Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Azure in CSP

Als een Cloud Service Provider (CSP) -partner verwerk je meerdere Microsoft-cloudservices (zoals Azure, O365, Enterprise Mobility Suite en Dynamics CRM Online) via één platform. CSP maakt het partners mogelijk om eigenaar te zijn van de klantlevenscyclus en de end-to-end klantrelatie; prijzen en voorwaarden te stellen en direct te factureren; abonnementen in te richten en te beheren; aanvullende waardetoevoegende services te leveren; en op te treden als eerste aanspreekpunt voor klantenondersteuning.
Als je een klant bent, werk je direct samen met je partner aan het ontwerpen en implementeren van een oplossing die tegemoetkomt aan je unieke behoeften. Neem contact op met uw Microsoft-partner en ontdek hoe uw bedrijf kan profiteren van de cloud. Zoek je een partner? Ga naar Zoek een Microsoft Certified Solution Provider om vandaag nog aan de slag te gaan.
 

De nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) in CSP

Als je een nieuwe klant of partner bent bij Microsoft CSP, moet je er rekening mee houden dat alle nieuwe klanten en partners worden uitgenodigd om de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) voor CSP af te handelen. Alleen bestaande klanten en partners die een bestaande resellerrelatie hebben en samen een eerdere actieve aanbieding voor een Azure-abonnement hebben, kunnen de vorige Azure-aanbiedingen blijven verhandelen.

Meer informatie over de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) vind je hier: Inleiding: Azure-plan.

Bekijk hier veelgestelde vragen over de aanstaande wijzigingen in de beschikbaarheid van de vorige Azure-aanbieding in CSP: Wijzigingen in de vorige Azure-aanbieding in CSP-beschikbaarheid.

Belangrijke datums voor de vorige Azure-aanbieding in CSP

Er zijn drie wijzigingsfasen in de vorige Azure-aanbieding. Zoals in januari aangekondigd, is 21 juli 2021 de begindatum voor fase 1. De begindatum voor fase 2 is 1 februari 2022. De begindatum voor fase 3 is nog niet bepaald.

De eerste fase begint op 21 juli 2021, wanneer bestaande actieve abonnementen in de vorige Azure-aanbieding in CSP worden voortgezet, maar alle volledig nieuwe zakelijke activiteiten onder Azure Cloud Solution Provider-programma's volgens de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) moeten plaatsvinden.

De tweede fase begint op 1 februari 2022, wanneer geen van de voorgaande abonnementen uit eerdere Azure-aanbiedingen meer partnerincentives krijgen en de prijzen de geschatte detailhandelsprijs (ERP) hebben. Alleen nieuwe aanbiedingen voor Azure-abonnementen (Azure-plan) komen in aanmerking voor PEC en incentives.

Gedetailleerde regels met betrekking tot deze wijzigingen.

Fase 1: vanaf 21 juli 2021worden alle netto nieuwe Azure Cloud Solution Provider-programma's voor bedrijven onder de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) uitgevoerd. 

