Microsoft Azure Önizlemeleri için Ek Kullanım Koşulları

Son güncelleme: Aralık 2019

Azure, müşteri geri bildirimleri (“Önizlemeler”) almak üzere Microsoft tarafından sunulan önizleme, beta veya diğer ön sürüm özellikleri, hizmetleri, yazılımları veya bölgeleri içerebilir. Azure kullanımının tabi olduğu anlaşmanıza ek niteliğinde olan bu kullanım koşullarını kabul etmeniz şartıyla, önizlemeler size sunulur.

ÖNİZLEMELER “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARLA BİRLİKTE” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” VERİLİR VE HİZMET DÜZEYİ ANLAŞMALARI VE SINIRLI GARANTİ DIŞINDA TUTULUR. Önizlemeler müşteri hizmetleri tarafından kapsanmayabilir. Önizlemeler, Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Gizlilik Bildiriminde, Microsoft Azure Güven Merkezinde, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında ve Önizlemeyle birlikte sağlanan ek bildirimlerde daha ayrıntılı açıkladığı üzere, daha az veya farklı güvenlik, uygunluk ve gizlilik taahhütlerine tabi olabilir. Müşteriler, yüksek uyumluluk gerekliliklerine tabi olan Kişisel Verileri ya da diğer verileri işlemek için Önizlemeleri kullanmamalıdır. Adlandırılmış belirli Önizlemeler de, varsa, aşağıda belirtilen ek koşullara tabi olabilir. Bildirimde bulunmaksızın, Önizlemeleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya bunlara son verebiliriz. Ayrıca bir Önizlemeyi “Genel Kullanıma” sunmamayı da seçebiliriz.

Bing URL Önizleme API'sı (Özel Önizleme) kullanım ve görüntüleme gereklilikleri

Yalnızca Bing URL Önizleme API'sındaki verileri, kaynak siteleriyle bağlantılı önizleme parçacıklarını ve küçük resim görüntülerini görüntülemek için, sosyal medyada Son Kullanıcı tarafından başlatılan URL paylaşımı, chat bot veya benzer teklifler veya (ii) bir sinyal olarak kullanmanız gerekir. URL'deki içeriğin yetişkin materyali olma olasılığına dair bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Web sitesinden veya içerik sahiplerinden alabileceğiniz önizlemelerin devre dışı bırakılması için herhangi bir isteği dikkate almanız gerekir.

Yapmayın:

 • Kişisel verileri (kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak doğal kişilerin korunması ile ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/679 ve 27 Nisan 2016 tarihli düzenlemesi ("GDPR") içinde tanımlandığı gibi) Bing URL Önizleme API'sına gönderin.
 • Yanıtlardan gelen verileri kopyalayın, depolayın veya önbelleğe alın.
 • Bing URL Önizleme API'sından alınan verileri, herhangi bir makine öğrenimi veya benzer algoritmik etkinliğin bir parçası olarak kullanın. Bu verileri; eğitmek, değerlendirmek veya sizin veya üçüncü tarafların sunabileceği yeni veya mevcut hizmetleri geliştirmek için kullanmayın.
 • Kanunun gerektirmediği veya Microsoft tarafından kabul edilmediği sürece, sonuçların içeriğini (başka bir gereksinimi ihlal etmeyen bir şekilde yeniden biçimlendirmek için) değiştirin.
 • Sonuç içeriğiyle ilişkilendirilmiş özellik atfı ve URL'leri çıkarın.
 • Bir yanıtın herhangi bir bölümünde diğer içeriği, bir kullanıcının diğer içeriğin yanıtın bir parçası olduğuna inanmasına yol açacak şekilde görüntüleyin.

Bing Hizmet Verilerinin Kullanımı

Microsoft, Bing URL Önizleme API'si ("Bing Service Data") kullanımıyla Microsoft'a sağlanan verileri ancak şunları yapmak için işleyebilir: size Bing URL Önizleme hizmeti sağlamak ve (ii) Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek. Microsoft, yalnızca anılan işlemeye özgü olmak üzere, Bing Hizmet Verilerini toplayabilir, saklayabilir, kullanabilir, çoğaltabilir ve bunların türev çalışmalarını oluşturabilir ve siz, Microsoft'a bunları yapmaya ilişkin sınırlı, münhasır olmayan ve iptal edilemez, dünya çapında lisans veriyorsunuz. Hiçbir üçüncü kişi hakkını ihlal etmeksizin veya Microsoft'u, size ya da herhangi bir üçüncü kişiye karşı yükümlü kılmaksızın, bu fıkrada açıklandığı üzere, Microsoft'un, Bing Hizmet Verilerini işlemesi için gerekli tüm hakları güvence altına alacak ve devam ettireceksiniz. Tüm Bing Hizmet Verilerinin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Bing Hizmet Verileri bölümünün bu kullanımı, Bing URL Önizleme API'sı kullanımınız ile ilgili herhangi bir sözleşmenin feshinden veya sona erdirilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

