Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Oppbevaring av Azure Monitor Log Analytics kan nå konfigureres etter datatype

Publiseringsdato: 08 oktober, 2019

Dataoppbevaring i Azure Monitor Log Analytics kan nå konfigureres for hver datatype, i stedet for én enkelt oppbevaringsinnstilling for hele arbeidsområdet.  

Det er enkelt å konfigurere oppbevaring for hver datatype via enkle ARM-kommandoer. For å kontrollere oppbevaringen for datatypene i arbeidsområdet, gjør en GET-operasjon i underressursen Tabeller:

GET /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview

Innstilling av oppbevaring er også enkelt. For eksempel, for å stille inn oppbevaring for sikkerhetshendelser til 730 dager:

PUT /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview {"properties":  {"retentionInDays": 730 } }

Denne nye fleksibiliteten i innstilling av oppbevaring for individuelle datatyper kan brukes til å redusere kostnader for dataoppbevaring. For innhentede data fra og med oktober 2019 (da denne funksjonen ble sluppet på markedet), kan det å redusere oppbevaring for noen datatyper, redusere oppbevaringskostnader over tid. For data innhentet tidligere, vil ikke innstilling av en lavere oppbevaring for en individuell type, ha noen innvirkning på oppbevaringskostnader.

Lær mer og få flere tips om hvordan du bruker denne funksjonen. 

<div"> </div">

  • Management