Azure Time Series Insights fiyatlandırma

IoT çözümlerinde zaman serisi verilerini anında keşfedin ve analiz edin

Fiyatlandırma Ayrıntıları

Bilgi İşlem Birimi ÖNİZLEME = Birim başına $-/ay (Her bir birim müşterilerin ayda 100 GB’a kadar veri işlemesine olanak sağlar)

İşlenen Ek Veriler ÖNİZLEME = $-/GB

Meta Veri Depolama ÖNİZLEME = MB başına $-

Yarı Sıcak Veri Analizi (anlık olarak veri analiz etmek amacıyla kullanılır) Soğuk Veri Analizi (Zaman serisi için iyileştirilmiş verileri analiz etmek amacıyla kullanılır) ÖNİZLEME
Depolama ÖNİZLEME $-/GB/ay Blob fiyatlandırması**
Sorgular ÖNİZLEME Ücretsiz (10 eş zamanlı sorguyla sınırlı) $-/GB tarandı

** Soğuk veriler, müşterinin Time Series Insights’ı ayarlarken yapılandırabileceği kendi Depolama Hesabında depolanır. Time Series Insights hizmetinin müşteriye ait Azure Depolama hesabında depolanan verilere yönelik yapacağı veri okuma ve yazma işlemleri için müşteriye ek blob işlem ücretleri yansıtılır.

Not: Soğuk Veri Analizi özellikleri genel önizlemede hemen kullanılabilir. Şu anda pazarda genel kullanımdaki hizmet özelliklerinin dahil edileceği yarı sıcak veri analizi, önümüzdeki birkaç ay içinde aynı hizmet teklifinde kullanıma sunulacaktır.

Müşteriler yarı sıcak, anlık veri analizi için Time Series Insights’ı eski fiyatlandırma modeli üzerinden kullanmaya devam edebilir. Ancak, zaman serisi için iyileştirilmiş analiz, Kullandıkça Öde fiyatlandırması, maliyet tasarrufu ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklendirme esnekliği gibi çok sayıda yeni özellik sunan, güncelleştirilmiş teklifi kullanmanızı önemle öneririz.

S1 S2
Birim başına depolama2 30 GB veya 30 milyon olay1 300 GB veya 300 milyon olay1
Birim başına günlük giriş2,3 1 GB veya 1 milyon olay1 10 GB veya 10 milyon olay1
Saklama üst sınırı5,6 13 ay5 13 ay5
Sorgular Sınırsız Sınırsız
Birim sayısı üst sınırı4 10 10
Fiyat (birim/ay başına) $- $-
1Olay, zaman damgası olan tek bir veri birimidir. Faturalandırma amacıyla, olayları 1 KB'lık bloklar cinsinden sayarız. Örneğin, asıl olay 0,8 KB olduğunda tek olay olarak faturalandırılır ancak 2,6 KB’lık bir olay, üç olay olarak faturalandırılır. Asıl olay için boyut üst sınırı 32 KB'tır.
2Giriş ve toplam depolama, olay sayısı veya veri boyutuna göre, hangisinin önce geldiğine bağlı olarak ölçülür.
3Giriş, dakika başına ölçülür. S1 en çok 720 olay/dakika/birim girebilir ve S2 de 7.200 olay/dakika/birim girebilir.
4Bir ortamın ölçeği, daha fazla birim eklenerek 10 katına kadar çıkarılabilir.
5Time Series Insights’da veriler, saklama için seçilen gün sayısına veya üst sınırlara göre saklanır.
6Saklama süresi Azure Portal'da yapılandırılabilir. İzin verilen en uzun saklama dönemi, 12 aylık bir yıl + 1 ay kadardır ve 400 gün olarak tanımlanır.

