Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Elinde tablet tutan bir kadın

Uç bilişim nedir?

Uç bilişim, IoT cihazlarının ağ uçlarında verileri hızla işlemesini ve bunlar üzerinde işlem yapmasını sağlayan dağıtılmış bir bilişim altyapısıdır.

Uç bulut bilişimin açıklaması

Uç bilişim, uzak konumlardaki cihazların, cihaz veya yerel bir sunucu aracılığıyla verileri ağın "ucunda" işlemesini sağlar. Verilerin merkezi veri merkezinde işlenmesi gerektiğinde yalnızca en önemli veriler iletilir ve böylece gecikme süresi en aza indirilir.

İşletmeler uç bilişimi neden kullanır?

İşletmeler, uzak cihazlarının yanıt sürelerini iyileştirmek ve cihaz verilerinden daha zengin, daha zamanında içgörüler elde etmek için uç bilişimi kullanır. Uç bilişim, normalde uygun olmayan konumlarda gerçek zamanlı bilişimi mümkün hale getirir ve uç cihazları destekleyen ağlardaki ve veri merkezlerindeki performans sorunlarını azaltır.

Uç bilişim olmasaydı uç cihazlar tarafından üretilen büyük miktardaki veri, günümüzün iş ağlarının çoğunu zorlardı ve etkilenen ağdaki tüm operasyonları aksatırdı. BT maliyetleri birdenbire artabilirdi. Memnuniyetsiz müşteriler işlerini başka bir yere alabilirdi. Değerli makineler zarar görebilir veya daha az üretken olabilirdi. Ancak en önemlisi, çalışanları güvende tutmak için akıllı algılayıcılara dayanan sektörlerde çalışanların güvenliği tehlikeye girebilirdi.

Uç bilişim nasıl çalışır?

Uç bilişim, akıllı uygulamalar ve IoT algılayıcıları için gerçek zamanlı işlevselliği mümkün hale getirmek için birbiriyle ilişkili üç sorunu çözer:

 • Uzak bir konumdaki bir cihazı ağa bağlama.

 • Ağ veya bilişim sınırlamaları nedeniyle yavaş veri işleme.

 • Ağ bant genişliği sorunlarına neden olan uç cihazlar.
Sunucu odası

5G kablosuz gibi ağ teknolojilerindeki ilerlemeler, bu zorlukları küresel ve ticari ölçekte çözmeyi mümkün hale getirdi. 5G ağları, cihazlara ve veri merkezlerine giden ve gelen büyük miktarlardaki verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak işleyebilir. (Kapsama alanını ulaşılması zor alanlara genişletmeleri konusunda kullanıcıları teşvik etmek için kripto para kullanan bir kablosuz ağ bile vardır.)

Ancak kablosuz teknolojideki ilerlemeler, uç bilişimin büyük ölçekte çalışmasını sağlamaya yönelik çözümün yalnızca bir bölümüdür. Ağlar üzerinden veri akışlarına hangi verilerin dahil edileceği ve hariç tutulacağı konusunda seçici olmak, gecikmeyi azaltmak ve gerçek zamanlı sonuçlar sunmak açısından da kritik öneme sahiptir.

Uç bilişim örneği:

Uzak ambardaki bir güvenlik kamerası, şüpheli etkinliği belirlemek için yapay zekayı kullanır ve bu belirli verileri anında işleme için ana veri merkezine gönderir. Böylece kamera, tüm çekimlerini sürekli olarak ileterek günün 24 saati ağa yük olmak yerine, yalnızca ilgili video klipleri gönderir. Bu, şirketin ağ bant genişliğini ve işlem işleme kaynaklarını diğer kullanımlar için serbest bırakır.

Ofiste ayakta duran ve tabletine bakan bir kadın

Uç bilişim kullanım örnekleri

Diğer uç bulut bilişim kullanım örnekleri:

 • Şirketin birincil veri merkezinden 1.600 km uzaktaki bir perakende mağazası, ödemeleri anında işlemek için kablosuz satış noktası cihazları kullanır.

 • Okyanus ortasındaki bir petrol platformu, ekipman arızalarını daha da kötüleşmeden önce hızla algılamak için IoT algılayıcılarını ve yapay zekayı kullanır.

 • Uzak bir çiftlik alanında bulunan bir sulama sistemi, toprağın nem düzeyini algılayarak gerçek zamanlı olarak kullandığı su miktarını ayarlar.

