal" betyder online portal via hvilken Kunden køber abonnementet på vores prisside eller et alternativ site, som Microsoft angiver.

  "Abonnement" betyder et abonnement med en bestemt værdi, der kan indløses for et antal Microsoft Azure-tjenester for en defineret periode.

  "Periode" betyder den tidsperiode, der begynder på datoen Abonnementet købes herunder indløses og udløber før den første af (1), datoen på hvilken værdien af Abonnementet er blevet anvendt, eller (2) tolv måneder.

 2. Tilbudsoplysninger.

  Kunden forpligter sig til at købe et specifikt antal af Microsoft Azure-tjenester, når der købes et Abonnement, til brug i en Periode og betale forud for brugen. Yderligere eller anden brug af Kunden (f.eks. brug udover det forpligtede antal angivet i Abonnementet) vil kræve købet af et nyt Abonnement under en separat Ændring forud for en sådan yderligere eller anden brug, for at undgå en afbrydelse i leveringen af Microsoft Azure-tjenester til Kunden. Kundens brug af Microsoft Azure-tjenester vil være omfattet af vilkårene i Aftalen, som for at undgå nogen tvivl, omfatter Rettighederne til Produktbrug.

 3. Forbrugspris og Autorisation til at Debitere Kreditkort.
  1. Forbrugspris. Forbrugspriser for Microsoft Azure-tjenester er forbeholdt ændringer på et hvilket som helst tidspunkt ved forudgående meddelelse.
  2. Autorisation til at debitere Kreditkort. Ved at acceptere denne Ændring accepterer Kunden hermed at betale for Abonnementet og giver Microsoft tilladelse til at debitere Kundens kreditkort den abonnementspris, der er postet på Portalen, på tidspunktet for accepten af denne Ændring.
 4. Skatter

  Priser er eksklusive skatter og afgifter. Kunden skal betale gældende moms og skatter på varer, tjenesteydelser, salg eller lignende skatter, der skyldes i forbindelse med bestillinger, der er afgivet under denne aftale, og som Microsoft i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at opkræve af Kunden. Kunden vil være ansvarlig for betaling af alle gældende stempelafgifter og alle andre skatter, som Kunden ifølge loven er forpligtet til at betale, herunder skatter som følge af levering af Microsoft Azure-tjenester til Kundens Associerede Virksomheder. Microsoft er ansvarlig for betaling af alle skatter baseret på sin nettoindtægt eller på sit ejerskab af ejendom. Hvis nogen skatter kræver tilbageholdelse af eventuelle skatter for betalinger, Kunden foretager til Microsoft, kan Kunden fratrække sådanne skatter fra det beløb, der skyldes Microsoft, og betale dem til den relevante skattemyndighed, dog forudsat, at Kunden straks sikrer og fremsender Microsoft en officiel kvittering på sådanne tilbageholdte skatter samt andre dokumenter, Microsoft med rimelighed kræver en lempelse for udenlandsk skat eller en refundering af. Kunden skal sørge for, at eventuelle tilbageholdte skatter så vidt muligt holdes på et minimum i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 5. Diverse.
  1. Varighed og ophør. Nærværende Ændring bringes automatisk til ophør ved udløb af Varigheden. Abonnementet købt under denne Ændring er omfattet af vilkårene i denne Ændring og de gældende rettigheder til brug af Produktet uanset ophøret eller udløbet af Aftalen.
  2. Forrang. Hvis der findes en uoverensstemmelse mellem en eller flere bestemmelser i denne Ændring og en eller flere bestemmelser i Aftalen, er denne Ændring gældende.
  3. Fuldstændig aftale. Denne Ændring udgør hele aftalen mellem parterne angående indholdet af denne Ændring og erstatter alle andre aftaler, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, med hensyn til indholdet af denne Ændring. Medmindre det fremgår udtrykkeligt af denne Ændring, forbliver Aftalen uændret og fuldt gyldig.
  4. Kontraktindgående myndighed. Hvis De er en person, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer De, at De har juridisk myndighed til at indgå denne Aftale på denne enheds vegne.
  5. Australske Associerede Virksomheder. Uanset om det modsatte fremgår i nærværende Ændring eller Aftalen, hvis De befinder Dem i New Zealand eller Oceanien, må De ikke afgive bestillinger under denne Ændring eller Aftalen for nogle Associerede Virksomheder i Australien, eller give nogle Associerede Virksomheder i Australien administrative rettigheder til at administrere dit Abonnement, hvis De vælger at tilgå og bruge Online Tjenester leveret af vores datacentre placeret i Australien. En Associeret Virksomhed i Australien, som ønsker at tilgå og bruge Online Tjenester, der leveres fra vores datacentre placeret i Australien, skal indgå i deres eget Abonnement under en separat Open Program License-Aftale.