Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Microsoft Azure Önizlemeleri için Ek Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: [Mayıs 2024] 

Azure; önizleme veya beta sürümlerini ya da Microsoft tarafından isteğe bağlı değerlendirme için teklif edilen diğer yayın öncesi özellikleri, hizmetleri, yazılımları veya bölgeleri ("Önizlemeler") içerebilir. Önizlemeler, Azure kullanımını düzenleyen anlaşmanızın bir parçası olarak sizin adınıza lisanslanmıştır ve "Önizlemeler" koşullarına tabidir.

Belirli adlara sahip Önizlemeler (varsa) aşağıda belirtilen ek koşullara tabidir. Bu Önizlemeler, Azure kullanımınızı düzenleyen anlaşmanızı tamamlayan bu ek koşullar uyarınca size sunulmuştur. Büyük harfle yazılan koşullaranlaşmanızda belirtilen anlama sahip olacaktır. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Önizlemeleri kullanmayın.


Sınırlı Erişimli AI Hizmetleri (Önizleme)

Bir Azure Yapay Zeka Hizmetleri’nin bir önizleme sürümü veya özelliği Sınırlı Access Hizmetleri Koşulları’na tabi olarak belirlendiyse, bu önizleme sürümü veya özelliğe erişiminiz ve bunları kullanımınız Microsoft Ürün Koşulları kapsamında yer alan Microsoft Azure AI Hizmetleri için Hizmete Özel Koşullar’daki Sınırlı Access Hizmetleri Koşullarına tabi olacaktır.


 Bağlantılı veya Bağlantısız Kapsayıcılarda AI Hizmetleri (Önizlemeler)

Kapsayıcıların dağıtım ortamlarını Müşteriler kontrol ettiği için Müşterilerin, Kişisel Veriler veya yüksek yasal ya da mevzuata uygunluk gereksinimlerine tabi diğer verileri işlemek için kapsayıcılarda Hizmetlerin önizleme sürümlerini kullanmaları yasak değildir. Microsoft Azure AI Hizmetleri için Hizmete Özgü Koşullar kapsamına dâhil olan Kapsayıcılardaki Hizmetler için geçerli koşullar ile ve Microsoft Ürün Koşulları’na dâhil olan AI Hizmetleri dahil olmak üzere diğer tüm önizleme koşulları Müşteri’nin kapsayıcılardaki Hizmetlerin (bağlantılı ve bağlantısı kesik) önizleme sürümlerini kullanımı için geçerlidir. Kapsayıcıdaki önizleme sürümünün özel bir yasaya veya mevzuata tabi verilerin işlenmesiyle ilgili olarak uygun olup olmadığına karar verme ve söz konusu önizleme sürümünün, Müşterinin yasal ve mevzuatla ilgili yükümlülükleriyle uygun bir şekilde kullanılmasını sağlama sorumluluğu Müşteriye aittir.

Microsoft, kapsayıcılardaki hizmetlerle ilgili olarak zorunlu ve/veya isteğe bağlı güncelleştirmeler ve ekler sunabilir. Bir güncelleştirme gerçekleştirilmesi gerekiyorsa Müşteri, kapsayıcıyı Microsoft bildirim gereksinimlerine uygun şekilde güncelleştirecektir. Bu güncelleştirmelerin gerçekleştirilmemesi, kapsayıcının işlevselliğini etkileyebilir ve/veya kapsayıcının çalışmamasına neden olabilir. Müşteri, birlikte gönderilen belirli şartlara (varsa) tabi şekilde kapsayıcılardaki hizmet güncelleştirmeleri veya eklerini, yayın öncesi kodu, ek işlevselliği ve kapsayıcılar için isteğe bağlı eklenti hizmetlerini kullanabilir. Bir kapsayıcının genel kullanıma ("GA") sunulmasıyla birlikte Müşterinin önizleme kapsayıcılarını kullanmayı sonlandırması ve yıllık kapsayıcı yeniden etkinleştirme süresinden geç olmayacak şekilde ilgili GA sürümlerine güncelleştirme gerçekleşmesi gerekir.


AI Hizmetleri, Uzamsal Analiz Kapsayıcısı

 1. H.264/AVC Görsel Standardı, VC-1 Video Standardı, MPEG-4 Kısım 2 Görsel Standardı ve MPEG-2 Video Standardı hakkında bildirim.
  Bu yazılım; H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Kısım 2 ve MPEG-2 görsel sıkıştırma teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki ihbarın da açıklanmasını zorunlu tutmuştur:

  BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 VE MPEG-2 GÖRSEL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR KULLANICININ KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİLERE (“VİDEO STANDARTLARI”) UYUMLU ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 VE MPEG-2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C'DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ: www.mpegla.com.

  Açıklık getirmek açısından, bu bildirim, yazılımın (i) Müşteri Çözümlerine üçüncü kişi erişimiyle dahil olmak üzere üçüncü kişilere yeniden dağıtılmasını ya da (ii) üçüncü kişilere dağıtım için VİDEO STANDARTLARI teknolojilerine uygun içeriğin oluşturulmasını içermeyen, ilgili işe özel normal iş kullanımları için Kapsayıcıda kullanımını sınırlandırmamakta ya da yasaklamamaktadır.

 2. NVIDIA Bileşenleri.
  Kapsayıcılarda Uzamsal Analiz NVIDIA Corporation'ın CUDA Araç Kiti, Tesla sürücüleri, cuDNN, DIGITS, NCCL ve TensorRT'yi (“NVIDIA Bileşenleri”) içerebilir. Müşteri, NVIDIA Bileşenlerini kullanımının aşağıdaki NVIDIA Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarına tabi olduğunu kabul eder: NVIDIA CUDA Araç KitiNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Azure Quantum Hizmeti (Önizleme)

Microsoft'un önceden alınmış yazılı izni olmadan, bir üçüncü kişi veya taraf adına Azure Quantum Önizlemesine erişim sağlayamazsınız veya Azure Quantum Önizlemesini kullanamazsınız.

Azure Quantum Önizlemesi aracılığıyla, bir üçüncü taraf (“Sağlayıcı”) yazılımında veya donanımında ya da bunlarla birlikte (bunlar, Sağlayıcının tesislerinde olabilir) iş yükleri çalıştırabilirsiniz (“Sağlayıcı Çözümü”). Sağlayıcı Çözümleri, Sağlayıcı tarafından (Microsoft tarafından değil) Sağlayıcının kendi hizmet şartları ve gizlilik politikaları çerçevesinde sağlanır. Bu şartlar ve belirli bir Sağlayıcı Çözümü için geçerli herhangi bir ek şart veya koşul arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, ilgili Sağlayıcının ek şartları ve koşulları geçerli olacaktır. Seçtiğiniz her Sağlayıcı Çözümü için, Microsoft'a iş yükünüzü seçilen Sağlayıcı Çözümüne aktarması ve ilgili sonuçları alıp Üyelik Sözleşmenize döndürmesi hususunda yetki verirsiniz. Sağlayıcıların, Sağlayıcı Çözümlerinin kullanılması hususunda kesebileceği ücretlerden siz sorumlusunuz.


Azure İletişim Hizmetleri (Önizleme)

Azure İletişim Hizmetleri

Azure İletişim Hizmetleri, bir geliştirici ürünü ve müşterilerin uygulamalarına yönelik bir girdidir. Azure İletişim Hizmetleri yeteneklerini ve hizmetlerini içeren uygulamalarının veya tekliflerinin yasal uyumluluğundan yalnızca Müşteriler sorumludur.