Uç bilişim neden önemlidir?

İş yeri güvenliğinden üretkenliğe kadar uç bilişimin büyük avantajları vardır:

Genel bulut

Daha verimli işlemler. Uç bilişim, kuruluşlara verilerin toplandığı yerel sitelerde veya yakınlarında büyük hacimli verileri hızla işleyerek günlük işlemlerini iyileştirmeleri konusunda yardımcı olur. Bu, toplanan tüm verileri aşırı ağ gecikmelerine ve performans sorunlarına neden olabilecek şekilde merkezi bir buluta veya birkaç saat dilimi uzaktaki birincil veri merkezine göndermekten daha verimlidir.

Özel bulut

Daha hızlı yanıt süreleri. Uç bilişim, şirketlerin verileri gerçek zamanlı veya buna yakın bir sürede daha hızlı ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamak için merkezi bulut ve veri merkezi konumlarını atlar. Binlerce algılayıcıdan, kameradan veya diğer akıllı cihazlardan merkezi bir ofise tek bir seferde bilgi göndermeye çalışırken ortaya çıkabilecek veri gecikme süresini, ağ performans sorunlarını ve azalan veri kalitesini düşünün. Bunun yerine uç bilişim, bir ağın ucunda veya yakınında bulunan cihazların, hızla eyleme geçilebilmesi için önemli personeli ve ekipmanı mekanik arızalara, güvenlik tehditlerine ve diğer kritik olaylara karşı anında uyarmasını sağlar.

Hibrit bulut

Daha fazla çalışan üretkenliği. Uç bilişim, işletmelerin çalışanlara iş görevlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde tamamlamaları için gereken verileri daha hızlı sunmasını sağlar. Ayrıca otomasyon ve tahmine dayalı bakımın avantajlarından yararlanan akıllı iş yerlerinde uç bilişim, çalışanlara gereken ekipmanların sorunsuz bir şekilde ve kesinti veya kolayca önlenebilir hatalar olmadan çalışmasını sağlar.

Genel bulut

İyileştirilmiş işyeri güvenliği. Hatalı ekipmanların veya çalışma koşullarında yapılan değişikliklerin yaralanmalara veya daha kötü durumlara neden olabileceği iş ortamlarında IoT algılayıcıları ve uç bilişim, kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Örneğin petrol platformları, petrol hatları ve diğer uzak endüstriyel kullanım örneklerinde ekipman sitesinde veya yakınında analiz edilen tahmine dayalı bakım verileri ve gerçek zamanlı veriler, çalışanların güvenliğini artırmaya ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Özel bulut

Uzak konumlarda işlevsellik. Uç bilişim, internet bağlantısının kesintili olduğu veya ağ bant genişliğinin sınırlı olduğu uzak sitelerden (örneğin, Bering Denizi'ndeki bir balıkçı teknesinden veya İtalya kırsalındaki bir üzüm bağından) toplanan verilerin kullanılmasını kolaylaştırır. Su veya toprak kalitesi gibi operasyonel veriler algılayıcılar tarafından sürekli olarak izlenebilir gerektiğinde işlem gerçekleştirilebilir. İnternet bağlantısı kullanılabilir olduğunda, ilgili veriler işleme ve analiz için merkezi bir veri merkezine iletilebilir.

Hibrit bulut

Artırılmış güvenlik. Kuruluşlar için, ağlarına binlerce internet bağlantılı algılayıcı ve cihaz eklemenin güvenlik riski gerçek bir sorundur. Uç bilişim, kuruluşların verileri yerel olarak işlemesini ve çevrimdışı depolamasını sağlayarak bu riski azaltmaya yardımcı olur. Bu, ağ üzerinden aktarılan verileri azaltarak kuruluşların güvenlik tehditlerine karşı daha az savunmasız olmasına yardımcı olur.

Genel bulut

Veri egemenliği. Kuruluşlar, müşteri verilerini toplarken, işlerken, depolarken ve verileri başka bir şekilde kullanırken, verilerin toplandığı veya depolandığı ülkenin veya bölgenin veri gizliliği düzenlemelerine (örneğin, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)) bağlı kalmalıdır. Verileri buluta veya ulusal sınırlar ötesindeki birincil veri merkezine taşımak veri egemenliği düzenlemelerine bağlı kalmayı zorlaştırabilir, ancak uç bilişim sayesinde işletmeler, verileri toplandığı yere yakın bir yerde işleyerek ve depolayarak yerel veri egemenliği kurallarına uyabilirler.