SSS

 • Müşterilerimiz bilgi işlem, depolama ve sorgulamayı birbirlerinden bağımsız olarak ölçeklendirebilecekleri bir fiyatlandırma modeli istediklerini belirtti. Yenilenmiş Time Series Insights hizmetini yeni endüstriyel IoT içgörüsü özellikleriyle birlikte kullanıma sunarken, müşterilerin kullanım kalıplarıyla uyumlu fiyatlandırma sağlayan yeni bir iş modelini de kullanıma sunuyoruz.

 • Microsoft, S1 ve S2 SKU’larını kullanan müşterileri desteklemeye devam edecektir. Ancak müşterilerimizin yeni iş modeline geçiş yapmalarını öneriyoruz. Bu modelde daha düşük fiyat noktalarına sahip bir dizi yeni endüstriyel IoT içgörüsü özelliği, çözüm için daha düşük bir toplam maliyet, kullandıkça ödeme esnekliği ve veri depolama ve sorgulama kalıplarını değiştirerek maliyetleri kontrol altında tutma olanağı gibi birçok avantaj sunulmaktadır.

 • Müşterinin 10.000 cihazı olduğunu ve bunların her birinin ayda 5 MB veri ürettiğini düşünelim.

  İşlenen veri miktarı 10.000*[5 MB]/[1024 MB/GB] = 48,83 GB olacaktır. Bilgi İşlem birimi 100 GB’a kadar veri işlemenize izin verdiğinden verilerin işlenmesi için ayda sadece $- ödersiniz.

  İşlenen verilerden 10 GB’ını yarı sıcak veri analizi için yapılandırırsanız ve verilerin analizi için depolanan 10 GB veride ayda 1 sorgu yapılması gerekiyorsa

  Yarı Sıcak Depolama ücretleri = 10 GB*$-/GB = ayda $-

  Yarı Sıcak Sorgular = Ücretsiz

  Kalan veriler soğuk depolamaya gönderilirse ve bunlar da ayda bir kez sorgulanıyorsa

  Soğuk Depolama ücretleri = 38,83 GB*$-/GB = $- (Blob fiyatlandırması kullanılır)

  Soğuk Sorgular = 38.83 GB*$-/GB = ayda $-

  Time Series Insights için Aylık Toplam Ücret = $- Bilgi İşlem + $- Yarı Sıcak Depolama + $0 Yarı Sıcak Sorgular + $- Soğuk Depolama + $- Soğuk Sorgular = $-.

 • Yeni SKU, zaman serisi için iyileştirilmiş yeni soğuk yol analizini kullanıma sunuyor ve yarı sıcak yol anlık veri keşfetme özelliklerini desteklemeye devam ediyor. Hizmet, genel önizlemenin kullanıma sunulduğu sırada soğuk yol analizi senaryolarını destekliyor olacak. Hizmet önümüzdeki aylarda pazardaki yarı sıcak yol anlık analiz özelliğini ekleyecek şekilde güncelleştirilecek ve zaman serisi verileri, işletmenizin gereksinimlerine göre depolama katmanlarının herhangi birine veya her ikisine yönlendirilebilecektir.

  Zaman serisi ortamınızı ayarlamaya ilişkin kullanıcı deneyimi şu an için hem güncel S1/S2 SKU’larını hem de güncelleştirilmiş yeni SKU’yu içerecektir. Zaman içerisinde yarı sıcak anlık analiz özellikleri yeni SKU’ya eklendikçe müşterileri güncelleştirilmiş fiyatlandırma avantajlarından ve uçtan uca çözümün daha kapsamlı özelliklerinden yararlanabilmeleri için S1/S2 SKU’larından birleşik tek SKU’ya geçmeye teşvik edeceğimizi düşünüyoruz.

 • S1'in her birimi en çok 30 GB toplam depolama veya 30 milyon olay (hangisi önce gelirse) ve aynı zamanda günlük giriş üst sınırı ve yapılandırılabilir saklama içerir. Ayrıca, Time Series Insights sanallaştırma deneyimi de eklenmiştir. Kullanıcı sayısında ve yürütülebilecek sorgu sayısında hiçbir sınırlama yoktur.

