Priser for Azure Active Directory B2C

Forbrugeridentitets- og adgangsstyring i clouden

Azure Active Directory B2C er en cloudbaseret løsning til administration af identitet og adgang til dine web- og mobilprogrammer, der henvender sig til dine forbrugere. Det er en let tilgængelig global tjeneste, der kan skaleres til hundrede millioner af forbrugeridentiteter. Azure Active Directory B2C, der er bygget på en sikker platform i virksomhedsklassen, sørger for, at din virksomhed og dine forbrugere er beskyttet.

Månedlige aktive brugere (MAU'er)

Azure Active Directory B2C prissættes afhængigt af månedlige aktive brugere (MAU'er), hvilket hjælper kunder med at reducere omkostninger og udføre mere pålidelig planlægning fremadrettet. En MAU tælles, når en entydig bruger godkender i en given kalendermåned.

Azure AD B2C faktureres til følgende takster for Standard-niveauet.* Kunder med en Enterprise Aftale faktureres til en lav, fast pris.

Månedlige aktive brugere pr. måned Pris ved offentlig tilgængelighed Pris på Enterprise Aftale
Første 50.000 Gratis Kunder med en Enterprise Aftale er berettiget til at skifte til MAU-baseret fakturering (Monthly Active Users – månedlige aktive brugere), som inkluderer det gratis niveau med 50.000 MAU'er. Efterfølgende vil Azure AD B2C-forbrug faktureres ved en lav fast sats pr. MAU. Kontakt din partner eller Microsoft-repræsentant for at få mere at vide.
Næste 50.000 $0.0055
Næste 900.000 $0.0046
Næste 9.000.000 $0.00325
Større end 10.000.000 $0.0025

Særskilte gebyrer:

MFA og sms/telefonhændelser $0.03 pr. sms-/telefonhændelse

Vi har lyttet til det, vores kunder har sagt om deres behov i forhold til forudsigelig, intuitiv og omkostningseffektiv fakturering for kundeidentitetsløsninger. Med MAU-baseret fakturering kan kunder drage fordel af:

 • Udvidet gratis niveau: Det nye gratis niveau strækker sig endnu længere ved at give kunder 50.000 MAU'er pr. måned – hvilket muliggør flere godkendelser pr. bruger i forhold til den tidligere gratis tildeling af 50.000 godkendelser. De fleste kunder – med 50.000 eller færre MAU'er pr. måned – kan også bruge Azure AD B2C gratis.
 • Forudsigelige prognoser: Det er nemmere og mere forudsigeligt at anslå månedlig fakturering på MAU-basis end at forsøge at forudsige antallet af månedlige godkendelser.
 • Forbrugsbaseret fakturering: Betal kun for dine MAU'er. Kunder opkræves ikke gebyr for en MAU's efterfølgende godkendelser eller for lagring af inaktive brugere i løbet af den pågældende kalendermåned.

  Hvis du f.eks. har 100.000 månedlige aktive brugere (MAU'er), der anvender standardfunktioner, er din månedlige faktura $275, uanset hvor mange gange de enkelte MAU'er godkender:

  (50.000 MAU'er x $0 (gratis niveau)) + (50.000 MAU'er x $0.0055) = $275

Globalt faktureres der et fast gebyr på $0.03 for hvert enkelt forsøg på at udføre multifaktorgodkendelse eller for hver enkelt sms/telefonhændelse.

*Priserne på funktioner i den offentlige prøveversion kan ændres senere.

Support og SLA 

 • Teknisk support til Azure AD B2C er tilgængelig via Azure Support til en startpris på $29. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • Garanteret oppetid på 99,9 % for Azure Active Directory B2C-tjenesten. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • Du kan slå MAU-baseret fakturering til allerede i dag. Ejere af et Azure-abonnement kan aktivere den nye faktureringsmodel via Azure-portalen. Hvis du ikke vælger det, bliver du fortsat faktureret på baggrund af antallet af månedlige godkendelser indtil en fremtidig udfasningsdato.
 • Vi har i tæt samarbejde med vores kunder bestræbt os på at forstå deres behov i forhold til forudsigelig, intuitiv og omkostningseffektiv fakturering for kundeidentitet.

  Takket være det gratis niveau med 50.000 MAU'er pr. måned vil langt størstedelen af kunder opleve øjeblikkelige besparelser, og de vil kunne bruge Azure AD B2C gratis. Alle kunder får fordel af mere nøjagtige prognoser med forudsigelig måned til måned-gebyrer.

 • Kunder med en Enterprise Aftale er berettiget til at skifte til MAU-baseret fakturering. Hvis du overstiger det gratis niveau med 50.000 MAU'er, faktureres efterfølgende Azure AD B2C-forbrug ved en lav fast sats pr. MAU. Kontakt din partner eller Microsoft-repræsentant for at få mere at vide.

 • Vi opfatter nye kunder som kunder, der knytter en Azure AD B2C-lejer til et abonnement fra og med d. 1. november 2019. Nye kunder faktureres hver måned pr. MAU.

  Du er en ny kunde, hvis du:


  • Har oprettet en ny lejer d. 1. november 2019 eller senere og knyttet lejeren til et Azure-abonnement og dermed oprettet en ny Azure AD B2C-ressource
  • Tidligere har oprettet en lejer, som ikke havde et Azure-abonnement, pr. d. 1. november 2019
 • En MAU (månedlig aktiv bruger) er en entydig bruger, der udfører en godkendelse i løbet af en given måned. En bruger, der godkender flere gange i løbet af en given måned, tæller f.eks. som én MAU. Kunder opkræves ikke gebyr for en MAU's efterfølgende godkendelser i løbet af måneden eller for inaktive brugere.

 • Godkendelser kan omfatte:

  • Aktiv, interaktiv logon af brugeren
  • Passiv, ikke-interaktiv logon (f.eks. enkeltlogon, tilmelding, logon, opdatering af token og ændring af adgangskode)

  Yderligere handlinger, der tæller som en godkendelse, omfatter: logon på en portal, indløsning af en invitation, godkendelse til at udføre en administratorhandling, og når et program bytter et opdateringstoken med et nyt identitetstoken eller adgangstoken for den pågældende bruger.

 • Hvis du vælger at aktivere sikkerhed på et højere niveau ved hjælp af multifaktorgodkendelse for tale og sms, opkræves du fortsat et globalt fast gebyr på $0.03 for alle forsøg på at udføre multifaktorgodkendelse den pågældende måned, uanset om det lykkes eller ej. Den globale sats medfører større forudsigelighed ved at fjerne prisvariationer for sms-beskeder, der afhænger af telefonselskabet eller destinationstelefonnummeret.

  Hvis du f.eks. har 100.000 månedlige aktive brugere (MAU'er), der hver især foretager to forsøg på at udføre multifaktorgodkendelse i den pågældende måned, faktureres du for $6000 ud over dit forbrug:

  100.000 MAU'er x 2 forsøg på multifaktorgodkendelse pr. bruger = 200.000 forsøg på multifaktorgodkendelse
  200.000 forsøg på multifaktorgodkendelse x $0.03 pr. forsøg = $6000

  Din samlede faktura for B2C-forbrug og forbrug af multifaktorgodkendelse den pågældende måned vil være:

  $275 (MAU-baseret forbrug) + $6000 (beskyttelse med multifaktorgodkendelse) = $6275

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Active Directory B2C

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis