Navneendringer for Service Bus

Oppdatert: 19 november, 2018

Fra og med 1. januar 2019, blir navnene for Azure Service Bus Messaging endret. Hvis du har faktureringsrutiner som er avhengige av navn, må du oppdatere dem. 

Se følgende tabell for en detaljert oppføring.

Ressurs-GUID (måler-ID)

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

EA-produktnavn

Gammel direkte måleenhet

Ny direkte måleenhet

Gammel EA-måleenhet

Ny EA-måleenhet

Gammel delenummerbeskrivelse

Ny delenummerbeskrivelse

Område

176d7148-0033-48c7-8b18-7af4a9d1dca7

Service Bus

 

Meldingstjenesteenhet

Service Bus – Meldingsenheter

1/dag

1/time

10/dag

10/time

Az Service Bus – Meldingsenheter – 10/dag

Az Service Bus – Meldingsenheter – 10/time

Globalt

4e908265-d398-4f51-84fa-ad20da2d14c8

Service Bus

 

Meldingstjenesteenhet

Service Bus – Meldingsenheter – Tyskland, sentrale

1/dag

1/time

1/dag

1/time

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/dag – DE C

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/time – DE C

Tyskland, sentrale

db04246f-46a4-41da-967a-91a9b5f382b3

Service Bus

 

Meldingstjenesteenhet

Service Bus – Meldingsenheter – Tyskland, nordøstre

1/dag

1/time

1/dag

1/time

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/dag – DE NE

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/time – DE NE

Tyskland, nordøstre

0772164b-764c-4248-b9bf-4611400a353b

Service Bus

 

Meldingstjenesteenhet

Service Bus – Meldingsenheter – US DoD

1/dag

1/time

1/dag

1/time

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/dag – US D

Az Service Bus – Meldingsenheter – 1/time – US D

US DoD

  • Service Bus
  • Services

Related Products