Spring over navigation

DevOps vs. Agile

Både DevOps og Agile er moderne softwareudviklingspraksisser, der har som mål at skabe en struktur for produktionen af en del af et projekt, en lancering eller en udgivelse.

Forståelse af forskellen

Selvom både DevOps og Agile bruges til udvikling af software, har de forskellige tilgange, involverer forskellige grupper og afdelinger og strukturerer produktionen forskelligt.

Det vigtigste at vide om DevOps i forhold til Agile er, at de ikke udelukker hinanden. DevOps er en kultur, der støtter samarbejde på tværs af alle de parter, der er involveret i udviklingen og vedligeholdelsen af software. Agile kan beskrives som en udviklingsmetodologi, der er designet til at opretholde produktiviteten og fungere som drivkraft for udgivelser i en virkelighed med skiftende behov. Selvom DevOps- og Agile-metodologierne er forskellige, fører de til en større effektivitet og mere pålidelige resultater, når de bruges sammen.

En kortfattet sammenligning

Ved en evaluering af DevOps versus Agile er det vigtigt at forstå de to processers overordnede filosofi, hvor de ligner hinanden, og hvor de adskiller sig fra hinanden, samt hvordan de hver især kan integreres i dit team. DevOps og Agile udelukker ikke hinanden – du kan implementere aspekter fra begge processer i din virksomhed. Oplysningerne nedenfor hjælper dig med at få en bredere forståelse af de vigtigste ligheder og forskelle mellem DevOps og Agile.

DevOps-definition

DevOps er en softwareudviklingspraksis, der fører mennesker, processer og teknologier sammen om at levere kontinuerlig værdi. Tilgangen er opdelt i planlægning og sporing, udvikling, build og test, levering samt overvågning og drift. DevOps er unik forstået på den måde, at teams inden for udvikling, it-drift, kvalitetsteknik og sikkerhed arbejder sammen om at skabe effektivitet på tværs af alle opgaver, der er involveret i en ny produktlancering, -udgivelse eller -opdatering.

DevOps-filosofi og -fokus

DevOps-kulturen, der er forankret i stabilitet, konsistens og planlægning, forsøger at identificere nye måder at forbedre og strømline processer på. Som et resultat deraf fokuserer DevOps på at maksimere effektivitet ved at identificere programmerbare processer og øge automatiseringen.

DevOps-omfang

DevOps repræsenterer skæringspunkterne mellem udvikling, drift og kvalitetssikring. Teams forenes på tværs af fagområder og samarbejder om udviklingen og leveringen af software.

DevOps-manifestationer

  • Løbende integration
  • Løbende levering
  • Fortsat udvikling

Agile-definition

Dynamisk udvikling med Agile er en leveringstilgang, der er relateret til trimmet produktion. Det grundlæggende ved Agile er centreret omkring oprettelse af en fungerende prototype eller et fungerende build midt i skiftende behov og krav. Tilpasningsevne, der er en kerneattribut i Agile, slår bro mellem udviklingsteamet og slutbrugeren og prioriterer brugernes og interessenternes behov over ufleksible planer.

Agile-filosofi og -fokus

Fail-fast-tankegangen i Agile er centreret omkring tilpasningsevne og at holde trit med kundernes behov og forventninger. Funktionerne beskrives som brugerhistorier og sætter fokus på den enkelte bruger, hvad den pågældende har brug for og hvorfor.

Agile-omfang

Dynamisk udvikling med Agile er specifik for udviklingsteamet, dets produktivitet og dets arbejde for at fuldføre det aktuelle projekt. Udvikling udføres i trinvise sprints, og softwarelevering, -udrulning eller løbende vedligeholdelse af de enkelte udgivelser administreres af forskellige teams.

Agile-manifestationer

  • Scrum
  • Kanban
  • Trimmet udvikling
  • DSDM
  • Ekstrem programmering
  • Crystal
  • Funktionsdrevet udvikling

Sådan arbejder DevOps og Agile sammen

Både DevOps og Agile skaber en struktur, der kan fremskynde softwareleveringen. Du behøver ikke at vælge mellem DevOps og Agile – i stedet kan du bruge begge metodologier. Agiles styrke er især metoder til organisering af arbejdet, f.eks. gennem Scrum eller Kanban, og DevOps har en bredere kultur, der sikrer, at software kan leveres hurtigere og mere pålideligt.

I stedet for at beslutte, om du skal bruge DevOps eller Agile, er spørgsmålet snarere, hvordan du bruger begge dele. Når du overvejer, hvordan du skal skabe en udviklingspraksis med det bedste fra DevOps og Agile, kan du her se nogle eksempler på vigtige fordele og funktioner, der kan hjælpe dig med at skabe et optimeret udviklingsmiljø.

De vigtigste DevOps-funktioner

Større omfang og rækkevidde

DevOps bruges på alle stadier af softwareudvikling og -levering med henblik på at gøre udgivelser hurtigere og mere pålidelige.

Samarbejde på tværs af afdelinger

En kultur, der reducerer friktion og fremmer teamwork på tværs af funktioner, kan skabe et bedre arbejdsmiljø og mere effektive teams.

Effektivitet fra automatisering

DevOps-praksissen forsøger at finde muligheder for at skabe programmerbare processer og automatisere arbejdsprocesser, hvor det er muligt, for at øge effektiviteten.

De vigtigste Agile-funktioner

Produktivitetsværktøjer til arbejdsprocessen

Kanban, Scrum og andre velkendte planlægningsværktøjer fra Agile hjælper med at følge arbejdet ved at organisere krav, opgaver og fremdrift.

Trinvis fremdrift

Brugen af sprints eller andre tidsbegrænsede produktionstilgange hjælper med at skabe en konsistent udviklingsrytme.

Kundens behov

Fail-fast-, fail-early-mentaliteten i Agile hjælper med at give en konsistent feedbackløkke, der giver kundernes forventninger førsteprioritet.

Værktøjer til DevOps og Agile

Efterhånden som du skaber din egen tilgang og softwareleveringspraksis, får du behov for at finde et sæt værktøjer, der passer til din arbejdsproces. Azure DevOps omfatter alt det, du skal bruge for at opnå en mere intelligent planlægning, samarbejde bedre og sende hurtigere med et sæt moderne udviklingstjenester.

Azure DevOps omfatter Azure Boards, der er et sæt værktøjer, som hjælper dig med at planlægge, følge og diskutere arbejdet på tværs af teams. Azure Boards, der er forberedt til Scrum og understøtter Kanban, gør det nemt at inkorporere Agile-softwareudvikling i din DevOps-tilgang.

Azure DevOps gør dig i stand til at tilpasse din oplevelse til dine arbejdsprocesser – du kan bygge, teste og udrulle med kontinuerlig integration og levering, bruge velafprøvede Agile-værktøjer til at planlægge og følge dit arbejde og trygt teste og sende. Den omfattende programpakke med modulære værktøjer, der kan blandes på kryds og tværs, er fleksibel og kan bruges til udvikling på enhver platform.

Kan vi hjælpe dig?