Viser mobilvisning Computervisning

Produkter tilgængelige efter område

With 32 announced regions, more than any other cloud provider, Azure makes it easy to choose the datacenter and regions that's right for you and your customers.

USA Azure Government Canada Brasilien Europa Tyskland Storbritannien Asien og Stillehavsområdet Australien Indien Japan Korea
Produkter Non-Regional* Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USA's regering, Virginia USA's regering, Iowa USA, DoD, øst USA, DoD, central Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Virtuelle maskiner
A0-A7
Av2
A8-A11 (beregningstung)
D-serie
Dv2-serie
DS-serie
DSv2-serie
F-serie
Fs-serie
G-serie
M-series
GS-serien
H-serie
NC-serie
NV-serie
SAP HANA på store Azure-instanser
IP-adresser på instansniveau
L-serie
Red Hat Linux
Reserveret IP
Cloud Services
A0-A7
Av2
A8-A11 (beregningstung)
D-serie
Dv2-serie
G-serie
M-series
H-serie
IP-adresser på instansniveau
Reserveret IP
VM-skaleringssæt
Funktioner
CDN (Content Delivery Network)
ExpressRoute
ExpressRoute-kredsløb
ExpressRoute-gateways
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Belastningsjustering
VPN-gateway
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Disk Storage
Varme/kolde Blob Storage-niveauer
Import/eksport
Backup
StorSimple
Site Recovery
Data Lake Store
Managed Disks
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
API Management
CDN (Content Delivery Network)
Media Services
Encoding
Live og on-demand-streaming
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Logic Apps
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Batch
Container Registry
Tjenestestruktur
Beholdertjenester
SQL Database
SQL-datasynkronisering
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Data Factory
Dataflytning
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
HDInsight
HDInsight Linux
HDInsight Windows
Machine Learning
Stream Analytics
Data Factory
Dataflytning
Log Analytics
Data Catalog
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Cognitive Services
Academic Knowledge API
Bing Autosuggest API
Computer Vision-API
Content Moderator
Custom Speech Service
Humør-API
Face API
Language Understanding Intelligent Service
Recommendations-API
Speaker Recognition API
Bing Speech API
Bing Spell Check API
Text Analytics-API
Translator Speech API
Translator Text API
Web Language Model-API
Bing Web Search API
Bing News Search API
Bing Image Search API
Bing-videosøgnings-API
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 til Customer Insights
Cognitive Services
Academic Knowledge API
Bing Autosuggest API
Computer Vision-API
Content Moderator
Custom Speech Service
Humør-API
Face API
Language Understanding Intelligent Service
Recommendations-API
Speaker Recognition API
Bing Speech API
Bing Spell Check API
Text Analytics-API
Translator Speech API
Translator Text API
Web Language Model-API
Bing Web Search API
Bing News Search API
Bing Image Search API
Bing-videosøgnings-API
IoT Suite
IoT Hub
Machine Learning
Stream Analytics
Event Hubs
Notification Hubs
Time Series Insights
StorSimple
API Management
Data Factory
Dataflytning
Service Bus
Data Catalog
SQL Server Stretch Database
Logic Apps
Azure Active Directory
Roaming efter virksomhedens tilstand
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory-domænetjenester
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Security Center
Visual Studio Team Services
Build & Deployment/Build (XAML)
Belastningstest
API Management
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Advisor
Backup
Site Recovery
Application Insights
Scheduler
Automation
Log Analytics
Traffic Manager
Sikkerhed og overensstemmelse
Beskyttelse og genoprettelse
Automatisering og kontrol
Indsigt og analyse
Service Map
Azure Monitor
Aktivitetslogge og vigtige beskeder
Målepunkter og vigtige beskeder
Diagnosticeringslogge
Automatisk skalering
Handlingsgrupper
Network Watcher
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region