GDPR'ye uyumluluk

Bu kullanım ve görüntüleme gerekliliklerini ihlal eden ve Bing URL Önizleme API'sı ile bağlantılı olarak işlenen GDPR'ye tabi herhangi bir kişisel veriye ilişkin olarak, siz ve Microsoft'un GDPR altında bağımsız veri denetleyicileri olduğunu anlıyorsunuz. GDPR'ye uyumluluğunuzdan bağımsız olarak siz sorumlu olursunuz.

Bing Özel Görsel Arama API (Özel Önizleme) kullanım ve görüntüleme gereklilikleri

Yapmayın:

 • Bing Özel Görsel Arama API'sından aldığınız verileri kopyalayın, depolayın veya önbelleğe alın.
 • Herhangi bir makine öğrenimi veya benzer algoritmik etkinliğin bir parçası olarak Bing Özel Görsel Arama API'sından aldığınız verileri kullanın. Bu verileri; eğitmek, değerlendirmek veya sizin veya üçüncü tarafların sunabileceği yeni veya mevcut hizmetleri geliştirmek için kullanmayın.

Yapın:

 • Kullanıcının bir arama sorgusuna giriş olanağı sunan kullanıcı deneyimindeki her noktanın (UX) yakınında, Microsoft gizlilik bildirimine belirgin bir şekilde işlevsel bir köprü ekleyin. Köprüyü Microsoft Gizlilik Bildirimi olarak etiketleyin.
 • Kullanıcıya bir arama sorgusu girme olanağı sunan UX içindeki her nokta yakınında Microsoft Ticari Marka ve Marka Yönergelerine uygun olarak Microsoft markasını açıkça gösterin. Bu tür markalama, Microsoft'un internet arama deneyimini güçlendirdiğini kullanıcıya açıkça belirtmek zorundadır.
 • Görüntülenen içeriğin, Bing Özel Görsel Arama API'sından alınan verileri kullanımınızın ilgili yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğini sağlamak için uygun önlemler içerdiğinden emin olun.

Bing Hizmet Verilerinin Kullanımı

Microsoft, Özel Görsel Arama API'si ("Bing Service Data") kullanımıyla Microsoft'a sağlanan verileri ancak şunları yapmak için işleyebilir: size Özel Görsel Arama hizmeti sağlamak ve (ii) Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek. Microsoft, yalnızca anılan işlemeye özgü olmak üzere, Bing Hizmet Verilerini toplayabilir, saklayabilir, kullanabilir, çoğaltabilir ve bunların türev çalışmalarını oluşturabilir ve siz, Microsoft'a bunları yapmaya ilişkin sınırlı, münhasır olmayan ve iptal edilemez, dünya çapında lisans veriyorsunuz. Hiçbir üçüncü kişi hakkını ihlal etmeksizin veya Microsoft'u, size ya da herhangi bir üçüncü kişiye karşı yükümlü kılmaksızın, bu fıkrada açıklandığı üzere, Microsoft'un, Bing Hizmet Verilerini işlemesi için gerekli tüm hakları güvence altına alacak ve devam ettireceksiniz. Tüm Bing Hizmet Verilerinin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Bing Hizmet Verileri bölümünün bu kullanımı, Özel Görsel Arama API'sı kullanımınız ile ilgili herhangi bir sözleşmenin fesih veya sona erme süresini atlatacaktır.

GDPR'ye uyumluluk

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) ve Bing Özel Görsel Arama API çağrıları ile bağlantılı olarak işlenen herhangi bir kişisel veri ile ilgili olarak, siz ve Microsoft'un GDPR altında bağımsız veri denetleyicileri olduğunu anlıyorsunuz. GDPR'ye uyumluluğunuzdan bağımsız olarak siz sorumlu olursunuz.

