Hopp over navigasjon

Enhetlige datasamlebånd

Publiseringsdato: 06 mai, 2019

Azure Pipelines byr på muligheten til å opprette datasamlebånd for kontinuerlig integrering på en deklarativ måte ved hjelp av en YAML-fil.  Vi utvider nå støtten til datasamlebånd for kontinuerlig levering, som defineres via et YAML-dokument.  I tillegg kan den samme YAML-filen inneholde definisjonen for både CI- og CD-datasamlebånd. 

Les blogg

  • Azure Pipelines
  • Features