Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Viser mobilvisning Computervisning

Spring over navigation

Produkter tilgængelige efter område

Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USAs regering, Virginia USAs regering, Iowa Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
    USA Azure Government Canada Brasilien
Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 USAs regering, Virginia USAs regering, Iowa Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)                    
D-serie            
Dv2-serie  
DS-serie            
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie                
GS-serien                  
H-serie                      
N-serien                        
SAP HANA på store Azure-instanser                        
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux      
Reserveret IP  
Apptjeneste  
Webprogrammer  
Mobilapps      
API-apps  
Cloudtjenester  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)                    
D-serie            
Dv2-serie  
G-serie                
H-serie                      
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry                      
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service              
Funktioner              
Netværk
CDN      
ExpressRoute                          
Azure DNS                          
Virtuelt netværk  
Traffic Manager                          
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Lager  
Premium-lagerplads    
Hot/Cool Storage      
Import/eksport        
Web + mobil
API Management      
Medietjenester          
Kodning          
Live og on-demand-streaming          
Beskedhubs      
Søg              
Mobile Engagement                          
Databaser
SQL-database  
SQL-datasynkronisering                    
DocumentDB        
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Intelligens og analyse
HDInsight              
HDInsight D-serie                          
HDInsight Dv2-serie                
Machine Learning                        
Data Factory                        
Dataflytning            
Data Catalog                        
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake-analyse                        
Cognitive Services                          
Academic Knowledge API                          
Bing Autosuggest API                          
Computer Vision-API                          
Content Moderator                          
Humør-API                          
Face API                          
Language Understanding Intelligent Service                          
Recommendations-API                          
Bing Search API'er                          
Speaker Recognition API                          
Bing Speech API                          
Bing Spell Check API                          
Text Analytics-API                          
Web Language Model-API                          
Translator Speech API                          
Translator Text API                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 for Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite                        
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics              
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk-tjenester              
Logiske apps          
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                          
Roaming efter virksomhedens tilstand                        
Multi-Factor Authentication                          
Azure Active Directory-domænetjenester                  
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C              
Security Center                          
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                      
Build & Deployment/Build (XAML)                      
Belastningstest                      
Visual Studio Application Insights                        
Azure DevTest Labs              
HockeyApp                          
Overvågning og administration
Advisor                          
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automatisering                    
Log Analytics                      
Sikkerhed og overensstemmelse                        
Beskyttelse og genoprettelse            
Automatisering og kontrol                          
Indsigt og analyse                          
Azure Monitor  
    Europa Tyskland Storbritannien
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
DS-serie          
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie          
GS-serien          
H-serie            
N-serien            
SAP HANA på store Azure-instanser              
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux      
Reserveret IP  
Apptjeneste  
Webprogrammer  
Mobilapps  
API-apps  
Cloudtjenester  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)          
D-serie          
Dv2-serie  
G-serie          
H-serie            
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry              
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service          
Funktioner          
Netværk
CDN  
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtuelt netværk  
Traffic Manager            
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Lager  
Premium-lagerplads  
Hot/Cool Storage  
Import/eksport          
Web + mobil
API Management      
Medietjenester          
Kodning          
Live og on-demand-streaming          
Beskedhubs      
Søg          
Mobile Engagement            
Databaser
SQL-database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Intelligens og analyse
HDInsight          
HDInsight D-serie              
HDInsight Dv2-serie          
Machine Learning          
Data Factory            
Dataflytning          
Data Catalog          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake-analyse              
Cognitive Services              
Academic Knowledge API              
Bing Autosuggest API            
Computer Vision-API              
Content Moderator              
Humør-API              
Face API              
Language Understanding Intelligent Service              
Recommendations-API              
Bing Search API'er            
Speaker Recognition API              
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Text Analytics-API              
Web Language Model-API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services            
Dynamics 365 for Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk-tjenester          
Logiske apps          
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services            
Build & Deployment/Build (XAML)            
Belastningstest            
Visual Studio Application Insights          
Azure DevTest Labs          
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automatisering          
Log Analytics            
Sikkerhed og overensstemmelse            
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol            
Indsigt og analyse            
Azure Monitor      
    Asien og Stillehavsområdet Australien Indien Japan
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
Beregning
Virtuelle maskiner  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie        
Dv2-serie  
DS-serie        
DSv2-serie  
F-serie  
Fs-serie  
G-serie                
GS-serien                
H-serie                    
N-serien                  
SAP HANA på store Azure-instanser                    
IP-adresser på instansniveau  
Red Hat Linux  
Reserveret IP  
Apptjeneste  
Webprogrammer  
Mobilapps      
API-apps  
Cloudtjenester  
A0-A7  
A8-A11 (beregningstung)                  
D-serie        
Dv2-serie  
G-serie                
H-serie                    
IP-adresser på instansniveau  
Reserveret IP  
Batch  
Azure Container Registry                    
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt  
Azure Container Service      
Funktioner        
Netværk
CDN  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtuelt netværk  
Traffic Manager                  
Belastningsjustering  
VPN-gateway  
Application Gateway  
Lager
Lager  
Premium-lagerplads    
Hot/Cool Storage  
Import/eksport      
Web + mobil
API Management  
Medietjenester  
Kodning  
Live og on-demand-streaming  
Beskedhubs  
Søg          
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL-database  
SQL-datasynkronisering                
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Intelligens og analyse
HDInsight      
HDInsight D-serie                  
HDInsight Dv2-serie        
Machine Learning                
Data Factory                    
Dataflytning          
Data Catalog                
Power BI Embedded              
Data Lake Store                    
Data Lake-analyse                    
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                  
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Humør-API                    
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Search API'er                  
Speaker Recognition API                    
Bing Speech API                  
Bing Spell Check API                  
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Translator Speech API                  
Translator Text API                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 for Customer Insights                    
Internet of Things
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk-tjenester        
Logiske apps        
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                  
Roaming efter virksomhedens tilstand                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory-domænetjenester            
Nøgleboks  
Azure Active Directory B2C                    
Security Center                  
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                
Build & Deployment/Build (XAML)                
Belastningstest                
Visual Studio Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Overvågning og administration
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Automatisering            
Log Analytics                
Sikkerhed og overensstemmelse                
Beskyttelse og genoprettelse    
Automatisering og kontrol                
Indsigt og analyse                
Azure Monitor