Ana içeriğe atla

Microsoft Azure Önizlemeleri için Ek Kullanım Koşulları

Son güncelleştirme: Kasım 2022

Azure, önizleme, beta ya da Microsoft tarafından isteğe bağlı değerlendirme için teklif edilen diğer yayın öncesi özellikleri, hizmetleri, yazılımları veya bölgeleri ("Önizlemeler") içerebilir. Önizlemeler size Azure kullanımınızı düzenleyen anlaşmanızın bir parçası olarak lisanslanır ve Microsoft Ürün Koşulları ile Microsoft Ürünleri ve Hizmetleri Veri Koruma Eki ’nin ("DPA") Çevrimiçi Hizmetler için Evrensel Lisans Koşulları altında ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, "Önizlemeler" için geçerli şartlara tabidir.

Belirli adlara sahip Önizlemeler, varsa, aşağıda belirtilen ek koşullara tabidir. Bu Önizlemeler, Azure kullanımınızı düzenleyen anlaşmanızı tamamlayan bu ek koşullara uyarınca size sunulmuştur. Büyük harfle yazılan koşullar anlaşmanızdabelirtilen anlama sahip olacaktır. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Önizlemeyi/önizlemeleri kullanmayın. 

Azure Active Directory önizleme programları

Azure Active Directory, önizleme programları biçiminde güncelleştirmeler ve yeni özellikler sağlar. Microsoft, Azure AD'nin standart hizmetinin bir parçası haline gelmeden önce Microsoft ve müşterilere yeni özelliği değerlendirme ve anlama fırsatı vermek için önizlemeleri aşamalı olarak sunar. Aşamalar aşağıdaki gibidir:

 1. Özel önizleme – Bu aşamada, bazı müşterilerimizi erken erişime davet ederek yeni kavramları ve özellikleri deneyimlemelerini istiyoruz. Bu aşamada resmi destek hizmeti sunulmuyor.
 2. Genel önizleme – Bu aşamada, uygun Azure AD lisansına sahip tüm müşterilerin yeni özelliği değerlendirmesine izin veriyoruz. Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri birimi, bu aşamada destek hizmetleri sağlar ancak normal hizmet seviyesi sözleşmeleri geçerli değildir. Müşteri, Azure AD Portalı'nda açıklanan yeni özelliklere ilişkin olarak kullanıcı arabiriminde önizleme sırasında mevcut olan yeni deneyime dikkat çeken bilgi şeritleri görebilir. Müşteriler, bilgi şeridine tıklayarak önizleme deneyimine katılır.
 3. Genel kullanım (GA) – Genel önizleme tamamlandıktan sonra, ilgili özellik lisanslı tüm müşterilerin kullanımına açık hale gelir ve tüm Microsoft destek kanalları aracılığıyla desteklenir. Yeni bir özellik mevcut işlevselliği etkilediğinde, sizin veya kullanıcılarınızın işlevi kullanma şeklini değiştirebileceğini unutmayın.

Her Azure Active Directory önizleme programının farklı katılım gereksinimleri ve bağımlılıkları vardır.

Azure Haritalar (Önizleme)

Azure Haritalar İçeriğinin İzin Verilen ve Yasaklanan Kullanımları

Navigasyon kısıtlamaları

Müşteri, Azure Haritalar'ı herhangi bir uygulamada sokak sokak navigasyon işlevini etkinleştirmek için kullanamaz.

Veritabanı kısıtlamaları

Müşteri, Azure Haritalar'ı veya herhangi bir bölümünü, rakip bir veritabanı veya Müşterinin hizmeti ya da verileri ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin sağladığı veya oluşturduğu veriler ile tamamen veya kısmen doldurulmuş, türetilmiş bir veritabanı oluşturmak için kullanamaz.

Müşteri, Azure Haritalar tarafından sağlanan verileri; Hizmette halihazırda bulunmayan (örneğin üzerinde mülkiyet hakkınızın olduğu içerikler) ya da Microsoft'un lisans verdiği bir veri türünü katmanlar şeklinde kullandığı durumlar hariç herhangi bir üçüncü kişi veritabanı ile birlikte kullanamaz.

API Sonuçları

Müşteri, Azure Haritalar API'si tarafından sağlanan coğrafi konumlar veya ters coğrafi konumlar, harita veri desenleri ve güzergah bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri ("Sonuçlar"), birden fazla kullanıcıya hizmet sunmak veya Azure Haritaların işlevselliğini devre dışı bırakmak için ilgili Yükseltme Sonuçlarını ölçeklendirme amacıyla önbelleğe alamaz veya depolayamaz.

Sonuçların önbelleğe alınmasına ve depolanmasına, Müşterinin önbelleğe alma işleminin uygulamanın gecikme sürelerini azaltma amacı taşıdığı durumlarda izin verilir. Sonuçlar, aşağıdaki sürelerden daha uzun depolanamaz: (i) döndürülen başlıklarda belirtilen geçerlilik süresi veya (ii) 6 ay; hangisi daha kısaysa. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Müşteri etkin bir Azure hesabına sahip olduğu sürece Müşteri coğrafi kodlara sürekli erişim sağlayabilir.

Müşteri, coğrafi kodlar ve/veya Azure Maps Weather hizmeti sonuçları haricinde, yalnızca bu Koşullarda açıklandığı şekilde, herhangi bir üçüncü taraf içeriğinde veya coğrafi harita veritabanında hiçbir Sonuç görüntüleyemez.

Arama API

Microsoft, Azure Haritalar'a gönderilen istekleri, işlenmek üzere Bing Haritalar API'ye gönderebilir. Bing Haritalar API'ye gönderilen tüm veriler, Bildirimler bölümünde bulunan Bing Haritalar koşullarına tabi olacaktır. Microsoft'a gönderilen ve Bing Haritalar API ile bağlantılı olarak işlenen, GDPR'ye tabi tüm kişisel verilere ilişkin olarak, siz ve Microsoft'un GDPR kapsamında bağımsız veri denetleyicileri olduğunu kabul edersiniz. GDPR'ye uyumluluğunuzdan bağımsız olarak siz sorumlu olursunuz.

Harita Verileri

TomTom telif hakkı bildirimini gösteren içeriğin kullanımı, TomTom Lisanslama Üçüncü Kişi Ürün Koşulları ve EULA (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/) içerisinde belirtilen kısıtlamalara uygun olmalıdır. Azure Haritalar, Bildirimler bölümünde bulunan Bing Maps Bildirimine tabi olan Bing Imagery'i kullanır.

