Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Vilkår & betingelser for Microsoft Entra-appgalleri

Sidst opdateret: September 2023

Tak for din interesse i at registrere din app ("App") i Microsoft Entra-appgalleriet ("Galleriet"). Disse vilkår & betingelser for galleriet("Vilkår") beskriver forholdet mellem dig og Microsoft Corporation ("Microsoft," "vi" eller "os") med hensyn til galleriet og inkluderingen af din app i galleriet.

GENNEMGÅ DISSE VILKÅR GRUNDIGT. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, BØR DU IKKE INDSENDE DIN APP TIL REGISTRERING I GALLERIET. HVIS DU INDSENDER EN APP TIL GALLERIET, ACCEPTERER DU, AT DU ELLER DEN ENHED, DU REPRÆSENTERER, ("DU" eller "DIN") ER UNDERLAGT DISSE VILKÅR.

VIGTIG NOTE: Microsoft kan opdatere disse vilkår fra tid til anden. Hvis vi foretager fremtidige opdateringer, kan vi give dig besked om disse opdateringer, f.eks. ved at sende en e-mail, give dig besked via vores tjenester eller opdatere datoen øverst i disse vilkår. Ved at fortsætte med at få din app registreret i galleriet accepterer du, at du er pålagt de på det pågældende tidspunkt gældende vilkår.