Azure İletişim Hizmetleri, docs.microsoft.com adresindeki belgelerdeki bilgi başlıkları aracılığıyla veya uygulama programlama arabirimlerindeki ve yazılım geliştirme kitlerindeki "beta" veya "yayın öncesi" etiketler aracılığıyla Müşterilerin kullanımına sunulan önizleme programları şeklinde güncelleme ve yeni özellikleri sunar. Yeni bir özellik mevcut işlevselliği etkilediğinde, sizin veya kullanıcılarınızın işlevi kullanma şeklini değiştirebileceğini unutmayın.

Bazı Azure İletişim Hizmetleri özel önizlemeleri ve genel Önizlemeler, açık kaynak lisansı gibi ayrı bir lisans kapsamında sağlanabilir. Bu hükümler ve herhangi bir ayrı anlaşma arasında çakışma olması durumunda, söz konusu ayrı lisansın konusu olan Azure İletişim Hizmetleri önizlemesi hususunda ayrı lisans geçerli olacaktır. Her bir taraf, yukarıda anılan lisanslar ile açıkça verilmemiş tüm haklarını saklı tutar (ve hiç kimse hiçbir hak almaz).

Acil Hizmetlere Erişim Yok

Gizli önizleme veya herkese açık önizleme sürümlerindeki Azure İletişim Hizmetleri, acil durum hizmetlerine erişim amaçlı acil durum çağrısı veya SMS erişimi sağlamaz. Azure İletişim Hizmetlerinin giden ses ve SMS işlevlerini; profesyonel acil durum müdahale görevlilerini acil durum hizmetlerine ("Acil Durum Hizmetleri") yönlendiren resmi, kamu destekli acil durum telefon numaralarıyla (911 veya 112 gibi) iletişime geçebilir hale getiremez veya bu girişimde bulunamazsınız.

Kullanıcılara, derhal ve net bir şekilde gizli önizleme veya herkese açık önizleme sürümlerindeki Azure İletişim Hizmetlerinde Acil Durum Hizmetlerine erişim bulunmadığını ve ürün önizlemede olduğu sürece bu erişimin başka yollarla sağlanması gerektiğini bildirmekle yükümlüsünüz.

MICROSOFT VEYA TEMSİLCİLERİ, AZURE İLETİŞİM HİZMETLERİNİN GİZLİ ÖNİZLEME VEYA HERKESE AÇIK ÖNİZLEME SÜRÜMLERİNDE ACİL DURUM HİZMETLERİNE ERİŞMEK İÇİN KULLANILAMAMASI KAYNAKLI VEYA BUNUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP (ÜÇÜNCÜ TARAF TALEPLER DAHİL), HASAR VEYA KAYIPLA İLGİLİ YASAL VEYA ADİL DAYANAĞA DAYALI YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Fiyatlandırma

Toplu lisanslama anlaşmanızdaki şartlara bakılmaksızın, sabit fiyatlandırma Azure İletişim Hizmetleri ("ACS") için geçerli değildir. ACS fiyatlandırması piyasa temelli olup telekomünikasyon hizmetlerinin üçüncü taraf tedarikçilerine bağlıdır. Her bir satın alma esnasındaki mevcut fiyatlandırma, herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Fiyat düzenlemeleri için Azure portalına başvurabilirsiniz.

Numara Ataması ve Taşınabilirlik

Önizleme programı sırasında tarafınıza atanan telefon numaraları, Microsoft tarafından aksi kabul edilmedikçe önizleme programı sonunda Microsoft'a iade edilecektir. Özel önizleme ve herkese açık önizleme sırasında, telefon numaraları taşınmaya uygun değildir.

Microsoft Teams Birlikte Çalışabilirliği

Azure İletişim Hizmetleri ve Microsoft Teams arasındaki birlikte çalışabilirlik, uygulamalarınızın ve kullanıcılarınızın Teams çağrılarına, toplantılarına ve sohbete katılmasına olanak tanır. Bir Teams çağrısında veya toplantısında kayıt veya transkripsiyon etkinleştirildiğinde, uygulamanızdaki kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Microsoft, Azure Communication Services API aracılığıyla size kayıt veya transkripsiyonun başladığını ve bu durumu, uygulamanızın kullanıcı arayüzünden kullanıcılarınıza gerçek zamanlı olarak iletmeniz gerektiğini bildirecektir.

Görüşleriniz

Microsoft, hizmetin nasıl çalıştığını ve iyileştirilmesi gerektiğini öğrenmek için size geri bildirim talepleri gönderebilir. Anketler ve geri bildirim talepleri almayı kabul ediyorsunuz. Avrupa Birliği gizlilik yasası uyarınca, geri bildiriminizi toplarken ve işlerken, Microsoft bir veri denetleyicisi olarak hareket eder. Müşteri geri bildirimi, önizleme hizmetlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli olduğundan, bu işlem, bu sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir.

Arama Kaydı

Pek çok ülke ve eyalette PSTN, sesli ve görüntülü görüşmelerin kaydedilmesi için geçerli olan yasalar ve düzenlemeler vardır ve bunlar genellikle kullanıcıların iletişimlerinin kaydedilmesine izin vermesini gerektirir. Arama kaydı özelliklerini yasalara uygun olarak kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. 7Her katılımcı için geçerli yasalara uygun bir şekilde kaydedilen iletişim süreçlerinin tüm taraflarından izin almalısınız.

Mesajlaşma İlkesi

Müşteri ve son kullanıcı, Azure İletişim Hizmetleri Mesajlaşma İlkesine uymalıdır. Mesajlaşma İlkesi SMS, MMS e-posta ve WhatsApp iletişimleri için geçerlidir. Microsoft, Mesajlaşma İlkesine uymayan müşteri veya son kullanıcıların Azure İletişim Hizmetlerine erişimini askıya alma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Mesajlaşma İlkesine https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policyüzerinden ulaşabilirsiniz.


FHIR® için Azure API ve Azure Sağlık Verisi Hizmetleri (Önizleme Özellikleri)

FHIR için Azure API ve Azure Sağlık Verisi Hizmetleri ile genel olarak kullanılabilir hizmetler. Bu koşullar sadece FHIR için Azure API ve Azure Sağlık Verisi Hizmetleri önizleme özellikleri (“Önizleme Özellikleri”) için geçerlidir. Önizleme Özellikleri, FHIR için Azure API’ye veya Azure Sağlık Verisi Hizmetleri’ne dahil edilmesi amaçlanan araçların, yazılımların ve hizmetlerin ilgili yayın öncesi sürümleri dahil olmak üzere belirli yayın öncesi API’leri içerir. Müşteriler, Önizleme Özelliklerinin dağıtımını kontrol ettiklerinden, Müşterilerin Kişisel Veri ya da yüksek yargı veya yasal gereksinimlere tabi başka verileri işlemek için Önizleme Özelliklerini kullanmaları yasak değildir. Diğer tüm Azure önizleme (ve diğer geçerli) koşulları, Müşterinin Önizleme Özellikleri kullanımı için geçerlidir.

Müşteri şunlardan sorumlu olmaya devam eder: (i) Önizleme Özelliklerinin özel herhangi bir yasaya veya yönetmeliğe tabi bilgilerin işlenmesi için uygun olup olmadığına karar vermek ve (ii) Önizleme Özelliklerinin kullanımının Müşterinin yasal ve düzenleyici yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

Müşterinin verilerde dönüşümler uygulamasını sağlayan Önizleme Özelliklerinin kullanımından elde edilen sonuçlar, girilen veriler ve Müşteri tarafından seçilen işlevler gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Microsoft, Müşterinin kullanım senaryolarının ve uyumluluk gereksinimlerinin kabul edilebilirliğini belirlemek için bu Önizleme Özelliklerinin çıktılarını değerlendiremez. Önizleme Özelliklerinin çıktılarının herhangi bir özel yasal, mevzuat veya uyumluluk gereksinimini karşılaması garanti edilmez.

