I TESTVERSJON

RosettaNet-kobling og standard støtte er nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 06 mai, 2019

RosettaNet er et ideelt konsortium som har etablert en standardprosess for deling av forretningsinformasjon. Disse standardene er utbredt i halvleder-, elektronikk- og logistikkbransjene og brukes mye i forsyningskjedeprosesser. RosettaNet-konsortiumet oppretter og vedlikeholder Partner Interface Processes (PIPs) for å gi felles definisjoner på forretningsprosesser for alle utvekslinger av RosettaNet-meldinger. RosettaNet er basert på XML og definerer meldingsveiledninger, grensesnitt for forretningsprosesser og implementeringsrammeverk for interaksjoner mellom selskaper. 

Logic Apps gir muligheten til å sende og motta RosettaNet-baserte meldinger gjennom RosettaNet-koblingen, som støtter operasjonene med å avkode eller motta og kode eller sende meldinger.  Disse meldingene inkluderer både handlings- og signal- eller bekreftelsesmeldinger. Koblingen håndterer generering av varslinger om feil basert på PIP-konfigurasjonene. Koblingen støtter også: 

  •  RNIF-spesifisering 2.00.01, inkludert handling, signal, kryptering og signering 
  •   alle PIP-er definert av RNIF 2.00.01
  •  synkrone og asynkrone meldinger 

Les mer.

  • Features
  • Services
  • Microsoft Build