Microsoft Azure Önizlemeleri için Ek Kullanım Koşulları

Son güncelleme: Şubat 2018

Azure, müşteri geribildirimleri ("Geribildirimler") almak üzere Microsoft tarafından sunulan önizleme, beta veya diğer ön sürüm özellikleri, hizmetleri, yazılımları veya bölgeleri içerebilir. Azure kullanımının tabi olduğu anlaşmanıza ek niteliğinde olan bu kullanım koşullarını kabul etmeniz şartıyla, önizlemeler size sunulur.

ÖNİZLEMELER “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARLA BİRLİKTE” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” VERİLİR VE HİZMET DÜZEYİ ANLAŞMALARI VE SINIRLI GARANTİ DIŞINDA TUTULUR. Önizlemeler müşteri hizmetleri tarafından kapsanmayabilir. Önizlemeler, Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Gizlilik Bildiriminde, Microsoft Azure Güven Merkezinde, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında ve Önizlemeyle birlikte sunulan ek bildirimlerde daha ayrıntılı açıklandığı üzere, daha az veya farklı güvenliğe, uygunluğa ve gizlilik taahhütlerine tabi olabilir. Müşteriler, yüksek uyumluluk gerekliliklerine tabi olan Kişisel Verileri ya da diğer verileri işlemek için Önizlemeleri kullanmamalı. Belirli Önizlemeler, (varsa) aşağıda belirtilen ek koşullara da tabi olabilir. Önizlemeleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Ayrıca bir Önizlemeyi “Genel Kullanıma” sunmamayı da seçebiliriz.

Bing Varlık Arama API’si

Bing Varlık Arama API’si, Çevrimiçi Hizmet Koşullarının (Özel Çevrimiçi Hizmet Koşulları dahilindeki “Microsoft Azure Hizmetleri” bölümünün “Microsoft Bilişsel Hizmetler” alt bölümünün bir parçası olan) “Bing Arama Hizmetleri Kullanım ve Görüntüleme Gereklilikleri” alt bölümünün amaçları çerçevesindeki bir “Bing Arama Hizmeti”dir. Müşterinin Bing Varlık Arama API’sini kullanımı, her açıdan “Bing Arama API’leri Kullanım ve Görüntüleme Gereklilikleri”ndeki Arama API’leri gerekliliklerine uymalıdır.

Konum Tabanlı Hizmetler

Otomotiv kısıtlamaları. Microsoft'un ayrı bir anlaşma ile izin verdiği haller dışında Hizmeti herhangi bir araç-içi kullanımla bağlantılı olarak kullanamazsınız. Hizmeti hiçbir uygulamada adım adım navigasyon işlevini etkinleştirmek için kullanamazsınız.

Veri tabanı kısıtlamaları. Hizmeti veya herhangi bir kısmını Hizmette yer alan veriyi veya önemli bir kısmını kullanmak, ayıklamak veya yeniden kullanmak suretiyle rakip bir veritabanı veya hizmet üretmek için ya da Hizmeti tamamen veya kısmen sizin veriniz ve/veya üçüncü bir tarafın sağladığı veya ürettiği veriyle çoğaltılan herhangi bir ikincil veya türetilmiş veritabanı oluşturmak için kullanamazsınız;

Hizmetin veritabanının yapısı ve düzenlemesini aynısını üretmek için kullanmayacak veya kopyalamayacaksınız ve

Hizmet tarafından sunulan içeriği başka herhangi bir üçüncü taraf veri tabanı ile birlikte kullanmayacaksınız, ancak halihazırda Hizmete yer almayan (özel içeriğiniz gibi) veya Microsoft'un başka şekilde lisans verdiği türdeki Hizmet içeriğinin üzerine yayabilirsiniz. Buna ek olarak, Hizmeti özel bir kişisel navigasyon cihazı oluşturmak amacıyla kullanmayacaksınız.

API Sonuçları. Bu Sonuçları birden fazla kullanıcıya sunmak için ölçeklendirmek amacıyla sınırlama olmaksızın jeokodlar ve ters jeokodlar, harita veri döşemeleri (map data tile) ve yol bilgileri dahil olmak üzere Hizmet API tarafından verilen bilgileri ön belleğe alamaz veya saklayamazsınız.

Bununla birlikte, yukarıdaki hükümler bu ön belleklemenin amacının bu cihaz veya istemci tarayıcısında kullandığınız hizmetin bekleme sürelerini azaltmak olması halinde söz konusu Sonuçları bir cihaz veya istemci tarayıcısında ön belleğe almanızı yasaklamaz. Yukarıdaki cümleye göre, Sonuçların sizin tarafınızdan bir cihaz veya istemci tarayıcısında ön belleğe alınması durumunda, bu sonuçlar aşağıdakilerden daha uzun süre saklanamaz: hangisinin daha kısa ise, (i) dönen üstbilgilerde belirtilen geçerlilik süresi veya (ii) 30 gün.

Herhangi bir Sonucu, herhangi bir üçüncü taraf içeriği veya harita verilerinde gösteremezsiniz. Yukarıda belirtilenler Hizmet tarafından teslim edilen jeokodlar/ters jeokodlar için geçerli değildir. Bu tür jeokodlar/ters jeokodları, Open Street Maps (Açık Yol Haritaları) veya başka bir açık kaynak veri sağlayıcısı tarafından sunulan herhangi bir ürün, veri veya hizmetler haricindeki üçüncü taraf içeriği ya da harita verilerinde gösterebilirsiniz.

Harita Verileri. Hizmet tarafından sunulan Harita Verileri ve diğer üçüncü taraf içeriğini sadece Yürürlük Tarihinden itibaren ve zaman zaman güncellenebilecek https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ kapsamında belirtilen kısıtlamalara uygun olarak kullanabilirsiniz.

Hizmet dışındaki yollarla verilen herhangi bir içeriğin kaynak verilerine erişmeye çalışamazsınız.

Telif Hakkı. Hizmette yer alan veya Hizmet tarafından otomatik olarak oluşturulan herhangi bir logo ve/veya telif hakkı bildirimini kaldıramaz, gizleyemez, maskeleyemez veya değiştiremezsiniz.