Tıbbi Cihaz Sorumluluk Reddi

Müşteri, Azure Healthcare API’leri Önizlemesinin (1) tıbbi cihaz olarak tasarlanmadığını, amaçlanmadığın veya kullanıma sunulmadığını ve (2) profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere tasarlanmadığını veya amaçlanmadığını ve profesyonel tıbbi tavsiye, tanı, tedavi veya hüküm yerine geçmek üzere kullanılmaması gerektiğini kabul eder. Müşteri, Müşterinin Önizleme Özelliklerine ilişkin uygulamasının son kullanıcılarına uygun izinleri, uyarıları, feragatnameleri tasdikleri sunmaktan ve/veya bunları almaktan tek başına sorumludur.

FHIR®, HL7'nin tescilli ticari markasıdır ve HL7'nin izniyle kullanılır.


IoT için Microsoft Defender

IoT için Azure Defender’ın yeni bir özelliği olan Enterprise IoT Ağ Algılayıcı, şu anda ÖNİZLEME aşamasındadır. EIoT Ağ Algılayıcı'yı dağıtan ve aynı zamanda Microsoft Defender XDR (Uç Nokta için Microsoft Defender) müşterisi olan müşterilerimiz için IoT için Microsoft Defender, Uç Nokta için Microsoft Defender aboneliğinizden edinilen verileri işleyip saklar ve iki ürün, portallar arasında tek bir birleşik stok görünümü sağlayarak sorunsuz bir şekilde tümleşir. Bu verilere; Uç Nokta için Microsoft Defender tarafından desteklenen tüm cihazlar (yönetilen cihazlar, yönetilebilecek cihazlar, ağ cihazları ve IoT cihazları (Cihaz Keşfi özelliğinin parçası olarak keşfedilen)) ile ilgili Uç Nokta için Microsoft Defender kaynaklı veriler de dahildir. IoT için Microsoft Defender için geçerli olup Uç Nokta için Microsoft Defender için geçerli olmayan gizlilik ve veri işleme taahhütleri, ilgili veriler için geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Enterprise IoT belgelerini inceleyin. Buna ek olarak, Enterprise IoT Ağ Algılayıcı hizmetini kullanarak Microsoft mühendislerinin; analiz modelleri oluşturmak, test etmek ve iyileştirmek için verilerinize erişip bunları kullanmasına izin verirsiniz.

Bu erişime izin vermek istemiyorsanız ÖNİZLEME TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYIN.


Azure Compute Gallery paylaşım işlevi

Azure Compute Gallery ("ACG"), bir Azure aboneliği sahibi veya temsilcisinin, Azure aboneliği dahilinde galeriler oluşturmasını sağlayan bir işlev içerir ve bu galerilerdeki kaynaklar, yeni bir kaynak türü olarak, diğer Azure kullanıcıları veya topluluklar için erişilebilir olur. Daha sonra Azure kullanıcıları, betikler, sanal makine görüntüleri veya sanal makine uygulamaları (burada "Galeri Kaynakları" olarak anılacaktır) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yalnızca kendi Azure abonelikleri dahilinde Azure Sanal Makineler oluşturmak için bu kaynaklara erişebilir ve bunları dağıtabilir.

Müşteri, Galeri Kaynakları’nı paylaşmayı tercih ederse şunları kabul eder:

 1. Müşteri tarafından Galeri Kaynakları için Galeri düzeyinde veya her bir Galeride ayrıca lisans sağlamazsa Müşteri, tüm yetkili kullanıcılara, Azure'da bu tür Galeri Kaynaklarını değiştirme ve yeniden yayınlama haklarını kullanma haklarını içeren bir lisans verir; ve
 2. Microsoft’a, paylaşılan Galeri Kaynakları’nı, Microsoft’un tercih ettiği şartlarda ve konumlarda, bu tip kullanıcılarla paylaşma izni verir.

Azure Orbital Bulut Erişimi

Tanımlar

"Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme" bir uydu ağı üzerinden Microsoft Azure Hizmmetleri’ne erişim sağlayan Azure hizmetini ifade eder. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullanılması için sağlanan ilgili tüm teknoloji, bilgi, malzeme, güncelleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını içerir.

"Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları" , Microsoft tarafından, özel olarak Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi kullanabilmeniz için sağlanan, aşağıda ayrıca tanımlanmış Azure Stack Edge Cihazları hariç, kullanıcı terminalleri, yönlendiriciler gibi donanımları ifade eder.

"Azure Stack Edge Cihazları" , https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge adresinde açıklandığı şekilde Azure Stack Edge cihaz ailesinin bir parçası olarak sunulan ve Müşterinin Azure Stack Edge Cihazlarını kullanımını yöneten Microsoft ile yaptığı mevcut anlaşması kapsamında, Yazılım dahil, Müşteri tarafından ayrıca edinilen, donanım cihazlarını ifade eder.

"Yazılım" , Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile birlikte kullanılması için, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı ile birlikte veya üzerine yüklenmek üzere sağlanan, tüm araçlar, güncelleştirmeler ve ilgili belgeler dahil, tüm Microsoft yazılım bileşenlerini ifade eder.

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının kullanılması

Microsoft, Müşteri’ye, aşağıdakilere tabi olarak, yalnızca Azure Orbital Bulut Erişimi Önizlemeni değerlendirmeye katılması için Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’nı kullanma izni verir:

 • Müşteri Uygunluğunun Belirlenmesi. Müşteri (i) Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi bu koşullarda belirtilen şekilde kullanımının uygunluğunun belirlenmesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve (ii) Microsoft’un, oluşabilecek herhangi bir veri kaybı veya diğer hasarlardan, Müşteri veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme'nin yetenek ve özelliklerini, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme'nin, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’ni değerlendirmek üzere Müşteri’nin kullanım amacına uygun olup olmadığını belirlemek üzere, Müşteri'nin amaçlanan iş yükü ve uygulamalarına bağlı olarak değerlendirmelidir. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, çalışma süresi, destek sorun çözümü vb. herhangi bir hizmet düzeyi sözleşmesi ve herhangi bir müşteri desteği taahhüdü olmadan sağlanır.
 • Aktarım, Erişim veya Değişiklik Yapılamaz. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, satmayacağını, atamayacağını veya aktarmayacağını ve doğrudan ya da bir üçüncü kişi aracılığıyla dolaylı olarak Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını veya herhangi bir Yazılımı görüntüleme, açma, değiştirme, parçalarına ayırma veya başka bir şekilde karıştırmayacağını kabul eder.
 • Yalnızca ABD. Tüm Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları dahil, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve ona ait bölgelerde kullanılması için sağlanır. Kamu dışı Müşteriler, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını, Amerika Birleşik Devletleri veya ona ait bölgeler dışında taşıyamaz veya kullanamaz.
 • Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme Aboneliği. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’nin bir parçası olarak Microsoft, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme için aktif bir aboneliği olduğu sürece, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’nı kullanmasına izin verir. Müşteri'nin aktif bir aboneliği yoksa ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını iade etmezse Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, "Mülkiyet ve Kayıp Riski; Sevkiyat ve İade Sorumlulukları" Bölümünde belirtilen şekilde, kayıp olarak kabul edebilir.

