Gå til hovedindhold

Vilkår og betingelser for Microsoft Azure Active Directory-programgalleriet

Sidst opdateret: Maj 2021

Tak for din interesse i at have dit program ("app") i Microsoft Azure Active Directory-programgalleriet ("galleriet"). Disse vilkår og betingelser for galleriet ("Vilkår") beskriver forholdet mellem dig og Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi" or "os"), hvad angår galleriet og inklusionen af din app i galleriet.

GENNEMGÅ DISSE VILKÅR GRUNDIGT. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, BØR DU IKKE INDSENDE DIN APP TIL GALLERIET. HVIS DU INDSENDER DIN APP TIL GALLERIET, ERKLÆRER DU, AT DU ELLER DEN ENTITET, DU REPRÆSENTERER ("DU" eller "DIN"), ER UNDERLAGT DISSE VILKÅR.

VIGTIG BEMÆRKNING: Det kan ske, at Microsoft opdaterer disse vilkår fra tid til anden. Ved at fortsætte med at få din app i galleriet er du enig i, at du er pålagt de på det tidspunkt gældende vilkår.

 1. Beskrivelse af galleriet. Galleriet er en app-platform, der viser links til skybaserede, tredjeparts-SaaS-virksomhedsapps med flere lejere, der understøtter enkeltlogon, administration af mobilenheder og/eller brugerklargøring med Azure Active Directory.
 2. Proces for appindsendelse. Hvis du vil indsende din app til vurdering, skal du følge vores retningslinjer for dette, som du kan se på https://aka.ms/AzureADAppRequest (et sådant link og/eller sådanne instruktioner kan blive opdateret fra tid til anden efter vores skøn).
 3. Proces for apponboarding. De apps, der er med i galleriet, skal implementere en integrationstilstand og skal kunne integreres med Azure Active Directory ifølge vores på tidspunktet gældende krav og instruktioner, herunder, men ikke begrænset til, de krav, der kan ses på  https://aka.ms/AzureADAppRequest (et sådant link og/eller krav kan blive opdateret fra tid til anden efter vores skøn). Microsoft forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise din foreslåede app efter eget skøn samt retten til at afgøre, hvordan appen præsenteres, promoveres eller vises i galleriet. Desuagtet det foregående udfør Microsofts accept og publikation af din app og tilknyttede appbeskrivelser eller -oplysninger ikke en anbefaling af din app eller en repræsentation eller anerkendelse af Microsoft om, at din app overholder de gældende Microsoft-krav, -love eller -bestemmelser, eller at din app er egnet til en specifik brug eller et specifikt formål.
 4. Andre markedspladser. Fra tid til anden kan vi gøre det muligt for dig at fremhæve eller publicere din app i en anden appbutik eller -markedsplads ("Andre markedspladser"), f.eks. Azure Marketplace. I sådanne tilfælde giver Microsoft dig bare funktionaliteten til at publicere din app på disse andre markedspladser. Du holdes alene ansvarlig for din apps inklusion på andre markedspladser, for at sikre, at din app overholder de gældende kriterier for andre markedspladser, og for at overholde eventuelle andre vilkår og betingelser, der gælder for den anden markedsplads.
 5. Licens til Microsoft. I visse tilfælde kan Microsoft kræve brug af dine offentligt tilgængelige API'er eller testkonti for din app for at aktivere funktionalitet til brugerklargøring i galleriet. I sådanne tilfælde giver du Microsoft og dets samarbejdspartnere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, betalt, royalty-fri licens til (i) at tilgå, bruge og teste dine offentligt tilgængelige API'er og din app med det ene henblik at udvikle, teste, understøtte, vedligeholde og distribuere funktionaliteten til brugerklargøring; (ii) bruge, reproducere og distribuere din appdokumentation og API-dokumentation; og (iii) underlicensere de nævnte rettigheder til Microsofts leverandører, agenter og andre parter, der handler på vegne af Microsoft, i hvert tilfælde kun i forbindelse med Microsofts aktiviteter under disse vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for din app eller dine offentligt tilgængelige API'er, gælder disse vilkår for Microsofts brug af dine API'er eller testkonti som tilladt herunder.
