Spring over navigation

Tillæg til Direkte betaling af Azure

Dette Tillæg er først gyldigt, når Kunden har accepteret det, som angivet på Azure-portalen.

Denne aftale om direkte betaling af Azure ("Tillæg") indgås mellem kunden ("Kunden") og Microsoft ("Microsoft"), som er en del af en Open Program-licensaftale ("Aftalen"), som Kunden har købt Microsoft Azure Services i henhold til. Parterne accepterer, at dette Tillæg er et supplement til Aftalen, og at det kun gælder for det Abonnement (som defineret herunder), som er købt i henhold til denne aftale.

 1. Definerede betingelser.

  De ord, der skrives med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i dette Tillæg, har de betydninger, der er angivet i Aftalen. Følgende definitioner bruges i dette Tillæg:

  Microsoft Azure-tjenester betyder en eller flere af de Microsoft Azure-tjenester og funktioner, der er givet i licens af Microsoft, og som findes på vores serviceside med undtagelse af Microsoft Azure Marketplace (som sælges separat).

  "Portal" betyder den onlineportal, som Kunden bruger til at købe abonnementet på vores prisfastsættelsesside eller et andet website, som Microsoft identificerer.

  "Abonnement" betyder et abonnement med en angivet værdi, der kan indløses til et antal Microsoft Azure-tjenester i en defineret Periode.

  "Periode" betyder den tidsperiode, der starter på den dato, hvor det Abonnement, som er købt i henhold til denne aftale, indløses, og som udløber i den førstkommende af (1) den dato, hvor værdien af Abonnementet er forbrugt, eller (2) efter 12 måneder.

 2. Beskrivelse af tilbud.

  Når Kunden køber et Abonnement, forpligter Kunden sig til at købe et vist antal Microsoft Azure-tjenester til brug inden for en Periode og til at betale forud. Yderligere eller anden brug af Kunden (for eksempel brug ud over den mængde, der er angivet i Abonnementet), kræver, at der købes et nyt Abonnement under et separat Tillæg. Dette nye Abonnement skal købes forud for dette yderligere eller andet forbrug for at sikre, at leveringen af Microsoft Azure-tjenesterne til Kunden ikke afbrydes. Kundens brug af Microsoft Azure-tjenesterne er underlagt betingelserne i Aftalen, som omfatter Brugervilkår for produkt.

 3. Forbrugspriser og autorisation til at hæve på kreditkort.
  1. Forbrugspriser. Forbrugspriserne for Microsoft Azure Services kan når som helst ændres med forudgående varsel.
  2. Autorisation til at hæve på kreditkort. Når Kunden accepterer dette tillæg, accepterer Kunden at betale for Abonnementet og giver Microsoft tilladelse til at hæve den abonnementspris, der er angivet på Portalen på tidspunktet for accept af dette Tillæg, på Kundens kreditkort.
 4. Afgifter.

  Priserne er eksklusive eventuelle afgifter. Kunden skal betale eventuel moms eller andre typer afgifter, der er skyldige i forbindelse med de ordrer, der afgives under denne aftale, og som Microsoft har tilladelse til at opkræve hos Kunden under gældende lovgivning. Kunden er ansvarlig for alle ekstra stempelafgifter og for alle andre typer afgifter, som Kunden er juridisk forpligtet til at betale, herunder de afgifter, der opstår i forbindelse med levering af Microsoft Azure-tjenesterne til Kundens associerede selskaber. Microsoft er ansvarlig for alle de afgifter, der er baseret på Microsofts nettoindtægt eller ejerforhold. Hvis der skal tilbageholdes afgifter for de betalinger, som Kunden foretager til Microsoft, kan Kunden trække disse afgifter fra det beløb, der skyldes til Microsoft, og betale dem til de relevante skattemyndigheder. Det kræver dog, at Kunden straks fremsender en officiel kvittering for dette samt eventuelle andre dokumenter, som Microsoft anmoder om til opkrævning af et udenlandsk afgiftstilgodehavende eller en udenlandsk refusion. Kunden skal sikre, at tilbageholdelse af eventuelle afgifter minimeres til det mindst mulige under gældende lovgivning.

 5. Diverse.
  1. Periode og ophør. Dette Tillæg opsiges automatisk ved udløbet af Perioden. Det Abonnement, du har købt under dette Tillæg, vil være underlagt betingelserne i Aftalen og de relevante Brugervilkår for produkt uanset afslutning eller udløb af Aftalen.
  2. Rangfølge. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i dette Tillæg og bestemmelserne i Aftalen, vil bestemmelserne i dette Tillæg være gældende.
  3. Hele Aftalen. Dette Tillæg udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet i dette Tillæg, og det erstatter alle andre aftaler, både mundtlige og skriftlige, når det gælder emnet i dette Tillæg. Med undtagelse af som udtrykkeligt angivet i dette Tillæg forbliver Aftalen gældende.
  4. Fuldmagtshaver. Hvis du er en enkeltperson, der accepterer disse betingelser på vegne af en juridisk person, repræsenterer du, at du har fuldmagt til at acceptere dette Tillæg på vegne af den juridiske person.
  5. Australske associerede selskaber. Hvis du er placeret i New Zealand eller Oceanien, kan du uagtet en eventuel modsigelse i dette Tillæg eller denne Aftale hverken afgive ordrer i henhold til dette Tillæg eller denne Aftale for associerede selskaber i Australien eller give Associerede selskaber i Australien administrative rettigheder til at administrere dit abonnement, hvis du vælger at få adgang til og anvende Online Services fra vores datacentre i Australien. Et Associeret selskab i Australien, der ønsker at få adgang til og anvende Online Services fra vores datacentre i Australien, skal oprette sit eget Abonnement under en separat Open Program-licensaftale.