Gå til hovedinnhold

Azure Site Recovery rydder nå opp i virtuelle maskiner (VM) og nettverkskort (NIC) som har opphevet tildeling (failback)

Publiseringsdato: 04 november, 2019

Når du konfigurerer nødgjenoppretting for Microsoft Azure Virtual Machines (VM-er), vil VM-ene replikere fra et område til et annet. Hvis det skjer et avbrudd i det primære området, setter du Azures VM-er til å gå i failover til det sekundære området. Når det primære området kjører igjen, setter du VM-ene i failover tilbake fra det sekundære området til det primære, og beskytter dem på nytt slik at de begynner å replikere igjen til den sekundære.

Med denne oppdateringen rydder Site Recovery nå opp i virtuelle maskiner (VM) og nettverkskort (NIC) som har opphevet tildeling (failback). Site Recovery vil også rydde opp i diskene i det sekundære området hvis du deaktiverer replikering etter failback, i tillegg til å rydde opp i virtuelle maskiner og nettverkskort.

Les mer om failover og failback for Microsoft Azure Virtual Machines.

 

  • Azure Site Recovery
  • Features

Relaterte produkter