Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Soneredundante virtuelle nettverksgatewayer for VPN og ExpressRoute generelt tilgjengelige

Publiseringsdato: 24 september, 2018

Soneredundante virtuelle nettverksgatewayer for VPN og ExpressRoute er nå generelt tilgjengelige. Ved å legge til støtte for Azure-tilgjengelighetssoner, tilbyr vi økt robusthet, skalerbarhet og høyere tilgjengelighet i virtuelle nettverksgatewayer. 

Distribuer- VPN og ExpressRoute-gatewayer i Azure-tilgjengelighetssoner. Dette skiller dem fysisk og logisk på tvers av forskjellige tilgjengelighetssoner, slik at de beskytter lokal nettverkstilkobling til Azure fra feil på sonenivå. I tillegg har vi foretatt store ytelsesforbedringer som inkluderer reduksjon i distribusjonstiden for å opprette en virtuell nettverksgateway. 

Les mer 

  • VPN Gateway
  • Azure ExpressRoute
  • Services