Gå til hovedinnhold
UNDER UTVIKLING

Tilbaketrekking: Azure Database Migration Service (klassisk) – Endringer i SQL Server-scenarioer

Publiseringsdato: 17 mars, 2023

Azure Database Migration Service (klassisk) – SQL Server-scenarioer vil bli trukket tilbake 15. mars, 2026. Før 15. mars 2026 kan du få tilgang til Azure Database Migration Service i Azure-portalen eller gjennom Azure SQL-overføringen for Azure Data Studio drevet av den nyeste versjonen av Azure Database Migration Service.

Azure Database Migration Service (klassisk) – SQL Server-scenarioer vil ikke bli støttet etter 15. mars 2026. Fra og med 1. august 2023 vil du ikke lenger kunne opprette nye Database Migration Service (klassiske)-ressurser for SQL Server-scenarioer. Ressurser opprettet før denne datoen vil imidlertid fortsatt støttes frem til 15. mars 2026.

Hvis du for øyeblikket bruker Azure Database Migration Service (klassisk) for overføring til Azure SQL-databasetjenester – SQL-server på Azure Virtual Machine, Azure SQL Managed Instance og Azure SQL DB, kan du få tilgang til SQL Server-scenarioer i Azure Database Migration Service via Azure-portalen eller begynn å bruke Azure SQL-overføringen for Azure Data Studio drevet av den nyeste versjonen av Azure Database Migration Service.  

Før 15. mars 2026 må du få tilgang til Azure Database Migration Service gjennom Azure-portalen eller begynne å bruke Azure SQL-overføring for Azure Data Studio drevet av den nyeste versjonen av Azure Database Migration Service for å overføre SQL Server-forekomster til Azure.

Obs! Azure Database Migration Service (klassisk)-scenarioer for andre teknologier som MySQL, PostgreSQL og Mongo er utenfor omfanget av denne tilbaketrekkingen.

  • Azure Database Migration Service (classic)
  • Retirements