 • Als de klant de vorige Azure-aanbieding al heeft aangeschaft (MS-AZR-0145p), kan de partner voor alle bestaande resellerrelaties tussen partners en klanten in het Cloud Solution Provider-programma transacties blijven uitvoeren en kan de klant de vorige Azure-aanbieding van die partner blijven afnemen.
 • De vorige Azure-aanbieding is niet langer beschikbaar voor netto nieuwe partners die verhandelen via het Cloud Solution Provider-programma.
 • De vorige Azure-aanbieding is niet langer beschikbaar voor netto nieuwe klanten die kopen via een partner in het Cloud Solution Provider-programma.
 • Voor alle nieuwe resellerrelaties of nieuwe klantovernames kunnen partners alleen de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) verhandelen.
 • Fase 1-beleidsregels zijn ook van toepassing op aanvragen van partners om van kanaal te veranderen .
  • Vanaf 21 juli 2021 is er een nieuw selfservice-hulpprogramma waarmee partners het eigendom van de facturering van eerdere aanbiedingen voor Azure-abonnementen van een andere partner kunnen overnemen terwijl ze worden omgezet naar de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan).
 • Voor alle bestaande resellerrelaties tussen partners en klanten geldt: als de klant nog nooit eerder Azure heeft gekocht, kan de partner alleen de nieuwe Azure-aanbieding verhandelen en kan de klant alleen deze aanbieding van die partner kopen.
 • Klanten van Government Community Cloud (GCC) kunnen de vorige Azure-aanbieding blijven verhandelen (MS-AZR-0145p). Het inschakelen van hulpprogramma's voor Azure-plan- en factureringsovergang voor GCC-klanten wordt gepland en updates worden naar alle partners verzonden zodra er aanvullende informatie beschikbaar is.
 • Directe partners die overstappen naar een indirecte reseller en hun klanten overdragen naar Indirect Provider, zijn uitgesloten van de wijzigingen in fase 1.
 • Voor Azure Partner Shared Services (APSS MS-AZR-0159p), na fase 1 zijn geen wijzigingen.

Fase 2: vanaf 1 februari 2022 worden incentives verwijderd uit de vorige Azure-aanbieding en worden de prijzen ingesteld op de geschatte detailhandelsprijs (ERP).

Voor de vorige Azure-aanbieding in CSP:

 • Partnerincentives die zijn gekoppeld aan de vorige Azure-aanbieding in CSP worden verwijderd.
 • De prijs van de vorige Azure-aanbieding in CSP is gelijk aan de geschatte detailhandelprijs (ERP) voor Azure.

Voor de nieuwe Azure-aanbieding in CSP (Azure-plan):

 • Partners blijven in aanmerking komen voor het verdienen van partnertegoed op de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) in CSP.
 • Partners die zijn ingeschreven bij Microsoft Commerce Incentives (MCI) komen nog steeds in aanmerking voor incentives met betrekking tot de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) in CSP.
 • Partners met zilveren cloudplatformcompetenties komen in aanmerking voor aanvullende incentives met betrekking tot de nieuwe Azure-aanbieding (Azure-plan) in CSP (vanaf oktober 2021).

Aan de slag

CSP maakt partners volledig eigenaar van de klantlevenscyclus en -relatie voor Microsoft Azure. Dit houdt in dat partners zelf de verkopen beheren, de facturering regelen, technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering bieden, en optreden als centraal aanspreekpunt. Daarnaast biedt CSP een uitgebreide reeks hulpprogramma’s, zoals een self-serviceportal en de bijbehorende API’s, zodat partners eenvoudig hun klanten en abonnementen kunnen inrichten, beheren en factureren.

Belangrijkste kenmerken van het programma

Volledig end-to-end klantbeheer

CSP-partners zijn het eerste aanspreekpunt voor hun klanten en beheren de klantrelatie. Partners kunnen sterkere relaties bouwen met hun klanten door de complete ervaring te beheren.

 • Verkoop: bundel services met unieke oplossingen of verkoop Azure met controle over de prijs, voorwaarden en facturering.
 • Services met toegevoegde waarde: partners hebben de mogelijkheid CSP te gebruiken voor het toevoegen van beheerde services en/of toepassingen van derden, ter aanvulling op Azure-services.
 • Inrichting: partners kunnen direct services en abonnementen inrichten en beheren voor hun klanten via nieuwe portals en de bijbehorende API’s.
 • Beheer: dankzij de multi-tenantmogelijkheden kunnen partners de abonnementen van hun klanten voor alle services beheren.
 • Facturering: Microsoft factureert de partner direct voor de klantactiviteit. De partner is dus verantwoordelijk voor de doorberekening aan de klanten.
 • Ondersteuning: je functioneert als de eerstelijnsondersteuning en helpt klanten met het garanderen van bedrijfscontinuïteit.