Yazılım Lisansı; Kısıtlamalar; Etkinleştirme

Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullanılması için sağlanan tüm Yazılımlar lisanslıdır ve satılmaz. Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’ye erişim için ve başka hiçbir amaçla olmamak üzere, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ile sağlanan Yazılımı kullanmak üzere, sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Microsoft, diğer tüm hakları saklı tutar. Lisans, Müşteri’ye aşağıda anılan hususlarda herhangi bir hak vermez ve Müşteri şunları yapamaz: (i) Yazılımın özelliklerini Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazından ayrı olarak kullanmak veya sanallaştırmak; (ii) Yazılımı yayınlamak, kopyalamak, kiralamak veya ödünç vermek; (iii) Yazılımdaki herhangi bir teknik kısıtlama veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ya da Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme belgelerindeki herhangi kısıtlamayı aşmak; (iv) Yazılımı ayırarak parçalarını birden fazla cihazda çalıştırmak; (v) Microsoft'a ait olmayan bir yazılım veya teknolojiyi, Microsoft'un fikri mülkiyeti veya teknolojisini başka herhangi bir lisans koşuluna tabi kılacak herhangi bir şekilde yüklemek veya kullanmak; veya (vi) bu koşulları izin vermese de yürürlükteki yasaların izin verdiği haller dışında Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalara ayırma veya buna teşebbüs etme gibi işlemler yapmak. Yasaların izin verdiği durumlarda, Müşteri yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde bu işlemleri gerçekleştirmelidir. Bu koşullar ile Azure Bulut Erişim Cihazı ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir ayrı modül veya aracı için herhangi bir ayrı lisans koşulları arasında çakışma olduğunda bu gibi modüller ve aracıların kullanımıyla ilgili olarak bu modül ve aracıların ayrı lisans koşulları geçerli olacaktır. Müşteri, Müşteri’nin kendi amaçları haricinde, Yazılımı karşılaştırma veya "referans noktası belirleme" için kullanmamalı ve sonuçları yayınlamamalı veya ifşa etmemelidir.

Yazılım Etkinleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Önizlemeleri Sağlamak için Veri Kullanımı Onayı

Uygun olduğu şekilde, Yazılımın etkinleştirilmesi, Yazılımın kullanımını belirli bir cihazla ilişkilendirir. Etkinleştirme ve Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazının sonraki kullanımı sırasında Yazılım Microsoft’a, düğüm, kasa ve bileşen numaraları, yazılım ve üretici yazılımı sürümleri, kayıt zaman damgaları vb. gibi cihaz özellikleri ve cihazın internet protokolü adresleri, cihaz adı, zamanı ve güncelleştirme sunucusu IP adresi gibi Müşteri ortam ayrıntıları dahil, Yazılım ve Azure Orbital Bulut Erişimi hakkında bilgi gönderebilir. Microsoft bu bilgiyi, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’nin Müşteri tarafından kullanabilir olması için kullanır. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını ve Yazılımı kullanarak bu bilgilerin Microsoft’a aktarılmasına onay verir.

Microsoft Dışı Ürünler

Microsoft, Microsoft Dışı Ürünleri, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımı aracılığıyla olduğu gibi, Azure Market gibi bir Microsoft çevrimiçi mağazası veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı içeriği aracılığıyla Müşteri’nin kullanımına sunabilir. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile herhangi bir Microsoft Dışı Ürün yükler veya kullanırsa, Müşteri bunları, Microsoft'un fikri mülkiyetini veya teknolojisini, Müşterinin lisans anlaşmasına açıkça belirtildiği şeklin ötesinde yükümlülüklere tabi kılacak şekilde yükleyemez veya kullanamaz. Müşteri’nin rahatlığı açısından Microsoft, belirli Microsoft Dışı Ürünler için Müşteri’nin Çevrimiçi Hizmetler faturasının bir parçası olarak ücretler dahil edebilir. Bununla birlikte Microsoft, herhangi bir Microsoft Dışı Ürün ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Müşteri, yüklediği veya Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme ile kullandığı veya Microsoft çevrimiçi mağazası aracılığıyla edindiği veya yönettiği herhangi bir Microsoft Dışı Üründen yalnızca kendisi sorumludur. Müşteri’nin Microsoft Dışı Ürün kullanımı, varsa, Müşteri ile Microsoft Dışı Ürünün yayıncısı arasındaki lisans, hizmet ve/veya gizlilik koşullarına tabi olacaktır.

Mülkiyet ve Kayıp Riski; Sevkiyat ve İade Sorumlulukları

Mülkiyet ve Kayıp Riski

Her bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı ile ilgili tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler, Microsoft'un mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu koşullarda açıkça belirtilmiş olanların haricinde, hiçbir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazına, herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları dahil, hiçbir hak sağlanmaz. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını taşıyıcıdan alır almaz incelemek ve herhangi bir hasar varsa bunu derhal aoca@microsoft.com adresine bildirmekten sorumludur. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı taşıyıcı tarafından Müşteri’nin belirlenmiş kargo adresine bırakıldıktan sonra, Microsoft tarafından atanmış taşıyıcısı tarafından Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları iade için kabul edilene kadar, cihazla ilgili tüm kayıp ve beklenen yıpranma ve aşınma haricindeki tüm hasarlardan sorumludur.

Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, Müşterinin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımının sona ermesinden itibaren 30 gün içinde aşağıdaki "Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının Gönderimi ve İadesi" Bölümü uyarınca iade için Microsoft tarafından belirlenen taşıyıcıya vermez veya Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını iade etmezse Microsoft, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları için Müşteri’yi ücretlendirebilir. Microsoft, kayıp veya hasarlı cihazlar için ücret alma hakkını saklı tutar.

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının Gönderimi ve İadesi

Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarının, Microsoft’tan müşteriye ve aynı şekilde iade gönderimleri için tek seferlik bir gönderim ücretinden sorumlu olacaktır. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft’a iade ederken,Microsoft tarafından belirlenen bir taşıyıcı ve Microsoft tarafından sağlanan paketleme malzemelerini kullanmak dahil, Microsoft’un yönergelerine uygun olarak, aynı şekilde gönderecektir. Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft’un paketleme yönergelerine uygun olarak paketleyecek ve gönderecektir.

Ücretler

Müşteri, Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımıyla bağlantılı olarak diğer Microsoft Azure hizmetlerini kullanabilir ve Microsoft bu tip hizmetleri, ayrıca ölçülen ücret ve maliyetlere tabi ayrı hizmetler olarak kabul eder. Yalnızca bir örnek olması adına, Azure Depolama ve Azure İşlem ayrı Azure hizmetleridir ve Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme kullanımı ile bağlantılı olarak kullanılsalar bile kullanılmaları durumunda ayrı Azure ölçüm hizmetleri uygulanır.

Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme abonelik ücretleri, aylık oranda sabit olarak faturalandırılır. Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme’yi, Azure Orbital Bulut Erişimi Önizleme programının bitiş süresinden önce iptal etmeye karar verirseniz, Microsoft’a, aoca@microsoft.com adresine e-posta göndererek iptali bildirmelisiniz. Uygun abonelik ücretleri, Microsoft'un Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları iadenizi aldığı ve işleme koyduğu ay süresince değerlendirilecektir.

Kamu Müşterileri

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazını Kamusal Müşteri’nin Konumları arasında taşıma

Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları’na sahip Kamusal Müşterileri, risk ve masraf tamamen Kamusal Müşteri’ye ait olmak üzere, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını, bu Bölüm ve bu koşulların gerekliliklerine uygun olarak Kamu Müşterisinin farklı konumlarına taşıyabilir. Kamusal Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları ve ilgili yazılım ile kamusal Müşteri’nin verilerini, bu tür herhangi bir farklı kamusal Müşteri konumuna ihraç veya ithali için, riski ve masrafları kamusal Müşteri’ye ait olmak üzere, tüm ihracat lisansı, ithalat lisansı ve diğer resmi izinleri, almaktan sorumludur. Kamusal Müşteri ayrıca herhangi bir farklı kamusal Müşteri konumundaki gümrüklemeden de sorumlu olacaktır ve ithalat sırasında ödenmesi gereken tüm harçlar, vergiler ve diğer resmi ücretler ile gümrük formalitelerinin zamanında yerine getirilmesine ilişkin tüm masraf ve riskleri üstlenecektir. Kamusal Müşteri, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişim Cihazlarını, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişim Cihazlarını aldığı ülke sınırının dışına taşımaya karar vermesi halinde, geçerli tüm ithalat, ihracat ve genel ticaret yasaları ve yönetmeliklerine uymayı ve bunlardan sorumlu olmayı kabul eder. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, kamusal Müşteri, bu Bölümde belirtildiği şekilde, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını farklı bir konuma taşırsa, kamusal Müşteri, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını Microsoft'a göndermeden önce, kamusal Müşteri’nin Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazlarını ilk aldığı ülke konumuna geri göndermeyi kabul eder. Kamusal Müşteriler, Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazları üzerinde ve bunlarla bağlantılı olarak veri taşımanın doğal riskleri olduğunu, Microsoft’un, bir Azure Orbital Bulut Erişimi Cihazı veya bunun üzerinde depolanan veri ile ilgili, taşıma sırasında dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, gerçekleşebilecek hiçbir zarar, çalınma veya kayba karşı sorumluluğu olmadığını kabul eder.