Müşteri, tüm son kullanıcılarının bu bölümde tanımlanan hizmetleri geçerli ve mevcut bir abonelik uyarınca kullanmasını sağlar.

Kullanıcı bölgesi parametresi

Azure Haritalar'daki kullanıcı bölgesi parametresi, Müşterinin Azure Haritalar üzerinden erişme yetkisi olduğu haritaların, görüntülerin ve diğer veriler ile üçüncü taraf içeriklerin sağlandığı ülkelerde, haritalandırma da dahil ilgili tüm yasalara uygun olarak kullanılmalıdır.

Doğruluk garantisi yoktur

Microsoft ve tedarikçileri; Azure Haritalar tarafından sağlanan haritalar, görüntüler, veriler veya herhangi başka bir içeriğin doğru veya eksiksiz olduğuna dair bir garanti vermez.

Telif Hakkı

Müşteri, Azure Haritalar içerisinde bulunan veya bu hizmet tarafından otomatik olarak oluşturulan herhangi bir logoyu ve/veya telif hakkı bildirimini kaldıramaz, karartamaz, gizleyemez veya değiştiremez.

Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı AI Hizmetleri Sınırlı Erişim (Önizlemeler)

Bir Azure Bilişsel Hizmetler veya Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri’nin bir önizleme sürümü veya özelliği Sınırlı Erişim Hizmetleri Koşulları’na tabi olarak belirlendiyse, bu önizleme sürümü veya özelliğe erişiminiz ve bunları kullanımınız için Microsoft Ürün Koşulları’nda bulunan Microsoft Azure Bilişsel Hizmetler için Hizmete Özel Koşullar’daki Sınırlı Erişim Koşullar’ına tabi olacaktır.

Bağlantılı veya Bağlantısız Kapsayıcılarda Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı AI Hizmetleri (Önizlemeler)

Kapsayıcıların dağıtım ortamlarını Müşteriler kontrol ettiği için Müşterilerin, Kişisel Veriler veya yüksek yasal ya da mevzuata uygunluk gereksinimlerine tabi diğer verileri işlemek için kapsayıcılarda Hizmetlerin önizleme sürümlerini kullanmaları yasak değildir. Müşterinin kapsayıcılardaki Hizmetleri (bağlantılı veya bağlantısı kesik) kullanımına yönelik olarak, Microsoft Ürün Koşulları’nda bulunan Microsoft Azure Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri için Hizmete Özel Koşullar’daki Kapsayıcılardaki Hizmetler için koşulların yanı sıra diğer önizleme koşulları geçerlidir. Kapsayıcıdaki önizleme sürümünün özel bir yasaya veya mevzuata tabi verilerin işlenmesiyle ilgili olarak uygun olup olmadığına karar verme ve söz konusu önizleme sürümünün, Müşterinin yasal ve mevzuatla ilgili yükümlülükleriyle uygun bir şekilde kullanılmasını sağlama sorumluluğu Müşteriye aittir.

Microsoft, kapsayıcılardaki hizmetlerle ilgili olarak zorunlu ve/veya isteğe bağlı güncelleştirmeler ve ekler sunabilir. Bir güncelleştirme gerçekleştirilmesi gerekiyorsa Müşteri, kapsayıcıyı Microsoft bildirim gereksinimlerine uygun şekilde güncelleştirecektir. Bu güncelleştirmelerin gerçekleştirilmemesi, kapsayıcının işlevselliğini etkileyebilir ve/veya kapsayıcının çalışmamasına neden olabilir. Müşteri, birlikte gönderilen belirli şartlara (varsa) tabi şekilde kapsayıcılardaki hizmet güncelleştirmeleri veya eklerini, yayın öncesi kodu, ek işlevselliği ve kapsayıcılar için isteğe bağlı eklenti hizmetlerini kullanabilir. Bir kapsayıcının genel kullanıma ("GA") sunulmasıyla birlikte Müşterinin önizleme kapsayıcılarını kullanmayı sonlandırması ve yıllık kapsayıcı yeniden etkinleştirme süresinden geç olmayacak şekilde ilgili GA sürümlerine güncelleştirme gerçekleşmesi gerekir.

Bilişsel Hizmetler, Uzamsal Analiz Kapsayıcısı

 1. H.264/AVC Görsel Standardı, VC-1 Video Standardı, MPEG-4 Kısım 2 Görsel Standardı ve MPEG-2 Video Standardı hakkında bildirim.
  Bu yazılım; H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Kısım 2 ve MPEG-2 görsel sıkıştırma teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki ihbarın da açıklanmasını zorunlu tutmuştur:

  BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 VE MPEG-2 GÖRSEL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR KULLANICININ KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİLERE (“VİDEO STANDARTLARI”) UYUMLU ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 VE MPEG-2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C'DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ: www.mpegla.com.

  Açıklık getirmek açısından, bu bildirim, yazılımın (i) Müşteri Çözümlerine üçüncü kişi erişimiyle dahil olmak üzere üçüncü kişilere yeniden dağıtılmasını ya da (ii) üçüncü kişilere dağıtım için VİDEO STANDARTLARI teknolojilerine uygun içeriğin oluşturulmasını içermeyen, ilgili işe özel normal iş kullanımları için Kapsayıcıda kullanımını sınırlandırmamakta ya da yasaklamamaktadır.

 2. NVIDIA Bileşenleri.
  Kapsayıcılarda Uzamsal Analiz NVIDIA Corporation'ın CUDA Araç Kiti, Tesla sürücüleri, cuDNN, DIGITS, NCCL ve TensorRT'yi (“NVIDIA Bileşenleri”) içerebilir. Müşteri, NVIDIA Bileşenlerini kullanımının aşağıdaki NVIDIA Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarına tabi olduğunu kabul eder: NVIDIA CUDA Araç KitiNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri, Azure OpenAI Service Önizleme (Sınırlı Erişim)

Sınırlı Erişim Hizmeti. Azure OpenAI Service Önizleme, Çevrimiçi Hizmetler için Ürün Koşulları ’nda bulunan Azure Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri Hizmetleri için Sınırlı Erişim Hizmetleri koşullarına tabi olan bir Sınırlı Erişim Hizmeti Önizlemedir.

Kullanım Sınırlamaları.

