Støtte for ny omdirigering av nettadresser i Azure AD B2C er under utvikling

Publisert på onsdag 3. april 2019

Når du setter opp Azure AD B2C som en identitetsleverandør for utviklerportalen vil brukere bli omdirigert til Azure AD B2C for registrering og innlogging. Før ble nettadressen login.microsoftonline.com brukt. I det siste har Azure AD B2C introdusert en ny nettadresse – b2clogin.com, og planlegger å legge ned den gamle en gang i framtiden.   

 

Som et resultat av dette har vi jobbet med forandringer for å støtte den nye omdirigeringen og la kunder velge hvilken nettadresse de vil bruke. Vi kommer til å legge til et nytt “Authority”-felt i enheten Identity Provider, hvor kunder kan angi nettadressen for omdirigering. Denne funksjonen blir også nyttig når Azure AD B2C innfører støtte for tilpassede nettadresser for omdirigering i framtiden. 

 

Les mer om Azure API Management.

  • API Management
  • Features