ABD Federal Hükümeti'ne Özel Koşullar

Bu koşulların herhangi bir hükmü ya da referans verilen herhangi başka bir hüküm (a) hizmetlerin ve/veya ücretlerin otomatik olarak yenilenmesini sağlıyorsa; (b) idari yasanın ABD Federal yasalarından başka bir şey olmasını gerektiriyorsa; veya (c) ilgili ABD Federal yasasını ihlal ediyorsa, bu hükümler geçerli değildir. Koşulların herhangi bir hükmü ya da referans verilen herhangi başka bir hüküm bir tazmin hükmü içeriyorsa, bu hükümler Birleşik Devletler’in Microsoft veya başka bir tarafı tazmini için geçerli değildir.


Operatörler için Azure (Önizlemeler)

Kişisel Veriler

Operatörler için Azure’daki belirli Ürünlerin Önizlemesi kapsamında Müşteri’nin Kişisel Veriler yüklemesi gerekebilir. Müşteri bir Operatör için Azure Ürününü kullanırken Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, kullanım DPA kapsamında bir “Önizleme” olarak değerlendirilmez. Müşteri, devlet sırları dahil olmak üzere yasalar veya mevzuat uyarınca uyumluluk gerekliliklerine tabi olan diğer verileri işlemek amacıyla Operatör için Azure Ürünlerini kullanmamalıdır.

Teknik Kaynaklar

Microsoft, Önizleme boyunca Operatörler için Azure Ürününün kullanılabilmesi amacıyla Müşteri’ye sınırlı bir kapsamda ve ücretsiz olarak teknik insan kaynakları sunabilir. Bu teknik kaynaklar  Profesyonel Hizmetler Ürün Koşulları’na tabidir. Microsoft’un teknik kaynak sağlama zorunluluğu yoktur.

Azure Operatör İçgörülerinde Copilot

Azure Operatör İçgörülerinde Copilot, burada belirtilen Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemeleri koşullarına tabidir. 

Müşteri, Azure Operatör İçgörülerinde Copilot’un Önizleme amaçlı kullanılabilmesi için Microsoft’a sağlanan Müşteri Verilerinin üçüncü taraflara ait herhangi bir ticari sırrın kötüye kullandığına ya da patent, telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin üçüncü taraflarca ileri sürülen iddialara karşı, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde Microsoft’u ve İştiraklerini müdafaa eder.

Azure Operatör Çağrı Koruması

 • Sınırlı kullanım. Azure Operatör Çağrı Koruması, tasarımı veya kullanım amacı açısından acil durum çağrılarına uygun değildir ve Müşteri, acil durum çağrılarını Azure Operatör Çağrı Koruması üzerinden yönlendirmemelidir. Azure Operatör Çağrı Koruması’nın kullanılabilirliği, belirli yasama bölgeleriyle sınırlı olabilir.
 • Onay. Azure Operatör Çağrı Koruması’nı etkinleştirmeden önce, Microsoft’tan kısa mesajla sahtekarlık bildirimleri almaya ilişkin son kullanıcı onayı dahil olmak üzere son kullanıcının onayını almanız gerekir. Arayan kişileri, çağrı dökümlerinin olası sahtekarlık girişimlerini tespit etmek amacıyla üçüncü taraf satıcı olarak üretici yapay zeka işleme sürecinize tabi olabileceğine ilişkin bilgilendirme konusunda makul olarak üstünüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Üretici AI. Azure Operatör Çağrı Koruması kullanımınız, Microsoft Üretici AI Hizmetlerinin Önizlemeleri koşullarına tabidir.
 • Üretici AI. Azure Operatör Çağrı Koruması kullanımınız, Microsoft Üretici AI Hizmetlerinin Önizlemeleri koşullarına tabidir.  

Azure Machine Learning (Önizleme Özellikleri)

Microsoft’un Azure Machine Learning Model Kaydı ve/veya Model Kataloğu kapsamında sunduğu üçüncü taraf modellerin tümü Microsoft Dışı Ürün olarak kabul edilir ve Microsoft Ürün Koşulları’ndaki Microsoft Dışı Ürün koşullarına tabidir. Müşterilerin üçüncü taraf modelleri kullanması, modelle bağlantılı olarak sağlanan üçüncü taraf lisans koşullarına tabidir.


Azure OpenAI ile Azure Health Bot (Sınırlı Erişimle Özel Önizleme)

Sınırlı Erişim Hizmeti

Azure OpenAI ile Azure Health Bot özel önizleme aşamasında olan bir Sınırlı erişim Hizmeti olup burada belirtilen Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizleme koşullarına tabidir. Azure OpenAI Service ve Azure OpenAI ile Azure Health Bot için kayıt yapılması gerekmekte olup Microsoft, uygunluk kriterlerine göre erişim sınırlaması getirebilmektedir. Azure OpenAI ile Azure Health Bot iç test ve değerlendirme amacıyla tasarlanmış olup şu anda harici kullanım veya hastalarla ya da herhangi başka bir son kullanıcı grubunda kullanılması planlanmamaktadır.

Bildirim

Azure Open AI ile Azure Health Bot dahil yapay zeka araçları ve teknolojileri hatalı sonuçlar verebilmekte ve her zaman doğru ya da eksiksiz bilgileri sağlamamaktadır. Aşağıda belirtilen hususlar sizin sorumluluğunuzdadır: (1) kullanımının amaca uygun olup olmadığını kapsamlı bir şekilde test edip değerlendirmek ve (2) kullanım ile ilişkili olarak son kullanıcılara yönelik tüm riskleri veya zararları tanımlayarak azaltmak.

Azure OpenAI ile Azure Health Bot veya Azure OpenAI API’si aşağıdaki nitelikleri taşıyacak şekilde tasarlanmamış veya kullanıma sunulmamıştır: (1) bir medikal cihaz veya (2) profesyonel medikal tavsiye, teşhis, tedavi veya muhakeme yerine geçen bir alternatif; ve profesyonel medikal tavsiye, teşhis, tedavi veya muhakemenin yerini koymak veya bunların yerini almak için kullanılmamalıdır. İlgili rıza metinlerini, uyarıları, feragatnameleri ve onayları görüntülemek ve/veya almak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

Azure OpenAI ile Azure Health Bot’tan alınacak çıktı Microsoft’un görüşlerini yansıtmaz. Azure OpenAI ile Azure Health Bot tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği değişkenlik gösterebilir ve garanti edilmez. Microsoft, Azure OpenAI ile Azure Health Bot veya Azure OpenAI API’sinin kullanımı veya bunlar tarafından sağlanan bilgilere güvenden kaynaklanan herhangi bir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmez.


Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemesi

Azure hizmetleri kapsamında sunulan Copilot da dâhil olmak üzere üretici AI özelliklerinin önizlemeleri Ürün Koşulları kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetler için Evrensel Lisans Koşulları bölümünün Microsoft Üretici AI Hizmetleri bölümüne tabidir (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all) ve ürün belgeleri kapsamında üretime hazır önizleme sürümü olarak belirtilmediği sürece üretim veya canlı işlem ortamında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Veri erişimi ve kullanımı. 

Microsoft Üretici AI Hizmetlerinin Önizlemelerinin sağlanması kapsamında, hizmete gönderilen Müşteri Verileri ve Çıktı İçerikleri, hizmetin kötü niyetli veya zararlı kullanımlarını ya da çıktılarını izleyip önlemek amacıyla Microsoft tarafından işlenebilir ve depolanabilir. Yetkili Microsoft çalışanları, belirli bir Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemesi için ürün belgelerinde veya ürüne özgü kullanım koşullarında böyle bir incelemenin açıkça yasak olduğu belirtilmediği sürece olası kötüye kullanımları araştırmak ve doğrulamak için otomatik sistemlerimizi tetikleyen verileri inceleyebilir.   

Bing Arama koşulları. 

Ürün belgelerinde belirtildiği şekilde, Bing tarafından desteklenen her Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemesi bileşeninin Müşteri tarafından kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi’ne (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2267653) ve Microsoft Gizlilik Bildirimi’ne (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2268144) tabidir; istisna olarak Microsoft toplu lisanslama kapsamında ücretsiz sunulan ürünler için ticari olmayan kullanım sınırlamaları geçerli değildir. Veri Koruma Eki, Müşteri’nin Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemesi kapsamında Bing arama kullanımı için geçerli değildir.


Azure Yapay Zeka Video Indexer Edge (önizlemeler)

Azure Yapay Zeka Video Indexer için Azure Yapay Zeka Video Indexer Edge adlı bir şirket içi sürüm kullanıma sunuluyor. Aşağıda belirtildiği gibi ek önizleme koşullarının sağlandığı durumlar haricinde önizlemelerin Müşteri tarafından kullanımı Microsoft Ürün Koşullarına tabidir.

Limitler ve Kullanım Hakları

 1. Genel. Müşteri, yalnızca Müşteri uygulamalarını geliştirme ve test etme amacıyla yazılımın herhangi bir sayıda kopyasını Müşteri cihazlarına kurabilir ve kullanabilir. Microsoft başka bir anlaşma kapsamında müşteri tarafından kullanılmasına izin vermediği sürece müşteri bu yazılımı bir üretim ortamında kullanamaz.
 2. Azure Aboneliği ile kaydolma. Müşteri, yazılımı geçerli Azure abonelikleriyle kaydettirecektir ve bunun sonucunda Microsoft tarafından ölçüm veya faturalandırma uygulanması gerekebilir.

Zamana Duyarlı Yazılım

 1. Dönem. Bu sözleşme, Müşterinin kabul etmesiyle birlikte yürürlüğe girer ve (i) yazılımın ticari bir sürümünün ilk kullanıma sunulmasından 30 gün sonra veya (ii) Microsoft tarafından feshedilmesi halinde (hangisi önce gelirse) sona erer. Microsoft kendi takdirine bağlı olarak bu sözleşmeyi uzatabilir.
 2. Bildirim. Müşteri yazılım aracılığıyla bu tarihe ilişkin düzenli hatırlatmalar alabilir.
 3. Verilere erişim. Müşteri, yazılım çalışmayı durdurduğunda yazılımda kullanılan verilere erişemeyebilir.

Video Kod Çözücüleri

 1. H.265/HE.VC Video Standardı. Bu ürün H.265/HEVC kodlama teknolojisine sahiptir. Access Advance LLC şu ihbarın açıklanmasını zorunlu tutmuştur: BU ÜRÜNDE KULLANILAN H.265/HEVC TEKNOLOJİSİ https://patentlist.accessadvance.com/ADRESİNDE LİSTELENEN HEVC PATENTLERİNDEN BİRİ VEYA DAHA FAZLASI KAPSAMINDADIR.
 2. H.264/AVC Video Standardı.Bu ürün AVC kodlama teknolojisine sahiptir. MPEG LA LLC şu ihbarın açıklanmasını zorunlu tutmuştur: Bu ürünün lisansı, AVC patent portföyü lisansı uyarınca, bir kullanıcının kişisel ve ticari olmayan bir amaçla (i) AVC standardıyla uyumlu şekilde video kodlaması ("AVC VIDEO") ve/veya (ii) bir tüketici tarafından kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet çerçevesinde kodlanmış ve/veya AVC VIDEO sağlama lisansı olan bir sağlayıcıdan temin edilmiş bir AVC VIDEO kodunu çözmek için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için lisans veya izin verilmez. Ek bilgi MPEG LA LLC’den elde edilebilir. Bkz. https://www.MPEGLA.COM.
 3. VC-1 Video Standardı. Bu ürün VC-1 kodlama teknolojisine sahiptir. MPEG LA LLC şu ihbarın açıklanmasını zorunlu tutmuştur: Bu ürünün lisansı, VC-1 Patent Portföyü lisansı uyarınca, bir kullanıcının kişisel ve ticari olmayan bir amaçla (i) VC-1 standardıyla uyumlu şekilde video kodlaması ("VC-1 Video") ve/veya (ii) bir tüketici tarafından kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet çerçevesinde kodlanmış ve/veya VC-1 Video sağlama lisansı olan bir sağlayıcıdan temin edilmiş bir VC-1 Video kodunu çözmek için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için lisans veya izin verilmez. Ek bilgi MPEG LA LLC’den elde edilebilir. Bkz. https://www.MPEGLA.COM.

Azure Yapay Zeka Video Indexer Bulanıklaştırma (Önizleme)

Limitler ve Kullanım Hakları.

 1. Üretimde Kullanım için Değildir. Microsoft başka bir anlaşma kapsamında kullanmanıza izin vermediği sürece bu yazılımı bir üretim ortamında kullanamazsınız.
 2. Azure Aboneliği ile kaydolma. Yazılımı geçerli bir Azure aboneliği ile kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.

Zamana Duyarlı Yazılım.

 1. Dönem. Bu sözleşme, yukarıda bahsi geçen yazılımı kullandığınızda yürürlüğe girer ve (i) yazılımın ticari bir sürümünün ilk kullanıma sunulmasından 30 gün sonra veya (ii) Microsoft tarafından feshedilmesi halinde (hangisi önce gelirse) sona erer.
 2. Bildirim. Yazılım aracılığıyla bu tarihe ilişkin düzenli hatırlatmalar alabilirsiniz.
 3. Verilere erişim. Yazılım çalışmayı durdurduğunda yazılımda kullanılan verilere erişemeyebilirsiniz.

Video Kod Çözücüleri.

 1. 264/AVC Video Standardı. Bu ürün AVC kodlama teknolojisine sahiptir. MPEG LA LLC şu ihbarın açıklanmasını zorunlu tutmuştur: Bu ürünün lisansı, AVC patent portföyü lisansı uyarınca, bir kullanıcının kişisel ve ticari olmayan bir amaçla (i) AVC standardıyla uyumlu şekilde video kodlaması ("AVC VIDEO") ve/veya (ii) bir tüketici tarafından kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet çerçevesinde kodlanmış ve/veya AVC VIDEO sağlama lisansı olan bir sağlayıcıdan temin edilmiş bir AVC VIDEO kodunu çözmek için verilmiştir.  Başka herhangi bir kullanım için lisans veya izin verilmez. Ek bilgi MPEG LA LLC’den elde edilebilir. Bkz. https://www.MPEGLA.COM.