 • Microsoft, Çıktı İçeriği veya Müşterinin Azure OpenAI Service kullanımı ile ilgili olarak, (i) Çevrimiçi Hizmetler için Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi’ni ihlal ettiği; (ii) Müşterinin Azure OpenAI Sınırlı Erişim önizleme hizmetini kullanmak üzere yaptığı kayıtla bağlantılı olarak gönderilen bilgilerle tutarsız olduğu; veya (iii) zaman zaman güncelleştirilen Azure OpenAI Service ürün belgelerindeki gereksinimlerle tutarsız olduğuna inanmak için makul bir temele sahip olursa, Müşterinin Çıktı İçeriği veya Azure OpenAI Service için erişimini veya bunların kullanımını sınırlandırabilir. "Çıktı İçeriği", Azure OpenAI Service tarafından üretilen veri veya içerik çıktısı anlamına gelir.
 • Müşteri, Azure OpenAI Hizmetini, modellerin ağırlıklarını çalmak gibi, modellerin, algoritmaların ve sistemlerin temel bileşenlerini keşfetmek için kullanamaz.
 • Müşteri, Azure OpenAI Service veya Çıktı İçeriği’nden veri çıkartmak amacıyla web kazıma, web toplama veya web veri çıkartma yöntemlerini kullanamaz.

Veri Erişimi ve Kullanımı. Azure OpenAI hizmetini sağlamanın bir parçası olarak Microsoft, hizmete gönderilen Müşteri Verilerini ve Çıktı İçeriğini, (1) hizmetin kötü niyetli veya zararlı kullanımlarını ya da hizmet çıktılarını izleme ve önleme; ve (2) hizmetin kötü amaçlı kullanımını ve/veya hizmetten kaynaklanan zararlı çıktıları önlemek için tasarlanmış özellikler geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek amaçları doğrultusunda işleyecek ve depolayacaktır. Yetkili Microsoft çalışanları, olası kötüye kullanımı araştırmak ve doğrulamak için otomatik sistemlerimizi tetikleyen verileri gözden geçirebilir. Microsoft mühendisleri ve veri bilimcileri de ayrıca hizmet kötü niyetli veya zararlı kullanımlarını ya da hizmet çıktılarını izleyen ve önleyen sistemlerimizi geliştirmek amacıyla bu verilere erişip bunları kullanabilir. Her iki durumda da Azure OpenAI hizmetini Avrupa Birliği içinde dağıtan müşterilerimiz için yetkili Microsoft çalışanları Avrupa Birliği içinde yerleşik olacaktır. Daha fazla bilgi için Azure OpenAI ürün belgelerine bakın.

Üçüncü taraf Talepleri. Müşteri, Müşterinin Azure OpenAI Hizmeti Önizleme’yi, telif hakkı ihlali veya Müşterinin hizmeti kullanımı sırasında Çıktı İçeriği çıktısıyla ilgili diğer iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir yasalara uygun olarak kullanımıyla ilgili tüm üçüncü taraf taleplerine yanıt vermekten sorumludur.

Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri, Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklif (Sınırlı Erişim Önizleme)

Sınırlı Erişim 

Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklifi, Çevrimiçi Hizmetler için Ürün Koşulları ’nda bulunan Azure Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri için Sınırlı Erişim Hizmetleri koşullarına tabidir.

Eklenmiş Konuşma Bileşenleri için Lisans

Müşteri, Sınırlı Erişim Hizmetleri koşulları uyarınca Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklifi için onaylandı ve Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklifi için hüküm ve koşullar ile uyumluluk sağladıysa, Microsoft, Müşteri’ye, Microsoft Bilişsel Hizmetler Konuşma SDK’sı için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nda (“Konuşma SDK Anlaşması”) belirtilen şekilde, Eklenmiş Konuşma Bileşenlerini Kullanma ve Dağıtma Koşullu Hakları'nı kullanmak üzere Eklenmiş Konuşma Bileşenleri ile ilgili Microsoft'un fikri mülkiyet hakları kapsamında dünya çapında, münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz, sınırlı bir lisans sağlar. Müşteri, Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklifi ile bağlantılı bu koşullar veya yükümlülüklere uymazsa, Müşteri, hiçbir şekilde, Konuşma SDK’sı Anlaşması’nda tanımlandığı şekilde Şirket Cihazları üzerinde veya başka şekilde, Eklenmiş Konuşma Bileşenlerini kullanma ya da dağıtma hakkına sahip olmayacaktır.

Lisans Koşulları

Konuşma SDK’sı Anlaşması’ndaki uygulanabilir tüm koşullara ek olarak, Müşterinin Eklenmiş Konuşma Bileşenlerini kullanma ve dağıtma lisansı aşağıdakilere tabidir:

 • Müşteri, Azure'da Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak Müşterinin Eklenmiş Konuşma Hibrit Teklifine erişimi için Microsoft tarafından onaylanmasıyla veya aşağıda sağlandığı şekilde sağlanmasıyla bağlantılı olarak, Microsoft tarafından onaylanan taahhüt katmanı düzeyinde satın almalı ve Azure taahhüt katmanlarını kullanarak ön ödeme yapmalıdır.
 • Azure’da çalışan Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma hizmetleri, Müşterinin Şirket Cihazları üzerinde Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma işlevi için birincil kaynak olmalıdır ve Eklenmiş Konuşma Bileşenleri, Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma işlevselliği sağlamak amacıyla, Şirket Cihazlarının çevrimiçi bağlantısı olmadığında, yalnızca ikincil olarak kullanılmalıdır.
 • Müşteri, Azure’da Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma hizmetleri kullanımı ile Şirket Cihazları üzerinde Eklenmiş Konuşma Bileşenlerinin göreli kullanımını Microsoft ile yıllık olarak gözden geçirmeli ve Müşteri, ilgili yıllık dönemlerde Azure taahhüt katmanları satın alımını, Azure'da ve Eklenmiş Konuşma Bileşenlerinde Azure Bilişsel Hizmetler Konuşma hizmetlerini gerçek ve öngörülen kullanımı ile bağlantılı, Microsoft’un makul olarak gerekli gördüğü şekilde ayarlamalıdır.

Azure Quantum Hizmeti (Önizleme)

Microsoft'un önceden alınmış yazılı izni olmadan, bir üçüncü kişi veya taraf adına Azure Quantum Önizlemesine erişim sağlayamazsınız veya Azure Quantum Önizlemesini kullanamazsınız.

