Viser mobilvisning Computervisning

Produkter tilgængelige efter område

Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USA's regering, Virginia USA's regering, Iowa USA, DoD, øst USA, DoD, central Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
    USA Azure Government Canada Brasilien
Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USA's regering, Virginia USA's regering, Iowa USA, DoD, øst USA, DoD, central Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Compute
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2      
A8-A11 (beregningstung)                    
D-serie                
Dv2-serie  
DS-serie                
DSv2-serie    
F-serie  
Fs-serie    
G-serie                      
GS-serien                      
H-serie                        
NC-serie                            
NV-serie                          
SAP HANA på store Azure-instanser                            
IP-adresser på instansniveau  
L-serie                      
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
App Service      
Webprogrammer      
Mobilapps      
API-apps      
Cloud Services  
A0-A7  
Av2      
A8-A11 (beregningstung)                    
D-serie                
Dv2-serie  
G-serie                      
H-serie                        
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch      
Azure Container Registry          
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service                  
Funktioner              
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                              
ExpressRoute  
ExpressRoute-kredsløb                              
ExpressRoute-gateways          
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                          
Storage
Storage  
Disk Storage    
Varme/kolde Blob Storage-niveauer          
Import/eksport        
Managed Disks          
Web + mobil
API Management          
Media Services              
Encoding              
Live og on-demand-streaming              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                        
DocumentDB          
SQL Data Warehouse      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Intelligens og analyse
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                          
Dataflytning              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake-analyse                            
Cognitive Services                              
Academic Knowledge API                              
Bing Autosuggest API                              
Computer Vision-API                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Humør-API                              
Face API                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Recommendations-API                              
Bing Search API'er                              
Speaker Recognition API                              
Bing Speech API                              
Bing Spell Check API                              
Text Analytics-API                              
Web Language Model-API                              
Translator Speech API                              
Translator Text API                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 til Customer Insights                          
Internet of Things
IoT Suite                            
IoT Hub                        
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Time Series Insights                            
Enterprise Integration
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logic Apps          
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                              
Roaming efter virksomhedens tilstand                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory-domænetjenester            
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C                  
Security Center                              
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                        
Build & Deployment/Build (XAML)                        
Belastningstest                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Overvågning og administration
Advisor                              
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation                      
Log Analytics                        
Sikkerhed og overensstemmelse                            
Beskyttelse og genoprettelse                
Automatisering og kontrol                              
Indsigt og analyse                              
Service Map                              
Azure Monitor      
Aktivitetslogge og vigtige beskeder                              
Målepunkter og vigtige beskeder          
Diagnosticeringslogge                              
Automatisk skalering          
Handlingsgrupper                              
    Europa Tyskland Storbritannien
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Compute
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
DS-serie          
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie          
GS-serien          
H-serie          
NC-serie              
NV-serie            
SAP HANA på store Azure-instanser              
IP-adresser på instansniveau  
L-serie              
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
App Service  
Webprogrammer  
Mobilapps  
API-apps  
Cloud Services  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
G-serie          
H-serie          
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry      
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service          
Funktioner        
Netværk
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute  
ExpressRoute-kredsløb            
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Network Watcher              
Storage
Storage  
Disk Storage  
Varme/kolde Blob Storage-niveauer  
Import/eksport          
Managed Disks      
Web + mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live og on-demand-streaming          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Intelligens og analyse
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Dataflytning          
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake-analyse            
Cognitive Services              
Academic Knowledge API              
Bing Autosuggest API            
Computer Vision-API              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Humør-API              
Face API              
Language Understanding Intelligent Service              
Recommendations-API              
Bing Search API'er            
Speaker Recognition API              
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Text Analytics-API              
Web Language Model-API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 til Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights          
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services            
Build & Deployment/Build (XAML)            
Belastningstest            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Sikkerhed og overensstemmelse            
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol            
Indsigt og analyse            
Service Map            
Azure Monitor      
Aktivitetslogge og vigtige beskeder            
Målepunkter og vigtige beskeder      
Diagnosticeringslogge            
Automatisk skalering      
Handlingsgrupper            
    Asien og Stillehavsområdet Australien Indien Japan Korea
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Compute
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)                      
D-serie            
Dv2-serie  
DS-serie            
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie                  
GS-serien                  
H-serie                      
NC-serie                        
NV-serie                    
SAP HANA på store Azure-instanser                        
IP-adresser på instansniveau  
L-serie                  
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
App Service  
Webprogrammer  
Mobilapps  
API-apps  
Cloud Services  
A0-A7  
Av2  
A8-A11 (beregningstung)                      
D-serie            
Dv2-serie  
G-serie                  
H-serie                      
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry        
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service          
Funktioner          
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-kredsløb                      
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                        
Storage
Storage  
Disk Storage  
Varme/kolde Blob Storage-niveauer  
Import/eksport          
Managed Disks  
Web + mobil
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live og on-demand-streaming      
Notification Hubs      
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                    
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Intelligens og analyse
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Dataflytning              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake-analyse                        
Cognitive Services                        
Academic Knowledge API                        
Bing Autosuggest API                      
Computer Vision-API                        
Content Moderator                        
Custom Speech Service                        
Humør-API                        
Face API                        
Language Understanding Intelligent Service                        
Recommendations-API                        
Bing Search API'er                      
Speaker Recognition API                        
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Text Analytics-API                        
Web Language Model-API                        
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 til Customer Insights                        
Internet of Things
IoT Suite            
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logic Apps      
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester      
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C                        
Security Center                      
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                    
Build & Deployment/Build (XAML)                    
Belastningstest                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Sikkerhed og overensstemmelse                    
Beskyttelse og genoprettelse        
Automatisering og kontrol                    
Indsigt og analyse                    
Service Map                        
Azure Monitor  
Aktivitetslogge og vigtige beskeder                      
Målepunkter og vigtige beskeder  
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering  
Handlingsgrupper