 6. Dine mærker og logoer. Hvis vi inkluderer din app i galleriet, giver du os en ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at vise varemærker og logoer, du giver os, i forbindelse med marketing, promovering og distribuering af din app i galleriet og på tværs af andre markedspladser (dine "mærker"). Du er indforstået med og anerkender, at du er ejer eller autoriseret licenshaver af dine mærker, og at dine mærker ikke krænker eller overtræder nogen patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder af tredjeparter. Al goodwill, der er forbundet med dine mærker, vil komme til din egen eller din licenshavers fordel. Det kan ske, at vi ændrer formatet eller tilpasser størrelsen på dine mærker uden at ændre det overordnede udseende af dine mærker. Du kan kontakte os for at anmode om ændringer i, hvordan dine mærker bruges i galleriet, og så retter vi brugen af dem inden for rimelig tid. Du er ansvarlig for at sørge for, at dine mærker og andre oplysninger om dit produkt, der er tilknyttet din app, er nøjagtige og ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder tredjeparters rettigheder til varemærker eller ikoner.
 7. Galleri-API'er. Det kan ske, at Microsoft, selvom det ikke er påkrævet, gør visse API'er eller andre forbindelseskomponenter til brugerklargøring tilgængelige til dig i forbindelse med din brug af galleriet ("galleri-API'er"). Medmindre andet er oplyst, styres galleri-API'er af vilkårene for Microsoft API'er, der kan ses på https://docs.microsoft.com/legal/microsoft-apis/terms-of-use. Ved at tilgå eller bruge galleri-API'erne indikerer du, at du accepterer Microsoft API-vilkårene. For at undgå tvivlssager betragtes alle "Microsoft-API'er" som dette begreb defineres under Microsoft-API-vilkårene.
 8. Intellektuelle ejendomsrettigheder. For at undgå tvivl bevarer Microsoft alle rettigheder, titler og interesser i galleriet, Microsoft-API'er og alle intellektuelle ejendomsrettigheder fra Microsoft deri. Du bevarer alle rettigheder, titler og interesser i din app, dine API'er og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri. Vi har ikke et formål om at udvikle nogen intellektuelle ejendomme sammen under disse vilkår.
 9. Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. Du bekræfter dig enig i og giver samtykke til, at du vil overholde al relevant databeskyttelseslovgivning, der gælder for din app, din brug af galleriet eller galleri-API'er, i forbindelse med denne aftale. "Databeskyttelseslovgivning" betyder enhver lov, lovbestemmelse, regel, regulering, ethvert dekret eller en anden vedtagelse, resolution eller et andet mandat, der gælder for dig eller Microsoft, som har at gøre med datasikkerhed, databeskyttelse og/eller beskyttelse af personlige oplysninger, og en hvilken som helst implementering, tilknyttet eller afledt lovgivning, afgørelse, lovgivningsmæssig vejledning, som den er blevet omstødt, udvidet, tilbagetrukket, omgjort eller genindført. Hvad angår de persondata, du får via galleri-API'erne eller på anden måde modtager eller indsamler i forbindelse med din brug af galleriet, er du indforstået med og giver garanti på, at du (og din app): (a) kun vil behandle data, som er tilladt, eller som der anmodes om af den registrerede, og at du ikke opbevarer, bruger eller offentliggør persondata til andre formål, (b) skaffer alle nødvendige samtykker, før du behandler persondata, og at du får yderligere samtykker, hvis behandlingen ændrer sig, (c) opretholder og overholder en skriftlig erklæring, der er tilgængelig for de registrerede, der beskriver din praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, du måtte indsamle og bruge, og den erklæring skal være lige så fyldestgørende som Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, (d) ikke vil overføre eller sælge persondata til tredjepart bortset fra til underleverandører, du har kontrakt med, som handler på dine vegne, (e) ikke vil indsamle eller overføre nogen persondata på en vildledende, ulovlig, uautoriseret eller urimelig måde. Hvis du opbevarer persondata lokalt, er du indforstået med og garanterer, at du vil sikre, at persondataene holdes opdaterede, og at du implementerer rettelser af, begrænsninger på eller sletter persondataene i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder ved at implementere passende opbevarings- og sletningspolitikker, f.eks. ved at slette alle persondata, når en slutbruger forlader din app, afinstallerer din app, lukker sin konto hos dig eller forlader sin konto. Denne aftale stipulerer, at du og Microsoft er selvstændige kontrollører. Intet i aftalen bør læses som, at du og Microsoft har en fælles kontrollørstatus, eller at den ene part er underleverandør. Du erklærer hermed, at du forstår de ovenstående begrænsninger, og at du vil overholde dem.
