Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Wat is PaaS?

Platform as a service

Platform as a Service (PaaS) is een volledige ontwikkel- en implementatieomgeving in de cloud, met bronnen die je in staat stellen alles te leveren, van eenvoudige cloudtoepassingen tot geavanceerde, bedrijfstoepassingen die geschikt zijn voor gebruik in de cloud. Je koopt de benodigde resources bij een cloudserviceprovider op basis van betalen per gebruik en opent deze via een beveiligde internetverbinding.

Net als IaaS omvat PaaS infrastructuur (servers, opslag, netwerken) maar ook middleware, ontwikkelhulpprogramma's, BI-services (Business Intelligence), systemen voor het beheren van databases en meer. PaaS is ontworpen om ondersteuning te bieden tijdens elke fase van de levenscyclus van een webtoepassing: bij de ontwikkeling, het testen, de implementatie en bij het uitvoeren van updates.

Door gebruik te maken van PaaS vermijd je de kosten en de complexiteit die gepaard gaan met het kopen en beheren van softwarelicenties, de onderliggende infrastructuur van toepassingen en middleware, containerorchestrators zoals Kubernetes of de ontwikkelhulpprogramma's en andere resources. Je beheert de toepassingen en services die je ontwikkelt en de cloudserviceprovider beheert doorgaans de rest.

 

Platform as a Service: IaaS omvat servers en opslag, netwerkfirewalls en beveiliging, en een datacenter (fysiek gebouw). PaaS omvat IaaS-elementen plus besturingssystemen, ontwikkelingshulpmiddelen, databasebeheer en business analytics. SaaS omvat PaaS-elementen plus gehoste apps.

Gehoste toepassingen/apps Ontwikkelhulpprogramma's, databasebeheer, business analytics Besturingssystemen Servers en opslag Netwerkfirewalls en -beveiliging Datacenter voor fysieke fabriek of fysiek gebouw

Veelvoorkomende PaaS-scenario's

Organisaties gebruiken PaaS doorgaans in deze scenario's:

Ontwikkelingsframework. PaaS biedt een raamwerk waarop ontwikkelaars kunnen voortbouwen bij het ontwikkelen en aanpassen van cloudtoepassingen. Net als bij het maken van een Excel-macro, zo stelt PaaS ontwikkelaars in staat toepassingen te maken met behulp van ingebouwde softwareonderdelen. Cloudfuncties zoals schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en de mogelijkheid om meerdere tenants te gebruiken, zijn inbegrepen. Deze functies zorgen ervoor dat ontwikkelaars minder tijd kwijt zijn met het schrijven van code.

Analyses of bedrijfsinformatie. Hulpprogramma’s die als een service met PaaS worden geleverd, kunnen door organisaties worden gebruikt voor het analyseren en dataminen van hun gegevens, zodat ze inzichten verwerven en patronen ontdekken, maar ook resultaten kunnen voorspellen voor het maken van betere prognoses en beter beslissingen over productontwerpen en andere zakelijke onderwerpen kunnen nemen.

Aanvullende services. PaaS-providers bieden mogelijk nog meer services die ter uitbreiding dienen van de functionaliteit van toepassingen, zoals voor workflows, directory's, beveiliging en planning.


Voordelen van PaaS

Omdat PaaS ook Infrastructure as a Service biedt, heeft PaaS dezelfde voordelen als IaaS. Maar de extra voorzieningen, zoals middleware, ontwikkelhulpprogramma’s en andere hulpprogramma’s die het bedrijf gebruikt, bieden je extra voordelen:

Kortere codeertijd. De ontwikkelhulpprogramma's van PaaS kunnen de tijd verkorten die nodig is om code voor nieuwe toepassingen te schrijven, omdat er wordt gebruikgemaakt van toepassingsonderdelen met vooraf geschreven code die in het platform zijn ingebouwd, zoals onderdelen met workflowfuncties, onderdelen voor adreslijstservices, beveiligingsfuncties, zoekfuncties, etc.

Voeg ontwikkelingsmogelijhkeden toe zonder extra personeel. Platform as a Service-onderdelen kunnen je ontwikkelteam voorzien van nieuwe functionaliteit zonder dat je personeel in dienst moet nemen dat over de vereiste vaardigheden beschikt.

Ontwikkel eenvoudige voor meerdere platforms, waaronder mobiele apparaten. Sommige serviceproviders bieden je ontwikkelmogelijkheden voor meerdere platforms, zoals computers, mobiele apparaten en browsers, waardoor toepassingen die op meerdere platforms werken, sneller en gemakkelijker kunnen worden ontwikkeld.

Gebruik betaalbare, verfijnde hulpprogramma's. Het model betalen naar gebruik maakt het voor individuele gebruikers of organisaties mogelijk om gebruik te maken van geavanceerde ontwikkelsoftware, Business Intelligence-hulpprogramma’s en analytische software, die ze niet zomaar zouden kunnen kopen.

Ondersteun ontwikkelingsteams op afstand. Omdat de ontwikkelomgeving via internet wordt gebruikt, kunnen ontwikkelteams aan projecten samenwerken zelfs als de teamleden zich op verafgelegen locaties bevinden.

Beheer de levenscyclus van toepassing efficiënt PaaS biedt alle mogelijkheden die je nodig hebt om ondersteuning te bieden gedurende de volledige levenscyclus van de webtoepassing: tijdens het ontwikkelen, de testfase, bij het beheer en bij het uitvoeren van updates binnen dezelfde geïntegreerde omgeving.