  Örneğin 1 adet S1 birimi sağlarsanız, ortamınızı en çok 400 gün boyunca verileri saklamak üzere yapılandırabilirsiniz. 400 gün saklama için yapılandırıldıysa, ortalama günlük girişte ayrılan ortamın 1/400'ünü aşamazsınız (1 adet S1 birimi için 30 GB). Bu örnekte, günlük toplam depolama kapasitesinin 1/400'ü 0,075 GB veya 75 MB'tır.

  Bir örnek daha: Ortamınızı bir S1 birimiyle verileri 180 gün saklayacak şekilde yapılandırırsanız, 0,166 GB (166 MB) günlük girişi aşamazsınız. Günlük giriş oranınız 0,166 GB'ı aşarsa, verileriniz 180 gün boyunca depolanmaz. Örneğin, giriş oranınız günde ortalama 0,189 GB ise, yalnızca 158 günden biraz fazla saklama gerçekleştirebilirsiniz (30 GB/0,189 = 158,73 gün saklama).

  Günlük girişinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, günde 1 GB'a kadar giriş yapabilir ve bu verileri en çok 30 gün saklayabilirsiniz.

 • S2'nin her birimi en çok 300 GB veya 300 milyon olay (hangisi önce gelirse) toplam depolama ile yapılandırılabilir günlük giriş ve saklama içerir. Ayrıca, Time Series Insights sanallaştırma deneyimi de eklenmiştir. Kullanıcı sayısında ve yürütülebilecek sorgu sayısında hiçbir sınırlama yoktur.

  Örneğin, 1 adet S2 birimi sağlarsanız, ortamı 400 gün boyunca saklamak için yapılandırdığınızda 400 gün saklama elde edersiniz ve günlük ortalama girişiniz 300 GB'ın 1/400'ü (günde 0,75 GB veya 750 MB) veya daha az olur.

  Bir örnek daha: Ortamınızı bir S2 birimiyle verileri 180 gün saklayacak şekilde yapılandırırsanız, günlük 1,66 GB (1.660 MB) girişi aşmadığınız sürece 180 gün saklama elde edersiniz. Günlük giriş oranınız 1,66 GB'ı aşarsa, verileriniz 180 gün boyunca depolanmaz. Örneğin, giriş oranınız günde ortalama 1,89 GB ise, yalnızca 158 günden biraz fazla saklama elde edersiniz (300 GB/1,89 = 158,73 gün saklama).

  Günlük girişinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, günde 10 GB'a kadar giriş yapabilir ve bu verileri en çok 30 gün saklayabilirsiniz.

 • Olay, boyutu 1 KB’a kadar olan veri birimidir. Daha büyük olaylar 1 KB’ın katları olarak sayılır. Örneğin, 0.8 KB, bir olay olarak faturalandırılır ancak 2.6 KB’lık bir olay, üç olay olarak faturalandırılır. Üst sınırımız olan 32 KB'tan büyük olaylar reddedilir.

 • Azure portalı üzerinden birim sayısını değiştirebilirsiniz.

 • Günlere eşit dağıtılmış olarak faturalandırılırsınız. Faturalandırma işlemlerinde, gün başlangıcı olarak gece yarısı (UTC) kabul edilir. Faturalandırma aylık olarak oluşturulur. Örneğin, bir müşteri toplamda 3 gün boyunca 5 adet Time Series Insights S1 birimi kullanırsa, ay sonunda 5 birim x 5 gün x ($-/31) = $- hesabına göre faturalandırılır.

  Benzer şekilde, bir müşteri toplamda 5 gün boyunca 5 adet Time Series Insights S2 birimi kullanırsa, ay sonunda üç birim x 5 gün x ($-/31) = $- hesabına göre faturalandırılır.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinin: Azure Time Series Insights

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin