Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

En Azure-plan giver dig adgang til Azure-tjenester til standardpriser, som betales efter forbrug, i henhold til Microsoft-kundeaftalen. Du får besked mindst 30 dage i forvejen, hvis priserne ændres. Du får også besked på forhånd, hvis vi føjer nye tjenester til Azure-platformen, og hvis der er knyttet gebyrer til brugen af tjenesterne. Du faktureres kun, hvis du bruger de nye tjenester. Du er ansvarlig for eventuelle skatter, der kan blive pålagt for at modtage gratis tjenester.

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dokumentationen for grænser, kvoter og begrænsninger til Azure. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, skal du kontakte kundeservice, så vi kan justere dine grænser derefter.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere denne plan. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet din konto.

Serviceniveauaftale

Alle Azure-tjenester har et sæt solide serviceniveauaftaler (SLA'er). Se SLA'erne til de enkelte Azure-tjenester. Der er ingen SLA'er for tjenester, der kører som en prøveversion, eller for tjenester, der tilbydes gratis.

Ressourceforpligtelse

Alle forøgelser af brug af tjenester afhænger af tilgængeligheden af tjenesteressourcerne. Eksempler på sådanne forøgelser omfatter tilføjelse af antallet af kørende beregningsinstanser eller en forøgelse af mængden af anvendt lagerplads.

Hvis der ikke påløber gebyrer for en gratis Azure-konto, eller kontoen er inaktiv i mere end 90 dage, forbeholder vi os ret til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder hostede tjenester, virtuelle maskiner og websteder. Vi giver besked en måned før fjernelse af eventuelle beregningsressourcer. Du kan også undgå inaktivitet ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  • Log på Azure Portal.
  • Tilgå dine ressourcer via Azure-API'er.

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller stoppe alle gratis tjenester eller gratis kontotilbud når som helst med eller uden forudgående varsel.

Yderligere vilkår efter fordelstype

Gratis konto

Priser betalt efter forbrug

GRATIS KONTO

Opgraderinger og forbrugsgrænser

Med den gratis Azure-konto får berettigede kunder en kredit på 200 USD, som kan bruges inden for de første 30 dage på de fleste Azure-tjenester. Ubrugte kreditter kan ikke overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Inden for 30 dage efter tilmeldingen, eller når kreditten er opbrugt (alt efter hvad der sker først), skal du opgradere til priser betalt efter forbrug ved at fjerne forbrugsgrænsen for at fortsætte med at bruge den gratis Azure-konto og vælge gratis tjenester for perioden.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportplaner, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio App Center-tjenester, Azure ExpressRoute, tredjepartsprodukter samt produkter, der sælges via Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis gives i licens uafhængigt af Azure (f.eks. Microsoft Entra ID Premium).

Du vil ikke facilitere, involvere dig i eller deltage i nogen brug af Azure-tjenester til mining af kryptovaluta, Denial of Service-angreb, spamming eller ulovlig aktivitet og/eller enhver anvendelse, der kan skade Microsoft eller andre, og du vil implementere stærke interne kontrolforanstaltninger for at forhindre dette.

Microsoft kontakter dig måske ind imellem angående din brug af Azure-tjenesterne, og du skal efter en sådan anmodning levere rimelig dokumentation om din brug. Hvis Microsoft af en eller anden grund mener, at sådanne Azure-tjenester bruges til et forbudt formål, kan Microsoft efter eget skøn suspendere eller afbryde din adgang til Azure-tjenesterne.

Kommunikationspolitik

I løbet af den 12-måneders periode for din gratis Azure-konto modtager du muligvis periodiske mails med bedste praksis, træning, tip og tricks samt tilbud, der er relateret til Azure. Du kan fravælge modtagelse af denne kommunikation via linket til framelding i disse mails. Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalingsmuligheder

Du skal blot bruge et telefonnummer, et kreditkort eller et debetkort (ikke forudbetalt) og en Microsoft-konto eller en GitHub-konto. Der accepteres kun kreditkort i Hongkong og Brasilien. Dit kreditkort debiteres ikke i starten, medmindre der er tale om en midlertidig autorisationstilbageholdelse. Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren. Læs om Azure-priser.

PRISER BETALT EFTER FORBRUG

Opgradering fra en gratis Azure-konto

Hvis du opgraderede fra et tilbud om en gratis Azure-konto, har du fortsat adgang til udvalgte gratis tjenester i resten af den 12-måneders periode for det pågældende tilbud (fra og med den dato, hvor du tilmeldte dig). Den kredit, der gives som en del af tilbuddet om en gratis Azure-konto, er gyldig i 30 dage fra den dato, hvor du tilmeldte dig.

Når du har opgraderet, faktureres du til priser, der betales efter forbrug, for brug, som ligger ud over de gratis mængder. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde enhver af de udvalgte gratis tjenester eller tilbuddet om den gratis Azure-konto når som helst med eller uden forudgående varsel.

Betalingsmuligheder

Både debetkort og kreditkort accepteres. Vi accepterer ikke forudbetalte eller virtuelle kreditkort. Læs om Azure-priser.

Midlertidige autorisationer

Vi kan foretage en midlertidig autorisation af dit kredit- eller debetkort før faktureringsdatoen for at sikre en efterfølgende opkrævning. Denne opkrævning tilbageføres, når du faktureres, eller når den midlertidige autorisation ikke længere er nødvendig. Kontakt dit pengeinstitut, hvis du har spørgsmål om behandlingen af tilbageførselsautorisationen.