Tarım için Azure Veri Yöneticisi (Önizleme)

Bir Sağlayıcı Hizmetine Bağlayıcı

Üçüncü tarafın ("Sağlayıcı") yazılımına veya hizmetine ("Sağlayıcı Hizmeti") yönelik bir bağlayıcı, Tarım için Azure Veri Yöneticisi ("ADMA") ile Sağlayıcı Hizmeti arasında veri aktarımını sağlar ve iş yüklerinin Sağlayıcı Hizmeti üzerinde veya Sağlayıcı Hizmeti ile yürütülmesini kolaylaştırabilir. Müşteri, Microsoft'a Sağlayıcı Hizmeti için Kimlik Bilgileri sağlayarak, Microsoft'a ADMA ile Sağlayıcı Hizmeti arasında veri aktarma, Sağlayıcı Hizmeti üzerinde veya Sağlayıcı Hizmeti ile bir iş yükünün yürütülmesini kolaylaştırma ve ilgili sonuçları alma ve iade etme yetkisi verir. "Kimlik Bilgileri", verilerin Sağlayıcı Hizmetinden bir Microsoft Çevrimiçi Hizmetine aktarılmasını sağlamak için bir Sağlayıcı Hizmetine erişim sağlayan veriler anlamına gelir ve kimlik bilgilerini, değerlendirme ve/veya yenileme belirteçlerini, anahtarları, gizli bilgileri ve Sağlayıcı Hizmetinden verilerin doğrulanması, aranması, kapsamı ve alınması için gerekli diğer verileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Sağlayıcı Hizmetine Erişim

Müşteri aşağıdakileri kabul eder ve onaylar: (i) Müşteri, Sağlayıcı Hizmetini kullanmak için Sağlayıcı ile mevcut bir anlaşmaya sahiptir, (ii) Müşteri, Sağlayıcı tarafından tahsil edilen ilgili ücretlerden sorumludur, (iii) Sağlayıcı Hizmeti Microsoft tarafından sürdürülmez, sahip olunmaz veya işletilmez ve Microsoft, Sağlayıcının gizlilik, güvenlik veya uyumluluk uygulamalarını kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir, (vi) etkinleştirildikten sonra Microsoft, Müşterinin sağladığı Kimlik Bilgilerini kullanarak bu tür verilerin sürekli aktarımını başlatabilir ve (v) Microsoft, Müşteri ilgili bağlayıcıyı devre dışı bırakana kadar bu tür verileri Sağlayıcı Hizmetinden aktarmaya devam edecektir.

Sağlayıcı Hizmetinden veri kullanma hakkı

Müşteri, Müşterinin aşağıdakileri yapma hakkına sahip olduğunu beyan ve garanti eder: (i) Sağlayıcı tarafından depolanan veya yönetilen verileri ADMA'ya aktarma ve (ii) bu verileri ADMA'da ve diğer Microsoft Çevrimiçi Hizmetlerinde işleme.

Telemetri

Önizleme aşamasındayken Microsoft, ortaya çıkabilecek hata ayıklama sorunlarına yardımcı olmak için API istek yolu gibi ilgili telemetri bilgilerini toplayabilir. Bu telemetri verilerinin bazıları ADMA örneğinin sağlandığı coğrafi bölgenin dışında depolanabilir.


Microsoft Fabric Önizleme özellikleri ve işlevleri

OneLake ve İş Yükleri

Microsoft Fabric'i etkinleştirdiğinizde veya Microsoft Fabric'e eriştiğinizde OneLake, çeşitli veri ve analiz iş yükleri, bazıları önizleme aşamasında olabilecek özellikler ve işlevsellikler, Power BI hizmeti, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering, Real-Time Intelligence (önizleme) da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli "kullanıma hazır" işlevlere erişim elde edebilirsiniz. Anlaşılabilir olması adına, Power BI kullanımınız, anlaşmanızda sunulan Power BI hizmetinin özel kullanım hakları ve tebliğlerine tabi olmaya devam eder.

Geçerli ücretler

Microsoft Fabric iş yüklerinin, özelliklerinin veya işlevlerinin önizleme aşamalarında sağlanıp kullanılan Kapasite Birimleri ("CU") ve depolama alanı için Microsoft sizden ücret alabilir.

Azure OpenAI Destekli Tümleştirmeler

Microsoft Fabric iş yükleri, özellikleri ve işlevleri kapsamındaki Copilot ve diğer üretici AI özelliklerinin önizlemeleri Azure OpenAI Service destekli olup bunları kullanımınız Microsoft Üretici AI Hizmetleri Önizlemesi başlıklı ayrı koşullar ile Microsoft Azure Önizlemelerinin Kullanımına Yönelik Ek Koşullar kapsamında ifadesini bulan hükümlere tabidir.  Yukarıdakilere bakılmaksızın, Veri erişimi ve kullanımı başlıklı bölüm, Copilot veya Microsoft Fabric'te etkinleştirilen diğer üretici AI özellikleri için geçerli değildir.

Diğer İş Yükleri  ("Ek İş Yükleri" olarak da adlandırılır)

Fabric Diğer İş Yükleri (Önizleme), Müşterilerin Fabric olmayan yayımcıların sunduğu ek İş Yüklerini ("Yayımcı İş Yükleri") eklemelerine olanak sağlayan bir market özelliğidir.  Fabric kullanıcıları Publisher İş Yükleriyle etkileşim kurduğunda, kişisel veriler de dahil olmak üzere bu kullanıcıların verileri ilgili yayımcılarla paylaşılır. Şifreleme gibi hassasiyet etiketleri ve koruma ayarları Publisher İş Yüklerine uygulanmaz.   Diğer İş Yükleri (Önizleme) marketi üzerinden sunulan Publisher İş Yükleri Microsoft Ürün Koşullarıuyarınca Microsoft'a ait olmayan Ürün olarak sınıflandırılır.  Müşteri, Publisher İş Yüklerinin, şu anda İş Yükü Merkezi'nde sunulduğu şekilde, ilgili yayımcılar tarafından sağlanan ayrı koşul ve gizlilik ilkeleri uyarınca yönetildiğini anlamış ve kabul etmiş olur.


Azure Modelleme ve Simülasyon Çalışma Masası Önizlemesi 

Azure Modelleme ve Simülasyon Çalışma Masası (“Çalışma Masası Önizlemesi”) Çalışma Masası Önizlemesi abonesi (“Müşteri”) ve Yetkili Kullanıcıları (aşağıda tanımlanmıştır) için geçerlidir.  Çalışma Masası Önizlemesi Müşteri’ye işbirliği için (her biri “Bağlayıcı” olmak üzere) bir veya daha fazla güvenli sanal çalışma alanları oluşturma imkânı sağlar.  Her bir Bağlayıcı için, Müşteri, kurum içi ve kurum dışı Kullanıcıların ilgili Bağlayıcı’daki (“Yetkili Kullanıcı”) Müşteri Verilerine erişimini onaylayabilir. “Müşteri Verileri” Müşteri’nin veya Yetkili Kullanıcı’nın Azure’ı kullanımını düzenleyen geçerli anlaşması kapsamında tanımlanmış olup bu Önizleme koşullarının amaçları ışığında, bu tanım kapsamında Müşteriler veya Yetkili Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm öğeleri kapsar.

 • Müşteri aşağıdaki hususların tek sorumlusudur ve Microsoft bu hususlara ilişkin sorumluluk kabul etmez: (1) Yetkili Kullanıcıların seçimi, (2) Yetkili Kullanıcılar için Bağlayıcıların atanması, (3) Yetkili Kullanıcıların rollerinin atanması (ör. “Yönetimsel Yetkili Kullanıcı” veya “Genel Yetkili Kullanıcı”) ve (4) Uygun bağlantı gereksinimlerinin tanımlanması.
 • Müşteri, Yetkili Kullanıcıların Yetkili Kullanıcıya atanmış olan Bağlayıcılardaki tüm Müşteri Verilerine erişebileceğini, bunları analiz edebileceğini veya bunlara katkı sağlayıp düzenleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Bir bağlayıcıdan herhangi bir Müşteri Verisinin kaldırılması için o Bağlayıcı için ilgili Yönetimsel Yetkili Kullanıcı’nın talebi ve Müşteri’nin onayı gerekir.