Azure Quantum Önizlemesi aracılığıyla, bir üçüncü taraf (“Sağlayıcı”) yazılımında veya donanımında ya da bunlarla birlikte (bunlar, Sağlayıcının tesislerinde olabilir) iş yükleri çalıştırabilirsiniz (“Sağlayıcı Çözümü”). Sağlayıcı Çözümleri, Sağlayıcı tarafından (Microsoft tarafından değil) Sağlayıcının kendi hizmet şartları ve gizlilik politikaları çerçevesinde sağlanır. Bu şartlar ve belirli bir Sağlayıcı Çözümü için geçerli herhangi bir ek şart veya koşul arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, ilgili Sağlayıcının ek şartları ve koşulları geçerli olacaktır. Seçtiğiniz her Sağlayıcı Çözümü için, Microsoft'a iş yükünüzü seçilen Sağlayıcı Çözümüne aktarması ve ilgili sonuçları alıp Üyelik Sözleşmenize döndürmesi hususunda yetki verirsiniz. Sağlayıcıların, Sağlayıcı Çözümlerinin kullanılması hususunda kesebileceği ücretlerden siz sorumlusunuz.

Azure İletişim Hizmetleri (Önizleme)

Azure İletişim Hizmetleri

Azure İletişim Hizmetleri, bir geliştirici ürünü ve müşterilerin uygulamalarına yönelik bir girdidir. Azure İletişim Hizmetleri yeteneklerini ve hizmetlerini içeren uygulamalarının veya tekliflerinin yasal uyumluluğundan yalnızca Müşteriler sorumludur.

Azure İletişim Hizmetleri, önizleme programları biçiminde güncelleştirmeler ve yeni özellikler sağlar. Microsoft, Azure İletişim Hizmetlerinin standart bir parçası haline gelmeden önce Microsoft ve müşterilere yeni özelliği değerlendirme ve anlama fırsatı vermek için önizlemeleri aşamalı olarak sunar. Aşamalar aşağıdaki gibidir:

 1. Özel önizleme – Bu aşamada, bazı müşterilerimizi erken erişime davet ederek yeni kavramları ve özellikleri deneyimlemelerini istiyoruz. Bu aşamada resmi destek hizmeti sunulmuyor.
 2. Genel önizleme – Bu aşamada, uygun Azure İletişim Hizmetleri lisansına sahip tüm müşterilerin yeni özelliği değerlendirmesine izin veriyoruz. Microsoft, bu aşamada destek hizmetleri sağlar ancak normal hizmet seviyesi sözleşmeleri geçerli değildir. Genel önizleme özellikleri, docs.microsoft.com adresindeki belgelerdeki bilgi başlıkları aracılığıyla veya uygulama programlama arabirimlerindeki ve yazılım geliştirme kitlerindeki "beta" veya "yayın öncesi" etiketler aracılığıyla tanımlanır.
 3. Genel kullanım (GA) – Genel önizleme tamamlandıktan sonra, ilgili özellik lisanslı tüm müşterilerin kullanımına açık hale gelir ve tüm Microsoft destek kanalları aracılığıyla desteklenir. Yeni bir özellik mevcut işlevselliği etkilediğinde, sizin veya kullanıcılarınızın işlevi kullanma şeklini değiştirebileceğini unutmayın.

Bazı Azure İletişim Hizmetleri özel önizlemeleri ve genel Önizlemeler, açık kaynak lisansı gibi ayrı bir lisans kapsamında sağlanabilir. Bu hükümler ve herhangi bir ayrı anlaşma arasında çakışma olması durumunda, söz konusu ayrı lisansın konusu olan Azure İletişim Hizmetleri önizlemesi hususunda ayrı lisans geçerli olacaktır. Her bir taraf, yukarıda anılan lisanslar ile açıkça verilmemiş tüm haklarını saklı tutar (ve hiç kimse hiçbir hak almaz).

Acil Hizmetlere Erişim Yok

Gizli önizleme veya herkese açık önizleme sürümlerindeki Azure İletişim Hizmetleri, acil durum hizmetlerine erişim amaçlı acil durum çağrısı veya SMS erişimi sağlamaz. Azure İletişim Hizmetlerinin giden ses ve SMS işlevlerini; profesyonel acil durum müdahale görevlilerini acil durum hizmetlerine ("Acil Durum Hizmetleri") yönlendiren resmi, kamu destekli acil durum telefon numaralarıyla (911 veya 112 gibi) iletişime geçebilir hale getiremez veya bu girişimde bulunamazsınız.

Kullanıcılara, derhal ve net bir şekilde gizli önizleme veya herkese açık önizleme sürümlerindeki Azure İletişim Hizmetlerinde Acil Durum Hizmetlerine erişim bulunmadığını ve ürün önizlemede olduğu sürece bu erişimin başka yollarla sağlanması gerektiğini bildirmekle yükümlüsünüz.

MICROSOFT VEYA TEMSİLCİLERİ, AZURE İLETİŞİM HİZMETLERİNİN GİZLİ ÖNİZLEME VEYA HERKESE AÇIK ÖNİZLEME SÜRÜMLERİNDE ACİL DURUM HİZMETLERİNE ERİŞMEK İÇİN KULLANILAMAMASI KAYNAKLI VEYA BUNUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP (ÜÇÜNCÜ TARAF TALEPLER DAHİL), HASAR VEYA KAYIPLA İLGİLİ YASAL VEYA ADİL DAYANAĞA DAYALI YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Fiyatlandırma

Toplu lisanslama anlaşmanızdaki şartlara bakılmaksızın, sabit fiyatlandırma Azure İletişim Hizmetleri ("ACS") için geçerli değildir. ACS fiyatlandırması piyasa temelli olup telekomünikasyon hizmetlerinin üçüncü taraf tedarikçilerine bağlıdır. Her bir satın alma esnasındaki mevcut fiyatlandırma, herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Fiyat düzenlemeleri için Azure portalına başvurabilirsiniz.

Numara Ataması ve Taşınabilirlik

Önizleme programı sırasında tarafınıza atanan telefon numaraları, Microsoft tarafından aksi kabul edilmedikçe önizleme programı sonunda Microsoft'a iade edilecektir. Özel önizleme ve herkese açık önizleme sırasında, telefon numaraları taşınmaya uygun değildir.

