Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Duurzaamheid bij Azure

Help mee aan een toekomst met schone energie en boek vooruitgang met betrekking tot de verwezenlijking van je duurzaamheids- en bedrijfsdoelen.

Bekijk de nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen van Azure voor het Well-Architected Framework

Duurzame cloudinfrastructuur met lokale impact

Bij Azure zie we duurzaamheid en het antwoord van de mensheid op klimaatverandering als een van de grootste struikelblokken in de huidige tijd.

maar volgens ons is het nog niet te laat om plannen te maken voor een schonere, groenere toekomst. We streven ernaar om duurzame technologieën centraal te laten staan in innovatie, om ervoor te zorgen dat we ons aanpassen aan de planeet en groeien met zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu.

Leer hoe je je aansluit bij een wereldwijde community die gericht is op verlaging van het energieverbruik door over te stappen op een meer CO2-neutraal stroomnet en een groenere toekomst te stimuleren met duurzame en innovatieve technologieën van Azure.

Verder kijken dan een operationele benadering

Duurzaamheid wordt vaak vanuit een operationeel standpunt bekeken, waarbij de milieumissies worden behandeld als een kostenpost van het bedrijf, een risico of een naleving die moet worden beheerd. Maar voor Azure zijn datacentra en een duurzame cloudinfrastructuur meer dan alleen een zakelijke kwestie; ze bieden een ongelooflijke kans om wat terug te geven aan alle community's waarin we actief zijn.

Azure streeft ernaar zich te richten op vier belangrijke factoren die invloed hebben op het milieu in lokale community's: CO2, water, afval en ecosystemen.

100%

hernieuwbare energie in 2025.

Waterpositief voor 2030

meer water aanvullen dan we verbruiken voor 2030.

Zero-waste

certificering voor 2030.

Net-zero

ontbossing door nieuwbouw.

Iets teruggeven aan lokale community's

Nu duurzaamheid een belangrijke rol vervult binnen alle werkzaamheden van Microsoft, hebben we onze doelen voor duurzaamheid verlegd: het draait niet meer louter om de manier waarop we datacentra runnen. We zijn actief betrokken bij meer dan veertig projecten over de hele wereld om een verschil te maken en de gevolgen voor het milieu te verbeteren.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Optimalisatie van het watergebruik

Gebruik van slimme watermeters om een watercrisis in regionale ziekenhuizen in Zuid-Afrika te helpen oplossen.

Nieuwe bossen aanplanten

Vergroening in community's met boslandschappen in Ierland.

De gemeentelijke waterkwaliteit en -beschikbaarheid verbeteren

De natuurlijke leefomgeving herstellen voor bevers in de centrale staat Washington.

Stadsbosbouw

Bomen planten en rentmeesterschap promoten in Des Moines, Iowa.

Energiezuinigheid stimuleren

Project met steun van de community om de energiezuinigheid en energiebesparing op een Ierse universiteit te verbeteren.

Partnerschappen met hernieuwbare energieprojecten

Geschoolde werknemers voorbereiden op banen op het gebied van zonne-energie bij universiteiten in de staat Virginia.

Innovatieve energieprojecten verkennen voor de volgende generatie van duurzame cloudtechnologie

Leer hoe nieuwe methoden voor serverkoeling kunnen bijdragen aan minder milieuschade van fysieke datacentra; een lager energieverbruik en tegelijkertijd toch een hoger verwerkingsvermogen, en geen waterverbruik meer.

Ontdek hoe kleine stappen, zoals het implementeren van UPS-batterijen met interactie met het stroomnet, het toevoegen van capaciteit en het verlagen van de vraag naar het stroomnet, een groot verschil kunnen maken bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelen en het verlagen van onze CO2-uitstoot.

Zie hoe de overstap van traditionele dieselbrandstof naar milieuvriendelijkere brandstof voor het uitvoeren van back-upgeneratoren in datacentra helpt om een netto-CO2-uitstoot van nul te krijgen.

Terug naar tabbladen

Veelgestelde vragen

  • Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, die binnen een menselijk tijdsbestek op natuurlijke wijze worden aangevuld, zoals zonne-energie, windenergie, hydro-elektrische stroom, geothermische energie, waterkracht en biobrandstoffen. Azure wil uiterlijk in 2025 overstappen op 100% hernieuwbare energie. Dit betekent dat we stroominkoopovereenkomsten (PPA's) voor groene energie afsluiten voor 100% van de CO2-uitstotende elektriciteit die door al onze datacentra, gebouwen en campussen wordt verbruikt.

  • Azure is, als onderdeel van Microsoft, al sinds 2012 100% CO2-neutraal. Dit betekent dat we elk jaar net zo veel CO2 proberen kwijt te raken als dat we uitstoten, ofwel door middel van CO2-verwijdering (CO2-compensatie) of door de CO2-uitstoot te verminderen.

  • Dat betekent dat we tegen 2030 jaarlijks meer CO2 verwijderen dan we uitstoten. Het is ons doel om voor 2050 alle CO2 te verwijderen die we in het verleden, rechtstreeks of door het gebruik van elektriciteit, hebben uitgestoten sinds de oprichting van Microsoft in 1975.

Ga aan de slag met je eigen doelen voor een duurzame cloudinfrastructuur: probeer Azure gratis

Gratis aan de slag