 1. Beskrivelse af galleriet. Galleriet er en app-platform, der viser links til SaaS-virksomhedsapps fra tredjeparter, som er tilgængelige for kunder enten via cloud-hostet eller selv-hostet infrastruktur, der understøtter enkeltlogon, administration af mobilenheder og/eller brugerklargøring med Microsoft Entra ID.
 2. Proces for appindsendelse. Hvis du vil indsende din app til vurdering skal du følge vores retningslinjer for indsendelse af din app (et sådant link og/eller sådanne instruktioner kan blive opdateret fra tid til anden efter vores eget skøn).
 3. Proces for onboarding af app. De apps, der er registreret i galleriet, skal implementere en integrationstilstand og kunne integreres med Microsoft Entra ID i henhold til vores på det pågældende tidspunkt krav og instruktioner, inklusive, men ikke begrænset til, disse krav (et sådant link og/eller sådanne krav kan blive opdateret fra tid til anden efter vores eget skøn). Microsoft forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise din foreslåede app efter eget skøn samt retten til at afgøre, hvordan appen præsenteres, promoveres eller vises i galleriet. Desuagtet det foregående udgør Microsofts accept og publikation af din app og tilknyttede appbeskrivelser eller -oplysninger ikke en anbefaling af din app eller en repræsentation eller anerkendelse af Microsoft om, at din app overholder de gældende Microsoft-krav, -love eller -bestemmelser, eller at din app er egnet til en specifik brug eller et specifikt formål.
 4. Andre markedspladser. Fra tid til anden kan vi give dig mulighed for at vise eller offentliggøre din app i en anden appbutik eller markedsplads ("Andre markedspladser"), f.eks. Azure Marketplace. I sådanne tilfælde giver Microsoft dig ganske enkelt funktionaliteten til at publicere din app på disse andre markedspladser. Du holdes alene ansvarlig for din apps inklusion på andre markedspladser, for at sikre, at din app overholder de gældende kriterier for andre markedspladser, og for at overholde eventuelle andre vilkår og betingelser, der gælder for den anden markedsplads.
 5. Licens til Microsoft. I visse tilfælde kan Microsoft kræve brug af dine offentligt tilgængelige API'er eller testkonti for din app for at aktivere funktionalitet til brugerklargøring i galleriet. I sådanne tilfælde giver du Microsoft og dets samarbejdspartnere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, royalty-fri licens til at (i) tilgå, bruge og teste dine offentligt tilgængelige API'er og din app med det ene formål at udvikle, teste, understøtte, vedligeholde og distribuere funktionaliteten til brugerklargøring; (ii) bruge, reproducere og distribuere din appdokumentation og API-dokumentation; og (iii) underlicensere de nævnte rettigheder til Microsofts leverandører, agenter og andre parter, der handler på vegne af Microsoft, i hvert tilfælde kun i forbindelse med Microsofts aktiviteter under disse vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for din app eller dine offentligt tilgængelige API'er, gælder disse vilkår for Microsofts brug af dine API'er eller testkonti som tilladt herunder.
 6. Dine mærker og logoer. Hvis vi registrerer din app i galleriet, giver du os en ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at vise varemærker og logoer, du giver os (Dine "mærker") i forbindelse med marketing, promovering og distribuering af Microsoft Entra, din app i galleriet og på tværs af andre markedspladser. Du er indforstået med og garanterer, at du er ejer eller autoriseret licenshaver af dine mærker, og at dine mærker ikke krænker eller overtræder nogen patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder af tredjeparter. Al goodwill, der er forbundet med dine mærker, vil komme til din egen eller din licenshavers fordel. Det kan ske, at vi ændrer formatet eller tilpasser størrelsen på dine mærker uden at ændre det overordnede udseende af dine mærker. Du kan kontakte os for at anmode om ændringer i, hvordan dine mærker bruges i galleriet, så retter vi brugen af dem inden for rimelig tid. Du er ansvarlig for at sørge for, at dine mærker og andre oplysninger om dit produkt, der er tilknyttet din app, er nøjagtige og ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder tredjeparters rettigheder til varemærker eller ikoner.
 7. Galleri-API'er. Microsoft kan, selvom det ikke er påkrævet, gøre visse APl'er eller andre forbindelseskomponenter til brugerklargøring tilgængelige for dig i forbindelse med din brug af galleriet ("Galleri-APl'er"). Hvis ikke andet er oplyst, er galleri-APl'er underlagt vilkårene for Microsoft-API'er, som findes på Vilkår for anvendelse af Microsoft-API'er. Ved at tilgå eller bruge galleri-API'erne indikerer du, at du accepterer vilkårene for Microsoft-API'er. For at undgå enhver tvivl skal alle galleri-APl'er betragtes som "Microsoft-APl'er", da denne betegnelse er defineret i vilkårene for Microsoft-API'er.
 8. Intellektuelle ejendomsrettigheder. For at undgå enhver tvivl bevarer Microsoft alle rettigheder, titler og interesser i galleriet, Microsoft-API'er og alle intellektuelle ejendomsrettigheder fra Microsoft deri. Du bevarer alle rettigheder, titler og interesser i din app, dine API'er og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri. Vi har ingen hensigt om at udvikle nogen intellektuelle ejendomme sammen under disse vilkår.
 9. Beskyttelse af personlige oplysninger. Du er indforstået med og garanterer, at du vil overholde al relevant databeskyttelseslovgivning, der gælder for din app, din brug af galleriet og alle personlige oplysninger, der er tilgået eller erhvervet via galleriet eller galleri-API'er, i forbindelse med denne aftale. "Databeskyttelseslovgivning" betyder enhver lov, lovbestemmelse, regel, regulering, ethvert dekret eller en anden vedtagelse, resolution eller et andet mandat, der gælder for dig eller Microsoft, som har at gøre med datasikkerhed, databeskyttelse og/eller beskyttelse af personlige oplysninger, og en hvilken som helst implementering, tilknyttet eller afledt lovgivning, afgørelse, lovgivningsmæssig vejledning, som den er blevet omstødt, udvidet, tilbagetrukket, omgjort eller genindført. Hvad angår de personlige oplysninger, du får via galleri-API'erne eller på anden måde modtager eller indsamler i forbindelse med din brug af galleriet, er du indforstået med og garanterer, at du (og din app): (a) kun vil behandle de personlige oplysninger, som er tilladt, eller som der anmodes om af den registrerede, og at