Leeswijzer voor het ‘Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) Coverage report’

该资源提供 Nederlands 版。

发布时间:2020/7/1

Adequate beveiliging van informatie is een voorwaarde vanuit onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) geeft een normenkader voor informatiebeveiliging bij de Rijksdienst. Deze ‘baseline’ is sinds 2012 van kracht, en kan worden ingezet op een ‘comply or explain’ manier.