Viser mobilvisning Computervisning

Produkter tilgængelige efter område

Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USAs regering, Virginia USAs regering, Iowa USA, DoD, øst USA, DoD, central Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
    USA Azure Government Canada Brasilien
Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USAs regering, Virginia USAs regering, Iowa USA, DoD, øst USA, DoD, central Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2      
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie                
Dv2-serie  
DS-serie                
DSv2-serie      
F-serie  
Fs-serie      
G-serie                      
GS-serien                      
H-serie                        
NC-serie                            
NV-serie                              
SAP HANA på store Azure-instanser                            
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
Apptjeneste      
Webprogrammer      
Mobilapps          
API-apps      
Cloud Services  
A0-A7  
Av2      
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie                
Dv2-serie  
G-serie                      
H-serie                        
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch      
Azure Container Registry                          
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service                  
Funktioner                  
Netværk
CDN                              
ExpressRoute                              
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Storage  
Disk Storage    
Varme/kolde Blob Storage-niveauer          
Import/eksport        
Web + mobil
API Management          
Media Services              
Encoding              
Live og on-demand-streaming              
Notification Hubs          
Search                  
Mobile Engagement                              
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                        
DocumentDB          
SQL Data Warehouse      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Intelligens og analyse
HDInsight          
HDInsight A1-A3 – Windows                  
HDInsight A1-A3 – Linux          
HDInsight A4-A7 – Windows                    
HDInsight A4-A7 – Linux              
HDInsight A10-A11 – Windows                    
HDInsight A10-A11 – Linux              
HDInsight D-serie – Windows                  
HDInsight D-serie – Linux            
HDInsight Dv2-serie – Windows                  
HDInsight Dv2-serie – Linux          
Machine Learning                          
Data Factory                            
Dataflytning              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake-analyse                            
Cognitive Services                              
Academic Knowledge API                              
Bing Autosuggest API                              
Computer Vision-API                              
Content Moderator                              
Humør-API                              
Face API                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Recommendations-API                              
Bing Search API'er                              
Speaker Recognition API                              
Bing Speech API                              
Bing Spell Check API                              
Text Analytics-API                              
Web Language Model-API                              
Translator Speech API                              
Translator Text API                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 til Customer Insights                          
Internet of Things
IoT Suite                            
Azure IoT Hub                            
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logiske apps              
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                              
Roaming efter virksomhedens tilstand                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory-domænetjenester                    
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C                  
Security Center                              
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                        
Build & Deployment/Build (XAML)                        
Belastningstest                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Overvågning og administration
Advisor                              
Backup              
Site Recovery              
Scheduler  
Automation                        
Log Analytics                          
Sikkerhed og overensstemmelse                            
Beskyttelse og genoprettelse                
Automatisering og kontrol                              
Indsigt og analyse                              
Azure Monitor                              
Aktivitetslog                              
Vigtige beskeder og målepunkter                              
Diagnosticeringslogge                              
Automatisk skalering                              
    Europa Tyskland Storbritannien
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
DS-serie          
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie          
GS-serien          
H-serie            
NC-serie              
NV-serie            
SAP HANA på store Azure-instanser              
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
Apptjeneste  
Webprogrammer  
Mobilapps  
API-apps  
Cloud Services  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
G-serie          
H-serie            
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry            
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service          
Funktioner        
Netværk
CDN            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Storage  
Disk Storage  
Varme/kolde Blob Storage-niveauer  
Import/eksport          
Web + mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live og on-demand-streaming          
Notification Hubs      
Search          
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Intelligens og analyse
HDInsight      
HDInsight A1-A3 – Windows      
HDInsight A1-A3 – Linux      
HDInsight A4-A7 – Windows      
HDInsight A4-A7 – Linux      
HDInsight A10-A11 – Windows      
HDInsight A10-A11 – Linux      
HDInsight D-serie – Windows      
HDInsight D-serie – Linux      
HDInsight Dv2-serie – Windows      
HDInsight Dv2-serie – Linux      
Machine Learning          
Data Factory            
Dataflytning          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake-analyse              
Cognitive Services              
Academic Knowledge API              
Bing Autosuggest API            
Computer Vision-API              
Content Moderator              
Humør-API              
Face API              
Language Understanding Intelligent Service              
Recommendations-API              
Bing Search API'er            
Speaker Recognition API              
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Text Analytics-API              
Web Language Model-API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 til Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logiske apps          
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services            
Build & Deployment/Build (XAML)            
Belastningstest            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automation          
Log Analytics            
Sikkerhed og overensstemmelse            
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol            
Indsigt og analyse            
Azure Monitor            
Aktivitetslog            
Vigtige beskeder og målepunkter            
Diagnosticeringslogge            
Automatisk skalering            
    Asien og Stillehavsområdet Australien Indien Japan
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie        
Dv2-serie  
DS-serie        
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie              
GS-serien              
H-serie                    
NC-serie                    
NV-serie                  
SAP HANA på store Azure-instanser                    
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
Apptjeneste  
Webprogrammer  
Mobilapps      
API-apps  
Cloud Services  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie        
Dv2-serie  
G-serie              
H-serie                    
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry                    
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service      
Funktioner        
Netværk
CDN                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network  
Traffic Manager                  
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Storage  
Disk Storage    
Varme/kolde Blob Storage-niveauer  
Import/eksport      
Web + mobil
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live og on-demand-streaming  
Notification Hubs  
Search          
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Intelligens og analyse
HDInsight      
HDInsight A1-A3 – Windows      
HDInsight A1-A3 – Linux      
HDInsight A4-A7 – Windows      
HDInsight A4-A7 – Linux      
HDInsight A10-A11 – Windows      
HDInsight A10-A11 – Linux      
HDInsight D-serie – Windows      
HDInsight D-serie – Linux      
HDInsight Dv2-serie – Windows      
HDInsight Dv2-serie – Linux      
Machine Learning                
Data Factory                    
Dataflytning          
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake-analyse                    
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                  
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Humør-API                    
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Search API'er                  
Speaker Recognition API                    
Bing Speech API                  
Bing Spell Check API                  
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Translator Speech API                  
Translator Text API                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 til Customer Insights                    
Internet of Things
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Data Catalog                
Logiske apps        
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                  
Roaming efter virksomhedens tilstand                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory-domænetjenester            
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C                    
Security Center                  
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                
Build & Deployment/Build (XAML)                
Belastningstest                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Overvågning og administration
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Automation            
Log Analytics                
Sikkerhed og overensstemmelse                
Beskyttelse og genoprettelse    
Automatisering og kontrol                
Indsigt og analyse                
Azure Monitor                  
Aktivitetslog                  
Vigtige beskeder og målepunkter                  
Diagnosticeringslogge                  
Automatisk skalering