D15_v2/DS15_v2 Azure Virtual Machines kan fra og med 15. februar 2020 ikke lenger isoleres

Oppdatert: 22 november, 2019

Vi annonserte nylig forhåndsversjonen av Azure Dedicated Host, som gjør det mulig å kjøre organisasjonens virtuelle Linux- og Windows-maskiner på fysiske servere med én leier. Vi planlegger å erstatte isolerte virtuelle Azure-maskiner fullstendig med Azure Dedicated Host. Etter 15. februar 2020 kan D15_v2/DS15_v2 virtuelle Azure-maskiner ikke lenger være maskinvareisolert.

Hvordan påvirker dette meg?

Etter 15. februar 2020 tilbyr vi ikke lenger en isolasjonsgaranti for D15_v2/DS15_v2 virtuelle Azure-maskiner.

Hvilke handlinger bør jeg foreta?

Hvis maskinvare-isolasjon ikke er nødvendig for deg, trenger du ikke gjøre noe.

Hvis isolasjon er nødvendig for deg, må du gjøre ett av følgende før 15. februar 2020:

  • Overføre arbeidsbelastningen til forhåndsversjonen av Azure Dedicated Host
  • Be om tilgang til en D15i_v2 og DS15i_v2 virtuell Azure-maskin for å få samme prisytelse. Dette alternativet er bare tilgjengelig for betal-etter-bruk- og ettårs-scenarioer for Azure Reserved VM Instances.
  • Overføre arbeidsbelastningen til en annen Azure-isolert virtuell maskin.

Finn ut mer om denne D15_v2/DS15_v2 isolasjonstilbaketrekkingen

  • Virtual Machines
  • Services
  • Retirements

Related Products