Bilişsel Hizmetler Özel Nöral Ses Kabiliyeti Önizlemesi

 1. Onaylanan Kullanım Senaryoları. Müşteri, Özel Nöral Ses kabiliyetini sadece uygulamanızda açıklanan ve/veya Kayıt Anlaşmanızda veya anlaşmanızda onaylanan kullanım senaryolarında kullanacaktır.
 2. Ek Yükümlülük, Beyan ve Garantiler. Müşteri, (i) başvurunuzda belirtilen ve/veya Kayıt Anlaşmanızda veya anlaşmanızda onaylanan kullanım senaryosu için Özel Nöral Ses fontu ("Sentetik Ses") oluşturmak üzere ses benzerliklerini kullanmak amacıyla ses sanatçılarının (veya varlık sahiplerinin) (birlikte "Ses Sanatçısı) açık yazılı iznini aldığını ve (ii) Müşteri anlaşmalarında, Sentetik Sesin kullanım süresini ve her türlü içerik sınırlamalarını dikkate alındığını ve (iii) Müşteri'nin Özel Nöral Ses kabiliyetinin nasıl çalıştığını açıklayan Microsoft'un ses sanatçısı (https://aka.ms/disclosure-voice-talent) için açıklama kılavuzunu, doğrudan Ses Sanatçısı ile veya Ses Sanatçısının yetkili temsilcisi ile paylaştığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kurallar. Microsoft Çevrimiçi Hizmet Şartları (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products adresinde bulunabilir) içindeki Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına ek olarak kullanım kuralları (https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct adresinde bulunabilir), tüm Metin Okuma ("TTS") uygulamalarının iyi niyetle uyması gereken minimum gerekliliklerdir. Microsoft'un Microsoft Çevrimiçi Hizmet Şartları kapsamındaki diğer yasal yollarını sınırlamadan, kullanım kurallarının ihlali, Çevrimiçi Hizmetlerin askıya alınmasına yol açabilir. Microsoft; Çevrimiçi Hizmeti sadece makul olarak gerekli olacak ölçüde askıya alacaktır. Microsoft derhal askıya almanın gerekli olduğuna inanmadığı sürece Microsoft, Çevrimiçi Hizmeti askıya almadan önce makul bir bildirimde bulunacaktır.
 4. Müşterinin, Özel Nöral Ses kabiliyeti şartlarına uyması. Microsoft, Müşteri tarafından oluşturulan her bir Sentetik Sesi sadece Onaylanan Kullanım Senaryoları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası veya Kullanım Kurallarının iddia edilen ihlallerini araştırmak ve bunlara müdahale etmek için saklayıp kullanabilir ve Müşteri, Microsoft'a bunu yapması amacıyla sınırlı, münhasır olmayan ve iptal edilemez, dünya çapında lisans vermektedir. Müşteri, hiçbir üçüncü kişi hakkını ihlal etmeksizin veya Microsoft'u, Müşteriye ya da herhangi bir üçüncü kişiye yükümlü kılmaksızın, bu fıkrada açıklandığı üzere, Microsoft'un her bir Sentetik Sesi saklayıp kullanması için gerekli tüm hakları güvence altına alacak ve devam ettirecektir. Bu paragraf, Müşteri anlaşmasının feshinden veya sona ermesinden sonra yürürlükte kalacaktır.
 5. Uygunluk. Özel Nöral Ses kabiliyetine erişim, uygunluk kriterlerimize ve seçim sürecimize bağlı olarak Microsoft'un münhasır takdirine tabidir. Microsoft, uygunluğu istediği zaman yeniden değerlendirme ve bu şartlara göre Özel Nöral Ses kabiliyetine erişimi askıya alma hakkını saklı tutar. Özel Nöral Ses kabiliyetine başvurmak ve onu kullanmak için, kayıt formunda ve Microsoft tarafından yapılan tüm yeniden değerlendirme taleplerinde güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlamalısınız.
 6. Professional Services. Limited professional services may be required to help you set up a Synthetic Voice. This may include Microsoft employees or subprocessors reviewing your data. For clarity the Professional Services Terms within the Microsoft Online Service Terms applies to these services.

Personalizer mikro hizmet

Bir kapsayıcıda başlatılan Personalizer mikroservice, hem Personalizer mikro hizmet ve hem Personalizer içinde kullanılan Personalizer modelleri eğitmek için Müşteri Verilerini Azure içinde Müşteri tarafından yapılandırılan Personalizer hizmet örneğine gönderir. Müşteri yazılımı kullanmakla, bu maddede açıklanan bilgilerin iletilmesine onay vermiş olur. Diğer tüm bakımlardan, Personalizer mikro hizmet, Kapsayıcılarda Bilişsel Hizmetler ile aynı temelde lisanslanır.

Visual Studio Online – Ek Önizleme Şartları

 1. Uzantılar. Visual Studio Online, Microsoft ve üçüncü taraf yazılım paketlerini uzantı mağazasından veya paket yöneticilerinden indirme seçeneği verebilir. Bu paketler kendi lisansları kapsamındadır. Microsoft, hiçbir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlara ilişkin garantiler sağlamaz. Uzantı mağazamıza erişmekle ve bunu kullanmakla, https://aka.ms/vsmarketplace-ToU adresinde bulunan uzantı mağazası şartlarını kabul edersiniz.
 2. Veriler.
  • (a) Veri Toplama. Visual Studio Online'ın belirli bazı özellikleri (örneğin, tarayıcı tabanlı Visual Studio Online özelliği) sizin hakkınızda ve hizmeti kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri Visual Studio Online'ı sağlamak ve geliştirmek için kullanabilir. Bu özelliklerinin birçoğunu https://docs.microsoft.com/tr-tr/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline adresindeki belgelerde açıklandığı gibi kullanmamayı seçebilirsiniz, ancak hepsini seçemezsiniz. Gizlilik bildirimimiz, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704 adresinde bulunmaktadır. Belgelerde ve gizlilik bildiriminde veri toplanması ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Visual Studio Online kullanımınız, bu uygulamalara onayınız anlamına gelir.
  • (b) Kişisel Verilerin İşlenmesi. Microsoft'un Visual Studio Online ile bağlantılı olarak bir kişisel veri işlemci veya alt işlemci olması dolayısıyla, Microsoft, https://docs.microsoft.com/tr-tr/legal/gdpr/ adresinde 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek, Çevrimiçi Hizmet Koşullarının Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Şartlarını tüm müşterilere taahhüt eder.
  • (c) Kabul Edilebilir Kullanım. Yukarıda atıf yapılan Çevrimiçi Hizmet Şartları içindeki Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını sınırlamaksızın, kanunun izin verdiği ölçüde şunları yapamazsınız:
   • Hizmetin belirli özelliklere dahil edilebilen belirli açık kaynak bileşenlerinin kullanımının tabi olduğu üçüncü kişi lisanslama şartlarının haricinde ve gerektirdiği ölçüde, bu özellikler için tersine mühendislik işlemi yapamaz, yazılımı kaynak koda dönüştüremez veya assembler diline çeviremez ya da başka bir şekilde yazılım için kaynak kodu türetme girişiminde bulunamazsınız.
   • bu özelliklerde Microsoft'un veya tedarikçilerinin bildirimlerini kaldıramaz, küçültemez, engelleyemez veya değiştiremezsiniz;
   • bu özellikleri yasaya aykırı bir biçimde kullanamazsınız veya
   • bu özellikleri paylaşamaz, yayınlayamaz, ödünç ya da kiraya veremez veya (bağımsız olarak ya da diğer bir sunumla entegre biçimde) başkalarının kullanımına sunamazsınız.

Azure Active Directory önizleme programları

Azure Active Directory provides updates and new features in the form of preview programs. Microsoft rolls out previews in phases to give Microsoft and customers the opportunity to evaluate and understand the new feature before it becomes part of the standard service of Azure AD. The phases are as follows:

 1. Özel önizleme – bu aşamada birkaç müşteriyi yeni konseptlere ve özelliklere erken erişim sağlamaları için davet ediyoruz. Bu aşamada resmi destek hizmeti sunulmuyor.
 2. Genel önizleme – during this phase we allow any customer with the proper Azure AD license to evaluate the new feature. Microsoft Customer Support Services will supply support services during this phase, but normal service level agreements do not apply. For new features exposed in the Azure AD Portal, customer can expect to see information banners in the user interface that draw attention to the new experience available during the preview. By clicking on the information banner customers then opt-in to the preview experience.
 3. Genel kullanım (GA) – Genel önizleme tamamlandıktan sonra, ilgili özellik lisanslı tüm müşterilerin kullanımına açık hale gelir ve tüm Microsoft destek kanalları aracılığıyla desteklenir. Yeni bir özellik mevcut işlevselliği etkilediğinde, sizin veya kullanıcılarınızın işlevi kullanma şeklini değiştirebileceğini unutmayın.

Every Azure Active Directory preview program has different opt-in requirements and dependencies.