Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Forbedrede administrasjonsegenskaper for å frigi ubrukte delnett og opprette databaser tilgjengelige for Azure SQL Database-administrert forekomst

Publiseringsdato: 24 juni, 2019
Azure SQL Database-administrert forekomst introduserer nye alternativer, som ytterligere forbedrer administrasjons- og automatiseringsegenskapene. Nye administrasjonsegenskaper inkluderer egenskap for umiddelbar frigivelse av delnett ved sletting av den siste administrerte forekomsten som befinner seg i det, ved hjelp av Azure Portal og API, og nye alternativer for å opprette forekomstdatabaser ved hjelp av Azure Portal, PowerShell og API.
 
Ved sletting av den siste administrerte forekomsten innenfor samme delnett beholdes den virtuelle klyngen som har inneholdt forekomster, gratis for kundene i de neste 12 timene, slik at de raskere kan opprette nye administrerte forekomster innenfor samme delnett. I tilfelle kundene ikke planlegger å klargjøre nye administrerte forekomster innenfor samme delnett, og gjerne vil frigi delnettet umiddelbart til videre bruk, er dette nå mulig gjennom manuell sletting av den virtuelle klyngen. Sletting av en tom virtuell klynge er tilgjengelig gjennom Azure Portal og programmatisk gjennom API, og resulterer i umiddelbar frigivelse av det brukte delnettet.
 
Nye alternativer for å opprette forekomstdatabaser via Azure Portal, PowerShell og API, sammen med de eksisterende T-SQL-egenskapene, er nå tilgjengelige for administrert forekomst. Disse alternativene fullfører brukeropplevelsen ved databaseoppretting for administrert forekomst, og de gir kundene mulighet til å programmatisk automatisere opprettelsen av forekomstdatabaser og muliggjør enklere bruk av disse funksjonene gjennom Azure Portal.
 
Hvis du vil finne ut hvordan du sletter virtuelle klynger og frigir brukte delnett, kan du se Slett delnett etter sletting av Azure SQL Database-administrert forekomst. Hvis du vil finne ut hvordan du oppretter forekomstdatabaser ved hjelp av PowerShell, kan du se Opprett forekomstbasert database ved hjelp av PowerShell-biblioteket, og via API, kan du se metoden Administrerte databaser – opprett eller oppdater.
  • Azure SQL Database
  • Features