Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Gratis prøveversion af Azure Government

Vi tilbyder en 90-dages gratis prøveversion til gyldige kunder i det offentlige community og giver kreditter på 500 USD af Azure Government uden beregning pr. 30-dages periode.

Fleksibilitet med Azure-kreditter

Du modtager 500 USD i Azure-kreditter med den Azure Government gratis prøveversion for hver periode på 30 dage. Du kan selv vælge, hvordan du vil bruge dine Azure Government-kreditter. Brug dem på enhver Azure Government-forbrugstjeneste efter behov, herunder Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services og mange flere.

Her er et par forbrugsscenarier, der ikke forbruger mere end 500 USD på en måned:

  • Kør 9 små instanser af Virtual Machine hele måneden, eller
  • Gem 5 TB data i geo-redundant lager eller
  • Udvikl og test et webprogram ved hjælp af Cloud Services med 5 webroller og 5 arbejderroller på melleminstanser 10 timer om dagen, 5 dage om ugen og 1 S2 Azure SQL DB eller
  • Kør to S2 SQL-databaser i en hel måned

Ubrugte månedlige kreditter kan ikke overføres til en efterfølgende 30-dages periode, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Månedlig brug over det månedlige kreditbeløb, der indgår i dit tilbud, betyder, at din konto er deaktiveret i resten af 30-dages perioden. Dette tilbud er også begrænset til ét tilbud pr. ny kunde.

Brug op til dine Azure-kreditter gratis. Hvis du overstiger dine kreditter, bliver din tjeneste deaktiveret. Når den er deaktiveret, vil alle ressourcer stadig fungere på den måde, de fungerede, da grænsen blev nået, men du kan ikke slå nye ressourcer til eller få nye. Når den næste 30-dages periode begynder, vender kontoen tilbage til normal funktion. Du kan vælge at slå disse grænser fra ved at konvertere til en Enterprise Agreement.

Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportaftaler, tredjepartsprodukter eller produkter, der på anden vis sælges separat fra Azure (f.eks. Microsoft Entra ID Premium).

Betalingsmuligheder

Azure Government kan kun købes gennem godkendte Volume License-programmer som f.eks. Enterprise Agreements.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud er tilgængeligt for kunder i USA, og vi kræver korrekt validering af alle kunder i Azure Government. Før du er berettiget til at få dette tilbud, skal du valideres som medlem af Government-community'et af Microsoft Government Cloud-valideringsteam.

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige brugskvoter er anvendt. Hvis du har brug for mere end disse grænser, skal du kontakte kundeservice når som helst, så vi kan forstå dine behov og justere disse grænser korrekt.

Serviceniveauaftaler

Vi tilbyder et sæt solide serviceniveauaftaler til hver tjeneste på Azure-platformen. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceniveauaftaler. Der leveres ingen serviceniveauaftaler for tjenester i prøveperioden.

Ressourceforpligtelse

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, kvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log på Microsoft Azure-portalMicrosoft Azure-portalen.
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure