Microsoft Azure Önizlemeleri için Ek Kullanım Koşulları

Son güncelleştirme: Kasım 2017

Azure, müşteri geribildirimleri ("Geribildirimler") almak üzere Microsoft tarafından sunulan önizleme, beta veya diğer ön sürüm özellikleri, hizmetleri, yazılımları veya bölgeleri içerebilir. Azure kullanımının tabi olduğu anlaşmanıza ek niteliğinde olan bu kullanım koşullarını kabul etmeniz şartıyla, önizlemeler size sunulur.

ÖNİZLEMELER “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARLA BİRLİKTE” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” VERİLİR VE HİZMET DÜZEYİ ANLAŞMALARI VE SINIRLI GARANTİ DIŞINDA TUTULUR. Önizlemeler müşteri hizmetleri tarafından kapsanmayabilir. Önizlemeler, Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Gizlilik Bildiriminde, Microsoft Azure Güven Merkezinde, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında ve Önizlemeyle birlikte sağlanan ek bildirimlerde daha ayrıntılı açıkladığı üzere, daha az veya farklı güvenlik, uygunluk ve gizlilik taahhütlerine tabi olabilir. Belirli Önizlemeler, (varsa) aşağıda belirtilen ek koşullara da tabi olabilir. Önizlemeleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Ayrıca bir Önizlemeyi “Genel Kullanıma” sunmamayı da seçebiliriz.

Microsoft Genomics

Broad EULA. Microsoft Genomics hizmeti, Broad Institute, Inc. ("Broad") tarafından üretilen Genetik Analiz Araç Kitine (GATK) erişim içerir. Genetik Analiz Araç Kiti ve ilişkili her türlü belgenin Microsoft Genomics'in bir parçası olarak kullanımı aynı zamanda Broad'ın GATK Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına ("Broad EULA") tabidir.

Bilgi Paylaşımı. Microsoft, Broad'a statünüzü Microsoft Genomics'te bir GATK kullanıcısı olarak bildirebilir ve Broad ile Microsoft GATK'yi kullanımınızla ilgili bazı istatistiksel ve teknik bilgi alışverişinde bulunabilir (Broad EULA'nın 7.2 Maddesinde ön görüldüğü gibi).

Tıbbi Kullanım. Microsoft Genomics bir tıbbi cihaz değildir ve kullanımından elde edilen çıktılar olay raporu olarak görülemez ve herhangi bir sağlık durumu veya sorununa ilişkin tıbbi kanaat, tavsiye, teşhis veya tedavinin yerine kullanılamaz. Microsoft Genomics'i herhangi bir klinik arz veya ürünün bir bileşeni olarak kullanmanız durumunda her türlü ilgili yasa ve yönetmelik şartlarına uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Windows 10 İçin Microsoft Azure Hybrid Benefit

Sadece kullanıcı başına bir Windows 10 Enterprise E3/E5 veya kullanıcı başına Windows VDA kullanan Enterprise müşterileri (Kullanıcı Abonelik Lisansları veya Eklenti Kullanıcı Abone Lisansları) ("Nitelikli Lisanslar") Windows 10 için Microsoft Azure Hybrid Benefit'i (“Windows 10 için Azure HUB”) kullanabilir. Bu önizlemede, bir müşterinin bir Nitelikli Lisans atadığı kullanıcılar, Microsoft Azure üzerindeki Azure sanal makine galerisinde sağlanan Windows 10 görüntülerini (Windows 10 için Azure HUB olarak tahsis edilen görüntüler) dağıtabilir ve kullanabilir. Bu gibi her kullanıcı (i) o sırada yürürlükte olan Microsoft Çoklu Lisanslama (Volume Licensing) Ürün Koşullarındaki Windows Masaüstü İşletim Sistemi koşulları ile işbu önizleme koşulları ve (ii) her kullanıcının Azure Active Directory (Azure Aktif Dizini) yoluyla kullanılması şartına tabi olarak Windows 10 yazılımının en fazla dört örneğini kullanabilir. Windows 10 için Azure HUB kapsamında Windows 10 yazılımının sürekli kullanımına Windows 10 Yıldönümü Güncellemesinin (1607) ardından sonraki Current Branch of Business hizmetinin duyurulmasını takiben dördüncü tam takvim ayının sonuna kadar aynı koşullarla izin verilir. Windows Masaüstü İşletim Sistemi Ürün Girişi ile işbu önizleme koşulları arasında bir çelişki olması halinde işbu önizleme koşulları uygulanır.

Visual Studio Mobil Merkezi

Kullanım Hakkı. Uygulamalarınızı geliştirmek ve sınamak için size önizleme hizmetine işbu anlaşmada tanımlandığı şekilde erişim ve kullanım hakkı veriyoruz. Hizmet tarafından sağlanan her bir sanal makine için, sanal makineye her seferinde sadece bir kullanıcının erişebileceğini kabul edersiniz. Diğer hakların tümünü saklı tutuyoruz.

Yetkili Yazılımcı/Geliştirici. Önizleme hizmetine eklenen Apple yazılı ile ilgili olarak Microsoft'u yetkili geliştirici olarak atar ve uygulamalarınızı geliştirip, sınamanıza yardımcı olmak için Microsoft'un söz konusu yazılımı önizleme hizmetinin bir parçası olarak kullanması gerektiğini kabul edersiniz. Microsoft, önizleme hizmetine dahil edilen bu gibi yazılımların koşullarına uymaktan sorumlu olup, önizleme hizmetinin bir parçası olarak kullanılan Apple gizli bilgileri ile uygulamalarınızın bir parçası olarak sağladığınız her tür kod veya diğer materyalleri gizli tutacaktır. Microsoft, Apple ID ve/veya tedarik profilinizi (bize sağlamanız durumunda) uygulamalarınızı geliştirip, sınamanıza yardımcı olmaya yönelik önizleme hizmetini sağlamak için kullanır ve hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmaz. Apple ID ve/veya tedarik profillerinizin askıya alınması, iptal edilmesi ve/veya feshedilmesi halinde Microsoft'u derhal bilgilendirmeyi kabul edersiniz.

Paket Yöneticileri. Önizleme hizmeti, uygulamalarınızda kullanmak üzere diğer Microsoft ve üçüncü taraf yazılımlarını karşıdan yükleme seçeneği sunan NuGet gibi paket yöneticilerinin karşıdan yüklemelerini içerebilir. Bu paketlerin kendilere ait lisansları olup işbu anlaşma kapsamında değillerdir. Microsoft, üçüncü taraf paketlerle ilgili hiçbir garanti dağıtmaz, lisanslamaz veya sağlamaz.

Üçüncü Taraf Havuz Hizmetine Erişim. Microsoft'a üçüncü taraf havuz hizmeti hesabınıza erişim izni vermeniz halinde Microsoft'un önizleme hizmetinin bir parçası olarak size rapor ve diğer işlevsellikleri sağlamak amacıyla kamuya açık ve özel havuzlarınız dahil olmak üzere hesabınızı tarayabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Microsoft'un önizleme hizmetini geliştirmek amacıyla hesabınızdan bilgi veya öngörü kullanabileceğini kabul edersiniz.

Verilere Erişim. Aboneliğinizin feshedilmesi üzerine veya çalışmayı durdurması halinde önizleme hizmetinde kullanılan veriye erişemeyebilirsiniz.

Konum Tabanlı Hizmetler

Otomotiv kısıtlamaları. Microsoft'un ayrı bir anlaşma ile izin verdiği haller dışında Hizmeti herhangi bir araç-içi kullanımla bağlantılı olarak kullanamazsınız. Hizmeti hiçbir uygulamada adım adım navigasyon işlevini etkinleştirmek için kullanamazsınız.

Veri tabanı kısıtlamaları. Hizmeti veya herhangi bir kısmını Hizmette yer alan veriyi veya önemli bir kısmını kullanmak, ayıklamak veya yeniden kullanmak suretiyle rakip bir veritabanı veya hizmet üretmek için ya da Hizmeti tamamen veya kısmen sizin veriniz ve/veya üçüncü bir tarafın sağladığı veya ürettiği veriyle çoğaltılan herhangi bir ikincil veya türetilmiş veritabanı oluşturmak için kullanamazsınız;

Hizmetin veritabanının yapısı ve düzenlemesini aynısını üretmek için kullanmayacak veya kopyalamayacaksınız ve

Hizmet tarafından sunulan içeriği başka herhangi bir üçüncü taraf veri tabanı ile birlikte kullanmayacaksınız, ancak halihazırda Hizmete yer almayan (özel içeriğiniz gibi) veya Microsoft'un başka şekilde lisans verdiği türdeki Hizmet içeriğinin üzerine yayabilirsiniz. Buna ek olarak, Hizmeti özel bir kişisel navigasyon cihazı oluşturmak amacıyla kullanmayacaksınız.

API Sonuçları. Bu Sonuçları birden fazla kullanıcıya sunmak için ölçeklendirmek amacıyla sınırlama olmaksızın jeokodlar ve ters jeokodlar, harita veri döşemeleri (map data tile) ve yol bilgileri dahil olmak üzere Hizmet API tarafından verilen bilgileri ön belleğe alamaz veya saklayamazsınız.

Bununla birlikte, yukarıdaki hükümler bu ön belleklemenin amacının bu cihaz veya istemci tarayıcısında kullandığınız hizmetin bekleme sürelerini azaltmak olması halinde söz konusu Sonuçları bir cihaz veya istemci tarayıcısında ön belleğe almanızı yasaklamaz. Yukarıdaki cümleye göre, Sonuçların sizin tarafınızdan bir cihaz veya istemci tarayıcısında ön belleğe alınması durumunda, bu sonuçlar aşağıdakilerden daha uzun süre saklanamaz: hangisinin daha kısa ise, (i) dönen üstbilgilerde belirtilen geçerlilik süresi veya (ii) 30 gün.

Herhangi bir Sonucu, herhangi bir üçüncü taraf içeriği veya harita verilerinde gösteremezsiniz. Yukarıda belirtilenler Hizmet tarafından teslim edilen jeokodlar/ters jeokodlar için geçerli değildir. Bu tür jeokodlar/ters jeokodları, Open Street Maps (Açık Yol Haritaları) veya başka bir açık kaynak veri sağlayıcısı tarafından sunulan herhangi bir ürün, veri veya hizmetler haricindeki üçüncü taraf içeriği ya da harita verilerinde gösterebilirsiniz.

Harita Verileri. Hizmet tarafından sunulan Harita Verileri ve diğer üçüncü taraf içeriğini sadece Yürürlük Tarihinden itibaren ve zaman zaman güncellenebilecek https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ kapsamında belirtilen kısıtlamalara uygun olarak kullanabilirsiniz.

Hizmet dışındaki yollarla verilen herhangi bir içeriğin kaynak verilerine erişmeye çalışamazsınız.

Telif Hakkı. Hizmette yer alan veya Hizmet tarafından otomatik olarak oluşturulan herhangi bir logo ve/veya telif hakkı bildirimini kaldıramaz, gizleyemez, maskeleyemez veya değiştiremezsiniz.