Microsoft Teams Birlikte Çalışabilirliği

Azure İletişim Hizmetleri ve Microsoft Teams arasındaki birlikte çalışabilirlik, uygulamalarınızın ve kullanıcılarınızın Teams çağrılarına, toplantılarına ve sohbete katılmasına olanak tanır. Bir Teams çağrısında veya toplantısında kayıt veya transkripsiyon etkinleştirildiğinde, uygulamanızdaki kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Microsoft, Azure Communication Services API aracılığıyla size kayıt veya transkripsiyonun başladığını ve bu durumu, uygulamanızın kullanıcı arayüzünden kullanıcılarınıza gerçek zamanlı olarak iletmeniz gerektiğini bildirecektir.

Görüşleriniz

Microsoft, hizmetin nasıl çalıştığını ve iyileştirilmesi gerektiğini öğrenmek için size geri bildirim talepleri gönderebilir. Anketler ve geri bildirim talepleri almayı kabul ediyorsunuz. Avrupa Birliği gizlilik yasası uyarınca, geri bildiriminizi toplarken ve işlerken, Microsoft bir veri denetleyicisi olarak hareket eder. Müşteri geri bildirimi, önizleme hizmetlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli olduğundan, bu işlem, bu sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir.

Çağrı Kaydetme

Pek çok ülke ve eyalette PSTN, sesli ve görüntülü görüşmelerin kaydedilmesi için geçerli olan yasalar ve düzenlemeler vardır ve bunlar genellikle kullanıcıların iletişimlerinin kaydedilmesine izin vermesini gerektirir. Çağrı kayıt özelliklerini yasalara uygun olarak kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Her katılımcı için geçerli yasalara uygun bir şekilde kaydedilen iletişim süreçlerinin tüm taraflarından izin almalısınız.

FHIR için Azure API® (Önizleme)

FHIR için Azure API Önizlemesi, FHIR için Azure API'ye dahil edilmesi amaçlanan araçların, yazılımların ve hizmetlerin ilgili yayın öncesi sürümleri dahil olmak üzere belirli yayın öncesi API'leri içerir. Müşteriler, FHIR için Azure API Önizlemeleri dağıtımını kontrol ettiklerinden, Müşterilerin Kişisel Veri ya da yüksek yargı veya yasal gereksinimlere tabi başka verileri işlemek için FHIR için Azure API Önizlemesini kullanmaları yasak değildir. Diğer tüm Azure önizleme (ve diğer geçerli) koşulları, Müşterinin FHIR için Azure API Önizlemesi kullanımı için geçerlidir.

Müşteri şunlardan sorumlu olmaya devam eder: (i) FHIR için Azure API Önizlemesinin özel herhangi bir yasaya veya yönetmeliğe tabi bilgilerin işlenmesi için uygun olup olmadığına karar vermek ve (ii) FHIR için Azure API Önizlemesi kullanımının Müşterinin yasal ve düzenleyici yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

Kimliği kaldırılmış dışa aktarma ve FHIR Dönüştürücü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere FHIR için Azure API Önizlemesi kullanımından elde edilen sonuçlar, girilen veriler ve Müşteri tarafından seçilen işlevler gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Microsoft, Müşterinin kullanım senaryolarının ve uyumluluk gereksinimlerinin kabul edilebilirliğini belirlemek için FHIR için Azure API Önizlemesi çıktılarını değerlendiremez. FHIR için Azure API Önizlemesi çıktılarının herhangi bir özel yasal, düzenleyici veya uyumluluk gereksinimini karşılaması garanti edilmez.

Tıbbi Cihaz Sorumluluk Reddi

Müşteri, FHIR için Azure API Önizlemesinin (1) tıbbi cihaz olarak tasarlanmadığını, amaçlanmadığın veya kullanıma sunulmadığını ve (2) profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere tasarlanmadığını veya amaçlanmadığını ve profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere kullanılmaması gerektiğini kabul eder. Müşteri, Müşterinin FHIR için Azure API Önizlemesine ilişkin uygulamasının son kullanıcılarına uygun izinleri, uyarıları, feragatnameleri tasdikleri sunmaktan ve/veya bunları almaktan tek başına sorumludur.

FHIR®, HL7'nin tescilli ticari markasıdır ve HL7'nin izniyle kullanılır.

Azure Healthcare API'ler, (Önizleme)

Azure Healthcare API'leri Önizlemesi, Azure Healthcare API'lerine dahil edilmesi amaçlanan araçların, yazılımların ve hizmetlerin ilgili yayın öncesi sürümleri dahil olmak üzere belirli yayın öncesi Azure Healthcare API'lerini içerir. Müşteriler, Azure Healthcare API Önizlemesinin dağıtımını kontrol ettiğinden, Müşterilerin, Kişisel Verileri veya yüksek yasal veya düzenleyici gereksinimlere tabi diğer verileri işlemek için Azure Healthcare API'leri Önizlemesi'ni kullanmaları yasaktır. Diğer tüm Azure önizleme (ve diğer geçerli) koşulları, Müşterinin Azure Healthcare API Önizlemeleri kullanımı için geçerlidir.

Müşteri şunlardan sorumlu olmaya devam eder: (i) Azure Healthcare API'leri Önizlemesinin özel herhangi bir yasaya veya yönetmeliğe tabi bilgilerin işlenmesi için uygun olup olmadığına karar vermek ve (ii) Azure Healthcare API'leri Önizlemesi kullanımının Müşterinin yasal ve düzenleyici yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

Kimliği kaldırılmış dışa aktarma ve FHIR® Converter dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Azure Healthcare API'leri Önizlemesi kullanımından elde edilen sonuçlar, girilen veriler ve Müşteri tarafından seçilen işlevler gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Microsoft, Müşterinin kullanım senaryolarının ve uyumluluk gereksinimlerinin kabul edilebilirliğini belirlemek için Azure Healthcare API'leri Önizlemesi çıktılarını değerlendiremez. Azure Healthcare API'leri Önizlemesi çıktılarının herhangi bir özel yasal, düzenleyici veya uyumluluk gereksinimini karşılaması garanti edilmez.

Tıbbi Cihaz Sorumluluk Reddi

Müşteri, Azure Healthcare API'leri Önizlemesinin (1) tıbbi cihaz olarak tasarlanmadığını, amaçlanmadığın veya kullanıma sunulmadığını ve (2) profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere tasarlanmadığını veya amaçlanmadığını ve profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere kullanılmaması gerektiğini kabul eder. Müşteri, Müşterinin Azure Healthcare API'leri Önizlemesine ilişkin uygulamasının son kullanıcılarına uygun izinleri, uyarıları, feragatnameleri tasdikleri sunmaktan ve/veya bunları almaktan tek başına sorumludur.

FHIR®, HL7'nin tescilli ticari markasıdır ve HL7'nin izniyle kullanılır.

IoT için Microsoft Defender

IoT için Azure Defender'ın yeni bir özelliği olan Enterprise IoT şu anda ÖNİZLEMEDEDİR. Aynı zamanda etkin Microsoft 365 Defender (Uç Nokta için Microsoft Defender) müşterisi olan müşterilerimiz için Enterprise IoT, Uç Nokta için Microsoft Defender aboneliğinizden edinilen verileri işleyip saklar ve iki ürün, portallar arasında tek bir birleşik stok görünümü sağlayarak sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu verilere; Uç Nokta için Microsoft Defender tarafından desteklenen tüm cihazlar (yönetilen cihazlar, yönetilebilecek cihazlar, ağ cihazları ve IoT cihazları (Cihaz Keşfi özelliğinin parçası olarak keşfedilen)) ile ilgili Uç Nokta için Microsoft Defender kaynaklı veriler de dahildir. Enterprise IoT için geçerli olup Uç Nokta için Microsoft Defender için geçerli olan gizlilik ve veri işleme taahhütleri, ilgili veriler için geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Enterprise IoT belgelerini inceleyin. Buna ek olarak, Enterprise IoT hizmetini kullanarak Microsoft mühendislerinin; analiz modelleri oluşturmak, test etmek ve iyileştirmek için verilerinize erişip bunları kullanmasına izin verirsiniz.

Bu erişime izin vermek istemiyorsanız ÖNİZLEME TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYIN

Synapse Analytics veritabanı şablonları (Önizleme) kullanım hakları

"Veritabanı şablonları", Microsoft'un Müşteriye sağladığı, sektöre özel veri modelleri ve şemaları veya bunların bölümleri anlamına gelir.

"Materyaller", Müşteriye sunulan işbu önizleme koşulları kapsamında Microsoft'un sağladığı Veritabanı şablonları ve ilgili materyaller, araçlar, özellikler ve hizmetler anlamına gelir.

Kullanım Hakları

Müşteri, yalnızca Müşterinin şirket içi iş amaçları için ve yalnızca Microsoft Azure Synapse Analytics'te çalıştırmak üzere Veritabanı şablonlarına erişebilir ve Microsoft tarafından Müşteriye sağlanan Materyalleri kullanabilir. Microsoft, Materyallere dahil edilecek bileşenleri, özellikleri ve/veya işlevleri belirleyecektir ve Materyalle ilgili olarak dilediği zaman kendi takdirine göre herhangi bir veya tüm bileşenler/özellikler ve/veya işlevlere olan erişimi değiştirebilir, askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

Lisans Kısıtlamaları

Müşteri, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeyecektir (ve gerçekleştirmeyi denemeyecektir): (1) Materyallerde yer alan teknik sınırlamalar veya Materyallerle ilişkili belgelerde yer alan sınırlamalar üzerinde tersine mühendislik işlemi gerçekleştirmek veya bu sınırlamaları aşacak çözümler üretmek; (2) Materyalleri, yasalara karşı gelecek şekilde veya kötü amaçlı yazılım ya da diğer kötü amaçlı kod veya yazılımlar oluşturma amaçlı kullanmak; (3) Materyalleri üçüncü tarafların eline geçecek şekilde paylaşmak, yayınlamak, dağıtmak, iletmek veya ödünç vermek (işbu önizleme koşullarına uygun olarak yüklenicilerle paylaşma dışında) ya da diğer kişilerin kullanımı için Materyalleri bağımsız ve barındırılan bir çözüm olarak sağlamak; (4) Materyallerde yer alan Microsoft veya sağlayıcılarının bildirimlerini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek ya da (5) Materyalleri, işbu önizleme koşullarında açıkça izin verilmeyen amaçlar için kullanmak.

Azure Compute Gallery paylaşım işlevi

Azure Compute Gallery ("ACG"), bir Azure aboneliği sahibi veya temsilcisinin, Azure aboneliği dahilinde galeriler oluşturmasını sağlayan bir işlev içerir ve bu galerilerdeki kaynaklar, yeni bir kaynak türü olarak, diğer Azure kullanıcıları veya topluluklar için erişilebilir olur. Daha sonra Azure kullanıcıları, betikler, sanal makine görüntüleri veya sanal makine uygulamaları (burada "Galeri Kaynakları" olarak anılacaktır) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yalnızca kendi Azure abonelikleri dahilinde Azure Sanal Makineler oluşturmak için bu kaynaklara erişebilir ve bunları dağıtabilir.

Müşteri Galeri Kaynakları’nı paylaşmayı tercih ederse, şunları kabul eder:

(i) Müşteri, Galeri düzeyinde veya her bir Galeride Galeri Kaynakları için ayrı bir lisans sağlamazsa, Müşteri, tüm yetkili kullanıcılara, Azure'da bu tür Galeri Kaynaklarını değiştirme ve yeniden yayınlama haklarını kullanma haklarını içeren bir lisans verir; ve

(ii) Microsoft’a, paylaşılan Galeri Kaynakları’nı, Microsoft’un tercihindeki şartlar ve konumlarda, bu tip kullanıcılarla paylaşma izni verir.

Microsoft Geliştirme Kutusu (Önizleme)

Microsoft Geliştirme Kutusu Veri İşleme Geliştirme Kutusu, Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 ve varsa, Müşteri tarafından yapılandırılmış diğer Çevrimiçi Hizmetler’i (topluca “Geliştirme Kutusu Giriş Hizmetleri”) içeren diğer Çevrimiçi Hizmetler’deki Müşteri Verilerini bütünleştirir. Müşteri Verileri Geliştirme Kutusu Giriş Hizmetleri ile bütünleştirildiğinde, bu verilere için yalnızca tüm Çevrimiçi Hizmetler’e yönelik Evrensel Lisans Koşulları ile Geliştirme Kutusu için geçerli DPA hükümleri geçerlidir.

Azure Orbital Bulut Erişimi

Tanımlar

"Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme" bir uydu ağı üzerinden Microsoft Azure Hizmmetleri’ne erişim sağlayan Azure hizmetini ifade eder. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullanılması için sağlanan ilgili tüm teknoloji, bilgi, malzeme, güncelleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını içerir.

"Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları" , Microsoft tarafından, özel olarak Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi kullanabilmeniz için sağlanan, aşağıda ayrıca tanımlanmış Azure Stack Edge Cihazları hariç, kullanıcı terminalleri, yönlendiriciler gibi donanımları ifade eder.

"Azure Stack Edge Cihazları" , https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge adresinde açıklandığı şekilde Azure Stack Edge cihaz ailesinin bir parçası olarak sunulan ve Müşterinin Azure Stack Edge Cihazlarını kullanımını yöneten Microsoft ile yaptığı mevcut anlaşması kapsamında, Yazılım dahil, Müşteri tarafından ayrıca edinilen, donanım cihazlarını ifade eder.

"Yazılım" , Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile birlikte kullanılması için, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı ile birlikte veya üzerine yüklenmek üzere sağlanan, tüm araçlar, güncelleştirmeler ve ilgili belgeler dahil, tüm Microsoft yazılım bileşenlerini ifade eder.

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının kullanılması

Microsoft, Müşteri’ye, aşağıdakilere tabi olarak, yalnızca Azure Orbital Bulut Erişimi Önizlemeni değerlendirmeye katılması için Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’nı kullanma izni verir:

 1. Müşteri Uygunluğunun Belirlenmesi. Müşteri (i) Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi bu koşullarda belirtilen şekilde kullanımının uygunluğunun belirlenmesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve (ii) Microsoft’un, oluşabilecek herhangi bir veri kaybı veya diğer hasarlardan, Müşteri veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme'nin yetenek ve özelliklerini, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme'nin, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’ni değerlendirmek üzere Müşteri’nin kullanım amacına uygun olup olmadığını belirlemek üzere, Müşteri'nin amaçlanan iş yükü ve uygulamalarına bağlı olarak değerlendirmelidir. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, çalışma süresi, destek sorun çözümü vb. herhangi bir hizmet düzeyi sözleşmesi ve herhangi bir müşteri desteği taahhüdü olmadan sağlanır.
 2. Aktarım, Erişim veya Değişiklik Yapılamaz. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, satmayacağını, atamayacağını veya aktarmayacağını ve doğrudan ya da bir üçüncü kişi aracılığıyla dolaylı olarak Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını veya herhangi bir Yazılımı görüntüleme, açma, değiştirme, parçalarına ayırma veya başka bir şekilde karıştırmayacağını kabul eder.
 3. Yalnızca ABD. Tüm Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları dahil, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve ona ait bölgelerde kullanılması için sağlanır. Kamu dışı Müşteriler, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını, Amerika Birleşik Devletleri veya ona ait bölgeler dışında taşıyamaz veya kullanamaz.
 4. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme Aboneliği. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’nin bir parçası olarak Microsoft, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme için aktif bir aboneliği olduğu sürece, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’nı kullanmasına izin verir. Müşteri’nin aktif bir aboneliği yoksa ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını iade etmezse, Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, "Mülkiyet ve Kayıp Riski; Sevkiyat ve İade Sorumlulukları" Bölümünde belirtilen şekilde, kayıp olarak kabul edebilir.

Yazılım Lisansı; Kısıtlamalar; Etkinleştirme

Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullanılması için sağlanan tüm Yazılımlar lisanslıdır, satılmamıştır. Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’ye erişim için ve başka hiçbir amaçla olmamak üzere, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ile sağlanan Yazılımı kullanmak üzere, sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Microsoft, diğer tüm hakları saklı tutar. Lisans, Müşteri’ye aşağıda anılan hususlarda herhangi bir hak vermez ve Müşteri şunları yapamaz: (i) Yazılımın özelliklerini Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazından ayrı olarak kullanmak veya sanallaştırmak; (ii) Yazılımı yayınlamak, kopyalamak, kiralamak veya ödünç vermek; (iii) Yazılımdaki herhangi bir teknik kısıtlama veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ya da Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme belgelerindeki herhangi kısıtlamayı aşmak; (iv) Yazılımı ayırarak parçalarını birden fazla cihazda çalıştırmak; (v) Microsoft'a ait olmayan bir yazılım veya teknolojiyi, Microsoft'un fikri mülkiyeti veya teknolojisini başka herhangi bir lisans koşuluna tabi kılacak herhangi bir şekilde yüklemek veya kullanmak; veya (vi) bu koşulları izin vermese de yürürlükteki yasaların izin verdiği haller dışında Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalara ayırma veya buna teşebbüs etme gibi işlemler yapmak. Yasaların izin verdiği durumlarda, Müşteri yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde bu işlemleri gerçekleştirmelidir. Bu koşullar ile Azure Bulut Erişim Cihazı ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir ayrı modül veya aracı için herhangi bir ayrı lisans koşulları arasında çakışma olduğunda bu gibi modüller ve aracıların kullanımıyla ilgili olarak bu modül ve aracıların ayrı lisans koşulları geçerli olacaktır. Müşteri, Müşteri’nin kendi amaçları haricinde, Yazılımı karşılaştırma veya "referans noktası belirleme" için kullanmamalı ve sonuçları yayınlamamalı veya ifşa etmemelidir.

Yazılım Etkinleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Önizlemeleri Sağlamak için Veri Kullanımı Onayı

Uygun olduğu şekilde, Yazılımın etkinleştirilmesi, Yazılımın kullanımını belirli bir cihazla ilişkilendirir. Etkinleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazının sonraki kullanımı sırasında Yazılım Microsoft’a, düğüm, kasa ve bileşen numaraları, yazılım ve üretici yazılımı sürümleri, kayıt zaman damgaları vb. gibi cihaz özellikleri ve cihazın internet protokolü adresleri, cihaz adı, zamanı ve güncelleştirme sunucusu IP adresi gibi Müşteri ortam ayrıntıları dahil, Yazılım ve Azure Orbital Bulut Erişimi hakkında bilgi gönderebilir. Microsoft bu bilgiyi, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’nin Müşteri tarafından kullanabilir olması için kullanır. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını ve Yazılımı kullanarak bu bilgilerin Microsoft’a aktarılmasına onay verir.

