Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Azure Service Health

Gepersonaliseerde waarschuwingen en richtlijnen voor problemen met Azure-services.

Op de hoogte blijven en snel reageren op serviceproblemen

Azure Service Health brengt je op de hoogte van service-incidenten en gepland onderhoud voor Azure, zodat je actie kunt ondernemen om de gevolgen van downtime te beperken. Stel aanpasbare cloudwaarschuwingen in en gebruik je persoonlijke dashboard om statusproblemen te analyseren, de gevolgen voor je cloudresources te controleren, hulp en ondersteuning te krijgen en gegevens en updates te delen.

Persoonlijk dashboard met de serviceproblemen die voor jou van belang zijn

Configureerbare cloudwaarschuwingen brengen je op de hoogte van actieve en aankomende serviceproblemen

Gegevens en updates die je met anderen kunt delen, zoals hoofdoorzaakanalyses voor incidenten

Hulp en ondersteuning tijdens service-incidenten

Op de hoogte blijven van serviceproblemen die voor jou van belang zijn

Controleer actieve incidenten, gepland onderhoud en statusadviezen via een persoonlijk dashboard voor de servicestatus op basis van je Azure-abonnementen, -services en -regio's. Ontdek welke resources worden beïnvloed en houd updates bij. Kom snel in contact met de ondersteuning voor Azure als u hulp nodig hebt.

Een dashboard in Azure Service Health met een samenvatting van een serviceprobleem.
Een schermopname van een video over storingen, tolerantie en Azure Service Health.

Waarschuwingen ontvangen over actieve incidenten en aankomend onderhoud

Configureer aanpasbare waarschuwingen, zodat je wordt geïnformeerd over service-incidenten, gepland onderhoud en statusadviezen. Ontvang waarschuwingen via uw favoriete kanalen, waaronder e-mail, sms, pushmeldingen, webhooks en populaire hulpprogramma's voor IT-servicebeheer zoals ServiceNow. Zorg dat je teams op de hoogte blijven, zodat ze snel kunnen reageren.

Officiële rapporten en hoofdoorzaakanalyses downloaden

Volg gebeurtenissen in real time op mobiele apparaten of in je probleembeheersysteem met persistente koppelingen, en download officiële rapporten van Microsoft. Bekijk achteraf je incidentgeschiedenis en ontvang hoofdoorzaakanalyses (root cause analyses, of RCA's) die je met alle belanghebbenden kunt delen.

Een dashboard voor de statusgeschiedenis in Azure Service Health met een rood vak boven de knoppen om het probleemoverzicht en de analyses van de hoofdoorzaken te downloaden.

Uitgebreide ingebouwde beveiliging en compliance

Documentatie en informatiebronnen voor Service Health

Documentatie

Krijg meer informatie over de suite van Azure-ervaringen die zijn ontworpen om je op de hoogte te houden van de status van je cloudresources: Service HealthAzure Resource Healthen de Azure-statuspagina.

Aan de slag in drie stappen

1

Als je nog geen Azure-account hebt, kun je er nu een maken.

2

Ga naar de  Azure-portal voor toegang tot Azure Service Health.

3

Raadpleeg de documentatie als je wilt weten hoe je op de hoogte blijft van de status van je cloudresources.

Veelgestelde vragen over Azure Service Health

  • Meld je aan bij de Azure-portal en zoek naar Service Health in het menu Alle services. Er is informatie beschikbaar voor elk abonnement waarvoor je toegangsrechten hebt als eigenaar, medewerker of lezer.

  • Omdat Service Health een gratis service is, is er geen SLA voor. Meer informatie over servicespecifieke SLA's.

  • De Azure-statuspagina bevat een algemene weergave van de status van alle Azure-services in alle regio's. Je kunt deze snel raadplegen bij incidenten met een wijdverbreide impact. Service Health houdt je op de hoogte van de status van je omgeving. Deze oplossing voorziet in een persoonlijke weergave van de status van je Azure-services en -regio's, met informatie over gepland onderhoud en actuele incidenten, en biedt meer functies, waaronder het gebruik van waarschuwingen en de mogelijkheid om hoofdoorzaakanalyses uit te voeren. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

  • Resource Health geeft informatie over de status van je afzonderlijke cloudresources, zoals een specifieke instantie van een virtuele machine. Service Health biedt een persoonlijke weergave voor Azure-services en -regio's en geeft tevens informatie over actuele incidenten, gepland onderhoud en statusadviezen.
  • Service Health biedt diverse opties voor waarschuwingen en configuraties. Als je aan de slag wilt gaan, kun je het beste een basiswaarschuwingsmail maken waarmee de relevante persoon of het relevante team op de hoogte wordt gebracht als er een gepland of ongepland probleem optreedt. Maak meer waarschuwingen om personen of teams te informeren over problemen die invloed hebben op hun abonnementen, services en regio's via een communicatiekanaal (e-mail, sms, pushmeldingen, webhooks) dat past bij de urgentie van het probleem.

  • Controleer eerst met Service Health of er een bekend incident is dat voor jou gevolgen heeft. Als dat het geval is, controleert u hier of er eventuele updates zijn. We publiceren hier meer informatie zodra we die hebben. Het ondersteuningsteam beschikt niet over aanvullende informatie. Als je denkt dat je gevolgen ondervindt van een probleem dat niet in Service Health wordt vermeld, kun je een ondersteuningsaanvraag maken.

Aan de slag met Azure Service Health