Özel bulut

Azaltılmış BT Maliyetleri. Uç bilişim sayesinde işletmeler verileri bulutta değil yerel olarak işleyerek BT giderlerini iyileştirebilir. Uç bilgi işlem, şirketlerin bulut işleme ve depolama maliyetlerini en aza indirmenin yanı sıra gereksiz verileri toplandığı konumda veya yakınında ayıklayarak iletim maliyetlerini azaltır.

Hibrit bulut

Uç bilişim donanımı ve ağı

Uç bilişimde işlem gücünün çoğu fiziksel olarak verilerin toplandığı yerde veya yakınında bulunur. Uç bilişim donanımı genellikle şu fiziksel bileşenlerden oluşur:

Genel bulut

Uç cihazları, akıllı kameralar, termometreler, robotlar, dronlar, titreşim algılayıcıları ve diğer IoT cihazlarını içerir. Bazı cihazlar yerleşik işlem, bellek ve depolama özelliklerine sahip olsa da tüm cihazlar bunlara sahip değildir.

Özel bulut

İşlemciler uç bilgi işlem sistemlerini güçlendiren CPU'lar, GPU'lar ve ilişkili bellektir. Örneğin, uç bilişim sistemini CPU gücü yükseldikçe görevleri daha hızlı gerçekleştirebilir ve daha fazla iş yükünü destekleyebilir.

Hibrit bulut

Küme/sunucular, fabrika ortamı veya ticari bir balıkhane gibi uç bir konumda verileri işleyen sunucu gruplarıdır. Uç kümesi/sunucuları genellikle kurumsal uygulamaları, kurumsal iş yüklerini ve kuruluşun paylaşılan hizmetlerini çalıştırmakla görevlidir.

Genel bulut

Ağ geçitleri, kablosuz bağlantıyı etkinleştirme, güvenlik duvarı koruması sağlama ve uç cihaz verilerini işleme ve aktarma gibi temel ağ işlevlerini gerçekleştiren uç kümesi/sunucularıdır.

Özel bulut

Yönlendiriciler ağları bağlayan uç cihazlardır. Örneğin, uçtaki bir yönlendirici, bir kuruluşun LAN'lerini WAN veya internete bağlamak için kullanılabilir.

Hibrit bulut

Erişim düğümleri olarak da adlandırılan anahtarlar, bir ağ oluşturmak için birden fazla cihazı birbirine bağlar.

Genel bulut

Düğümler uç bilişimi etkinleştiren uç cihazlarını, sunucularını ve ağ geçitlerini açıklamak için kullanılan ve tümünü kapsayan bir terimdir.

Özel bulut

Hibrit bulut

Uç bilişim donanımının bazı özellikleri nedir?

Uç bilişim donanımının dayanıklı ve güvenilir olması gerekir. Bu ekipmanlar genellikle aşırı hava ve çevre koşulları ile mekanik koşullara dayanıklı olmalıdır. Özellikle genellikle şu şekilde olması gerekir:

Genel bulut

Fansız ve havalandırmasız. Güvenilirlik önemli olduğundan, özellikle ekipman arızalarının üretimi durdurabileceği ve çalışanları tehlikeye atabileceği sektörlerde, uç donanımın toz, kir, nem ve güvenliği tehlikeye atacak başka bir duruma karşı kapatılması gerekir.

Özel bulut

Sıcaklığa dayanıklı. Uç donanım genellikle dondurucu, bunaltıcı ve nemli iklimlerde dışarıya yerleştirilir. Bazen su altına bile yerleştirilir. Sıfırın altındaki ve kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklara dayanabilmesi çoğu durumda gereklidir.

Hibrit bulut

Ani hareketlere karşı dayanıklı. Donanım, makineler veya doğal öğelerden kaynaklanan titreşimlere ve darbelere dayanabilmelidir. Bu bileşenleri fanlar, kablolar ve kolayca sarsılabilecek veya kırılabilecek diğer dahili parçalar olmadan oluşturmak çok önemlidir.

Genel bulut

Küçük form faktörü. Uç bilgisayarlarda oyunun adı kompaktlıktır. Çoğu zaman dar noktalara sığmaları gerekir. Örnekler arasında duvarlara, raflara ve tavanlara yerleştirilen akıllı kameralar ve nakliye kutularında paketlenmiş akıllı termometreler yer alır.