Partner Center en API's

Het Partnercentrum is de portal die de CSP-partners gebruiken voor het inrichten van nieuwe klanten, bestellen en beheren van abonnementen, en uitvoeren van beheertaken namens hun klanten. De belangrijkste voordelen van de nieuwe portal zijn:

 • Gebruiksvriendelijk: de nieuwe portal en API’s zorgen voor het probleemloos inrichten en beheren van klanten en abonnementen.
 • Klanten en abonnementen & inrichten: gebruik één gebruiksvriendelijke portal voor het inrichten van klanten en abonnementen.
 • Beheer namens klanten: beheer klantabonnementen via eenmalige aanmelding.
 • Volledig pakket CSP-cloudservices: verwerk meerdere CSP-producten in aanvulling op Azure, zoals beschreven in het Partnercentrum.
 • Multikanaal & multi-CSP: met de multikanaal-mogelijkheden kunnen partners CSP-abonnementen inrichten voor klanten met een bestaande tenant; met de multipartner-mogelijkheden kan een klant samenwerken met meerdere CSP-partners om zo de best passende oplossing samen te stellen.
 • Facturen weergeven: facturen en de factureringsgeschiedenis bekijken.
 • Toegang en voorbereiding van CSP-API’s: gebruik de CSP-API’s om klanten en abonnementen te beheren en de schaal en efficiëntie te vergroten.

Basisconcepten

De partner bepaalt de toegang

Wanneer een nieuw Microsoft Azure-abonnement wordt gemaakt in een klanttenant, krijgt de partner eigenaarsrechten voor dit abonnement. De klant krijgt deze echter niet automatisch. De klant kan zich dus niet aanmelden bij de Microsoft Azure Management Portal en nieuwe Azure-services maken, starten of stoppen voor dat specifieke abonnement. Dit wordt namens de klant gedaan door de partner. De partner kan ervoor kiezen om de klant eigendoms- of bijdragerechten te geven voor het abonnement in de instellingen van de Microsoft Azure Management Portal. Een klant met eigendoms- of bijdragerechten voor een abonnement kan zich aanmelden bij de portal en nieuwe Azure-services maken, starten en stoppen binnen dat abonnement. Belangrijk om te onthouden is dat wanneer klanten eigendoms- of bijdragerechten hebben voor een abonnement, ze wijzigingen kunnen aanbrengen in de services binnen het abonnement die van invloed kunnen zijn op hun verbruik. De partner moet zich hiervan bewust zijn en zeker weten dat er een contract kan worden gesloten met de klanten en zij op de juiste manier kunnen worden beheerd, ondersteund en gefactureerd in het geval dat de partner besluit om ze beheerdersrechten voor de abonnementen te geven. Merk op dat machtigingen ook op serviceniveau kunnen worden toegekend.

Beschikbaarheid van services

Azure in CSP is gebouwd op het Azure-implementatiemodel genaamd Azure Resource Manager (ARM). De meeste services zijn beschikbaar via ARM en dus via Azure in CSP. Naarmate meer services ondersteuning bieden voor ARM, worden deze ook beschikbaar via CSP. Bekijk de lijst met beschikbare Azure-services in de Azure CSP-documentatie.

Toepassingen die zijn gepubliceerd door ISV's van derden kunnen nog niet via Azure CSP-abonnementen worden aangeschaft. BYOL (Bring your own license) en gratis installatiekopieën van derden zijn al wel beschikbaar voor CSP-abonnementen.

Beschikbaarheid van programma's

Het CSP-programma is beschikbaar voor bedrijven met vestigingen in de hier genoemde landen/regio's, gegroepeerd per markt. Partners in het CSP-programma kunnen verkopen aan andere landen binnen dezelfde markt, ook al hebben ze geen vestiging op deze locaties.

Factureringsmodel voor betalen per gebruik

Azure in CSP is een service die wordt gefactureerd op basis van gebruik. Dit houdt in dat partners alleen betalen voor het gebruik van services binnen het abonnement van een klant. Er gelden geen minimumbedragen of verplichtingen, en abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

De partner biedt ondersteuning

CSP-partners bieden technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering voor hun resellers en klanten. In het geval dat de CSP-partner ondersteuning van Microsoft nodig heeft, kan deze een aanvraag indienen via het Partnercentrum. Resellers en klanten kunnen geen directe ondersteuning van Microsoft krijgen, dit is alleen mogelijk voor CSP-partners.

CSP-modellen

Er zijn twee modellen van het CSP-programma beschikbaar voor resellers die direct met commerciële klanten werken:

 • Cloud Solution Providers met 1 laag: voor partners met MSP of oplossingen die hun klanten op schaal kunnen factureren en ondersteunen.
 • Reseller met twee lagen: Voor partners die Microsoft-cloudservices willen verkopen door gebruik te maken van de facturering, ondersteuning en services met toegevoegde waarde van een clouddistributiepartner met twee lagen.

Microsoft herkent ook clouddistributiepartners met twee lagen die een cloudresellerkanaal op schaal aanwerven, inschakelen en uitbreiden. Deze optie is alleen beschikbaar voor Microsoft-partners die zich hebben bewezen en een uitstekende reputatie hebben. De selectie vindt plaats op basis van nominatie.

Zie CSP documents and learning resources (CSP-documenten en -leerbronnen)voor meer informatie over de partnerovereenkomst en andere programmavereisten.

Betalingsvoorwaarden

Partners ontvangen iedere maand een factuur voor het gebruik binnen al hun klantabonnementen. De partners sturen een factuur naar hun klanten.

Beschikbaarheid van aanbieding

Azure in CSP is beschikbaar in de hiervermelde landen/regio’s. Voor partners wordt de gehanteerde valuta vastgelegd in de overeenkomst met Microsoft. Voor klanten wordt de gehanteerde valuta vastgelegd in hun overeenkomst met de partner.

Laag-1 CSP-partners:

Laag-1 CSP-partners:

 • Microsoft stuurt maandelijks een factuur naar de CSP-partner voor de activiteit van reseller- en klantabonnementen die door de partner zijn verschaft. Partners ontvangen een factuur voor alle kosten en een afstemmingsbestand met details. Meer informatie over facturering vind je hier.

 • Prijzen voor Azure in CSP zijn afhankelijk van de services die worden gebruikt. Een gedetailleerd prijsoverzicht voor Azure-services is beschikbaar voor partners op de pagina Prijzen en aanbiedingen van het Partnercentrum of via de RateCard API.

 • Partners kunnen het document Opmerkingen bij de release van Azure in CSP op de pagina Prijzen en aanbiedingen van het Partnercentrum raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van services. Deze informatie mag worden verspreid onder resellers en klanten.

 • Standaard heeft alleen de CSP-partner toegang tot het abonnement, maar ook klanten (groepen of afzonderlijke gebruikers) kunnen worden toegevoegd aan een abonnement. Meer informatie over het beheren van toegang vind je hier. In het algemeen adviseren we om klanten niet toe te voegen aan de rol van Eigenaar, omdat gebruikers met die rol andere gebruikers kunnen toevoegen en verwijderen.

 • Abonnementen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, bijvoorbeeld met de Microsoft Azure Management Portal, PowerShell, X-Plat CLI’s en de REST-API Resource Management.

Laag-2 resellers die kopen via CSP-distributeurs:

 • CSP-distributeurs beheren de facturering voor resellers. Resellers werken samen met hun distributeur voor inzicht in de facturering.

 • CSP-distributeurs beheren de prijsstelling voor resellers. Resellers werken samen met hun distributeur voor inzicht in de prijzen.

 • Microsoft publiceert een document genaamd Opmerkingen bij de release van Azure in CPS met informatie over de beschikbaarheid van services. Resellers kunnen contact opnemen met hun distributeur voor inzicht in de beschikbaarheid van services.

 • Het krijgen van toegang tot het abonnement van een klant is een proces dat uit twee stappen bestaat. Eerst moet een CSP-reseller een resellerrelatie opbouwen met de klant. Zodra deze relatie aanwezig is, kan de distributeur de resellergroep toevoegen aan de juiste rol binnen het abonnement van de klant.