du ikke opbevarer, bruger eller offentliggør personlige oplysninger til andre formål, (b) skaffer alle nødvendige samtykker, før du behandler personlige oplysninger, og at du får yderligere samtykker, hvis behandlingen ændrer sig, (c) opretholder og overholder en skriftlig erklæring, der er tilgængelig for de registrerede, der beskriver dine praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, du måtte indsamle og bruge, og den erklæring skal være lige så fyldestgørende som Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, (d) ikke vil overføre eller sælge personlige oplysninger til tredjepart bortset fra til underleverandører, du har kontrakt med, som handler på dine vegne, og (e) ikke vil indsamle eller overføre nogen personlige oplysninger på en vildledende, ulovlig, uautoriseret eller urimelig måde. Hvis du opbevarer personlige oplysninger lokalt, er du indforstået med og garanterer, at du vil sikre, at personlige oplysninger holdes opdaterede, og at du implementerer rettelser af, begrænsninger på eller sletter personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder ved at implementere passende opbevarings- og sletningspolitikker, f.eks. ved at slette alle personlige oplysninger, når en slutbruger forlader din app, afinstallerer din app, lukker sin konto hos dig eller forlader sin konto. Denne aftale stipulerer, at du og Microsoft er selvstændige kontrollører. Intet i aftalen bør læses som, at du og Microsoft har en fælles kontrollørstatus, eller at den ene part er underleverandør. Du erklærer hermed, at du forstår de ovenstående begrænsninger, og at du vil overholde dem.
 10. Sikkerhed. Du er indforstået med og garanterer, at din app vil leve op til (eller overstige) de minimale sikkerhedskrav og kravene til bedste praksisser, der er beskrevet i den på det pågældende tidspunkt relevante sikkerhedsvejledning for bedste praksisser for Microsoft Entra ID. Du kan se en kopi af denne på 5 trin til at sikre din identitetsinfrastruktur.
 11. Microsofts ret til gennemgang. Microsoft forbeholder sig retten til årligt eller som følge af en klage fra slutbrugeren at foretage en gennemgang af din overholdelse af og/eller udførelse af forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, der er beskrevet i vilkårene for denne aftale, og som det kræves af relevant lovgivning. Du kan, bortset fra i tilfælde med en klage fra en slutbruger, indsende en attestation, der viser, at du overholder dine forpligtelser, hvis du ikke kan deltage i en gennemgang af overholdelsen.
 12. Erstatning. Du vil erstatte, forsvare og holde skadesløs fra og mod eventuelle tab, krav, skader, ansvar, bedømmelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige eksterne advokatgebyrer) med hensyn til enhver tredjeparts krav mod Microsoft, Microsofts samarbejdspartnere eller enhver af deres medarbejdere, direktører og repræsentanter i det omfang, de opstår af: (a) din adgang til eller brug af galleriet; (b) din app; (c) din overtrædelse eller brud på dine forpligtelser herunder; eller (d) din overtrædelse, dit misbrug eller din krænkelse af enhver andens rettighed (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger).
 13. Forhold til dine kunder. Du er ansvarlig for at licensere og tilbyde din app til potentielle kunder, der føres til dit website fra galleriet (din "Kunde"). Enhver type af en sådan licens eller tildeling af rettigheder foregår mellem dig og din kunde og skaber ikke nogen forpligtelser eller noget ansvar for Microsoft. Du er indforstået med, at Microsoft ikke direkte vil tilbyde eller sælge din app til dine kunder. Du er også indforstået med, at Microsoft ikke tilbyder support til dine kunder.
 14. Ophør. Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at fjerne din app fra at blive vist i galleriet af en hvilken som helst eller uden grund. Microsoft forbeholder sig også retten til at ændre, opdatere eller lukke galleriet når som helst uden varsel og af en hvilken som helst eller uden grund. Hvis du vil fjerne din app fra galleriet, skal du følge processen.
 15. INGEN GARANTIER. MICROSOFT OG VORES SAMARBEJDSPARTNERE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG SÆLGERE STILLER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUG AF GALLERIET OG GALLERI-API'ER. GALLERIET LEVERES TIL DIG "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT." DU REGISTRERER DIN APP I GALLERIET OG BRUGER EVENTUELLE RELATEREDE GALLERIFUNKTIONER ELLER -FUNKTIONALITET PÅ EGET ANSVAR. MICROSOFT FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FOR SALGBARHED, TILFREDSHEDSKVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ARBEJDSINDSATS OG IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL GALLERIET OG GALLERI-API'ER.
 16. Ansvarsbegrænsning. UANSET TYPEN AF HANDLING GÆLDER DET, AT HVIS DU HAR NOGEN BASIS, UANSET OM DET ER KONTRAKTMÆSSIGT ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNING, FOR AT GENOPRETTE SKADER (HERUNDER BRUD PÅ DISSE VILKÅR), SOM ER OPSTÅET AF GALLERIET, GALLERI-API'ERNE ELLER ANDRE FUNKTIONER OG FUNKTIONALITETER ELLER REGISTRERINGEN AF DIN APP I GALLERIET, ACCEPTERER DU, AT DIN EKSLUSIVE PLIGT TIL AT GENDANNE, FRA MICROSOFT ELLER DERES SAMARBEJDSPARTNERE, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER (OG DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER ELLER DIREKTØRER) OG SÆLGERE, KUN OMHANDLER SKADER OP TIL 5,00 USD I ALT. DU MÅ IKKE GENDANNE NOGEN ANDRE SKADER ELLER TAB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, STRAFMÆSSIGE OG FØLGELIGE SKADER, MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET PÅ SKRIFT.
 17. Diverse. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Washington, og enhver uoverensstemmelse med disse vilkår skal behandles i de føderale domstole i King County, Washington. Partnerne anerkender, at disse vilkår ikke er eksklusive, og at det ikke er forbudt for nogen af parterne at deltage i lignende eller konkurrerende aktiviteter med andre tredjeparter. Du må ikke uddele nogen rettigheder eller noget ansvar i disse vilkår uden forudgående skriftligt samtykke. Med forbehold for det foregående vil disse vilkår være bindende for og udelukkende begunstige parterne og deres tilladte efterfølgere og dem, til hvem aftalen er tildelt. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der intet i nærværende vilkår, der overfører, videregiver eller tildeler rettighed, adkomst eller interesse med hensyn til software eller andre materialer, som parterne har udvekslet.