Özel bulut

Geniş depolama alanıyla donatılmış. Uç cihazlardan çok miktarda veri toplayan uç bilgisayarlar önemli miktarda veri depolama alanı gerektirebilir. Ayrıca büyük miktarlardaki verilere hızla erişip bunları aktarama yetenekleri de olmalıdır.

Hibrit bulut

Yeni ve eski donanımla uyumlu. Özellikle üretim veya fabrika ortamlarında çalışan uç bilgisayarlar genellikle USB, COM, Ethernet ve genel amaçlı bağlantı noktaları gibi çeşitli G/Ç bağlantı noktalarına sahip olur. Bu sayede hem yeni hem de eski üretim ekipmanları, makineler, cihazlar, algılayıcılar ve alarmlarla bağlantı kurabilirler.

Genel bulut

Birden çok bağlantı seçeneğiyle oluşturulmuş. Uç bilgisayarlar genellikle hem kablosuz hem de kablolu bağlantıyı destekler. Böylece bir çiftlik veya deniz üzerindeki bir gemi gibi uzak bir ticari sitede internete kablosuz olarak bağlanmanın bir seçenek olmadığı durumlarda bilgisayar yine de veri iletmek için internete bağlanabilir.

Özel bulut

Birden çok güç girişi türünü destekleyebilir. Uç bilgisayarlar genellikle uzak konumlarda karşılaşabilecekleri çok çeşitli güç girişlerini barındıracak şekilde çeşitli güç girişlerini destekler. Ayrıca elektrik hasarını önlemeye yardımcı olmak için dalgalanma, aşırı gerilim ve güç koruma özelliklerini de gerektirirler.

Hibrit bulut

Siber saldırılara karşı korumalı. Çoğu zaman ağ yöneticileri tarafından şirket içi ve buluttaki muadilleri kadar sıkı bir şekilde yönetilemeyen uç cihazlar, kötü aktörlere karşı daha savunmasız olma eğilimindedir. Kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer siber saldırılardan korunmalarına yardımcı olması için uç cihazlar güvenlik duvarları ve ağ tabanlı yetkisiz erişim algılama sistemleri gibi güvenlik araçlarıyla donatılmalıdır.

Genel bulut

Oynamaya karşı dayanıklı. Uç bilişim cihazları genellikle sürekli olarak izlenemeyecekleri çok uzak konumlarda kullanıldığından, bunların hırsızlık, vandalizm ve yetkisiz fiziksel erişime karşı korunacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir.

Özel bulut

Hibrit bulut

Dizüstü bilgisayarla çalışan bir kişi ve açık iki masaüstü ekranı

Bulut bilişim, uç bilişim ve sis bilişim karşılaştırması

Uç bilişim ve sis bilişim, uzak konumlardaki IoT cihazları tarafından toplanan verilerin bir şirketin bulutuna taşınmasına yardımcı olan aracı bilişim teknolojileridir. Uç bilişimin, sis bilişim ve bulut bilişimden farklı yönlerini ve üçünün birlikte nasıl çalıştığını keşfedelim:

Bulut bilişim, şirketlerin verilerini internet üzerinden barındırılan uzak sunucularda depolamasını, işlemesini veya bunlarla başka bir şekilde çalışmasını sağlar.  Microsoft Azure gibi ticari bulut bilişim sağlayıcıları, fiziksel BT altyapılarını ve ilişkili maliyetleri azaltmak veya ortadan kaldırmak üzere şirketlerin kullanabileceği dijital bilişim platformları ve hizmet koleksiyonları sunar. Bulut bilişim ayrıca kuruluşların kendi kullanıcılarına güvenli uzaktan çalışma özellikleri sunmalarını, verilerini ve uygulamalarını daha kolay ölçeklendirmelerini ve IoT'den yararlanmalarını sağlar.

Uç bilişim, bir kuruluşun ağının en uzak noktası olan "uçtaki" verilerin yakalanmasını, işlenmesini ve analiz edilmesini sağlar. Bu, kuruluşların ve sektörlerin acil verilerle gerçek zamanlı olarak, bazen birincil veri merkeziyle iletişim kurmaya bile gerek kalmadan ve genellikle daha hızlı işleme için yalnızca en ilgili verileri birincil veri merkezine göndererek çalışmasını sağlar. Bu, bulut ağları gibi birincil bilgi işlem kaynaklarının ilgisiz verilerle dolmasını önler ve bu da tüm ağın gecikme süresini azaltır. Ayrıca ağ maliyetlerini de düşürür.