Microsoft Dışı Ürünler

Microsoft, Microsoft Dışı Ürünleri, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımı aracılığıyla olduğu gibi, Azure Market gibi bir Microsoft çevrimiçi mağazası veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı içeriği aracılığıyla Müşteri’nin kullanımına sunabilir. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile herhangi bir Microsoft Dışı Ürün yükler veya kullanırsa, Müşteri bunları, Microsoft'un fikri mülkiyetini veya teknolojisini, Müşterinin lisans anlaşmasına açıkça belirtildiği şeklin ötesinde yükümlülüklere tabi kılacak şekilde yükleyemez veya kullanamaz. Müşteri’nin rahatlığı açısından Microsoft, belirli Microsoft Dışı Ürünler için Müşteri’nin Çevrimiçi Hizmetler faturasının bir parçası olarak ücretler dahil edebilir. Bununla birlikte Microsoft, herhangi bir Microsoft Dışı Ürün ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Müşteri, yüklediği veya Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullandığı veya Microsoft çevrimiçi mağazası aracılığıyla edindiği veya yönettiği herhangi bir Microsoft Dışı Üründen yalnızca kendisi sorumludur. Müşteri’nin Microsoft Dışı Ürün kullanımı, varsa, Müşteri ile Microsoft Dışı Ürünün yayıncısı arasındaki lisans, hizmet ve/veya gizlilik koşullarına tabi olacaktır.

Mülkiyet ve Kayıp Riski; Sevkiyat ve İade Sorumlulukları

Mülkiyet ve Kayıp Riski

Her bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı ile ilgili tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler Microsoft'un mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu koşullarda açıkça belirtilmiş olanların haricinde, hiçbir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazına, herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları dahil, hiçbir hak sağlanmaz. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını taşıyıcıdan alır almaz incelemek ve herhangi bir hasar varsa bunu derhal aoca@microsoft.com adresine bildirmekten sorumludur. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı taşıyıcı tarafından Müşteri’nin belirlenmiş kargo adresine bırakıldıktan sonra, Microsoft tarafından atanmış taşıyıcısı tarafından Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları iade için kabul edilene kadar, cihazla ilgili tüm kayıp ve beklenen yıpranma ve aşınma haricindeki tüm hasarlardan sorumludur.

Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, Müşterinin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımının sona ermesinden itibaren 30 gün içinde aşağıdaki "Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının Gönderimi ve İadesi" Bölümü uyarınca iade için Microsoft tarafından belirlenen taşıyıcıya vermez veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını iade etmezse Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları için Müşteri’yi ücretlendirebilir. Microsoft, kayıp veya hasarlı cihazlar için ücret alma hakkını saklı tutar.

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının Gönderimi ve İadesi

Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının, Microsoft’tan müşteriye ve aynı şekilde iade gönderimleri için tek seferlik bir gönderim ücretinden sorumlu olacaktır. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft’a iade ederken,Microsoft tarafından belirlenen bir taşıyıcı ve Microsoft tarafından sağlanan paketleme malzemelerini kullanmak dahil, Microsoft’un yönergelerine uygun olarak, aynı şekilde gönderecektir. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft’un paketleme yönergelerine uygun olarak paketleyecek ve gönderecektir.

Ücretler

Müşteri, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımıyla bağlantılı olarak diğer Microsoft Azure hizmetlerini kullanabilir ve Microsoft bu tip hizmetleri, ayrıca ölçülen ücret ve maliyetlere tabi ayrı hizmetler olarak kabul eder. Yalnızca bir örnek olması adına, Azure Depolama ve Azure İşlem ayrı Azure hizmetleridir ve Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımı ile bağlantılı olarak kullanılsalar bile kullanılmaları durumunda ayrı Azure ölçüm hizmetleri uygulanır.

Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme abonelik ücretleri, aylık oranda sabit olarak faturalandırılır. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme programının bitiş süresinden önce iptal etmeye karar verirseniz, Microsoft’a, aoca@microsoft.com adresine e-posta göndererek iptali bildirmelisiniz. Uygun abonelik ücretleri, Microsoft'un Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları iadenizi aldığı ve işleme koyduğu ay süresince değerlendirilecektir.

Kamusal Müşteriler

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını Kamusal Müşteri’nin Konumları arasında taşıma

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’na sahip Kamusal Müşterileri, risk ve masraf tamamen Kamusal Müşteri’ye ait olmak üzere, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, bu Bölüm ve bu koşulların gerekliliklerine uygun olarak Kamu Müşterisinin farklı konumlarına taşıyabilir. Kamusal Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ve ilgili yazılım ile kamusal Müşteri’nin verilerini, bu tür herhangi bir farklı kamusal Müşteri konumuna ihraç veya ithali için, riski ve masrafları kamusal Müşteri’ye ait olmak üzere, tüm ihracat lisansı, ithalat lisansı ve diğer resmi izinleri, almaktan sorumludur. Kamusal Müşteri ayrıca herhangi bir farklı kamusal Müşteri konumundaki gümrüklemeden de sorumlu olacaktır ve ithalat sırasında ödenmesi gereken tüm harçlar, vergiler ve diğer resmi ücretler ile gümrük formalitelerinin zamanında yerine getirilmesine ilişkin tüm masraf ve riskleri üstlenecektir. Kamusal Müşteri, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişim Cihazlarını, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişim Cihazlarını aldığı ülke sınırının dışına taşımaya karar vermesi halinde, geçerli tüm ithalat, ihracat ve genel ticaret yasaları ve yönetmeliklerine uymayı ve bunlardan sorumlu olmayı kabul eder. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, kamusal Müşteri, bu Bölümde belirtildiği şekilde, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını farklı bir konuma taşırsa, kamusal Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft'a göndermeden önce, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını ilk aldığı ülke konumuna geri göndermeyi kabul eder. Kamusal Müşteriler, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları üzerinde ve bunlarla bağlantılı olarak veri taşımanın doğal riskleri olduğunu, Microsoft’un, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı veya bunun üzerinde depolanan veri ile ilgili, taşıma sırasında dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, gerçekleşebilecek hiçbir zarar, çalınma veya kayba karşı sorumluluğu olmadığını kabul eder.

ABD Federal Hükümeti'ne Özel Koşullar

Bu koşulların herhangi bir hükmü ya da referans verilen herhangi başka bir hüküm (a) hizmetlerin ve/veya ücretlerin otomatik olarak yenilenmesini sağlıyorsa; (b) idari yasanın ABD Federal yasalarından başka bir şey olmasını gerektiriyorsa; veya (c) ilgili ABD Federal yasasını ihlal ediyorsa, bu hükümler geçerli değildir. Koşulların herhangi bir hükmü ya da referans verilen herhangi başka bir hüküm bir tazmin hükmü içeriyorsa, bu hükümler Birleşik Devletler’in Microsoft veya başka bir tarafı tazmini için geçerli değildir.