Gå til hovedinnhold

Tilbakestrekking og erstatning for spesifikke Security Center-funksjoner 31. juli 2019

Publiseringsdato: 30 april, 2019

I løpet av de siste månedene har vi gjort mange forbedringer til Azure Security Center, i tillegg til å lansere Azure Sentinel Preview.  I dag kunngjør vi noen endringer til Azure Security Center. Vi fjerner eldre funksjonalitet hvor nye alternativer finnes, avvikler funksjoner med begrenset innføring og justerer SIEM-funksjoner med Azure Sentinel.  Vi trekker tilbake disse funksjonene 31. juli 2019.

Du har ikke lenger tilgang til disse funksjonene i Azure-portalen eller via API-et:

  • Hendelser
  • Søk
  • Klassisk identitet og tilgang til instrumentbord
  • Instrumentbord for trusselkompetanse
  • Undersøk flyt i sikkerhetsvarsler
  • Rediger sikkerhetskonfigurasjonsinnstillinger for sikkerhetspolicyer
  • Instrumentbord for sikkerhet og revisjon i Log Analytics

Hver av funksjonene kan erstattes av nye i Security Center, eller eksisterende funksjoner i Azure Log Analytics eller Azure Sentinel Preview.

Påkrevd handling

Følg veiledningen for hver av de ovennevnte funksjonene du ikke lenger bruker, innen 31. juli 2019, og ta i bruk erstatningsfunksjonene i Security Center, Log Analytics eller Sentinel.

  • Retirements