Okyanusun ortasında çalışan bir petrol sondaj kulesini düşünün. Sondaj derinliği, yüzey basıncı ve sıvı akış hızı gibi bilgileri izleyen algılayıcılar, kuledeki makinelerin sorunsuz çalışması sayesinde çalışanların ve çevrenin güvende kalmasına yardımcı olabilir. Bu işlemi ağı gereksiz yere yavaşlatmadan yapmak için algılayıcılar yalnızca kritik bakım gereksinimleri, donanım arızaları ve çalışan güvenliği ayrıntılarıyla ilgili verileri ağ üzerinden gönderir ve bu sayede sorunlar gerçek zamanlıya yakın bir şekilde belirlenip tepki verilebilir.

Sis bilişim, uç ekipmanın işlem sınırlamaları nedeniyle uç verileri işlemenin mümkün olmadığı durumlarda verilerin bulut ile uç arasındaki bir işlem katmanında geçici olarak depolanmasını ve analiz edilmesini sağlar.

İlgili veriler, daha uzun vadeli depolama ile gelecekteki analizler ve kullanım için sisten bulut sunucularına gönderilebilir. Sis bilişim, işlenmeleri için uç cihaz verilerini merkezi bir veri merkezine göndermeyerek, şirketlerin bulut sunucularındaki yükün biraz azaltılmasını sağlar ve bu da BT verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olur.

Örneğin, tüm binalarında sıcaklık denetimi, havalandırma, aydınlatma, yangın söndürücü ve yangın ve güvenlik alarmlarını otomatikleştirmek için akıllı cihazları kullanan bir bina yönetimi şirketi düşünün. Şirket, bu algılayıcıların sürekli olarak ana veri merkezlerine veri aktarmasını sağlamak yerine, her binanın kontrol odasında acil sorunları yöneten bir sunucuya sahip olur ve toplu verileri yalnızca ağ trafiği ve bilgi işlem kaynaklarının kapasitesi fazla olduğunda ana veri merkezine gönderir. Bu sis bilişim katmanı şirketin, performanstan ödün vermeden BT verimliliğini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

Uç bilişimin sis bilişime bağımlı olmadığını unutmayın. Sis bilişim, şirketlerin belirli uç bilişim senaryolarında daha fazla hız, performans ve verimlilik elde etmelerine yardımcı olacak ek bir seçenektir.

Elinde tablet tutan ve panoyu izleyen bir kişi

Uç bilişim kullanım örnekleri

IoT cihazları ve uç bilişim, dünya genelindeki sektörlerin verilerle çalışma biçimini hızla dönüştürür. İş dünyasında uç bilişimin en dikkate değer kullanım örneklerinden bazıları aşağıdadır:

Şubeler için uç bilişim. Akıllı cihazlar ve algılayıcılar, bir şirketin ikincil ofislerini çalıştırmak için gereken kaynak sayısını azaltır. İnternete bağlı HVAC kontrollerini, fotokopi makinelerinin ne zaman tamire ihtiyacı olduğunu tespit eden algılayıcıları ve güvenlik kameralarını düşünün. Uç bilişim, şirketin birincil veri merkezine yalnızca en önemli cihaz uyarılarını göndererek tesis sorunlarına yanıt süresini büyük ölçüde artırırken sunucu tıkanıklığını ve gecikme süresini önlemeye yardımcı olur.

Üretim için uç bilişim. Fabrika ortamlarında bulunan algılayıcılar, rutin bakım sorunları ve arızalar için ekipmanı izlemek ve çalışanları güvende tutmak için kullanılabilir. Ayrıca fabrika ve ambarlardaki akıllı ekipmanlar üretkenliği artırabilir, üretim maliyetlerini azaltabilir ve kalite kontrolü sağlayabilir. Verileri ve analizleri merkezi bir veri merkezine göndermek yerine fabrikada tutmak, pahalı ve potansiyel olarak tehlikeli gecikmelerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Enerji için uç bilişim. Enerji ve altyapı şirketleri verimliliği artırmak, elektrik şebekesini otomatikleştirmek, bakımı basitleştirmek ve uzak konumlardaki ağ bağlantısındaki eksiklikleri telafi etmek için IoT algılayıcılarını ve uç bilişimi kullanır. Altyapı istasyonları, rüzgar tarlaları, petrol platformları ve diğer uzak enerji kaynakları, zorlu hava koşullarına ve diğer çevresel zorluklara karşı dayanıklı IoT cihazlarıyla donatılabilir. Bu cihazlar enerji sitesinde veya yakınında verileri işleyebilir ve yalnızca en ilgili verileri ana veri merkezine gönderebilir. Petrol ve gaz sektörlerinde, IoT algılayıcıları ve uç bilişim, patlamalara veya başka felaketlere neden olabilecek gerekli onarımlar ve tehlikeli ekipman arızaları hakkında önemli personele bilgi sağlayan temel gerçek zamanlı güvenlik uyarıları sağlar.

