Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Een Azure-plan biedt je toegang tot Azure-services tegen de normale tarieven van betalen per gebruik conform de Microsoft-klantovereenkomst. Als de tarieven wijzigen, wordt je hiervan minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte gebracht. Wij stellen je ook op de hoogte als we nieuwe services toevoegen aan het Azure-platform en informeren je over de eventuele bijbehorende kosten voor het gebruik ervan. Er worden alleen kosten in rekening gebracht als u de nieuwe services gebruikt. Je bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen die mogelijk voortvloeien uit het gratis ontvangen van services.

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg de documentatie over Azure limieten, quota en beperkingen. Als je hogere limieten nodig hebt, neem je contact op met klantenservice zodat we je limieten op de juiste manier kunnen aanpassen.

Annuleringsbeleid

Je kunt dit plan op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten van je account.

Serviceovereenkomsten

Voor elke Azure-service wordt een set met uitstekende service-level agreements (SLA's) verstrekt. Raadpleeg de SLA's voor afzonderlijke Azure-services. SLA's worden niet verstrekt tijdens de preview of voor gratis services.

Resourcetoezegging

Alle toenamen in het gebruik van services zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de service-resources. Voorbeelden van dergelijke toenamen zijn het toevoegen aan het aantal actieve rekenprocessen of het vergroten van de hoeveelheid gebruikte opslag.

Voor een gratis Azure-account waarvoor geen kosten worden berekend of dat meer dan 90 dagen inactief is, behouden we ons het recht voor alle rekenresources te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. We sturen een maand voordat we rekenresources verwijderen een kennisgeving. Als je wilt voorkomen dat je account inactief wordt, kun je ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  • Meld je aan bij de Azure-portal.
  • Gebruik de API's van Azure om toegang tot je resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om een gratis service of aanbieding voor een gratis account op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.

Aanvullende voorwaarden per voordeeltype

Gratis account

Prijzen voor betalen naar gebruik

GRATIS ACCOUNT

Upgrades en bestedingslimieten

Met het gratis Azure-account ontvangen in aanmerking komende klanten een tegoed van USD 200, dat binnen de eerste 30 dagen voor de meeste Azure-services kan worden gebruikt. Ongebruikt tegoed kan niet worden meegenomen naar een volgende maand en kan niet worden overgedragen aan andere Azure-abonnementen.

Om het gratis Azure-account en geselecteerde gratis services te blijven gebruiken, moet je binnen 30 dagen na de registratie of wanneer je al het tegoed hebt gebruikt (wat als eerste voorkomt), een upgrade uitvoeren naar prijzen voor betalen per gebruik door de bestedingslimiet te verwijderen om het gratis Azure-account te blijven gebruiken en gratis services voor de termijn te selecteren.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van plannen voor ondersteuning voor Azure, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio App Center-services, Azure Express Route, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Azure Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden gelicentieerd (bijvoorbeeld Microsoft Entra ID Premium).

Je zult welk gebruik dan ook van Azure-services voor cryptogeldanalyse, Denial of Service-aanvallen, spam of illegale activiteiten en/of elk gebruik dat Microsoft of anderen schade kan berokkenen, niet faciliteren, verrichten of eraan deelnemen en je zult sterke interne controles afdwingen om deze activiteiten te voorkomen.

Microsoft kan je van tijd tot tijd benaderen in verband met je gebruik van Azure-services en je zult op een dergelijk verzoek redelijke documentatie verstrekken met betrekking tot dat gebruik. Indien Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat de Azure-services worden gebruikt voor verboden doeleinden, mag Microsoft naar eigen goeddunken je toegang tot de Azure-services opschorten of beëindigen.

Communicatiebeleid

Tijdens de duur van 12 maanden van je gebruik van het gratis Azure-account ontvang je mogelijk periodiek e-mailberichten met best practices, trainingen, tips en aanbiedingen met betrekking tot Azure. Je kunt je uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. Lees de privacyverklaring.

Betalingsopties

Je hebt alleen een telefoonnummer, een creditcard of betaalpas (niet prepaid) en een Microsoft- of GitHub-account nodig. In Hongkong en Brazilië worden alleen creditcards geaccepteerd. Op je kaart worden niet meteen kosten in rekening gebracht, behalve voor een tijdelijke inhouding voor autorisatie. Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger. Meer informatie over Azure-prijzen.

PRIJZEN VOOR BETALEN PER GEBRUIK

Upgrade uitvoeren van een gratis Azure-account

Als u een upgrade hebt uitgevoerd van een aanbieding voor een gratis Azure-account, houdt u toegang tot bepaalde gratis services gedurende het resterende deel van de periode van 12 maanden van die aanbieding (vanaf de datum dat u zich hebt geregistreerd). Het tegoed dat is aangeboden als onderdeel van de aanbieding voor een gratis Azure-account, is geldig tot 30 dagen na de datum waarop je je hebt geregistreerd.

Nadat je een upgrade hebt uitgevoerd, wordt je account gefactureerd op basis van de standaardtarieven voor betalen per gebruik. Microsoft behoudt zich het recht voor om de gratis services of de aanbieding van het gratis Azure-account op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.

Betalingsopties

Zowel debitcards als creditcards worden geaccepteerd. We accepteren geen prepaid- en virtuele creditcards. Meer informatie over Azure-prijzen.

Tijdelijke autorisaties

We kunnen vóór de factureringsdatum een tijdelijke autorisatie op je creditcard of debitcard plaatsen om een volgende afschrijving te beveiligen. Deze kosten worden teruggedraaid nadat je een factuur hebt ontvangen of de tijdelijke autorisatie niet meer nodig is. Neem contact op met je financiële instelling als je vragen hebt over de verwerking van de terugboekingsautorisatie.