 10. Sikkerhed. Du erklærer og garanterer, at din app vil leve op til (eller overstige) de minimale sikkerhedskrav og kravene til bedste praksisser, der er beskrevet i den på det tidspunkt relevante sikkerhedsvejledning for bedste praksisser for Azure AD. Du kan se en kopi af denne på https://docs.microsoft.com/azure/security/azure-ad-secure-steps.
 11. Microsofts ret til gennemgang. Microsoft forbeholder sig retten til årligt eller som følge af en klage fra slutbrugeren at foretage en gennemgang af overholdelse af angivne standarder for at se, om du lever op til og/eller i praksis følger reglerne for persondata, der er beskrevet i vilkårene for denne aftale, og som det kræves af relevant lovgivning. Du kan, bortset fra i tilfælde med en klage fra en slutbruger, indsende en attestation, der viser, at du overholder de angivne standarder, i mangel på en gennemgang af overholdelse af angivne standarder.
 12. Erstatning. Du vil erstatte, forsvare eller skadesfriholde og betale alle krav, skader, forpligtelser, afgørelser og udgifter (herunder rimelige gebyrer for juridisk rådgivning), hvad angår alle tredjepartskrav, der stilles mod Microsoft, Microsofts partnere eller deres medarbejdere, ledere eller repræsentanter, i det omfang de skyldes et brud på de krav, der stilles til dig herunder.
 13. Forhold med dine kunder. Du er ansvarlig for at licensere og tilbyde din app til potentielle kunder, der føres over til dit websted fra galleriet (din "kunde"). Enhver type af en sådan licens eller tildeling af rettigheder foregår mellem dig og din kunde og skaber ikke nogen forpligtelser eller noget ansvar for Microsoft. Du er indforstået med, at Microsoft ikke direkte vil tilbyde eller sælge din app til dine kunder. Du er også indforstået med, at Microsoft ikke tilbyder support til dine kunder.
 14. Ophør. Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at fjerne din app fra at blive vist i appen af en hvilken som helst eller uden grund. Microsoft forbeholder sig også retten til at ændre, opdatere eller lukke galleriet når som helst uden varsel og af en hvilken som helst eller uden grund. Hvis du vil fjerne din app fra galleriet, skal du følge den proces, der er beskrevet på https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-howto-app-gallery-listing#update-or-remove-an-existing-listing.
 15. Ansvarsfraskrivelse. Galleriet er tilgængeligt for dig "SOM DET ER" og "SOM TILGÆNGELIGT". Du har din app i galleriet og bruger relaterede gallerifunktioner eller -funktionaliteter på eget ansvar. MICROSOFT FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE HANDLINGER. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR FRA GALLERIET, GALLERIETS API'ER ELLER ANDRE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITETER ELLER FORTEGNELSEN FOR DIN APP I GALLERIET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE, UFORSÆTLIGE, PØNALE OG VÆSENTLIGE SKADER, MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKT SKRIFTLIGT. LOVGIVNINGEN I VISSE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ IMPLICITTE GARANTIER ELLER EKSKLUSION FRA ELLER BEGRÆNSNING PÅ VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLER AF OVENSTÅENDE ANSVARFRASKRIVELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG. De ansvarsfraskrivelser og begrænsninger, der er beskrevet herunder, gælder kun for din brug af galleriet, galleriets API'er samt din appfortegnelse i galleriet. Disse vilkår gælder ikke for din brug af nogen af Azures tjenester i din rolle som Azure-kunder, hvis relevant.
 16. Diverse. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Washington, og enhver uoverensstemmelse med disse vilkår skal behandles i de føderale domstole i King County, Washington. Partnerne anerkender, at disse vilkår ikke er eksklusive, og at det ikke er forbudt for nogen af parterne at deltage i lignende eller konkurrerende aktiviteter med andre tredjeparter. Du må ikke uddele nogen rettigheder eller noget ansvar i disse vilkår uden forudgående skriftligt samtykke. Med forbehold for det foregående vil disse vilkår være bindende for og udelukkende begunstige parterne og deres tilladte efterfølgere og dem, til hvem aftalen er tildelt. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der intet i nærværende vilkår, der overfører, videregiver eller tildeler rettighed, adkomst eller interesse med hensyn til software eller andre materialer, som parterne har udvekslet.