Azure Digital Twins

Modelleyin ve gerçek dünya ile etkileşim kurun

Bağlam açısından duyarlı IoT çözümleri oluşturun

Azure Digital Twins, kuruluşlara yeni nesil IoT çözümleri oluşturmak için gereksinim duydukları temeli sağlayan bir platformdur. IoT maceramız boyunca, birçok dijital dönüşüm hikayesinin cihazlar bağlanmadan önce fiziksel dünyayla ilgili bağlamsal bilgilere sahip olunarak basitleştirilebileceğini öğrendik. Azure Digital Twins ile kuruluşlar tam olarak bunu yapabilir, yani dijital kaynaklardan alınan verileri fiziksel dünya ile bağıntılandıran yinelenebilir, ölçeklenebilir deneyimler oluşturabilir. Bu videoda, Azure Digital Twins’in kişiler, yerler ve cihazlar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin herhangi bir fiziksel ortama uygulanabilecek kapsamlı dijital modellerini oluşturma imkanını nasıl sağladığı açıklanmıştır.

İnsanların gereksinimlerine daha uygun dijital ikiz çözümleri oluşturun

İnsanlar, yerler ve cihazlar arasındaki ilişkileri uzamsal bir zeka grafiğinde modelleyerek fiziksel dünyayı sanal olarak çoğaltın. Dijital ve fiziksel dünyada veriler için bağıntı kurarak ilgili benzersiz deneyimler oluşturun. Tüketici deneyimlerini iyileştirme, yeni verimlilikler oluşturma ve insanların yaşadığı, çalıştığı ve oyun oynadığı alanları geliştirme fırsatlarını keşfedin.

Dijital ikiz çözümlerin oluşturulmasını hızlandırın ve basitleştirin

Azure Digital Twins bir çözümün etki alanına özel gereksinimlerine uyan ve bu çözümün oluşturulmasını hızlandırıp basitleştiren önceden tanımlı bir veri şeması sunar. Geliştirme maliyetlerinden tasarruf edin ve çözümünüzü çabucak dağıtın. İster bir hastane, stadyum, fabrika ister bunları birbirine bağlayan bir elektrik şebekesi olsun alanınızı daha akıllı kılın.

Eylemleri fiziksel bir alanda otomatikleştirin

Verileri, farklı algılayıcılar yerine bir alan bağlamında sorgulayın. Çeşitli cihazlar ve sensörlerden gelen telemetri mesajlarına dayanan bir alandaki belirli uç noktalar için bildirimler veya olaylar oluşturan işlevler tanımlayın ve çalıştırın. Bu güçlü özellikler, alanları kullanan insanlar için verimliliği ve koşulları iyileştirir.

İşinizi güvenle modernleştirin ve ölçeklendirin

Birden fazla kiracıda ölçeklendirilen ve çoğaltılan dijital ikiz çözümleri oluşturun. Birden çok kiracı ve iç içe kiracı için yerleşik destek, müşterilerinizin verilerini koruma altına almanıza yardımcı olur. Rol tabanlı erişim denetimi gibi erişim ve kimlik yönetimi özellikleri ile Azure Active Directory, güvenlik, veri gizliliği ve uyumluluk taahhüdümüzü daha da fazla ön plana çıkarıyor.

Kuruluşların Azure Digital Twins ile oluşturduğu harika olanaklara bakın

Azure Digital Twins günümüzde birçok farklı sektörden müşteriler ve iş ortakları tarafından kullanılıyor. Aşağıda iş ortaklarının Azure Digital Twins’in potansiyelinden yararlanarak dijital ikiz uygulamalarının basit ve sezgisel arabirimlerini nasıl sunduğuna ilişkin birkaç örnek verilmiştir.

Kullanım Örnekleri

Aşağıdaki kullanım örneklerini ele alan tamamlanmış bir çözüme sahip bir iş ortağı bulun.

Enerji yönetimi

İçgörü sunan ve enerji kaynaklarını iyileştiren çözümler geliştirin.

 • Bina elektriği yönetimi
 • Elektrikli araç şarjı ağ iyileştirmesi (sınırlı önizleme)
 • Alt istasyon ve dağıtılmış enerji kaynakları iyileştirmesi (sınırlı önizleme)

İnşaat yönetimi

İnşaat operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmek için çözümler geliştirin.

 • Varlık yönetimi
 • Tesis isteklerini çözüme ulaştırma
 • Tesis temizliği
 • Tesis yönetimi
 • Tahmine dayalı bakım
 • Bina güvenliği

Alan kullanımı

Tesis analiziyle alanların kullanımını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için içgörüler oluşturun.

 • Alan analizi
 • Alan iyileştirme
 • Alan kullanımı

Tasarım ve derleme

Fiziksel ortamları modelleyerek inşaat ve tasarım sürecinin verimliliğini artırın.

 • Daha akıllı alan inşaatı
 • Dijital ikiz mimarisi
 • Tasarım sanallaştırması ve modelleme

Bina sakini deneyimi

Bir alandaki üretkenliği ve konforu artıran uzamsal zeka çözümleriyle çalışanların ve bina sakinlerinin memnuniyet ve moral düzeyini artırın.

 • Alan ayırma
 • Güvenlik
 • Yol bulma
 • İnsanları bulma
 • Tesis isteklerinde bulunma
 • Kapı görevlisi hizmetleri
 • Konfor ve iklim denetimi

İlgili çözümler

Azure IoT’ye genel bakış

Bulut uzmanlığı gerekmeden IoT için SaaS basitliği deneyimini yaşayın

Sık karşılaşılan IoT senaryolarına yönelik şablonlarla tamamen özelleştirilebilir çözümler oluşturun

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin

Daha fazla bilgi edinin

Yardım edecek bir iş ortağı bulun