 • Müşteri ve Yetkili Kullanıcıları bir Bağlayıcı’ya yerleştirdikleri Müşteri Verilerinin içeriği ve kullanımından münhasıran sorumludur.  Yukarıda belirtilenlere herhangi bir sınırlama getirmeksizin, Müşteri ve Yetkili Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden veya Microsoft’a herhangi bir ek yükümlülük getirmeksizin, Microsoft’un Çalışma Masası Önizlemesini sağlaması için gerekli olan Müşteri Verileri üzerindeki tüm hakları güvence altına alacak ve koruyacaktır.

 • Müşteri, kendisi tarafından oluşturulan Bağlayıcılar kapsamında Yetkili Kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm Azure ve Çalışma Masası Önizlemesi kullanım ücretlerinden sorumludur. Microsoft, ücretleri paylaştırmaz veya Yetkili Kullanıcıları ayrıca faturalandırmaz.

 • Önizleme olarak, Çalışma Masası Önizlemesinin bazı hataları olabilir veya istendiği gibi çalışmadığı zamanlar olabilir ve bu önizleme sürümü, Azure’ın kullanımına ilişkin ilgili anlaşmada ifade edildiği üzere, tüm açık ve zımni garantiler reddedilerek “olduğu gibi” sağlanır.  Buna göre, Çalışma Masası Önizlemesi, değerlendirme ve test amaçlarıyla sunulmuş olup üretim kullanımı için değildir. Ayrıca, Microsoft Kamu Topluluk Bulutu (GCC) üzerinde Çalışma Masası Önizleme dağıtımlarına ilişkin DoD Etki Düzeyi ve FEDRAMP akreditasyonları ve ilgili uyumluluk kanıtlamaları da dahil olmak üzere Microsoft GCC teklifleriyle ilişkili tüm temel güvenlik akreditasyonları reddedilmiştir.

 • Microsoft ticari mühendislik yazılımlarına (ör. elektronik tasarım otomasyonu “EDA” yazılımı) Çalışma Masası Önizleme lisansı vermez. Genel önizleme boyunca bir noktada, Çalışma Masası Önizlemesi, Müşteriler’in ve Yetkili Kullanıcılar’ın bu tür ticari mühendislik yazılımları ve diğer araçlar ve Bağlayıcı’da kullanılacak varlıklar için üçüncü taraf sağlayıcılar (her biri “Sağlayıcı”) üzerinden lisans almasına olanak sağlayabilir (“Sağlayıcı Çözümleri”).  Tüm Sağlayıcı Çözümleri, Microsoft tarafından değil ancak Sağlayıcı tarafından Sağlayıcının kendi hizmet şartları ve gizlilik politikaları çerçevesinde sağlanır. Microsoft bu tür ek hizmet koşulları ve gizlilik ilkelerine taraf değildir. Müşteriler, Sağlayıcılar tarafından Sağlayıcı Çözümleri’nin kullanımı için uygulanan ücretlerden ve Sağlayıcılar’ın hizmet koşullarıyla ilgili Müşteri veya Yetkili Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ihlâllerden sorumludur.

Azure’da Microsoft Copilot

Azure’da Microsoft Copilot önizleme aşamasındadır ve burada belirtilen Microsoft Üretici AI Hizmetlerinin Önizlemeleri koşullarına tabidir.


Azure Yapay Zeka Stüdyosu

Azure Yapay Zeka Stüdyosu, farklı Azure Yapay Zeka Hizmetleri’nden özellikleri bir araya getiren bir önizleme hizmetidir. Azure Yapay Zeka Stüdyosu üzerinden veya bunun aracılığıyla erişim sağlanan hizmetler Önizlemeler için geçerli olan lisans koşullarına tabidir.

Ek hüküm ve koşullar

Azure Yapay Zeka Stüdyosu aracılığıyla erişim sağlanan özellikler, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere Ürün Koşulları kapsamında yer alan ilgili hizmet hüküm ve koşullarına tabidir:

 • Azure Machine Learning
 • Bilişsel Hizmetler ve Uygulamalı Yapay Zeka Hizmetleri (Sınırlı Erişimli, Hizmetler, Azure OpenAI Service, Özelleştirilmiş TTS Hizmetleri ve Sentetik Seslerin kullanımı dahil olmak üzere)

Model Kataloğu/Kaydı

Microsoft’un Azure Yapay Zeka Stüdyosu’ndaki Model Kataloğu ve/veya Model Kaydı kapsamında sunduğu üçüncü taraf modellerin tümü Microsoft Ürün Koşulları’ndaki Microsoft Dışı Ürün koşullarına tabi olan Microsoft Dışı Ürünlerdir. Model Kataloğu veya Model Kaydı vasıtasıyla erişim sağlanan herhangi bir modelin müşteri tarafından kullanımı, modele ilişkin sağlanmış olan lisans koşullarına tabidir.

Güvenlik Değerlendirmeleri

Yapay zeka destekli güvenlik değerlendirmeleri, müşterilerin içerik riskleri açısından uygulamaları test edebilmesi için zararlı veya saldırgan içerikler üretebilir ve alabilir. Test edilmekte olan uygulama zararlı içerikler üretecek şekilde tasarlanmadığı sürece Azure Yapay Zeka Stüdyosu veya SDK’si üzerinden bu özelliğe zararlı içerikler iletilmesi tek başına Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi’nin ihlali olarak değerlendirilmez. Bunun haricinde Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi geçerlidir. Müşteri, bu özellik tarafından üretilen içerikleri yalnızca uygulamaları test edip değerlendirmek amacıyla kullanacağını ve bu tür içerikleri başka herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul eder.


Azure OpenAI Kullanıcı Düzeyinde Kötüye Kullanım Bildirimi

Müşteri dilerse Microsoft’un kötüye kullanım teşkil edebilecek Giriş ve Çıkış İçerikleri ile ilişkili olarak Müşteriye kullanıcı düzeyinde bildirim olanağı sunabilmesi için kullanıcı tanımlayıcılarını Girişle ilişkilendirebilir. Müşteri, bildirimlere yanıt verirken Azure OpenAI API'sinin "kullanıcı" alanındaki hassas kişisel bilgileri göndermemeyi ve ilgili yasalara uymayı kabul eder.


Azure OpenAI Studio erken erişim deneme alanı - GPT-4o modeli

Azure OpenAI Studio erken erişim deneme alanı, GPT-4o modeline erken erişim olanağı sunar. İstemleriniz ve tamamlamalarınız, hizmete özel Azure OpenAI Service için Ürün Koşulları'nın "Uygunsuz Kullanım İzlemesi için Veri Kullanımı ve Erişimi" bölümünde tanımlandığı şekilde sistemde depolanır. Kısıtlı İstisna burada uygulanmaz. Erken erişim deneme alanında GPT-4o modelinin kullanımı sırasında, daha bu konuda onaylanmış müşteriler de dahil olmak üzere herkes için uygunsuz kullanım izlemesi açılır.


Azure PostgreSQL Veritabanı Esnek Sunucu - Azure Yerel Yapay Zeka Uzantısı (Önizleme)

Microsoft'un Azure Yerel Yapay Zeka uzantısı özellikleri aracılığıyla kurulum için sunduğu açık kaynaklı yapay zeka modelleri, Microsoft Ürün Koşulları uyarınca Microsoft'a ait olmayan Ürün olarak kabul edilir. Açık kaynaklı yapay zeka modellerinin müşteriler tarafından kullanımı, bu tür modellerle ilişkili ürün belgelerinde sağlanan ayrı lisans koşullarınca yönetilir.