Tarım için uç bilişim. Uç bilişim, tarım verimliliğini ve ürün miktarını artırmaya yardımcı olabilir. Hava koşullarına dayanıklı IoT algılayıcıları ve dronlar, çiftçilerin ekipman sıcaklığını ve performansını izlemelerine; toprak, ışık ve diğer çevresel verileri analiz etmelerine; mahsullerde kullanılan su ve besin miktarını iyileştirmelerine ve hasatları daha verimli şekilde zamanlamalarına yardımcı olabilir. Uç bilişim, ağ bağlantısının sınırlı olduğu uzak konumlarda bile IoT teknolojisinin daha uygun maliyetli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Perakende için uç bilişim. Büyük perakendeciler genellikle bağımsız mağazalarında büyük miktarlarda veri toplar. Perakendeciler, uç bilişimi kullanarak daha zengin iş içgörüleri elde edebilir ve bunlara gerçek zamanlı olarak tepki verebilir. Örneğin perakendeciler, müşteri trafiği hakkında veri toplayabilir, satış noktası sayılarını takip edebilir, tüm mağazalarındaki promosyon kampanyalarının başarısını izleyebilir ve bu yerel verileri stokları daha etkili bir şekilde yönetmek ve daha hızlı, daha bilinçli iş kararları vermek için kullanabilir.

Sağlık sektörü için uç bilişim. Sağlık sektöründe uç bilimin kullanım alanı çok geniştir. Aşılarla birlikte gönderilen sıcaklık sensörleri, tedarik zinciri boyunca aşıların bütünlüğünün korunmasına yardımcı olabilir. Akıllı CPAP makineleri ve kalp monitörleri gibi ev içi tıbbi donanımlar hasta verilerini toplayabilir ve hastanın doktoruna ve sağlık sistemi ağına ilgili bilgileri gönderebilir. Hastaneler, hastaların yaşamsal belirtilerini takip etmek ve tekerlekli sandalyeler ve sedyeler gibi ekipmanların konumunu daha doğru bir şekilde izlemek için IoT teknolojisini kullanarak hastalara daha iyi hizmet sunabilir.

Otonom araçlar için uç bilişim. Sürücüsüz otomobillerde, taksilerde, minibüslerde ve kamyonlarda hataya neredeyse pay yoktur. Uç bilişim, trafik sinyallerine, yol koşullarına, engellere, yayalara ve diğer araçlara gerçek zamanlı olarak anında ve doğru bir şekilde yanıt vermelerini mümkün kılar.

Uç bilişim hizmetleri

Uç bulut bilişimin yaygın olarak benimsenmesinde artış oldukça, kullanımını destekleyen ilgili hizmet türleri de arttı. Günümüzün uç bilişim hizmetleri, yalnızca cihazların ve ağın çok daha ötesine geçerek aşağıdakilere yönelik çözümler içermektedir:

 • IoT cihazlarında yapay zeka, analiz ve diğer iş özelliklerini çalıştırma.

 • Uç verileri büyük ölçekte birleştirme ve veri silolarını ortadan kaldırma.

 • Uç iş yüklerini uzaktan dağıtma, yönetme ve bunların güvenliğini sağlama.

 • Uç çözümleri çalıştırma maliyetlerini iyileştirme.

 • Cihazların yerel değişikliklere daha hızlı tepki vermesini sağlama.

 • Cihazların uzun çevrimdışı süreler sonrasında güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlama.

En yeni çözümler uç bilişimin veritabanları, işletim sistemleri, siber güvenlik, blok zinciri kayıt defterleri ve altyapı yönetimi gibi ortak teknolojilerle birleştirilmesine yardımcı olacak hizmetleri içerir.

Elinde tablet tutan bir kadın

Microsoft uç bilişim hizmeti örnekleri:

Azure IoT Edge

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin.

