Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Effektiviser dataanalyseprosesser med ADLS Gen2-hendelser i Azure Event Grid

Publiseringsdato: 04 november, 2019

Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 kan nå publisere hendelser til Azure Event Grid som skal behandles av abonnenter som WebHooks, Azure Event Hubs, Azure Functions og Logic Apps. Med denne funksjonen kan individuelle endringer i filer og kataloger i ADLS Gen2 automatisk fanges opp og gjøres tilgjengelig for datateknikere for opprettelse av rikholdige stordataanalyseplattformer som bruker hendelsesdrevet arkitektur.

Hendelsene som vil bli gjort tilgjengelig for Azure Data Lake Storage Gen2 er BlobCreated, BlobDeleted, BlobRenamed, DirectoryCreated, DirectoryDeleted og DirectoryRenamed.

Azure Event Grid-hendelsesskjema for BLOB-lagring

Les mer i brukerdokumentasjonen

  • Event Grid
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Services

Relaterte produkter