Azure Stack Edge

Azure tarafından yönetilen cihazlarla Azure işlem, depolama ve zekasını uca taşıyın.

Azure Sphere

Silikondan buluta uzanan MCU destekli cihazları güvenle bağlayın.

Uç Cihazlar için Azure SQL

IoT sunucuları, ağ geçitleri ve cihazlar için gerçek zamanlı veri içgörüleri alın.

Azure Data Box

Depolanan veya canlı verileri Azure'a ve uç bilişime hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde taşıyın.

Azure Ağ İşlevi Yöneticisi

Uç cihazlarda 5G ve SD-WAN ağ işlevlerini dağıtın ve yönetin.

IoT için Windows

Kurumsal düzeyde geliştirici araçları, destek ve güvenlikle akıllı uç çözümleri oluşturun.

Azure için Avere vFXT

Bulutta yüksek performanslı, dosya tabanlı iş yüklerini çalıştırın.

Azure Front Door

Akıllı tehdit koruması ile hızlı, güvenilir ve daha güvenli bulut içeriği teslim hizmeti alın.

Azure gizli kayıt defteri

Bir REST API yönetilen hizmeti kullanarak, yapılandırılmamış meta verileri bir blok zincirinde depolayın.

Yapay zeka ve analiz uç bilişim hizmetleriyle ilgili not

Uç için yapay zeka ve analiz hizmetleri özellikle otomasyon, üretkenlik, bakım ve güvenliği geliştirme açısından değerlidir. İşte tek bir örnek: Tahmine dayalı modellerin fabrika kameralarına dağıtılması, kalite kontrol ve güvenlik sorunlarını algılamaya yardımcı olabilir. Bu durumda, çözüm bir uyarıyı tetikler ve anında bir eylem yürütmek için verileri yerel olarak işler veya eylem gerçekleştirmeden önce anında analiz için buluta gönderir.

SSS

 • Uç bilişim, uzak konumlardaki cihazların verileri işlemesini ve gerçek zamanlı eylemler gerçekleştirmesini sağlayan bir ağ teknolojisidir. Verilerin çoğunu ağın "ucunda" (örneğin cihazın kendisi veya yakındaki bir sunucu tarafından) işleyerek ve yalnızca en ilgili verileri neredeyse anında işleme için ana veri merkezine göndererek ağ gecikme süresini en aza indirerek çalışır.

  Daha fazla bilgi edinin

 • "Uç bulut bilişim", uç bilişimin başka bir adıdır. İki terim de aynı anlama gelir: Ağ gecikme süresini en aza indirerek uzak konumlardaki cihazların verileri işlemesini ve gerçek zamanlı eylemler gerçekleştirmesini sağlamak.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uç bilişim teknolojisi, uzak veya zorlu ortamlardaki akıllı cihazların merkezi bir ağa tam bağlantı gerekmeden çalışmasını sağlamaya yönelik ağ çözümleri ve donanımları içerir. Ağ çözümleri 5G ve ağ üzerinden gönderilen veri miktarını en aza indirerek gecikme süresini azaltmaya yardımcı olan çözümler gibi teknolojileri içerir. Yaygın uç cihazlar kameraları, algılayıcıları, sunucuları, işlemcileri, anahtarları ve ağ üzerinden merkezi bir veri merkezine bağlanan yönlendiricileri içerir. Çoğu durumda uç cihazlar yapay zekayı yerel olarak çalıştırır ve ek işleme için yalnızca belirli kritik verileri birincil veri merkezine gönderir.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uç bilişim genellikle fabrika ortamları, perakende satış salonları, nakliye konteynerleri, hastaneler, şantiyeler, enerji şebekeleri ve çiftlikler ve hatta Uluslararası Uzay İstasyonu gibi cihazların veya algılayıcıların gerçek zamanlı olarak çalışması gereken ancak birincil veri merkezine yalnızca sınırlı bağlantıya sahip olduğu yerlerde kullanılır. İşletmelerin makinelerin güvenli ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak, mağaza raflarındaki stokların düştüğü anları algılamak, çiftliklerde toprak nemine bağlı olarak sulamayı artırmak veya azaltmak ve çalışanların tehlike altında olabilecekleri anları saptamak için algılayıcı kullanma gibi işlemlere olanak sağlar.

  Daha fazla bilgi edinin

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım

Azure’ı ücretsiz olarak deneyin